Blog

NG Moedergemeente Ladybrand - Belydenis van Geloof

 27 Oct 2020  Dr Danie Kleynhans   Erediens Netwerk

Ladybrand se samestelling is van so ‘n aard dat ons ‘n klein kleurling-gemeenskappie het asook ‘n baie klein swart gemeenskappie wat ver is van die tradisionele swartwoonbuurt. Vir dekades is die kleurlinglidmate vanuit Bloemfontein bedien. Gedurende 1991 het die plaaslike kerkraad geskakel met die destydse NG Sendingkerkraad in Bloemfontein met die aanbod dat ons die bediening van die kleurlinglidmate sou behartig, aangesien dit logisties baie moeilik was om die paar lidmate hier vanuit Bloemfontein te bearbei. Hierdie versoek is toegestaan, maar die bediening wou nie momentum kry nie en het uiteindelik doodgeloop. Ongeveer vier jaar het verloop waartydens die kleurlinglidmate herhaaldelik uitgenooi is om die erediens in die Moedergemeente by te woon.

Dr Andries Hofmann het een Sondag-oggend ‘n gesamentlike diens tussen die NG Moedergemeente en die NG Kerk in Afrika gelei. Daar is baie moeite gedoen om die kleurlinglidmate, wat intussen VGKSA-lidmate geword het, ook teenwoordig te kry. Tydens daardie erediens was die NGK, NGKA en VGKSA  geskiedkundig verenig in een erediens.

Ná die erediens het die kleurlinglidmate amptelik ‘n versoek aan die kerkraad van die Moedergemeente gerig met die versoek om lidmate by ons te word en  die eredienste ook by te woon. Die kerkraad het besluit dat daar in die besluit oor hierdie versoek slegs een vraag gevra gaan word, naamlik: Wat sou Jesus doen? Die antwoord was nie moeilik om te vind nie. Sedertdien aanbid die kleurlinglidmate saam in Moedergemeente.

Die klein swartwoonbuurt se mense het ook intussen by ons ingeskakel. Dit was veelseggend dat, in die week tydens die groot spanning in Senekal, nege jongmense belydenis van geloof afgelê het, waarvan vier uit hierdie woonbuurtes kom. Drie van die dogters is ook gedoop.