Blog

Oor grense én denominasies vorm ons CIA - Welkom

 15 Sep 2020  Dr Ben Joubert   Dis ‘n Ring-ding

In Welkom soos in baie ander dorpe en stede het ons maar ‘n wankelrige vorm van dienslewering.  Onder ons was daar diegene wat graag ‘n positiewe verskil wou maak in die gemeenskap waarin ons woon.  So het dit gebeur dat ek en Eddie O’Neil van Koninkryk Bedieninge by mekaar uitgekom het op uitnodiging van Eddie om oor die saak te gesels.  Ons het besluit dat ons ander leraars van verskillende denominasies en kulture sou nader om saam te staan en in ons gemeenskap positiwiteit te skep, en energie te genereer deur ons lidmate te inspireer om aksie te neem en ons dorp te verbeter.

Ons het verskeie gewillige kerkleiers gevind wat graag deel van ‘n positiewe aksie in ons dorp wou wees.  Ons het verskeie kere bymekaargekom, saam gebid oor die saak en stelselmatig met planne vorendag gekom.  Ons het gekies om onsself die CIA (Church In Action) te noem.  Ons wou nie net kritiseer en swart smeer nie, maar ons wou van hulp wees vir die plaaslike munisipaliteit en het die waarnemende munisipale bestuurder gaan besoek om ons intensie met haar te deel en vir haar te bid.

Ons het gekies om aanvanklik slegs op een aspek te fokus wat haalbaar sou wees om iets opbouends te doen.  Ons keuse het geval op slaggate regmaak en papiere en rommel optel.  Ons het die besigste deel van die sakesentrum gekies waar daar ‘n klomp slegte slaggate was sodat wat ons doen tot almal se voordeel sou wees en ook dat dit sigbaar vir almal sou wees.  Almal het ingekoop daarby en spoedig het ons genoeg skenkings ontvang om genoeg teer vir die gebeurtenis bymekaar te maak.  Verskeie persone het vanuit hulle gemeentes die nodige pikke, grawe, stampers, trokkies wat vullis kon wegry en ander benodigdhede gebring.  Dit was die eerste keer in die 33 jaar wat ek in die Goudveld was waar die liggaam van Christus sigbaar een was – meer as 200 gelowiges was eensgesind in wat hulle wou doen en het hart en siel aan die werk gespring.

Die slaggate is deur die manne heelgemaak. Die dames het met die kinders swart sakke vol vuilgoed opgetel in die parke en die manne het gras gesny en die sypaadjies netjies gemaak.  Terwyl ons heelgemaak en skoongemaak het, het ons gebid dat die Here ons dorp sal heelmaak en sal skoonmaak van korrupsie.  Ons het gebid vir huwelike en vir besighede. Ons het gebid vir ons munisipaliteit en vir die leiers dat hulle die gemeenskap met oorgawe sal dien.  Alles is na die tyd opgeruim en ons kon trots wees op wat ons vermag het.  Daar was ‘n ongelooflike opgewondenheid en blydskap onder almal wat daar was.

Sedertdien het Covid-19 toegeslaan en die momentum is gebreek.  Ons as leiers is egter alreeds weer aan die praat en beplan vir ons volgende mikpunte.  Intussen is die waarnemende munisipale bestuurder aangestel as die permanente munisipale bestuurder.  ‘n Groepie van ons leiers het haar gaan besoek, ‘n bidbeertjie aan haar oorhandig, vir haar gebid en haar verseker van ons ondersteuning terwyl ons haar aangemoedig het om op God te vertrou vir wysheid.