Blog

City of God | 'n Resensie deur ds Ockie Olivier

 13 Aug 2021  Ds Ockie Olivier   Mediateek

“The City of God” verdien eintlik ‘n verhandeling en dit is onmoontlik om in die bestek van hierdie paar gedagtes reg aan die boek te laat geskied. Indien jy egter die moeite doen om die boek te lees, sal jy verstaan waarom hierdie werk so ‘n groot invloed op mense soos Johannes Calvijn en selfs op ons eie godsdienstige begrip in 2021 het. 

In 410 n.C. is Rome deur sy vyande geplunder. Die ongelowiges het daarna die skuld vir hierdie vernedering voor die Christen-gelowiges gelê. Indien die Romeine by hulle tradisionele gode gebly het, sou die stad nie die nederlaag gely het nie, volgens hulle. In antwoord op hierdie argument, skryf Augustinus sy “City of God,” wat voltooi word in 426 n.C. Augustinus argumenteer dat die Christelike godsdiens bygedra het tot die voorspoed van Rome. Die morele verval van Rome het sy ondergang bewerkstellig. 

In die boek word ‘n onderskeid getref tussen die Stad van God (geestelik) en die Aardse stad (aards). Hy werk deur die Bybel van die skepping af (Genesis 1) tot by die wederkoms van Christus (Openbaring 22). Die twee onderskeie stede het hulle oorsprong in die skeiding en onderskeid tussen die goeie engele en die slegte engele. Die geskiedenis op aarde speel af teen die agtergrond van die universele oorlog tussen God en die duiwel.

My eie belewing met die lees van die boek het gewissel tussen verveling en verwondering. Verveling omdat die konsepte in die boek bekend is. Dit is soos ons Sondagskool - soos ons dit geken het. Verwondering omdat die leser gekonfronteer word met teologie met ‘n stewige fondament. Die fokus van die boek is op die stad van God wat uiteindelik as oorwinnaar uit die stryd sal tree. ‘n Sterk eskatologiese perspektief waartydens die kortstondige, aardse plesier deur God se mense prysgegee word ter wille van die ewige vreugde wat op ons wag. Die duiwel sal finaal oorwin, geoordeel en gestraf word, terwyl ‘n heerlike, ewige toekoms op die gelowiges wag. In die bestek van die boek word aandag gegee aan ‘n magdom van menslike vraagstukke soos moord, selfmoord en “geregverdigde” moord, asook die oorsprong van dood in die wêreld as straf op Adam en Eva se sonde.

In die boek lees ‘n mens baie “teologie” en bitter min “menseregte.”   

Ek kan hierdie boek vir elke Christen-gelowige aanbeveel. Veral in die tye waarin ons leef, het die boek weer uiters relevant geword. “City of God” behoort voorgeskryf te word vir teologiese studente. Dit sou vir my baie beteken het, indien ek die boek vroeër in my lewe kon gelees het....

Nuutste Artikels