Blog

Arlington rus kerkleiers toe

 1 Mar 2021  Dr Gideon van der Watt   Algemeen

Arlington is een van die kleinste NG-gemeentes in die Vrystaat, maar die gemeente het ‘n groot hart. Die gemeente is geleë in die Riemland, ‘n vrugbare landboustreek in die Sentraal-Noordoos Vrystaat. Arlington is ‘n bitter klein dorpie, maar soos die geval is met die meeste sulke plattelandse dorpies, is daar ‘n groot township, met geweldige werkloosheid en armoede.

Oor ‘n klompie jare is daar reeds ‘n paar lidmate (meestal boere) van die gemeente wat op ‘n baie konstruktiewe manier by die mense van die township en op die plase betrokke is. Een so ‘n projek is om die kerkleiers van die groot aantal kerkgroepe in die distrik beter toe te rus vir hulle bediening. Soos in enige township is daar inderdaad ‘n groot verskeidenheid kerke, meestal Afrika onafhanklike kerke. En die leiers van die kerke noem hulleself profete, priesters, pastore, apostels, biskoppe of selfs aartsbiskoppe, self al het hulle maar karige teologiese opleiding. 

Dirk van Rensburg en Llewellyn Angus, dominee Piet Taljaard, evangelis Pheko en tans ook dominee Attie Roux, het ‘n klompie jare terug begin om weekliks klasse vir dié leiers aan te bied. Hiervoor het hulle materiaal van die CLF gebruik, o.a. prof Jaap du Rand se bekende kategismus U woord is ‘n lamp. Die laaste twee jaar het hulle deur die Vertel-Vertel reeks gewerk – ‘n reeks van vyf boeke wat die Bybelverhale (elke boekie het dertig lesse) vir kinders oorvertel en daaruit dan ‘n gesprek stimuleer – ‘n metode wat op die Oral Learning vertel-tegnieke baseer is en waarin die Bybelverhale self vertrou word om die boodskap en waardes te laat insink sodat dit weer oorvertel of uitgeleef kan word. Die idee is dat die kerkleiers dan hierdie materiaal ook in die jeugbediening van hul kerke sal aanwend. “Maar”, vertel hulle entoesiasties, “onsself het só baie geleer uit die verhale. Dit het vir ons die Bybel oopgemaak.”  

Onlangs is daar ‘n spesiale “gradeplegtigheid” gehou, waar elkeen ‘n bywoningsertifikaat ontvang het. Dié leiers is baie entoesiasties en wil graag verder studeer sodat hulle uiteindelik werklike diplomas en grade kan verwerf. Intussen het hulle met nuwe kursusse van CLF begin, oor die betekenis en viering van Lydenstyd en Paasfees, en ‘n kursus oor huweliksberaad.

Wat hier gebeur is werklik ‘n verhaal van hoop, en ‘n storie wat ander gemeentes kan inspireer om gerus by soortgelyke projekte betrokke te raak. Die wonderlikste is egter om te beleef hoe daar in hierdie boerderygemeenskap hegte en respekvolle verhoudinge gebou word, ook oor kleurgrense heen.   

Gideon van der Watt  |  CLF Redakteur

Foto's: Verskaf deur dr Gideon van der Watt