Blog

NT Wright: Simply Christian, why Christianity makes sense

 3 Jun 2022  Prof Dons Kritzinger   Mediateek

'n Kort resensie:

NT Wright is een van vandag se bekendste en betroubaarste Nuwe Testamentici, maar dit beteken nie dat hy net tegniese boeke skryf nie. Hierdie boek is bedoel om die christelike geloof voor te stel aan mense wat daarbuite staan... Maar, sê hy, dalk help dit vir christene wat dalk ook begin wonder het of hulle tradisionele geloof wel sin maak. Die outeur het daarom doelbewus tegniese teologie vermy, en op ‘n doodgewone en kreatiewe manier die hoofsake van waaroor dit eintlik gaan, uitgespel... so in die genre van CS Lewis se bekende Mere Christianity uit die 20ste eeu. 

Hy begin interessant. In die eerste deel van die boek, genoem ‘Echoes of a Voice’, sluit hy aan by iets soos “die gewete” van die denkende mens: Almal droom van ‘n beter wêreld waarin geregtigheid leef; net so is daar ‘n onderliggende spiritualiteit by mense wat so dikwels onderdruk word deur die filosofieë en ideologieë van die dag; die wêreld roep na verhoudings, ware omgee; om nie te praat van die inherente sug om die skoonheid, die mooiheid van alles om ons te sien en uit te leef nie. Hierdie vier stemme (en daar mag meer sulke eggo’s wees) roep van binne af om gehoor te word. Daar is ‘n gebrek, ’n leemte by die mens wat roep om vervulling.

Hy sluit dan hierby aan in die tweede deel van die boek: ‘Staring at the Sun’. Hier kyk hy op ‘n kreatiewe wyse na die kern van die christelike geloof: Die geloof in God, die Drie-in-Een. Op ‘n subtiele manier kom hy ook uit by die vier behoeftes van die mens wat hy in die eerste deel aangedui het. Die geloof in God maak werklik saak. Hy skryf verhelderend oor hemel en aarde (“God’s space and our space”). Hierdie twee val nie volkome saam (soos wat panteïste of selfs panenteïste te kenne sou gee) nie, nóg is hulle volkome geskei (soos ons soms – soos Deïste – mag dink nie), maar “they overlap and interlock in a number of different ways... it is the kind of confusion we should welcome” (bladsy 62). In Jesus het hierdie twee “spasies” saamgekom in die koninkryk wat Hy kom vestig het. En dit is die Heilige Gees wat hierdie twee kom verbind het.

Die derde deel van die boek, ‘Reflecting the Image’, fokus dan ook eintlik op die wyse waarop hierdie wonderlike bymekaarkom van God se sfeer en ons s’n uitwerk in die lewens van God se mense, die kerk en die wêreld. Ek hou veral van hoe die skrywer in sy hoofstuk ‘New Creation, Starting Now’ dit sê (bladsy 222): God’s future has arrived in the present, has arrived in the person of Jesus. In arriving, it has confronted and defeated the forces of evil and opened the way for God’s new world, for heaven and earth to be joined forever. In the Christian version of Option Three, not only heaven and earth, but also future and present, overlap and interlock. And the way that interlocking becomes real, not just imaginary, is through the powerful work of God’s Spirit.

(New York: HarperOne, 2006)


NT Wright: Simply Christian, why Christianity makes sense (New York: HarperOne, 2006). Boekprent oorgeneem uit Christianbook, LLC.


INVENTARIS | Mediateek

Die Mediateek van die NG Kerk Vrystaat, Sinodale Kantoor se inventaris word hier volledig deurgegee. Rig enige navrae aan Anelia van den Blink by (051) 406 6700 of kuratorium@ngkvs.co.za.

Loer hier >>


Nuutste Artikels