Blog

Ontmoet ds Craig Salzmann van NG Gemeente Heuwelsig

 4 Feb 2022  Mev Mariëtte Odendaal   Predikantenuus

As jy vandag aan die pastoriedeur van die NG Gemeente Heuwelsig in Bloemfontein klop, sal jy verwelkom word deur die lewenslustige ds Craig Salzmann, vroeër van die NG Gemeente Hospitaalpark, ook in Bloemfontein.

Maar wie is hierdie man wat die buiteluglewe so geniet en ’n liefde vir fietsry en kunsaashengel het?

Craig is gebore in die nywerheidstad, Vanderbijlpark, geleë aan die Vaalrivier in die suide van Gauteng. Op vyfjarige ouderdom verhuis hulle gesin na Secunda, ’n dorp wat tussen die steenkoolvelde van Mpumalanga gebou is en waar hy sy laer- en hoërskoolloopbaan voltooi.

Tydens sy grootwordjare was daar besondere mense wat unieke rolspelers in sy lewe was en steeds is; mense wat tot sy vorming, denke en optrede as jong seun bygedra het.

Maar hoe het dit gebeur dat hy besluit het om predikant te word? “Dit was tydens my Graad 10-jaar dat ek genader is om as een van die leiers op ’n skoolverwisselingskamp te dien,” vertel Craig. “Ek het dit vir twee jaar gedoen. Tydens my Graad 11- en matriekjaar het ek ook saam met my gemeente na Namibië op uitreike gegaan.  Deur die ervarings op hierdie kampe en uitreike het die Here in my hart begin werk om meer permanent in die bediening te staan. In 2002 het ek my Diensjaar vir Christus saam met SCAS gedoen en daardie jaar finaal besluit om teologie te gaan studeer.”

“Raak nóú reeds by ’n gemeente betrokke. Kry soveel moontlik ervaring en leer ken soveel mense as wat jy kan.”  Dit was danksy dié wyse woorde van sy pa aan die begin van sy eerste jaar dat Craig reeds vroeg tydens sy teologie-studies besluit het om by die NG Gemeente Lynnwood betrokke te raak. Hy het later ook daar ’n jeugwerkerspos gehad.  “As ek aan my beroepslewe dink, sluit ek altyd daardie studentejare by Lynnwood in.  Dit het wonderlike bydraes tot my vorming gemaak,” vertel Craig.

Vanaf Januarie 2009 tot April 2016 was Craig predikant by die NG Gemeente Vier-Ankers in Sasolburg en vanaf Mei 2016 tot November 2021 by die NG Gemeente Hospitaalpark in Bloemfontein. “Ek is dankbaar vir die geleenthede en groei wat daar by elkeen van hierdie gemeentes kon plaasvind,” vertel hy.

Predikante het te make met baie uitdagings – nie net as gemeenteleiers nie, maar ook as influencers in hul gemeenskappe. Vra jy Craig wat hy as die grootste uitdaging in sy beroep beskou, antwoord hy: “Miskien sou baie ander mense spesifieke brandpunte opnoem, maar ek dink die grootste uitdaging is juis ’n uitdaging in myself. Dit is om myself gereeld te herinner aan die passie en die oorspronklike rede waarom ek teologie gaan studeer het.  En die rede was:  Sodat ek die boodskap van Jesus Christus met mense kan deel. Die uitdaging is egter dat daar saam met predikantswerk ook ’n klomp administrasie (wat belangrik is) kom, maar dit kan maklik ’n mens se aandag en tyd weglei van ‘n mens se oorspronklike passie.”

Dit is natuurlik belangrik om in die beroep van predikantwees ook dikwels te gaan kers opsteek by denkers oor God, die uitdagings in ons samelewings en sake soos leierskap. Craig hou van teoloë en ook ander skrywers wie se werk maklik verstaanbaar, inspirerend en prakties in ons lewens of gemeentes geïmplementeer kan word. Die werk van Nelus Niemandt, Rob Bell en Viktor Frankl val vir hom in hierdie kategorie. Soms verkies hy ook om na video’s te kyk oor verskillende beroepsverwante onderwerpe soos byvoorbeeld dié van Louie Gigleo, Drew Karschner en Liz Forkin Bohannan se gesprekke oor leierskap.

Vra jy vir Craig wat sy wens vir die kerk in die breë is, antwoord hy: “Dat verskillende denominasies binne die breë kerk van Jesus Christus eerder mekaar se sterk punte en goeie werk sal raaksien, as om op die verskille te fokus en dit te kritiseer.  Ek glo dat elke gemeente en denominasie wat Jesus as Heer en Verlosser bely, werklik ’n mooi impak iewers, of op baie plekke, maak.”

Sy wens vir die kerk in die besonder is “om onsself daaraan te herinner dat ons vandag sélf die kerk of gemeente is - nie ander mense nie; ook nie die gemeente van dertig, twintig of tien jaar gelede nie.  En dan om vandag vir mekaar die geleentheid te gee om ten volle gemeente te wees!”

Craig is getroud met Natercia en hulle het twee dogters wat sewe en twee jaar oud is.

Mariëtte Odendaal