Blog

Laat die klokke lui

 19 Nov 2020  Dr Carin van Schalkwyk   Visionering

Die klank van 'n kerkklok wat lui is aan ons almal bekend. In baie gemeenskap lui die kerkklok elke Sondag om aan te kondig dat daar 'n erediens gaan wees en roep die kerkklok diegene wat die klok hoor lui nader om te kom aanbid.

Die kerkklok is egter nie net gebruik om mense nader te roep na eredienste toe nie, dit is ook gebruik om goeie nuus aan te kondig, dink maar aan die uitbundige gebeier van 'n klok nadat 'n huwelik bevestig is om die klokke wat op Paassondag weerklink om die nuus van die leë graf aan te kondig.

Kerkklokke is egter ook die draers van slegte nuus, wanneer 'n lidmaat gesterf het, was dit in baie gemeenskappe die gebruik om die klok te lui met 'n somber reëlmaat. Kerkklokke het die manier om met enige mens te praat, veral as hulle lui buite hulle gewone ritme en tyd.

Dié Oktober-maand het ons gemeentes gevra om vir 'n week lank elke dag om 12:00 hulle kerkklok te lui. Saam met die lui van die klok het ons gevra dat in die oomblik vir bepaalde sake voorbidding en verootmoediging gedoen moet word. Die reaksie wat op die versoek was oorweldigend en dit het baie wyer as die Vrystaat gestrek.

Die Moderamen het tydens sy afgelope vergadering verder oor die saak gepraat en besluit dat ons met 'n “Laat die klokke lui”-beweging in die Vrystaat wil begin en ook ander sinodale streke en geloofsgemeenskappe uitnooi om saam met ons aan die beweging deel te neem. Die doel van die beweging is om op 'n Woensdagmiddag om 12:00 gemeentes te versoek om die klokke te lui en die gemeenskap op te roep tot gebed en verootmoediging in ons stukkende land. Daar sal elke week aan u inligting oor die sake vir gebed verskaf word. U sal dit kan deurgee aan u gemeente en u vriende.

Die lui van die kerkklok op 'n Woensdag raak dus 'n simbool vir gemeenskappe om tot stilstand te kom en voorbidding te doen; om te bid vir ons land en haar mense, om te bid vir verandering, om te bid teen korrupsie, om te bid vir geweld teen vroue en kinders, om te bid vir mense wat deur plaasmoorde geraak word, om te bid en te vra dat die Here ons sal help. Dit word 'n simbool, nie net vir lidmate van die NG Kerk nie, maar vir gelowiges landswyd. Mag u almal deel word van hierdie beweging en mag ons so saam voor die Here verenig in hart en gebed.