Blog

Oorfone- en Selfoonprojek

 10 Sep 2021  Dr Kruger du Preez   Gerontologie Netwerk

OORFONE PROJEK

Ons het verlede week nog vier oorfone oorhandig aan Melissa Kilian, arbeidsterapeut van Ons Tuiste.

(Foto verskaf)

Die skenker van R2 000 is Carlos Marques van Meyerton. Die volledige stel met die geheuekaart kos bykans R500 per stel. Ons het welkome afslag gekry by Kloppers.

Die musiek oor die oorfone verskaf baie vreugde aan die demensie-lyers. Op die oomblik word dit uitgedeel aan inwoners in Lavenderlaan - wat spesiaal ingerig is vir alzheimer-lyers.

Geld word oorbetaal na 'n spesiale rekening as deel van die NG Aandbloem gemeente.

Dankie vir julle ondersteuning aan die projek.

Ek stuur aan julle weer die treffende video wat Melissa gestuur het van 'n inwoner van Lavenderlaan, wat luister en meevoerend saamsing:  Kinders van die wind.

Vir mense wat graag R500 wil skenk vir ons gemeente se Oorfone Projek aan mense met ernstige demensie en alzheimer, hiermee die bankbesonderhede:

NG Gemeente Aandbloem | Nedbank - Lopende rekening | Rek nr 1196 098 727 | Takkode: 198765 | Dui by verwysing/reference duidelik aan: OORFONE

Laat die bank asseblief ‘n inbetalingsbewys stuur na die e-pos: aandbloem@engo.co.za.

Ons gemeentebestuurder is Veronica.  Skakel haar gerus vir navrae in verband met inbetalngs.  Haar kontakbesonderhede is:  Tel 051 407 7631 (k) en selfoon 0842508161

Ons het reeds dadelik ná die uitsending oor Radio Rosestad, beloftes van R1 500 ontvang waaroor ons so dankbaar is!

Ons benodig nog 80 oorfone met musiek.

Dankie!

Ds Kruger du Preez - Voorsitter Kommissie vir Betekenisvolle Veroudering (KBV)

SELFOON PROJEK

Die selfoon projek word bedryf deur die  Kommissie vir Diens van Barmhartigheid van ons gemeente en word ondersteun deur ons Kommissie vir Veroudering.

Die gedagte is om gebruikte slimfone beskikbaar te stel aan bejaardes wat nie een het nie en hulle so in staat te stel om geestelike boodskappe van veral ons leraars per WhatsApp op te vang.

Hier oorhandig ek 'n selfoon aan die 93-jarige Rita Thurtell.

(Foto verskaf)

Ds Kruger du Preez - Voorsitter Kommissie vir Betekenisvolle Veroudering (KBV)