Blog

Die ouderdom is ‘n sierlike kroon

 27 Aug 2021  Dr Kruger du Preez   Gerontologie Netwerk

Ouderdom is ‘n sierlike kroon; dit word bereik deur dié wat reg lewe. 

(Spreuke 16: 31)

NG Gemeente Aandbloem se Kommissie vir Gerontologie het onlangs hulle naam verander na: Die Kommissie vir Betekenisvolle Veroudering. Dit is veelseggend. Hulle moes kies tussen verskillende moontlikhede wat vandag die Gerontologie scenario oorheers.

 1. Optimale veroudering

  Klem val veral hier op die strewe na optimale persoonlike ontwikkeling in die latere jare. Daar word veral gekyk na die verdere ontwikkeling van persoonlike sterk punte en vermoëns. Dit kan natuurlik by sommige moedeloosheid in die hand werk indien verdere ontwikkeling te moeilik blyk te wees weens die verswakkende omstandighede.
   
 2. Suksesvolle veroudering

  Woorde wat dikwels hier gebruik word is “gesond verouder”, “produktief verouder” en “aktief verouder.” Kritiek hierteen is dat dit nie inklusief genoeg is om alle bejaardes te akkommodeer nie en dat sekere verswakte bejaardes hulle nie meer kan vereenselwig met die begrip ‘suksesvol” nie. 
   
 3. Positiewe veroudering

  Hierdie term word veral gebruik in die Positiewe Sielkunde. Die gedagte onderliggend hier is om positief te bly leef en maksimaal gebruik te maak van innerlike sterktes en hulpbronne - al gaan dit hoe swaar. Baie word gewag gemaak van begrippe soos hoop, blydskap en floreer tot selfverwesenliking. Dit sluit aan by Betekenisvolle Veroudering waaraan ek nou kortliks raak..
   
 4. Betekenisvolle veroudering

  Die begrip “Betekenisvolle veroudering” het vir die kommissie die sinvolste gelyk - ook die mees Bybelse. Hier word sterk geleun op Victor Frankl se Logoterapie. Swaarkry en lyding word gesien as ‘n integrale deel van die lewe en iets wat betekenisvol verwerk moet word. Jy het altyd ‘n keuse hoe jy jou omstandighede verwerk.

Victor Frankl, die vader van Logoterapie

Petrus Mooman in sy boek: Meaningful Ageing skryf:

Ons kan nie die toekoms voorspel nie (dit kan ook swaar gaan vorentoe), maar dit is moontlik om ‘n vervulde en betekenisvolle lewe te lei tot die einde.

By betekenisvolle veroudering word daar baie klem gelê op die versterking van die innerlike lewe deur die Woord en Gebed om ook swaarkry-tye positief te kan hanteer. Die betekenis van gebed vir ander mense deur bejaardes, word as baie belangrik geag as deel van die sinvolheidservaring.

Bejaardes moet gehelp word om te weet daar is altyd iets om voor te lewe. Dit kan wees vir die gesin, familie, vriende, die kerk of wat ookal. Bo alles kry mens se lewe ‘n diepe betekenis as mens aan die Here vasklou op jou oudag en tot Sy eer en verheerliking gelowig en gehoorsaam aanhou lewe todat Hy jou kom haal.


Ingestuur deur dr Kruger du Preez, sameroeper van die Gerontologie Netwerk van die Vrystaat Sinode.

Nuutste Artikels