Blog

NG Kerk Blog Artikels

‘n Wit das en geen das!

“Ek is die Here, daar is geen ander nie, buiten My is daar geen God nie. Ek rus jou toe vir jou taak al ken jy My nie. Ek doen dit sodat elkeen ...

 'n Laaste Gedagte

 Ds Etresia van Schalkwyk

Vrouedag 2022

Professor Landman van die teologiese fakulteit van Unisa stel voor dat kerke hierdie Vrouedag moet praat oor wat kerke doen rondom vroue se liggaamlik...

 Geregtigheid

 Ds Marthiens Heymans

Islam: Artikels en pilare van dié geloof

Wat Islam betref, het hulle in hul geloof ses artikels en vyf pilare. Ons kyk eers baie kortliks na die ses Artikels van Geloof en sal ‘n volgen...

 Vennote in Getuienis

 Dr Enrico Casaleggio

‘n Onlangse besoek aan Lesotho

Ons vernaamste vennoot in Lesotho is die Lesotho Evangelical Church (LEC). Hierdie susterskerk het in 1832 ontstaan vanuit die werk van die Franse Ger...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Oor waarheid en valsheid *

Karl Barth begin sy bespreking van “die valsheid van die mens” (CD IV/3, §70.2) met die oortuiging dat ons nie hier soseer met &rsquo...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Deon Potgieter – hou die kers aan twee kante gebrand

“… die wins aan die ander kant was veel groter as die skynbare verliese aan hierdie kant van die etniese verdeeldhede.” Emeritus D...

 Algemeen

 Mariëtte Odendaal

Islam: ‘n Paar kernfeite

Islam is ‘n godsdiens wat deur Mohammed gestig is. Hierdie kort sinnetjie is gelaai met betekenis en ons kyk vandag baie kortliks na die belang...

 Vennote in Getuienis

 Dr Enrico Casaleggio

Nuut gedink oor die wat en hoe van Diens van Barmhartigheid

Dit was aanvanklik vir my en ander sinodegangers ‘n skok om by die onlangse sinodesitting te verneem dat daar nuut gedink moet word oor die verh...

 Algemeen

 Ds Hannes du Plessis

Te danke aan jou, kosbare Vrou

Met Vrouemaand op hande, wil ek graag hulde bring aan elke vrou wat op haar onderskeie manier 'n bydrae lewer op alle gebiede van die samelewing. ...

 Algemeen

 Béneli Pretorius

Aan die Vrouelidmate in die Vrystaat

Dit is moeilik om te glo dat ons al in die helfte van die jaar is. As ons terugkyk oor die afgelope ses maande, dan is dit met dankbaarheid. Dankie aa...

 Algemeen

 Béneli Pretorius

Voetspore

Dit gryp my verbeelding aan om te dink aan die invloed wat voetspore het in ander se lewe.  Hetsy dit groot spore is van ‘n nr 12-manskoen ...

 'n Laaste Gedagte

 Ds Ronel Coertzen

Die krag van die verlede, hede en toekoms – ‘n begrafnisrefleksie

Die realiteit van predikante met ‘n bediening aan hoofsaaklik ouer lidmate, word dikwels, selfs soveel as een keer ‘n week, gekonfronteer ...

 Verbi Divini Minister

 Dr Suzanne van der Merwe

Leer ken die Moderamen - Nuwe baadjie

Een van die mees effektiewe maniere om ons prosesse en veral kommunikasie op geoliede wiele te help loop, is ons ringstelsel. Hierin speel die verteen...

 Moderamen

 Mariëtte Odendaal

Doen ons genoeg vir ’n groeiende ouerwordende gemeenskap?

“Hoewel veroudering nie ’n nuwe verskynsel is nie, is ons tans meer bewus van die groeiende ouerwordende gemeenskappe en die uitdagings wa...

 Gerontologie Netwerk

 Mariëtte Odendaal

WEES ANTI-BROOS!

No pain, no gain Hoop dit het jou oog gevang: Wees anti-broos! Nou het ek nie die term uitgedink nie, dit word toegeskryf aan ‘n sekere Nassim ...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

Skriba-opleiding 7 & 14 Junie 2022

Die Skriba-opleiding, soos gehou op 7 Junie in Bethlehem en 14 Junie in Sasolburg, was weereens suksesvolle geleenthede. Dit bly lekker om hierdie vri...

 Ondersteuning

 Mnr Tertius Botha

Digitale bediening ná Covid

Met ‘n vorige skrywe het ek teen die gebruik van die woord digitale kerk geargumenteer. Elke leraar en gemeente moet die saak vir hulleself uitm...

 Verbi Divini Minister

 Dr Johan Lötter

Islam op ons voorstoep

Ons hoor al hoe meer hoe dat daar op die Vrystaatse platteland moskees (aanbiddingsplekke vir Moslems) opskiet. Party Vrystaatse dorpe het al meer as ...

 Vennote in Getuienis

 Dr Enrico Casaleggio

Net ‘n bietjie tyd…

Wanneer jy besig is met die nadenke oor ‘n preek en die inhoud daarvan kom val die betekenis van daardie teks vir jou op plekke in jou lewe en d...

 'n Laaste Gedagte

 Ds Gerhard Wessels

Die Outentieke Persoon van die Prediker

’n Paar onlangse gebeure het my aan die dink gesit rondom outentisiteit. Met outentisiteit bedoel ek die gevoel dat daar eerlikheid, legitimitei...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

NT Wright: Simply Christian, why Christianity makes sense

'n Kort resensie: NT Wright is een van vandag se bekendste en betroubaarste Nuwe Testamentici, maar dit beteken nie dat hy net tegniese boeke skr...

 Mediateek

 Prof Dons Kritzinger

Hoekom is dit so belangrik om inligting oor Islam in te win?

Die eerste belangrike rede hoekom ons inligting oor ander godsdienste (ook Islam) moet inwin, is omdat God die wêreld se mense liefhet. Ons heg ...

 Vennote in Getuienis

 Dr Enrico Casaleggio

Sentrum vir Predikantebegeleiding 2022

Van 9 tot 11 Mei het `n paar predikante die voorreg gehad om die Sentrum vir Predikantebegeleiding te Menuha by te woon. Dit was drie intensiewe dae w...

 Predikante Netwerk

 Ds Gerhard Meyer

Christo Weideman - 'n man vir orde

“Ek sou graag die uitdaging wil aanvaar om leraars en kerkrade ’n liefde vir die Kerkorde te leer en hierdie een basiese reël vir alm...

 Leer ken die Moderamen

 Mariëtte Odendaal

Ter herdenking van ons kerk se 50-jaar betrokkenheid in Japan

“Vanjaar 2022 is dit ‘n hele half-eeu! Ons gedenk en vier met ootmoedige dankbaarheid die amptelike begin van ons kerk se missie na Japan,...

 Vennote in Getuienis

 Ds Tobie de Wet

Skriba-opleiding 2022

Nog twee skriba-opleidingsessies is gehou op 17 Mei in Welkom en op 24 Mei in Bloemfontein. Hier het skribas mekaar bietjie beter leer ken en lekker s...

 Ondersteuning

 Tertius Botha

Nuwe Voorsitter, Raad vir Ondersteuning: Ds Riaan van Zyl

Adriaan Petrus van Zyl is op 4 Julie 1977 as die jongste van twee seuns in Bloemfontein gebore. Hy was vir sy hele skoolloopbaan in Bothaville op skoo...

 Ondersteuning

 Dr Pieter van Jaarsveld

Nege-uur die oggend!

Dit is asof die tyd stilgestaan het. Nege-uur die oggend is ‘n groepie mense bymekaar. Handelinge 1 vers 1-21 beskryf dit. Elke dag is daar iets...

 'n Laaste Gedagte

 Ds Stephan van Heerden

CLF Kleinhandel kom in BFN byeen

In strategiese prosesse wat vanaf 2018 by CLF beplan en bestuur word, is die noodsaaklikheid van die beskikbaarstelling van CLF-produkte nader aan die...

 Ondersteuning

 Me Charmaine Stoffberg

Netwerke: Geregtigheid

Sosiale geregtigheid in eenvoudige taal is om die geleenthede en gawes wat God vir my gegee het in die lewe, te gebruik om ander wat nie geleenthede e...

 Geregtigheid

 Ds Marthiens Heymans

Ondersteuning van Vennote in Getuienis vir uitdaging wat Islam bied

Dikwels is daar ‘n oproep vir Christene om terug te keer na die manier van kerkwees wat kenmerkend was van die vroeë kerk. In Handelinge 2:...

 Vennote in Getuienis

 Dr Enrico Casaleggio

Adrie Potgieter – ’n nuwe vonk in ons vuur

Dit was maar so onlangs as dertig jaar gelede (en ’n rapsie) dat die NG Kerk dit vir die eerste keer gewaag het om vrouepredikante te begin orde...

 Leer ken die Moderamen

 Mev Mariëtte Odendaal

Dis waar ons “boldness” lê - 2 Korintiërs 3:11-12

As wat aan die verbygaan was, van heerlikheid gestraal het, veel meer nog sal die blywende van heerlikheid skitter. Omdat ons hoop hierop gevestig is,...

 'n Laaste Gedagte

 Ds Frans du Toit

Die (in)stemming van daai eerste preek

Die afgelope naweek het talle studente die geleentheid gehad om, ten minste voor hul klasmaats en dosente, vir die eerste keer te preek. Om verskeie r...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Laetus Lategan – so helder soos glas

Dis Maart 2022. Die sinodesitting van die NG Kerk Vrystaat se besprekingspunte op die agenda draai effe vas by sommige punte. Daar stap weer iemand vo...

 Bedieningsbegeleiding

 Mev Mariëtte Odendaal

"Jy inspireer met jou krag en moed, jy is volkome vrou"

As leraar was ek nog altyd ongemaklik om dae soos ‘Moedersdag’ en ‘Vadersdag’ in die gemeente te vier. Ek het geen probleem me...

 'n Laaste Gedagte

 Ds Anneri Viljoen-Potgieter

Om ’n sendeling in Japan te wees

Carina van der Watt vertel meer … Carina van der Watt is die op-en-wakker vrou aan die sy van dr Stéphan van der Watt, predikant en dos...

 Vennote in Getuienis

 Mariëtte Odendaal

Skriba van ons moderatuur, Leon M Foot

"Ek het geleer: People don’t care how much you know, until they know how much you care."  Dis nogal ’n riem onder die hart...

 Leer ken die Moderamen

 Mariëtte Odendaal

Moedersdag: ‘n Bittersoet ervaring

Sondag 8 Mei 2022 vier alle Suid-Afrikaners Moedersdag. Moedersdag is vir die meeste huishoudings 'n heerlike dag, vol opwinding en natuurlik '...

 Verbi Divini Minister

 Dr Suzanne van der Merwe & Karli Meyer

My Mamma! Vyf vinnige vrae aan kinders jonk en oud

Moeder, Mamma, Mamsie, Mammie, Moeksie of net Ma is enkele name vir die vrou in jou lewe wat jou grootgemaak het, en jou natuurlik onvoorwaardelik lie...

 Algemeen

 Dr Suzanne van der Merwe & Karli Meyer

Vryheidsdag

27 April 1994 is ingegraveer in elke persoon se geheue. Tydens daardie geskiedkundige verkiesing het ek die voorreg gehad om as verkiesingsbeampte te ...

 Vrye Teuels

 Dr Dawie Botes

The Deer’s Cry van Arvo Pärt – geskoei op die Lorica van St Patrick

Die konteks van hierdie werk word teruggeneem na die tyd rondom 425 ná Christus in die land van die Kelte - of Ierland soos ons dit ken. Daar w...

 Spiritualiteit Netwerk

 Dr Anneke Lamont

Eerste skriba-opleiding gehou

Op 12 April 2022 is die eerste skriba-opleiding in Bloemfontein gehou. Skriba’s van Gariepdam tot Hoopstad het die geleentheid bygewoon. Hulle h...

 Ondersteuning

 Tertius Botha

“Hy laat my luister soos ‘n leerling moet luister.”

Hierdie was die opsommende gedagte van ds Adrie Potgieter na afloop van ons eerste Vennote in Getuienis Raadsvergadering na die afgelope Vrystaat Sino...

 Vennote in Getuienis

 Karisma Coetzer

Digitale kerk of digitale gehoor? Meer as net retoriek.

Ek onthou nog met die eerste lockdown hoe ‘n klomp van ons op ons eie uitsendings reageer het: “Ek sien nou eers my aaklige maniërism...

 Verbi Divini Minister

 Dr Johan Lötter

Ondervoorsitter van ons moderatuur, Dawie Botes

Dr Dawie Botes is tydens die onlangse sinodesitting van die NG Kerk Sinode van die Vrystaat as ondervoorsitter van die moderatuur verkies. Hy was vir ...

 Leer ken die Moderamen

 Mariëtte Odendaal

Ons moderator, Jan Lubbe

As jy in die vroeë sewentigerjare op die Moffat Sendingstasie by Kuruman sou rondstap, sou jy dalk ’n klein seuntjie onder die doringbome d...

 Leer ken die Moderamen

 Mariëtte Odendaal

Om Verkeerd te Preek

Ek doseer ’n klas in prediking vir studente wat ’n diploma doen in Teologie. Meeste van hierdie studente sal voortgaan om ’n ander v...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

Sentrum vir Predikantebegeleiding 2020

Tydens die sentrum word een van die deelnemers gevra om iets van die sentrum-belewenis te skryf. My skrywe is ‘n bietjie laat, soos my besluit o...

 Predikante Netwerk

 Ds Andreas van Rooyen

Help lig die arms in Japan

Verbeel jou jy werk daar ver in ’n land waar die taal, kultuur en godsdiens – eintlik alles – nie heeltemal jou eie is nie. Waar jy ...

 Vennote in Getuienis

 Mariëtte Odendaal

Só onthou ek en dááruit put ek hoop – dankie!

Die 54ste Sinode van die NG Kerk Vrystaat – 293 sinodegangers uit 137 gemeentes – het verlede week onder moeilike omstandighede in Bloemfo...

 Visionering

 Ds Jan Lubbe

Nuwe NetACT-Kurrikulum-ontwikkelaar, Kruger du Preez

As jy tussen 2000 en 2014 in een van HEFSIBA ISC (Instituto Superior Cristão – Instituut vir Christelike Hoër Onderwys) in Vila Ul&o...

 Vennote in Getuienis

 Mariëtte Odendaal

Ek het hierdie preek (en vraelys) al gehoor …

In 1994 publiseer Johan Cilliers sy God vir ons. ʼn Analise en beoordeling van Nederduitse Gereformeerde volksprediking (1960-1980) (Kaapstad: Lux Ver...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Carin van Schalkwyk: “Sy het haar Here liewer as die lewe gehad.”

Dr Carin van Schalkwyk, bekende en geliefde leraar van die NG Kerk Philippolis, is op 7 Maart 2022, ná ’n moedige stryd teen kanker,...

 Visionering

 Dr Gideon van der Watt

Lydenstyd | ‘n Sintuiglike belewenis van die lydensweg van Jesus Christus

Die verlossing wat God deur Jesus Christus bewerk, kan geensins gereduseer word tot blote abstrakte teorieë nie. Verlossing vind plaas in menslik...

 Verbi Divini Minister

 Dr Suzanne van der Merwe

Vrystaat Hoopfonds – ons los jou nie

Die uitmergelende droogtejare van 2017 en 2018, opgevolg deur die verreikende gevolge van Covid-19 sedert 2020, die brande waarmee die Wes-Vrystaat se...

 Bedieningsbegeleiding

 Mariëtte Odendaal

Ontmoet ds Stéfan Welthagen van Odendaalsrus-Oos

Stéfan Welthagen is ‘n Vrystater in murg en been – gebore en getoë in die pragtige rosestad, Bloemfontein. Dit is ook hier waa...

 Predikantenuus

 Mariëtte Odendaal

'n Bespreking | Margaret Blackie: ROOTED IN LOVE – Integrating Ignatian spirituality into daily life

Wat is Ignatius-spiritualiteit? ’n Spiritualiteit is nie ’n aparte godsdiens of denominasie nie. Ons kan dit eerder beskou as ’n fok...

 Mediateek

 Magdaleen du Toit

Nadenke oor ‘n Pelgrimstog

Gedurende die eerste twee weke van Desember 2021 was ek, tesame met ses ander pelgrims, op die Pelgrimstog van Hoop: Robertson tot Agulhas. Dit was di...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

Sinodesitting – ons GPS in lyn met Onse Vader

Vanjaar se sinodesitting gaan in vele opsigte anders wees – soos ’n koel briesie oor warm, uitgestrekte woestynvlaktes sal dit jou (hopeli...

 Visionering

 Mariëtte Odendaal

'n Resensie - Anam Cara: Spiritual wisdom from the Celtic World

ANAM CARA: Spiritual wisdom from the Celtic World deur John O’Donohue Kinders weet dat die wêreld baie vreemd is. Hulle kan ure na &...

 Mediateek

 Johannes de Villiers

Ontmoet ds Craig Salzmann van NG Gemeente Heuwelsig

As jy vandag aan die pastoriedeur van die NG Gemeente Heuwelsig in Bloemfontein klop, sal jy verwelkom word deur die lewenslustige ds Craig Salzmann, ...

 Predikantenuus

 Mev Mariëtte Odendaal

Hospice Bloemfontein skop 2022 af met ‘n nuwe projek!

Hanneke Lubbe, medestigter van Hospice Bloemfontein is baie dankbaar oor die IPU (In-Patient Unit), wat ’n ruk gelede by die Siësta Aftree-...

 Algemeen

 Mev Mariëtte Odendaal

Ontmoet ds Nicol Smit van die NG Gemeente Steynsrus

As mens in die lente met die N7 langs oor die Olifantsrivier na Klawer ry, staan mens op ’n mooi reënjaar verstom oor hoe die landskap in u...

 Predikantenuus

 Mev Mariëtte Odendaal

Pelgrims op ʼn dwaalspoor?

Die gebruik van die woord “pelgrimstog” in sommige kontekste is dalk misleidend – en mag iemand dalk net op ʼn dwaalspoor lei &ndash...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Sinodale Konferensie 2021

Op 23 en 24 November het sowat 100 predikante, kerkraadslede en lidmate by Summerwood (net buite Bloemfontein) bymekaargekom vir ’n 2-dag konfer...

 Moderamen

 Dr Carin van Schalkwyk

Die Heilige Grond

In die vorige uitgawe van Vrypos beskryf ds Jan Lubbe die heilige grond as: “’n Geheimenis tussen God en die geroepene.” Dit was in ...

 Spiritualiteit Netwerk

 Dr Anneke Lamont

Op besoek aan ons geloofsfamilie in Kenia

Foto: V.l.n.r.: Prof. Nathan Chiroma (Pan Africa Christian University), dr Daniël de Wet (Ekumeniese Vennootskappe in Afrika, Kaapland), ds Hanne...

 Vennote in Getuienis

 Mev Mariëtte Odendaal

After whiteness?

Saam met ʼn paar kollegas lees en herkou ons die afgelope weke aan Willie James Jennings se After Whiteness – An Education in Belonging (Eerdman...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Tobie de Wet - tot aan die eindes van die aarde - Japan

Ek onthou nog as kind hoe die dominee daar van die preekstoel af vertel van Christus se laaste opdrag – dat sy dissipels sy Goeie Boodskap tot a...

 Algemeen

 Mev Mariëtte Odendaal

Om in liefde en met kennis en insig te kan onderskei wat regtig saakmaak...

“Dit gaan nie oor randsake nie, maar om die hart van die Evangelie.” “Dit is heilige grond, ‘n geheimenis tussen God en die ge...

 Kuratorium

 Ds Jan Lubbe

Ons kerk in gesprek met ons susterskerk in Zambië

Op 3 November het dr Nico Mostert, direkteur van Vennote in Getuienis, met die moderatuur van die Reformed Church in Zambia vergader.Dié suster...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

TWEE SENDELINGE STAP IN ‘N KROEG IN …

Two guys walked into a bar. The third guy ducked. Daar is letterlik duisende van hierdie soort grappe. ‘n Storie wat begin met “Twee sende...

 Algemeen

 Dr Enrico Casaleggio

Hospice Bloemfontein – waar jy met waardigheid versorg word

Diegene wat al na ’n terminale pasiënt moes omsien, sal weet hoe nodig jy fisiese en emosionele ondersteuning in hierdie uitdagende tyd nod...

 Algemeen

 Mev Mariëtte Odendaal

Sinodale Konferensie – 'n geleentheid om deel te neem aan die vorming van die Agenda vir die Vrystaat Sinodesitting

Sinodale Konferensie – 'n geleentheid om deel te neem aan die vorming van die Agenda vir die Vrystaat Sinodesitting.Die komende Sinodale Kon...

 Moderamen

 Dr Carin van Schalkwyk

Ek wil meer hoor oor gevaarlike hoop

Lana Del Rey sing in een van haar liedere hierdie frase: “Don't ask if I'm happy, you know that I'm not. But, at best, I can say I&#...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

‘n Verhaal van ons swart gebrande vlaktes in die Vrystaat

‘n Gewone dag breek aan.  Die wind is vroeg liggies aan die roer en in my gemoed steek daar ‘n waarskuwingsvuurtjie aan.  Ek kyk...

 Bedieningsbegeleiding

 Dr Christo Herbst

Jongleraarsretreat 13 tot 14 Oktober

Wat ’n wonderlike voorreg om saam met jong leraars te kan kuier en meer te leer oor die bediening waarbinne baie van ons ons self bevind.  ...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Werner Klindt

Sinodale Konferensie | 23 - 24 November 2021

Tydens die afgelope twee maande het gemeentes die kans gekry om te vertel hoe dit met hulle gaan en wat hulle tans as brandpunte in die kerk beskou.&n...

 Moderamen

 Dr Carin van Schalkwyk

Demensie en Geestesgesondheid

Hoe help ék my geliefde om te voel hulle word ‘gehoor’ en ‘raakgesien’?  Onthou dis baie keer die gevoel van isola...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

Kommer oor verwoestende Boshof-brande

Dit kan ’n boeregemeenskap breek as die landbou skade ly, omdat daar soveel mense en sekondêre ondernemings van ons voedselbronne afhankli...

 Bedieningsbegeleiding

 Mev Mariëtte Odendaal

Ontmoet Hanneke Lubbe van Hospice Bloemfontein

Hoe gemaak as jy ’n geliefde het wat einde-van-lewe-versorging benodig en jy weet nie waar om vir raad en hulp te gaan aanklop nie?  As jy ...

 Algemeen

 Mev Mariëtte Odendaal

Oor navolging en beliggaming in die digitale era?

In Fareed Zakaria se Ten lessons for post-pandemic world is daar twee lesse wat my nog altyd bybly, naamlik “Life is digital” en “Ar...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Ontmoet Missie Japan se Elmar en Nadine du Rand

As jy weer in jou Mitsubishi- of Toyota-voertuig klim, kan jy gerus net ’n oomblik stilsit en daaraan dink dat dié bakkie of motor sy oor...

 Vennote in Getuienis

 Mev Mariëtte Odendaal

“The Sound of Silence”

Bladmusiek is slegs vir die ingewydes wat musieknotasie ken. Klanke wat deur instrumente voortgebring kan word, word op en tussen vyf lyntjies en vier...

 Verbi Divini Minister

 Dr Suzanne van der Merwe

Hoe ver kan die onsuiwerheid van ‘n kerk gaan, en sy tóg ware Kerk van Christus bly? ‘n Kreet uit die hart, in ‘n tyd van die Doleansie.

Referaat gelewer by die Excelsus Lentekonferensie, Universiteit van Pretoria  |  15 September 2021Foto: Bavinck Hoogleraar Kampen ca 1883&ld...

 Vrye Teuels

 Ds Jan Lubbe

Leef uit jou doop | Resensie deur André van Staden, leraar by die NG Gemeente Fichardtkruin

Die boek word aan die hand van die volgende indelings bespreek:1.           Kortliks oor die skrywer.2.       ...

 Mediateek

 Ds André van Staden

Vennote in Getuienis in samewerking met die Barnabasfund bied aan: Fokus op die vervolgde kerk

Vennote in Getuienis in samewerking met die Barnabasfund bied aan: Fokus op die vervolgde kerkDatum: Sondag 31 Oktober tot 7 November Die on...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Oorfone- en Selfoonprojek

OORFONE PROJEKOns het verlede week nog vier oorfone oorhandig aan Melissa Kilian, arbeidsterapeut van Ons Tuiste.(Foto verskaf)Die skenker van R2 000 ...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

Brande in Edenburg – skade én genade

Rikus van Zyl, predikant van die NG Gemeente Edenburg, deel met ons hoe die twee brande van die afgelope jaar hul omgewing geraak het. Hy vertel: &rdq...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Rikus van Zyl

Ontmoet Missie Japan se Van der Watt’s

Dis veral met Nuwejaar dat ’n mens baie bewus word van waar die nuwe dag rooi begin breek in die Verre Ooste; daar waar Japan een van die eerste...

 Vennote in Getuienis

 Mev Mariëtte Odendaal

Wanneer ons dan “Belhar” hoor, kan ons die inhoud ernstig opneem

Dr Martin Laubscher verwys in die vorige uitgawe van die Vrypos na ‘n insident waarin ‘n lidmaat die erediens verlaat het omdat daar verwy...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

Missionale Diakonaat - Nuwe verhouding tussen Kerk en Kerklike Maatskaplike Diensorganisasies

Die afgelope week het 'n geskiedkundige vergadering in die kerk plaasgevind te Emseni in Kemptonpark. Dit was die jaarlikse Kerklike Maatskaplike ...

 Visionering

 Dr Carin van Schalkwyk

Die ouderdom is ‘n sierlike kroon

Ouderdom is ‘n sierlike kroon; dit word bereik deur dié wat reg lewe. (Spreuke 16: 31)NG Gemeente Aandbloem se Kommissie vir Geronto...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

Kontemplatiewe kuns: Woordelose gebed

“Wat is kontemplantiewe kuns?” vra iemand. Dis makliker om dit te ervaar as om dit te verduidelik. Kom ek vertel ’n storie teen die ...

 Spiritualiteit Netwerk

 Me Magdaleen du Toit

Wie is Carin van Schalkwyk?

Soos die meeste van ons is Carin nie werklik my naam nie, dit staan nie op my identiteitsdokument nie en ook nie iewers in 'n doopregister nie. Ju...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Carin van Schalkwyk

So hoe “lyk” ek?

Kort na ek die bediening in 2013 betree het, draf-stap ek 'n hospitaal in Kimberley binne om 'n lidmaat te besoek. Die sekuriteit stop my vinn...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Elize Stander

Aansoeke om Ooshoek Beursfonds vat nou vlam!

Een van die bekendste Xhosa-gesegdes, Umntu ngumntu ngabanye abantu (’n mens is ’n mens deur ander mense), kry nuwe betekenis as jy die st...

 Ondersteuning

 Mev Mariëtte Odendaal

Belhar en die fencing van die nagmaal

Ons vier nagmaal in die gemeente, en die dominee het besonderse moeite gedoen met die liturgie. In plaas van die gebruiklike formulier, word daar vryl...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Ons nuwe Media Konsultant

Mariëtte Odendaal is ’n mediakonsultant wat ’n passie vir inspirerende stories het. Sy reis graag en hou daarvan om interessante mens...

 Ondersteuning

 Mev Mariëtte Odendaal

Formule vir Sinodale Bydrae (Pro-rata)

By die laaste sinodesitting is die sogenaamde “dertig persent”-besluit geneem. Hiervolgens moes gemeentes se bydraes vir werk in meerdere ...

 Ondersteuning

 Dr Leon Foot

Lean in deur Sheryl Sandberg | 'n Resensie deur Dr Carin van Schalkwyk

Die boek handel hoofsaaklik oor die balanseer-toertjie wat vroue moet uitoefen tussen ouerskap en die beroepswêreld. Die boek lig baie suksesvol...

 Mediateek

 Dr Carin van Schalkwyk

Ontmoet Adrie Potgieter van NG Gemeente Senekal-Noord

Adrie Potgieter is onlangs as predikant by die NG Gemeente Senekal-Noord bevestig, maar wie is hierdie avontuurlustige natuurliefhebber wat graag stap...

 Predikantenuus

 Mev Mariëtte Odendaal

Sinodesitting onbepaald uitgestel

Die Moderamen het vergader en besluit om die Sinodesitting wat vir eerskomende September beplan was, uit te stel vir 'n onbepaalde tydperk.Hierdie...

 Moderamen

 Dr Carin van Schalkwyk

VERRYK EN VERRUIM DEUR MISSIE JAPAN AS GETUIENIS VENNOOT

Die ontstaan van die NG Kerk se getuieniswerk in Japan - onder toesig en sorg van ons Japannese susterskerk, die Christelik-Gereformeerde Kerk van Jap...

 Vennote in Getuienis

 Dr Stéphan van der Watt

IN PAS met God in ‘n krisis

Die handleiding “IN PAS met die lewende God – Ritmes en gewoontes vir roepingsgetroue gemeentes” is deur Gert Cordier as redakteur s...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Barnard Steyn

City of God | 'n Resensie deur ds Ockie Olivier

“The City of God” verdien eintlik ‘n verhandeling en dit is onmoontlik om in die bestek van hierdie paar gedagtes reg aan die boek t...

 Mediateek

 Ds Ockie Olivier

Woorde wek, maar voorbeelde trek

“Nou wat sê die kerk?” of “Wat sê die Sinode hieroor?” ‘n Reaksie of opmerking wat mens nogal gereeld die af...

 Publieke Getuienis

 Dr Nico Mostert

'n Lewenskets

Anton Meiring is gebore as ‘n Oos-Kapenaar op 30 Januarie 1960, het skoolgegaan in onder andere die Langkloof en matriek geskryf by die Nico Mal...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Anton Meiring

WORD MOOI OUD

Artikel deur Gerontologie NetwerkReeds in 2017 het dr Pali Lehola, die direkteur-generaal van die Suid-Afrikaanse Statistieke, besorgdheid uitgespreek...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

Die wêreld van idees

Sedert Maart 2021 is ek as tentmakerleraar verbonde aan die NG Kerk Bloemheuwel waar ek reeds 26 jaar lidmaat is.Ek het doelbewus ‘n akademiese ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Prof Laetus Lategan

A Simple Life-Changing Prayer – Jim Manney

Ek het die eerste maal in my lewe bewus geword van die examen toe ek ‘n pastorale kursus gedoen het. Dit was lewensveranderend. Dit het my genoe...

 Mediateek

 Lisma Liebenberg

Om die Ander van Onsself te word

Die identiteit van die prediker speel ‘n belangrike rol in die opdrag en roeping van die bediening van die Woord. Of dit is in die interpretasie...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

Help KZN!!

Ons sal nie gaan lê nie.  Ons sal opstaan. Dankie Here dat U voor ons uitgaan en ons sterk maak. Soms gaan die bitter beker nie by ons verb...

 Algemeen

 NG Kerk KwaZulu-Natal

Brief ex IK aan leraars, kerkrade, gemeentes en lidmate | 13 Julie 2021

Liewe Broers en SustersOns het sedert die naweek weer pynlik bewus geword van die broosheid van ons gemeenskappe. Wanneer ons kennis neem van all...

 Visionering

 Dr Pieter van Jaarsveld

Nuus vanuit Eswatini (Swaziland), voorbidding word dringend vir hierdie saak gevra

Hier volg 'n brief ontvang vanaf ds Arnau van Wyngaart, leraar in Eswatini (Swaziland):Kollegas, mag ek langs hierdie pad vir julle vra vir voorbi...

 Vennote in Getuienis

 Ds Arnau van Wyngaart

“ ... Hoop rym met huil- en heilsgeskiedenis ...”

Heil en huil klink dieselfde, maar die spelling (én betekenis) is verskillend. Só ook sou ons maklik geskiedenis as geskeidenes kon lees...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Levitikus 19:33-34, Gemeentes se roeping

So ‘n tyd gelede is ons hier in Bloemfontein geruk met die beelde van brandende bande en betogers in die strate wat die hele stad tot stilstand ...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Die vlam van leierskap

Die woord “leierskap” het in die tweede helfte van die vorige eeu amper magiese status gekry as ‘n soort van “goue sleutel&rdq...

 Netwerke

 Ds Jan Venter (NG Gemeente Clarens)

Mooigenoeg Kampterrein - 'n Agtergrond

“Met goedkeuring van die Sinode is ‘n begin gemaak met ‘n Evangelisasiesentrum, ook genoem Bybelskool; ‘n stuk grond van 25 mo...

 Ondersteuning

 Ds Barnard Steyn

Moderamenvergadering | Terugvoer 17 Junie 2021

Vriende in Christus,KENNISGEWING –1. VERKIESING VAN ‘N NUWE ONDERVOORSITTER VAN DIE MODERAMEN2. UITSTEL VAN SINODESITTING SEPTEMBER 2021Di...

 Moderamen

 Dr Carin van Schalkwyk

Beskouing oor Falling upward deur Richard Rohr

Ek het etlike jare gelede op aanbeveling van ’n vorige spirituele begeleier kennis gemaak met Richard Rohr en Falling upward. Ek het die boek in...

 Mediateek

 Magdaleen du Toit

Oor wat “Word ʼn vriend van Kerkbode” ook nóg kan beteken ...

Tydens ʼn onlangse drie dae-lange skrywerslypskool in Wellington, het ons opnuut weer ontdek watter vriend het ons (óók) in die kerk, en...

 Netwerke

 Dr Martin Laubscher

Kanker - 'n Nuwe kans in die lewe

As dominees word ons geleer hoe om met lidmate te werk wat kanker het. Ons word geleer hoe om geestelike gesprekke met hulle te voer en hoe om hulle v...

 Algemeen

 Dr Carin van Schalkwyk

Oor skoene, veters en ‘n verklaring

Op Maandagaand, 24 Mei, het ‘n kleine skare, gemaskerd teen Covid en die koue, in die NG Gemeente Universitasrif byeengekom vir die legitimasie ...

 Teologiese Opleiding

 Ds Jan Lubbe

Verhouding maak die verskil (veilig)

Toe ons Dinsdagoggend as dagbestuur van die Kuratorium reflekteer op die vorige dag se ontmoetings en intense gesprekke oor teologiese opleiding, was ...

 Kuratorium

 Ds Jan Lubbe

'n Kosbare Vennootskap

Die historiese band tussen die NG Kerk in die Vrystaat en die Reformed Church in Zambië (RZC) strek oor ‘n periode van meer as 120 jaar. Oo...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Sinodale besoek aan Zambië

Vanaf Saterdag 15 Mei tot Donderdag 20 Mei het vier persone van die Vrystaatse Sinode en Universiteit van die Vrystaat (UV) na Zambië vertrek om ...

 Vennote in Getuienis

 Dr Juppi Steurer

‘n Zambiese avontuur!!

Ek is op die Vennote in Getuieniskommissie van die Sinode.  Die liefde vir dit waarmee die Vrystaat Sinode al vir dekades lank besig is, het &lsq...

 Vennote in Getuienis

 Ds Joe Müller

CANOEING THE MOUNTAINS – Tod Bolsinger

In 2018 het 'n goeie vriend my aanbeveel om hierdie boek te lees. Dit is in 2015 gepubliseer en is na my mening een van die beste boeke oor leiers...

 Mediateek

 Ds Charles James

Evangelie-sonder-woorde

Teresa van Avila (‘n 16de eeuse non) het eenmaal gebid dat God tog asseblief moet kom “en die priesters vir ‘n slag goed kielie, wan...

 Bedieningsbegeleiding

 Ronell Bezuidenhout

Maak ons haatstories hoopstories

Tydens die Clarens-retreat vir ringsverteenwoordigers is daar op die program tyd ingeruim vir plaaslike stemme uit Clarens om vir die dominees te vert...

 Bedieningsbegeleiding

 Magdaleen du Toit

LECTIO DIVINA Clarens 2–4 Mei: Die wydsheid van God

Lectio divina is ’n geloofsgewoonte (losweg vertaal as: om met geheiligde oë, ‘God se oë’, te lees) en is ’n tradisi...

 Bedieningsbegeleiding

 Magdaleen du Toit

‘n Wegbreek in Clarens

Ons lees in die skeppingsverhaal dat God vir die mens ‘n tuin in Eden aangelê het; ‘n tuin met bome en riviere – ‘n lus ...

 Bedieningsbegeleiding

 Dr Leon Foot

Hoe lyk jou stap Oominie/Tanimie?

‘n Paar jaar gelede het ek in Bethlehem bedien. Een van my verantwoordelikhede was die kinderbediening. Dit was altyd vir my verskriklik lekker ...

 Algemeen

 Ds Rikus Hattingh

Die dilemma van Moedersdag

Die afgelope week lees ek in 'n gespreksgroep op Facebook hoe die lede met mekaar praat oor eerskomende Sondag se Moedersdag en hoe dit gevier moe...

 Algemeen

 Dr Carin van Schalkwyk

Familiekamp op Mooigenoeg: “Van Vreemdelinge na Vriende”

As studenteleraar hoor ek die afgelope jaar twee relatief gereelde opmerkings, nie net in sosiale kringe nie, maar ook in meer amptelike kerklike verg...

 Teologiese Seminarium

 Ds Chris de Vries

Hartlik geluk, Graduandi!

By die afgelope herfs-gradeplegtigheid van die Universiteit van die Vrystaat, het vier studente van die NG Kerk hul BDiv-grade in die Fakulteit Teolog...

 Teologiese Opleiding

 Ds Jan Lubbe

Bonhoeffer vir vandag – Wat is ons cantus firmus?

Dietrich Bonhoeffer is sekerlik een van die teoloë uit die vorige eeu wat uitmuntend daarin geslaag het om te oortuig dat christenskap nie beperk...

 Mediateek

 Ds Stoffel Hellmuth

Leierskap in 'n tyd van pandemie

Tydens die vergadering van die ATP in Wellington het prof Nelus Niemandt, rektor van die Hugenote Kollege, kom gesels oor leierskap in ʼn tyd van pand...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds André Barlow

Vryheidsdag 2021 – is ek my broer se wagter?

Wát ‘n jaar was 2020 nie, en is 2021 steeds... vanjaar vier ons vir die tweede keer opeenvolgend Vryheidsdag, terwyl ons weliswaar ni&eac...

 Algemeen

 Dr Johan Nel

Islam in ons midde

Die afgelope week is daar in my “inbox” twee ontstellende e-posse. Een van kollega prof Sunday Agang uit die noorde van Nigerië en ee...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Om oor God te praat

Ons behoort met heilige eerbied oor God te praat. Na my oortuiging eerder stamelend waag as te versekerd spreek. Die Bybel getuig in metafore oor God ...

 Algemeen

 Ds Barnard Steyn

Verras oor Paasnaweek

Oor die afgelope Paasnaweek het ek vir die eerste keer in sowat ses jaar besluit om oor Paasnaweek verlof te neem sodat ons as gesin saam kan rus oor ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Hannes du Plessis

Die stand van die bediening in Covid-19 (Wes-Kaap)

Die Sinode van die Wes-Kaap het ’n vraelys aan gemeentes gestuur om inligting in te win oor die stand van gemeentes in die tyd van Covid-19.&nbs...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds André Barlow

My Roepingsverhaal - Hoopbringer

Toe ek jonk was, was ek oortuig dat ek ‘n vlieënier gaan word.  Om die wêreld te kan sien en verantwoordelik te wees vir soveel ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Johan Labuschagne

Verstedeliking, 'n "skrik" woord?

Verstedeliking. Net by die aanhoor van hierdie woord wil 'n mens amper so bietjie verstar. As jy van die platteland afkomstig is of steeds daar bl...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Algemene Taakspan Predikantesake

Die Algemene Taakspan Predikantesake (ATP) is ’n permanente kommissie van die Algemene Sinode wat beleid formuleer en die sinode adviseer oor al...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds André Barlow

Christus, die groot Plaasvervanger

Gedagtes vanuit Jesus se verhoor soos vertel deur Markus (onder andere)Barabbas of Christus? Wie word vrygelaat? Wie word tereggestel?Die Romeinse Goe...

 Algemeen

 Dr Bertus Celliers

Nuwe Covid-wetgewing met die oog op Paasnaweek

President Ramaphosa het op 30 Maart 2021 'n aankondiging rakende die verslapping van inperkings ten opsigte van kerke gemaak met die oog daarop om...

 Visionering

 Dr Carin van Schalkwyk

Menseregtedag of medemenslikheid

Elke jaar hierdie tyd vier ons in die land Menseregtedag. Die datum wat vir hierdie dag gekies is, word direk in verband gebring met die Sharpville-sl...

 Algemeen

 Dr Carin van Schalkwyk

Opknap van historiese bakens in Winburg

As jy in ‘n oostelike rigting van die N1 af mooi kyk sien jy Winburg se konsentrasiekampkerkhof waar dit teen ‘n “plato’tjie&r...

 Algemeen

 Dr Bertus Celliers

Raad vir Bedieningsbegeleiding: Netwerke Wegbreek

Die volgende Netwerk Sameroepers (sien foto) het op 8 en 9 Maart 2021 ‘n sinvolle beplanningssessie te Menuha gehad.Netwerke Sameroepers(Henco v...

 Netwerke

 Dr Suzanne van der Merwe

Wat ‘n belewenis!

‘n Groep jong predikante en proponente het op 3 en 4 Maart deelgeneem aan ‘n opleidingsgeleentheid te Menuha, 20 km buite Brandfort. Di&ea...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Elandré Swartz

Samewerking ‘n werklikheid

Die vraag word baie geopper (veral van mense buite die kerk), waarom is die kerk so “verskeurd”? Die fragmentering van die kerk in ‘...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Klimaatkrisis

18 Januarie 2021’n Somber toekoms staar die aarde en alle lewe daarop in die gesig omdat mense nie ag slaan op waarskuwings oor biodiversit...

 Ekologie

 Oorgeneem by: Elise Tempelhoff

“Bring die liefde van ons Heer, na die mense wat hier woon!”

Opening van die Teologiese Seminarium vir 2021In ‘n ryke verskeidenheid van stemme het die bekende gebed opgeklink toe ons die refrein sing: &ld...

 Teologiese Seminarium

 Ds Jan Lubbe

Nuus uit die Raad vir Ondersteuning-vergadering van 22/02/2021

Die Raad vir Ondersteuning het op 22 Februarie ons eerste vergadering vir die jaar gehou. ʼn Aantal sake is bespreek wat ook vir gemeentes van belang ...

 Ondersteuning

 Dr Leon Foot

Mieliemeel-projek

Ek wonder soms wat die wêreld sou wees sonder mense? In baie van hierdie “zombie” films is daar een of meer mense (humans) wat een o...

 RICD

 Dr Nico Mostert

Arlington rus kerkleiers toe

Arlington is een van die kleinste NG-gemeentes in die Vrystaat, maar die gemeente het ‘n groot hart. Die gemeente is geleë in die Riemland,...

 Algemeen

 Dr Gideon van der Watt

Dolering, sterkes en swakkes

Die besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhou­dings begin met ’n erkenning dat daar ’n vasgelooptheid oor die kwessie is....

 Algemeen

 Ds Jaco Thom

Eerste vrou in die NGK

Ek moes dink wat skryf ek en wat nie.  Dis amper my hele lewensverhaal as ek moet skryf oor my reis as eerste vrouepredikant in die NGK.  Ek...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Gretha Heymans

'n Stukkie hoop - Anoniem

Ons hoor in die Bybel dat hoop en geloof hand aan hand stap.  Hebreërs 11 vertel dit vir ons in die eerste vers: 1 Om te glo, is o...

 Dis ‘n Ring-ding

 Anoniem

Storie van Hoop - Virtual Race

In onsekere tye het ons as Gemeente besluit om weer bietjie hoop te bring na die gemeenskap. Die inperkingsmaatreëls het dit moeilik gemaak ...

 Algemeen

 Ds Marius Ellis

Teologie onder 'n boom

Justo Mwale Universiteit:Die oriënteringsklasse vir Juso Mwale Universiteit se eerstejaars van 2021 het op 11 Januarie begin.  Sewentien het...

 Vennote in Getuienis

 Dr Dawid Kuyler

Riglyne vir eredienste en begrafnisse - Aangepaste vlak 3 van inperking

Beste broers en sustersDie Interimkomitee groet julle hier aan die begin van ‘n nuwe jaar en wens julle, ten spyte van die ongewone omstand...

 Visionering

 Interimkomitee, Moderamen

Steeds omgeef Alfa, Omega ons

Daar is ’n tyd om gebore te word, van blydskap te dans, te omhels. En daar is ’n tyd om te sterf en te treur, ’n tyd sonde...

 Algemeen

 Ds Jan Lubbe

Geloftedag of Versoeningsdag?

Soos baie ander van my tydgenote, het ek as kind ook met Geloftedag grootgeword. Dit het eers ook Dingaansdag geheet. Ons het elke jaar rondom die 16d...

 Algemeen

 Dr Gideon van der Watt

Erediens Netwerk | Bemagtiging van gemeentes en predikante

Die onderstaande skrywe het onlangs op my tafel geland, en ek glo elkeen kan hiermee identifiseer. Gesels gerus saam oor hierdie geweldige belangrike ...

 Erediens Netwerk

 Dr Suzanne van der Merwe

Noem my sommer net Willem

My naam is Willem Andreas Smit, maar noem my sommer net Willem. Ek is gebore in 1989 in Pretoria, waar ek die eerste 30 jaar van my lewe deurgebr...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Willem Smit

'n Goeie reis

Ek is Werner Burger as inboorling van Ermelo het ek ook hier my skoolloopbaan voltooi. Ek het my studies voltooi aan Kovsies in 2010. Die eerste paar ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Werner Burger

"Ons het dit gemaak!"

As ek ‘n bietjie reflekteer oor dit wat alles die afgelope nege maande spesifiek by Torings van Hoop gebeur het, kom daar ‘n diepe da...

 Erediens Netwerk

 Ds De la Harpe le Roux

Klein botteltjies, groot gif

My naam is Elandré.  Ek is die jongste predikant in my ring en verseker die kortste!  Maar soos wat hulle sê: “Klein bott...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Elandré Swartz

Storie van Hoop - NG Clocolan

Dit is seker al teen hierdie tyd ‘n cliché om te praat van die COVID-19 pandemie en wat dit aan ons land en aan die wêreld ged...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Elandré Swartz

Nuus uit die Raad vir Ondersteuning-vergadering van 23/11/2020

Die Raad vir Ondersteuning het Maandag hulle laaste vergadering vir die jaar gehou. ʼn Aantal sake is bespreek wat ook vir gemeentes van belang is.1. ...

 Ondersteuning

 Dr Leon Foot

Swart stam, maar groen kroon die boom

Vroegoggend hoor ek hoe druppels op die afdak bo die deur na buite bokspring. “Dankie, Heer,” roep ek tot my man se ontsteltenis uit. Die ...

 Bedieningsbegeleiding

 Gerda-Marié van Rooyen

Wanneer laas was jy met verwondering vervul?

In die sentrale provinsie van Zambië, ongeveer 500 kilometer noordoos van Lusaka (en ook 30 kilometer van die Demokratiese Republiek van die Cong...

 Algemeen

 Ds Mias van Jaarsveld

Merkwaardige gemeentenuus uit NG Gemeente Berg-en-Dal

Die afgelope Sondag, 15 November 2020, was die NG Kerk Berg-en-Dal bevoorreg om 54 katkisante as jong belydende lidmate te ontvang en saam met hulle e...

 Gemeentenuus

 Ds Jan Lubbe

Lampstaanders en sterre, onder die seënende hand van die Almagtige

“Die gelowige leraars, deur die Koning van die Kerk self geroep en toegerus, hou Hy in sy regterhand. Hy oefen absolute gesag oor hul uit. Hy be...

 Kuratorium

 Ds Jan Lubbe

Laat die klokke lui

Die klank van 'n kerkklok wat lui is aan ons almal bekend. In baie gemeenskap lui die kerkklok elke Sondag om aan te kondig dat daar 'n eredie...

 Visionering

 Dr Carin van Schalkwyk

Nuus vanuit die Moderamenvergadering van 04/11/2020

Na aanleiding van die afgelope vergadering van die Moderamen is daar 'n paar sake wat ons graag onder die aandag van gemeentes en leraars wil brin...

 Moderamen

 Dr Carin van Schalkwyk

Kopiereg en intellektuele eiendom

In die laaste tyd het dit al meer duidelik geword vir die Kommunikasiekantoor van die Vrystaat Sinode dat gemeentes nie altyd op datum is met die wetg...

 Visionering

 Dr Carin van Schalkwyk

Die geblêr van 'n lammetjie...

Die dominees van die NG Gemeente Rustenburg-Proteapark vertel dat ‘n vrou op die dorp ‘n lammetjie hoor blêr het. Geen vee in die na...

 Algemeen

 Ds Barnard Steyn

'n Getuienis uit die brand - Boshof/Hertzogville area

Die eerste brand in die Boshof/Hertzogville area het op 16 Oktober 2020 uitgebreek. Ons plaas is in die Boshof-Wes area.Donderdag 22 Oktober 2020, 20h...

 Algemeen

 Me Tish van Niekerk

Koppies vir Jesus - Koppies Moedergemeente se groentetuin van hoop

Einde verlede jaar het die Vrouediens ‘n oop stuk grond op die kerkterrein raakgesien vir die moontlike ontwikkeling van ‘n groentetuin.&n...

 Dis ‘n Ring-ding

 Me Elize Boshoff

Watter geskenk om te gee?

Watter geskenk om te gee?Ons roeping as kerk sluit onder andere in om ‘n kontra-kultuur te skep vir die lewe. Dit sluit in ander waardes, leefst...

 Ekologie

 Ds Waldemar Stumpfe

Voedselhulp tydens Korona-pandemie | NG Gemeente Reitz-Wes

Hoewel die gemeenskap van Reitz hier in die Oos-Vrystaat al oor die jare ‘n kultuur van voedselhulp vir minderbevoorregdes ontwikkel het, het di...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Kobus Geyser

NG Moedergemeente Ladybrand - Belydenis van Geloof

Ladybrand se samestelling is van so ‘n aard dat ons ‘n klein kleurling-gemeenskappie het asook ‘n baie klein swart gemeenskappi...

 Erediens Netwerk

 Dr Danie Kleynhans

HOOPFONDS | Bring weer HOOP

Die afgelope maand beleef die Vrystaat aanslag op aanslag. Nog ‘n wrede moord is ‘n keerpunt. Spanning bereik breekpunt. Brande teister de...

 Visionering

 Ds Barnard Steyn

Oproep tot verootmoediging en gebed

Liewe broers en sustersDie Interimkomitee het weer op 8 Oktober 2020 vergader om die afgelope week se gebeure in Senekal te bespreek. Ons gee die volg...

 Visionering

 Interimkomitee, Moderamen

Plaasmoord: Paul Roux

Ons het met skok en afgryse kennis geneem van die koelbloedige moord op die 21-jarige plaasbestuurder van Paul Roux, Brendin Horner. Ons sukkel om ons...

 Visionering

 Interimkomitee, Moderamen

Teologiese studente retreat

Dat die COVID-19 pandemie ‘n impak op elke individu gehad het, en steeds het, is alombekend. Ook ons teologiese studente staar uitsonderlike uit...

 Teologiese Seminarium

 Dr Johan Nel

Riglyne vir eredienste en begrafnisse - Vlak 1 van inperking

Riglyne vir eredienste tydens vlak 1 van inperking:Volgens die nuwe riglyne vir vlak 1 is daar twee belangrike veranderings wat aangekondig is vir ker...

 Visionering

 Dr Carin van Schalkwyk

Klein begin vir Kleingroepe

NG Gemeente Kerkenberg het aan die begin van 2019 'n splinternuwe kleingroep-bediening op die been gebring. Die uitgangspunt en mot...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Org van der Watt

Dienskneg in eie reg

Ds Johann Kemp is gebore in Ermelo in Mpumalanga, waar hy ook grootgeword en gematrikuleer het. Hy wou al van kleins af 'n predikant word, ma...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Johann Kemp

Liewe Goeie Genade

Goeie genade hoe skryf mens iets oor jouself!? Dit laat my dink aan daai leer-mekaar-beter-ken-episodes waar almal in ‘n kringetjie sit en uitfi...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Gert Victor

Nuus uit Bedieningsbegeleiding - Erediens Netwerk

‘n Paar leraars het in 2001 die bundel Gebedeboek met liturgiese voorstelle saamgestel met die doel om liturgiese kreatiwiteit te stimuleer...

 Erediens Netwerk

 Ds Barnard Steyn

Digiklesia: 'Steeds sal ons sing'

Namate die grendeltyd voortsleep begin die adrenalien wat groot veranderinge vergesel afneem en word ons duideliker bewus van die uitdagings en tekort...

 Algemeen

 Ds Francois Lamprecht

Towers of Hope Covid-19 Update

"Alive, alive, alive for ever more; My Jesus is alive, alive for ever moreAlive, alive, alive for ever more: My Jesus is alive!"(a favourite...

 Gemeentenuus

 Ds De la Harpe le Roux

Stil protes teen korrupsie

Ons as land vier op 24 September Erfenisdag. ‘n Erfenis is iets wat mens van iemand erf. Iets wat jou nagelaat word of wat aan jou oor...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Lente van Hoop | Reeks aangebied

Die leraars van die Ring van die Goudveld het dit goedgedink om vanjaar, met die draai van die seisoen, vanaf 1-10 September 2020, daagliks ‘n k...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Erich Cornelissen

Oor grense én denominasies vorm ons CIA - Welkom

In Welkom soos in baie ander dorpe en stede het ons maar ‘n wankelrige vorm van dienslewering.  Onder ons was daar diegene wat graag &lsquo...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Ben Joubert

Riglyne oor die bediening van die doop in Covid-tyd

Deur dr Bertus CelliersDaar was verskeie navrae oor die bediening van die doop tydens Covid-19. 'n Reaksie van dr Bertus Celliers: Een sleutel oor...

 Visionering

 Dr Bertus Celliers

Van rommel tot meubels

Dit is eers toe ek begin het om al my sagte plastiek te stoor, wat ek agtergekom het presies hoe baie plastiek ek net een keer gebruik en dan weggooi....

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Elize Stander

Vergesel Kareltjie en Friedel

Deur dr Christo Herbst, leraar van NG Gemeente TrompsbrugGebore in Standerton in Mpumalanga op 29 Mei 1969. Getroud met Alta op 4 Januarie 1997 e...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Christo Herbst

Gesant - Predikant

Deur ds Jaco Thom, leraar van NG Gemeente PetrusburgToe ek in April 2019 in Petrusburg as predikant bevestig is, is die sirkel van my bediening voltoo...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Jaco Thom

Digiklesia: Vyf wenke om ten volle kerk te wees

Wéés kerk aanlyn!“Dit is oulik, maar dis nie regtig kerk nie,” sê hy vir my. “Die mense kan darem die ...

 Algemeen

 Ds Francois Lamprecht

Vrystaat Voedselhulp - Op voetsoolvlak

Gemeentes verleen op voetsoolvlak voedselhulp. Vir sommige gemeentes is dit ‘n gevestigde bediening; vir ander is behoeftes in grendeltyd op die...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Barnard Steyn

Boikot korrupsie

Verlede Sondag ontvang ek 'n kort video-boodskap van Leon Foot waar aartsbiskop Magoba, van die Anglikaanse kerk, met die president praat oor korr...

 Visionering

 Dr Carin van Schalkwyk

Digiklesia: Nuwe deel van die Kerk is besig om op te staan

Sedert die begin van die kerk so ver terug as Handelinge in die eerste eeu nC, was die saamwees van die gelowiges ’n baie belangrike deel van ho...

 Algemeen

 Ds Francois Lamprecht

Sypaadjies ... Geboorteplekke van nuwe hoop!

Hierdie is sommer net ‘n mooi storie wat drie jaar gelede op 'n sypaadjie begin het.Ek het nog altyd 'n bewondering gehad vir straatverk...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Fanie Spamer

Seminarium nuus - Teologiese studente

Die Covid-19 pandemie het ons teologiese studente ook nie onaangeraak gelaat nie. Trouens, groot eise word aan hulle gestel.Sedert die inperking ...

 Teologiese Opleiding

 Dr Johan Nel

Graslandbediening: Bloemheuwel-gemeente

My pad het in Maart 2018 gekruis met ‘n jongman met die naam Neo Khobotlo. Ons het mekaar op die “markplein” ontmoet, maar gou ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Jors Reynders

Ek, van toeka tot nou...

Deur ds Fanie Spamer, leraar van NG Gemeente HeuwelsigFanie Spamer, 'n amper oupa, gebore in Kroonstad op 18 September 1960. Ek het grootgeword in...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Fanie Spamer

Ek is 'n gewone gemeentedominee...

Deur ds Jors (Jannie) Reynders, leraar van NG Gemeente BloemheuwelPaulus sê dat wanneer hy oor homself praat, praat hy soos ‘n dwaas. Ek i...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Jors Reynders

Die NG Kerk Vrystaat spreek waardering uit teenoor die Volksblad

Die Interim Komitee van die Sinode van die NG Kerk Vrystaat het met hartseer, maar ook begrip, kennis geneem dat die laaste papier-gedrukte Volks...

 Visionering

 Dr Gideon van der Watt

Vrystaat Voedselhulp - Verligting van voedselnood

In hierdie uitdagende grendeltyd is die oorgrote meerderheid Vrystaatse NG gemeentes by die verligting van voedselnood betrokke. ‘n Opname ...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Barnard Steyn

Veilige ruimte?

Teologiese dag, Februarie 2019. ‘n Hele liturgie geskryf ter bewusmaking van vrouegeweld in ons land. Oomblikke wat my aangryp, die verhaal...

 Kuratorium

 Ds Anneri Viljoen

'n Bietjie wysheid van 'n bietjie grysheid...

Deur dr Charles Mitchell, leraar by NG Gemeente Andrew Murray“Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder ...

 Visionering

 Dr Charles Mitchell

EK IS...

Deur ds Anneri Viljoen, leraar by NG Gemeente HugenootEk is ‘n sondaar, ‘n Bloemfonteiner, een van twee dogters – die jongste &ndash...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Anneri Viljoen

Net nog 'n Plain Joe

Geskryf deur ds Joe Müller van NG Gemeente Bethlehem-OosEk hou niks daarvan om iets oor myself te sê nie, maar ter wille van die beter-leer...

 Visionering

 Ds Joe Müller

Die Covid-19 gezoem van die dominees

‘n Zoom-gesprek met die predikante van die streek oor hoe die COVID-19 pandemie hulle raak, was insiggewend. Dit was my voorreg om in te le...

 Bedieningsbegeleiding

 Dr Johan Nel

Ons Reformed Family Forum in 'n tyd van pandemies

Aangepas deur dr Nico Mostert vir VRYPOSVennote in Getuienis is ’n lid van die Reformed Family Forum (http://rff.christians.co.za/), &lsquo...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Bedieningsbegeleiding Nuusbrief Julie 2020

Grendeltyd is vanaf Donderdag 26 Maart om 23:59 in Suid-Afrika toegepas. Vir die afgelope vier maande is dit ‘n uitdaging vir almal van ons...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Barnard Steyn

Traumaberading

Trauma (Covid-19, hoë vlakke van geweld, ens) is deel van ons hartseer werklikheid en daarom word Traumaberading deur die NG Kerk Vrystaat s...

 Bedieningsbegeleiding

 Dr Johan Nel

Plaasaanvalle, plaasmoorde en geweld teen vrouens en kinders

Met die skryf van hierdie briefie aan u is ons reeds vir meer as 100 dae in inperking vanweë die Covid-19 virus. Ons besef dit is uitdagende...

 Dis ‘n Ring-ding

 Interimkomitee van die NG Kerk Vrystaat

Vennote in Getuienis - Nuusbrief Junie 2020

Die afgelope paar maande was nie maklik vir die wêreld nie! 'n Mens kan maklik verval in ‘n vorm van selfbejammering omdat dit so moei...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Advies oor die hou van Ringsittings

Die nuutste regulasies oor Covid-19 laat konferensies en vergaderings van organisasies toe. 'n Mens sou seker ook ‘n ringsitting as ‘n...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Bertus Celliers

Kerkwees én Predikantwees - Kom ons dink nuut

Die laaste tyd het ons almal in 'n situasie van onsekerheid en verandering geplaas. Die meeste van ons is uitgedaag om op 'n vars en nuwe mani...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Carin van Schalkwyk

Returning to School After the Coronavirus Lockdown

Taken from the Mental Health Foundation and adapted for our South African context and congregations - Compiled by Dr Nico MostertThe coronavirus pande...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Algemeen Blog Artikels

‘n Wit das en geen das!

“Ek is die Here, daar is geen ander nie, buiten My is daar geen God nie. Ek rus jou toe vir jou taak al ken jy My nie. Ek doen dit sodat elkeen ...

 'n Laaste Gedagte

 Ds Etresia van Schalkwyk

Deon Potgieter – hou die kers aan twee kante gebrand

“… die wins aan die ander kant was veel groter as die skynbare verliese aan hierdie kant van die etniese verdeeldhede.” Emeritus D...

 Algemeen

 Mariëtte Odendaal

Nuut gedink oor die wat en hoe van Diens van Barmhartigheid

Dit was aanvanklik vir my en ander sinodegangers ‘n skok om by die onlangse sinodesitting te verneem dat daar nuut gedink moet word oor die verh...

 Algemeen

 Ds Hannes du Plessis

Te danke aan jou, kosbare Vrou

Met Vrouemaand op hande, wil ek graag hulde bring aan elke vrou wat op haar onderskeie manier 'n bydrae lewer op alle gebiede van die samelewing. ...

 Algemeen

 Béneli Pretorius

Aan die Vrouelidmate in die Vrystaat

Dit is moeilik om te glo dat ons al in die helfte van die jaar is. As ons terugkyk oor die afgelope ses maande, dan is dit met dankbaarheid. Dankie aa...

 Algemeen

 Béneli Pretorius

Voetspore

Dit gryp my verbeelding aan om te dink aan die invloed wat voetspore het in ander se lewe.  Hetsy dit groot spore is van ‘n nr 12-manskoen ...

 'n Laaste Gedagte

 Ds Ronel Coertzen

Net ‘n bietjie tyd…

Wanneer jy besig is met die nadenke oor ‘n preek en die inhoud daarvan kom val die betekenis van daardie teks vir jou op plekke in jou lewe en d...

 'n Laaste Gedagte

 Ds Gerhard Wessels

Christo Weideman - 'n man vir orde

“Ek sou graag die uitdaging wil aanvaar om leraars en kerkrade ’n liefde vir die Kerkorde te leer en hierdie een basiese reël vir alm...

 Leer ken die Moderamen

 Mariëtte Odendaal

Nege-uur die oggend!

Dit is asof die tyd stilgestaan het. Nege-uur die oggend is ‘n groepie mense bymekaar. Handelinge 1 vers 1-21 beskryf dit. Elke dag is daar iets...

 'n Laaste Gedagte

 Ds Stephan van Heerden

Adrie Potgieter – ’n nuwe vonk in ons vuur

Dit was maar so onlangs as dertig jaar gelede (en ’n rapsie) dat die NG Kerk dit vir die eerste keer gewaag het om vrouepredikante te begin orde...

 Leer ken die Moderamen

 Mev Mariëtte Odendaal

Dis waar ons “boldness” lê - 2 Korintiërs 3:11-12

As wat aan die verbygaan was, van heerlikheid gestraal het, veel meer nog sal die blywende van heerlikheid skitter. Omdat ons hoop hierop gevestig is,...

 'n Laaste Gedagte

 Ds Frans du Toit

"Jy inspireer met jou krag en moed, jy is volkome vrou"

As leraar was ek nog altyd ongemaklik om dae soos ‘Moedersdag’ en ‘Vadersdag’ in die gemeente te vier. Ek het geen probleem me...

 'n Laaste Gedagte

 Ds Anneri Viljoen-Potgieter

Skriba van ons moderatuur, Leon M Foot

"Ek het geleer: People don’t care how much you know, until they know how much you care."  Dis nogal ’n riem onder die hart...

 Leer ken die Moderamen

 Mariëtte Odendaal

My Mamma! Vyf vinnige vrae aan kinders jonk en oud

Moeder, Mamma, Mamsie, Mammie, Moeksie of net Ma is enkele name vir die vrou in jou lewe wat jou grootgemaak het, en jou natuurlik onvoorwaardelik lie...

 Algemeen

 Dr Suzanne van der Merwe & Karli Meyer

Vryheidsdag

27 April 1994 is ingegraveer in elke persoon se geheue. Tydens daardie geskiedkundige verkiesing het ek die voorreg gehad om as verkiesingsbeampte te ...

 Vrye Teuels

 Dr Dawie Botes

Ondervoorsitter van ons moderatuur, Dawie Botes

Dr Dawie Botes is tydens die onlangse sinodesitting van die NG Kerk Sinode van die Vrystaat as ondervoorsitter van die moderatuur verkies. Hy was vir ...

 Leer ken die Moderamen

 Mariëtte Odendaal

Ons moderator, Jan Lubbe

As jy in die vroeë sewentigerjare op die Moffat Sendingstasie by Kuruman sou rondstap, sou jy dalk ’n klein seuntjie onder die doringbome d...

 Leer ken die Moderamen

 Mariëtte Odendaal

Ontmoet ds Stéfan Welthagen van Odendaalsrus-Oos

Stéfan Welthagen is ‘n Vrystater in murg en been – gebore en getoë in die pragtige rosestad, Bloemfontein. Dit is ook hier waa...

 Predikantenuus

 Mariëtte Odendaal

Ontmoet ds Craig Salzmann van NG Gemeente Heuwelsig

As jy vandag aan die pastoriedeur van die NG Gemeente Heuwelsig in Bloemfontein klop, sal jy verwelkom word deur die lewenslustige ds Craig Salzmann, ...

 Predikantenuus

 Mev Mariëtte Odendaal

Hospice Bloemfontein skop 2022 af met ‘n nuwe projek!

Hanneke Lubbe, medestigter van Hospice Bloemfontein is baie dankbaar oor die IPU (In-Patient Unit), wat ’n ruk gelede by die Siësta Aftree-...

 Algemeen

 Mev Mariëtte Odendaal

Ontmoet ds Nicol Smit van die NG Gemeente Steynsrus

As mens in die lente met die N7 langs oor die Olifantsrivier na Klawer ry, staan mens op ’n mooi reënjaar verstom oor hoe die landskap in u...

 Predikantenuus

 Mev Mariëtte Odendaal

Tobie de Wet - tot aan die eindes van die aarde - Japan

Ek onthou nog as kind hoe die dominee daar van die preekstoel af vertel van Christus se laaste opdrag – dat sy dissipels sy Goeie Boodskap tot a...

 Algemeen

 Mev Mariëtte Odendaal

TWEE SENDELINGE STAP IN ‘N KROEG IN …

Two guys walked into a bar. The third guy ducked. Daar is letterlik duisende van hierdie soort grappe. ‘n Storie wat begin met “Twee sende...

 Algemeen

 Dr Enrico Casaleggio

Hospice Bloemfontein – waar jy met waardigheid versorg word

Diegene wat al na ’n terminale pasiënt moes omsien, sal weet hoe nodig jy fisiese en emosionele ondersteuning in hierdie uitdagende tyd nod...

 Algemeen

 Mev Mariëtte Odendaal

Ontmoet Hanneke Lubbe van Hospice Bloemfontein

Hoe gemaak as jy ’n geliefde het wat einde-van-lewe-versorging benodig en jy weet nie waar om vir raad en hulp te gaan aanklop nie?  As jy ...

 Algemeen

 Mev Mariëtte Odendaal

Hoe ver kan die onsuiwerheid van ‘n kerk gaan, en sy tóg ware Kerk van Christus bly? ‘n Kreet uit die hart, in ‘n tyd van die Doleansie.

Referaat gelewer by die Excelsus Lentekonferensie, Universiteit van Pretoria  |  15 September 2021Foto: Bavinck Hoogleraar Kampen ca 1883&ld...

 Vrye Teuels

 Ds Jan Lubbe

Wie is Carin van Schalkwyk?

Soos die meeste van ons is Carin nie werklik my naam nie, dit staan nie op my identiteitsdokument nie en ook nie iewers in 'n doopregister nie. Ju...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Carin van Schalkwyk

So hoe “lyk” ek?

Kort na ek die bediening in 2013 betree het, draf-stap ek 'n hospitaal in Kimberley binne om 'n lidmaat te besoek. Die sekuriteit stop my vinn...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Elize Stander

Ontmoet Adrie Potgieter van NG Gemeente Senekal-Noord

Adrie Potgieter is onlangs as predikant by die NG Gemeente Senekal-Noord bevestig, maar wie is hierdie avontuurlustige natuurliefhebber wat graag stap...

 Predikantenuus

 Mev Mariëtte Odendaal

'n Lewenskets

Anton Meiring is gebore as ‘n Oos-Kapenaar op 30 Januarie 1960, het skoolgegaan in onder andere die Langkloof en matriek geskryf by die Nico Mal...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Anton Meiring

Die wêreld van idees

Sedert Maart 2021 is ek as tentmakerleraar verbonde aan die NG Kerk Bloemheuwel waar ek reeds 26 jaar lidmaat is.Ek het doelbewus ‘n akademiese ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Prof Laetus Lategan

Help KZN!!

Ons sal nie gaan lê nie.  Ons sal opstaan. Dankie Here dat U voor ons uitgaan en ons sterk maak. Soms gaan die bitter beker nie by ons verb...

 Algemeen

 NG Kerk KwaZulu-Natal

Kanker - 'n Nuwe kans in die lewe

As dominees word ons geleer hoe om met lidmate te werk wat kanker het. Ons word geleer hoe om geestelike gesprekke met hulle te voer en hoe om hulle v...

 Algemeen

 Dr Carin van Schalkwyk

Hoe lyk jou stap Oominie/Tanimie?

‘n Paar jaar gelede het ek in Bethlehem bedien. Een van my verantwoordelikhede was die kinderbediening. Dit was altyd vir my verskriklik lekker ...

 Algemeen

 Ds Rikus Hattingh

Die dilemma van Moedersdag

Die afgelope week lees ek in 'n gespreksgroep op Facebook hoe die lede met mekaar praat oor eerskomende Sondag se Moedersdag en hoe dit gevier moe...

 Algemeen

 Dr Carin van Schalkwyk

Vryheidsdag 2021 – is ek my broer se wagter?

Wát ‘n jaar was 2020 nie, en is 2021 steeds... vanjaar vier ons vir die tweede keer opeenvolgend Vryheidsdag, terwyl ons weliswaar ni&eac...

 Algemeen

 Dr Johan Nel

Om oor God te praat

Ons behoort met heilige eerbied oor God te praat. Na my oortuiging eerder stamelend waag as te versekerd spreek. Die Bybel getuig in metafore oor God ...

 Algemeen

 Ds Barnard Steyn

Verras oor Paasnaweek

Oor die afgelope Paasnaweek het ek vir die eerste keer in sowat ses jaar besluit om oor Paasnaweek verlof te neem sodat ons as gesin saam kan rus oor ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Hannes du Plessis

My Roepingsverhaal - Hoopbringer

Toe ek jonk was, was ek oortuig dat ek ‘n vlieënier gaan word.  Om die wêreld te kan sien en verantwoordelik te wees vir soveel ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Johan Labuschagne

Christus, die groot Plaasvervanger

Gedagtes vanuit Jesus se verhoor soos vertel deur Markus (onder andere)Barabbas of Christus? Wie word vrygelaat? Wie word tereggestel?Die Romeinse Goe...

 Algemeen

 Dr Bertus Celliers

Menseregtedag of medemenslikheid

Elke jaar hierdie tyd vier ons in die land Menseregtedag. Die datum wat vir hierdie dag gekies is, word direk in verband gebring met die Sharpville-sl...

 Algemeen

 Dr Carin van Schalkwyk

Opknap van historiese bakens in Winburg

As jy in ‘n oostelike rigting van die N1 af mooi kyk sien jy Winburg se konsentrasiekampkerkhof waar dit teen ‘n “plato’tjie&r...

 Algemeen

 Dr Bertus Celliers

Arlington rus kerkleiers toe

Arlington is een van die kleinste NG-gemeentes in die Vrystaat, maar die gemeente het ‘n groot hart. Die gemeente is geleë in die Riemland,...

 Algemeen

 Dr Gideon van der Watt

Dolering, sterkes en swakkes

Die besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhou­dings begin met ’n erkenning dat daar ’n vasgelooptheid oor die kwessie is....

 Algemeen

 Ds Jaco Thom

Eerste vrou in die NGK

Ek moes dink wat skryf ek en wat nie.  Dis amper my hele lewensverhaal as ek moet skryf oor my reis as eerste vrouepredikant in die NGK.  Ek...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Gretha Heymans

'n Stukkie hoop - Anoniem

Ons hoor in die Bybel dat hoop en geloof hand aan hand stap.  Hebreërs 11 vertel dit vir ons in die eerste vers: 1 Om te glo, is o...

 Dis ‘n Ring-ding

 Anoniem

Storie van Hoop - Virtual Race

In onsekere tye het ons as Gemeente besluit om weer bietjie hoop te bring na die gemeenskap. Die inperkingsmaatreëls het dit moeilik gemaak ...

 Algemeen

 Ds Marius Ellis

Steeds omgeef Alfa, Omega ons

Daar is ’n tyd om gebore te word, van blydskap te dans, te omhels. En daar is ’n tyd om te sterf en te treur, ’n tyd sonde...

 Algemeen

 Ds Jan Lubbe

Geloftedag of Versoeningsdag?

Soos baie ander van my tydgenote, het ek as kind ook met Geloftedag grootgeword. Dit het eers ook Dingaansdag geheet. Ons het elke jaar rondom die 16d...

 Algemeen

 Dr Gideon van der Watt

Noem my sommer net Willem

My naam is Willem Andreas Smit, maar noem my sommer net Willem. Ek is gebore in 1989 in Pretoria, waar ek die eerste 30 jaar van my lewe deurgebr...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Willem Smit

'n Goeie reis

Ek is Werner Burger as inboorling van Ermelo het ek ook hier my skoolloopbaan voltooi. Ek het my studies voltooi aan Kovsies in 2010. Die eerste paar ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Werner Burger

Klein botteltjies, groot gif

My naam is Elandré.  Ek is die jongste predikant in my ring en verseker die kortste!  Maar soos wat hulle sê: “Klein bott...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Elandré Swartz

Storie van Hoop - NG Clocolan

Dit is seker al teen hierdie tyd ‘n cliché om te praat van die COVID-19 pandemie en wat dit aan ons land en aan die wêreld ged...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Elandré Swartz

Wanneer laas was jy met verwondering vervul?

In die sentrale provinsie van Zambië, ongeveer 500 kilometer noordoos van Lusaka (en ook 30 kilometer van die Demokratiese Republiek van die Cong...

 Algemeen

 Ds Mias van Jaarsveld

Merkwaardige gemeentenuus uit NG Gemeente Berg-en-Dal

Die afgelope Sondag, 15 November 2020, was die NG Kerk Berg-en-Dal bevoorreg om 54 katkisante as jong belydende lidmate te ontvang en saam met hulle e...

 Gemeentenuus

 Ds Jan Lubbe

Die geblêr van 'n lammetjie...

Die dominees van die NG Gemeente Rustenburg-Proteapark vertel dat ‘n vrou op die dorp ‘n lammetjie hoor blêr het. Geen vee in die na...

 Algemeen

 Ds Barnard Steyn

'n Getuienis uit die brand - Boshof/Hertzogville area

Die eerste brand in die Boshof/Hertzogville area het op 16 Oktober 2020 uitgebreek. Ons plaas is in die Boshof-Wes area.Donderdag 22 Oktober 2020, 20h...

 Algemeen

 Me Tish van Niekerk

Koppies vir Jesus - Koppies Moedergemeente se groentetuin van hoop

Einde verlede jaar het die Vrouediens ‘n oop stuk grond op die kerkterrein raakgesien vir die moontlike ontwikkeling van ‘n groentetuin.&n...

 Dis ‘n Ring-ding

 Me Elize Boshoff

Voedselhulp tydens Korona-pandemie | NG Gemeente Reitz-Wes

Hoewel die gemeenskap van Reitz hier in die Oos-Vrystaat al oor die jare ‘n kultuur van voedselhulp vir minderbevoorregdes ontwikkel het, het di...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Kobus Geyser

Klein begin vir Kleingroepe

NG Gemeente Kerkenberg het aan die begin van 2019 'n splinternuwe kleingroep-bediening op die been gebring. Die uitgangspunt en mot...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Org van der Watt

Dienskneg in eie reg

Ds Johann Kemp is gebore in Ermelo in Mpumalanga, waar hy ook grootgeword en gematrikuleer het. Hy wou al van kleins af 'n predikant word, ma...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Johann Kemp

Liewe Goeie Genade

Goeie genade hoe skryf mens iets oor jouself!? Dit laat my dink aan daai leer-mekaar-beter-ken-episodes waar almal in ‘n kringetjie sit en uitfi...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Gert Victor

Digiklesia: 'Steeds sal ons sing'

Namate die grendeltyd voortsleep begin die adrenalien wat groot veranderinge vergesel afneem en word ons duideliker bewus van die uitdagings en tekort...

 Algemeen

 Ds Francois Lamprecht

Towers of Hope Covid-19 Update

"Alive, alive, alive for ever more; My Jesus is alive, alive for ever moreAlive, alive, alive for ever more: My Jesus is alive!"(a favourite...

 Gemeentenuus

 Ds De la Harpe le Roux

Lente van Hoop | Reeks aangebied

Die leraars van die Ring van die Goudveld het dit goedgedink om vanjaar, met die draai van die seisoen, vanaf 1-10 September 2020, daagliks ‘n k...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Erich Cornelissen

Oor grense én denominasies vorm ons CIA - Welkom

In Welkom soos in baie ander dorpe en stede het ons maar ‘n wankelrige vorm van dienslewering.  Onder ons was daar diegene wat graag &lsquo...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Ben Joubert

Van rommel tot meubels

Dit is eers toe ek begin het om al my sagte plastiek te stoor, wat ek agtergekom het presies hoe baie plastiek ek net een keer gebruik en dan weggooi....

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Elize Stander

Vergesel Kareltjie en Friedel

Deur dr Christo Herbst, leraar van NG Gemeente TrompsbrugGebore in Standerton in Mpumalanga op 29 Mei 1969. Getroud met Alta op 4 Januarie 1997 e...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Christo Herbst

Gesant - Predikant

Deur ds Jaco Thom, leraar van NG Gemeente PetrusburgToe ek in April 2019 in Petrusburg as predikant bevestig is, is die sirkel van my bediening voltoo...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Jaco Thom

Digiklesia: Vyf wenke om ten volle kerk te wees

Wéés kerk aanlyn!“Dit is oulik, maar dis nie regtig kerk nie,” sê hy vir my. “Die mense kan darem die ...

 Algemeen

 Ds Francois Lamprecht

Digiklesia: Nuwe deel van die Kerk is besig om op te staan

Sedert die begin van die kerk so ver terug as Handelinge in die eerste eeu nC, was die saamwees van die gelowiges ’n baie belangrike deel van ho...

 Algemeen

 Ds Francois Lamprecht

Sypaadjies ... Geboorteplekke van nuwe hoop!

Hierdie is sommer net ‘n mooi storie wat drie jaar gelede op 'n sypaadjie begin het.Ek het nog altyd 'n bewondering gehad vir straatverk...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Fanie Spamer

Graslandbediening: Bloemheuwel-gemeente

My pad het in Maart 2018 gekruis met ‘n jongman met die naam Neo Khobotlo. Ons het mekaar op die “markplein” ontmoet, maar gou ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Jors Reynders

Ek, van toeka tot nou...

Deur ds Fanie Spamer, leraar van NG Gemeente HeuwelsigFanie Spamer, 'n amper oupa, gebore in Kroonstad op 18 September 1960. Ek het grootgeword in...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Fanie Spamer

Ek is 'n gewone gemeentedominee...

Deur ds Jors (Jannie) Reynders, leraar van NG Gemeente BloemheuwelPaulus sê dat wanneer hy oor homself praat, praat hy soos ‘n dwaas. Ek i...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Jors Reynders

EK IS...

Deur ds Anneri Viljoen, leraar by NG Gemeente HugenootEk is ‘n sondaar, ‘n Bloemfonteiner, een van twee dogters – die jongste &ndash...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Anneri Viljoen

Plaasaanvalle, plaasmoorde en geweld teen vrouens en kinders

Met die skryf van hierdie briefie aan u is ons reeds vir meer as 100 dae in inperking vanweë die Covid-19 virus. Ons besef dit is uitdagende...

 Dis ‘n Ring-ding

 Interimkomitee van die NG Kerk Vrystaat

Advies oor die hou van Ringsittings

Die nuutste regulasies oor Covid-19 laat konferensies en vergaderings van organisasies toe. 'n Mens sou seker ook ‘n ringsitting as ‘n...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Bertus Celliers

Kerkwees én Predikantwees - Kom ons dink nuut

Die laaste tyd het ons almal in 'n situasie van onsekerheid en verandering geplaas. Die meeste van ons is uitgedaag om op 'n vars en nuwe mani...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Carin van Schalkwyk

‘n Wit das en geen das!

“Ek is die Here, daar is geen ander nie, buiten My is daar geen God nie. Ek rus jou toe vir jou taak al ken jy My nie. Ek doen dit sodat elkeen ...

 'n Laaste Gedagte

 Ds Etresia van Schalkwyk

Voetspore

Dit gryp my verbeelding aan om te dink aan die invloed wat voetspore het in ander se lewe.  Hetsy dit groot spore is van ‘n nr 12-manskoen ...

 'n Laaste Gedagte

 Ds Ronel Coertzen

Net ‘n bietjie tyd…

Wanneer jy besig is met die nadenke oor ‘n preek en die inhoud daarvan kom val die betekenis van daardie teks vir jou op plekke in jou lewe en d...

 'n Laaste Gedagte

 Ds Gerhard Wessels

Nege-uur die oggend!

Dit is asof die tyd stilgestaan het. Nege-uur die oggend is ‘n groepie mense bymekaar. Handelinge 1 vers 1-21 beskryf dit. Elke dag is daar iets...

 'n Laaste Gedagte

 Ds Stephan van Heerden

Dis waar ons “boldness” lê - 2 Korintiërs 3:11-12

As wat aan die verbygaan was, van heerlikheid gestraal het, veel meer nog sal die blywende van heerlikheid skitter. Omdat ons hoop hierop gevestig is,...

 'n Laaste Gedagte

 Ds Frans du Toit

"Jy inspireer met jou krag en moed, jy is volkome vrou"

As leraar was ek nog altyd ongemaklik om dae soos ‘Moedersdag’ en ‘Vadersdag’ in die gemeente te vier. Ek het geen probleem me...

 'n Laaste Gedagte

 Ds Anneri Viljoen-Potgieter

Deon Potgieter – hou die kers aan twee kante gebrand

“… die wins aan die ander kant was veel groter as die skynbare verliese aan hierdie kant van die etniese verdeeldhede.” Emeritus D...

 Algemeen

 Mariëtte Odendaal

Nuut gedink oor die wat en hoe van Diens van Barmhartigheid

Dit was aanvanklik vir my en ander sinodegangers ‘n skok om by die onlangse sinodesitting te verneem dat daar nuut gedink moet word oor die verh...

 Algemeen

 Ds Hannes du Plessis

Te danke aan jou, kosbare Vrou

Met Vrouemaand op hande, wil ek graag hulde bring aan elke vrou wat op haar onderskeie manier 'n bydrae lewer op alle gebiede van die samelewing. ...

 Algemeen

 Béneli Pretorius

Aan die Vrouelidmate in die Vrystaat

Dit is moeilik om te glo dat ons al in die helfte van die jaar is. As ons terugkyk oor die afgelope ses maande, dan is dit met dankbaarheid. Dankie aa...

 Algemeen

 Béneli Pretorius

My Mamma! Vyf vinnige vrae aan kinders jonk en oud

Moeder, Mamma, Mamsie, Mammie, Moeksie of net Ma is enkele name vir die vrou in jou lewe wat jou grootgemaak het, en jou natuurlik onvoorwaardelik lie...

 Algemeen

 Dr Suzanne van der Merwe & Karli Meyer

Hospice Bloemfontein skop 2022 af met ‘n nuwe projek!

Hanneke Lubbe, medestigter van Hospice Bloemfontein is baie dankbaar oor die IPU (In-Patient Unit), wat ’n ruk gelede by die Siësta Aftree-...

 Algemeen

 Mev Mariëtte Odendaal

Tobie de Wet - tot aan die eindes van die aarde - Japan

Ek onthou nog as kind hoe die dominee daar van die preekstoel af vertel van Christus se laaste opdrag – dat sy dissipels sy Goeie Boodskap tot a...

 Algemeen

 Mev Mariëtte Odendaal

TWEE SENDELINGE STAP IN ‘N KROEG IN …

Two guys walked into a bar. The third guy ducked. Daar is letterlik duisende van hierdie soort grappe. ‘n Storie wat begin met “Twee sende...

 Algemeen

 Dr Enrico Casaleggio

Hospice Bloemfontein – waar jy met waardigheid versorg word

Diegene wat al na ’n terminale pasiënt moes omsien, sal weet hoe nodig jy fisiese en emosionele ondersteuning in hierdie uitdagende tyd nod...

 Algemeen

 Mev Mariëtte Odendaal

Ontmoet Hanneke Lubbe van Hospice Bloemfontein

Hoe gemaak as jy ’n geliefde het wat einde-van-lewe-versorging benodig en jy weet nie waar om vir raad en hulp te gaan aanklop nie?  As jy ...

 Algemeen

 Mev Mariëtte Odendaal

Help KZN!!

Ons sal nie gaan lê nie.  Ons sal opstaan. Dankie Here dat U voor ons uitgaan en ons sterk maak. Soms gaan die bitter beker nie by ons verb...

 Algemeen

 NG Kerk KwaZulu-Natal

Kanker - 'n Nuwe kans in die lewe

As dominees word ons geleer hoe om met lidmate te werk wat kanker het. Ons word geleer hoe om geestelike gesprekke met hulle te voer en hoe om hulle v...

 Algemeen

 Dr Carin van Schalkwyk

Hoe lyk jou stap Oominie/Tanimie?

‘n Paar jaar gelede het ek in Bethlehem bedien. Een van my verantwoordelikhede was die kinderbediening. Dit was altyd vir my verskriklik lekker ...

 Algemeen

 Ds Rikus Hattingh

Die dilemma van Moedersdag

Die afgelope week lees ek in 'n gespreksgroep op Facebook hoe die lede met mekaar praat oor eerskomende Sondag se Moedersdag en hoe dit gevier moe...

 Algemeen

 Dr Carin van Schalkwyk

Vryheidsdag 2021 – is ek my broer se wagter?

Wát ‘n jaar was 2020 nie, en is 2021 steeds... vanjaar vier ons vir die tweede keer opeenvolgend Vryheidsdag, terwyl ons weliswaar ni&eac...

 Algemeen

 Dr Johan Nel

Om oor God te praat

Ons behoort met heilige eerbied oor God te praat. Na my oortuiging eerder stamelend waag as te versekerd spreek. Die Bybel getuig in metafore oor God ...

 Algemeen

 Ds Barnard Steyn

Christus, die groot Plaasvervanger

Gedagtes vanuit Jesus se verhoor soos vertel deur Markus (onder andere)Barabbas of Christus? Wie word vrygelaat? Wie word tereggestel?Die Romeinse Goe...

 Algemeen

 Dr Bertus Celliers

Menseregtedag of medemenslikheid

Elke jaar hierdie tyd vier ons in die land Menseregtedag. Die datum wat vir hierdie dag gekies is, word direk in verband gebring met die Sharpville-sl...

 Algemeen

 Dr Carin van Schalkwyk

Opknap van historiese bakens in Winburg

As jy in ‘n oostelike rigting van die N1 af mooi kyk sien jy Winburg se konsentrasiekampkerkhof waar dit teen ‘n “plato’tjie&r...

 Algemeen

 Dr Bertus Celliers

Arlington rus kerkleiers toe

Arlington is een van die kleinste NG-gemeentes in die Vrystaat, maar die gemeente het ‘n groot hart. Die gemeente is geleë in die Riemland,...

 Algemeen

 Dr Gideon van der Watt

Dolering, sterkes en swakkes

Die besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhou­dings begin met ’n erkenning dat daar ’n vasgelooptheid oor die kwessie is....

 Algemeen

 Ds Jaco Thom

Storie van Hoop - Virtual Race

In onsekere tye het ons as Gemeente besluit om weer bietjie hoop te bring na die gemeenskap. Die inperkingsmaatreëls het dit moeilik gemaak ...

 Algemeen

 Ds Marius Ellis

Steeds omgeef Alfa, Omega ons

Daar is ’n tyd om gebore te word, van blydskap te dans, te omhels. En daar is ’n tyd om te sterf en te treur, ’n tyd sonde...

 Algemeen

 Ds Jan Lubbe

Geloftedag of Versoeningsdag?

Soos baie ander van my tydgenote, het ek as kind ook met Geloftedag grootgeword. Dit het eers ook Dingaansdag geheet. Ons het elke jaar rondom die 16d...

 Algemeen

 Dr Gideon van der Watt

Wanneer laas was jy met verwondering vervul?

In die sentrale provinsie van Zambië, ongeveer 500 kilometer noordoos van Lusaka (en ook 30 kilometer van die Demokratiese Republiek van die Cong...

 Algemeen

 Ds Mias van Jaarsveld

Die geblêr van 'n lammetjie...

Die dominees van die NG Gemeente Rustenburg-Proteapark vertel dat ‘n vrou op die dorp ‘n lammetjie hoor blêr het. Geen vee in die na...

 Algemeen

 Ds Barnard Steyn

'n Getuienis uit die brand - Boshof/Hertzogville area

Die eerste brand in die Boshof/Hertzogville area het op 16 Oktober 2020 uitgebreek. Ons plaas is in die Boshof-Wes area.Donderdag 22 Oktober 2020, 20h...

 Algemeen

 Me Tish van Niekerk

Digiklesia: 'Steeds sal ons sing'

Namate die grendeltyd voortsleep begin die adrenalien wat groot veranderinge vergesel afneem en word ons duideliker bewus van die uitdagings en tekort...

 Algemeen

 Ds Francois Lamprecht

Digiklesia: Vyf wenke om ten volle kerk te wees

Wéés kerk aanlyn!“Dit is oulik, maar dis nie regtig kerk nie,” sê hy vir my. “Die mense kan darem die ...

 Algemeen

 Ds Francois Lamprecht

Digiklesia: Nuwe deel van die Kerk is besig om op te staan

Sedert die begin van die kerk so ver terug as Handelinge in die eerste eeu nC, was die saamwees van die gelowiges ’n baie belangrike deel van ho...

 Algemeen

 Ds Francois Lamprecht

Wie is Carin van Schalkwyk?

Soos die meeste van ons is Carin nie werklik my naam nie, dit staan nie op my identiteitsdokument nie en ook nie iewers in 'n doopregister nie. Ju...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Carin van Schalkwyk

So hoe “lyk” ek?

Kort na ek die bediening in 2013 betree het, draf-stap ek 'n hospitaal in Kimberley binne om 'n lidmaat te besoek. Die sekuriteit stop my vinn...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Elize Stander

'n Lewenskets

Anton Meiring is gebore as ‘n Oos-Kapenaar op 30 Januarie 1960, het skoolgegaan in onder andere die Langkloof en matriek geskryf by die Nico Mal...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Anton Meiring

Die wêreld van idees

Sedert Maart 2021 is ek as tentmakerleraar verbonde aan die NG Kerk Bloemheuwel waar ek reeds 26 jaar lidmaat is.Ek het doelbewus ‘n akademiese ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Prof Laetus Lategan

Verras oor Paasnaweek

Oor die afgelope Paasnaweek het ek vir die eerste keer in sowat ses jaar besluit om oor Paasnaweek verlof te neem sodat ons as gesin saam kan rus oor ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Hannes du Plessis

My Roepingsverhaal - Hoopbringer

Toe ek jonk was, was ek oortuig dat ek ‘n vlieënier gaan word.  Om die wêreld te kan sien en verantwoordelik te wees vir soveel ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Johan Labuschagne

Eerste vrou in die NGK

Ek moes dink wat skryf ek en wat nie.  Dis amper my hele lewensverhaal as ek moet skryf oor my reis as eerste vrouepredikant in die NGK.  Ek...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Gretha Heymans

'n Stukkie hoop - Anoniem

Ons hoor in die Bybel dat hoop en geloof hand aan hand stap.  Hebreërs 11 vertel dit vir ons in die eerste vers: 1 Om te glo, is o...

 Dis ‘n Ring-ding

 Anoniem

Noem my sommer net Willem

My naam is Willem Andreas Smit, maar noem my sommer net Willem. Ek is gebore in 1989 in Pretoria, waar ek die eerste 30 jaar van my lewe deurgebr...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Willem Smit

'n Goeie reis

Ek is Werner Burger as inboorling van Ermelo het ek ook hier my skoolloopbaan voltooi. Ek het my studies voltooi aan Kovsies in 2010. Die eerste paar ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Werner Burger

Klein botteltjies, groot gif

My naam is Elandré.  Ek is die jongste predikant in my ring en verseker die kortste!  Maar soos wat hulle sê: “Klein bott...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Elandré Swartz

Storie van Hoop - NG Clocolan

Dit is seker al teen hierdie tyd ‘n cliché om te praat van die COVID-19 pandemie en wat dit aan ons land en aan die wêreld ged...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Elandré Swartz

Koppies vir Jesus - Koppies Moedergemeente se groentetuin van hoop

Einde verlede jaar het die Vrouediens ‘n oop stuk grond op die kerkterrein raakgesien vir die moontlike ontwikkeling van ‘n groentetuin.&n...

 Dis ‘n Ring-ding

 Me Elize Boshoff

Voedselhulp tydens Korona-pandemie | NG Gemeente Reitz-Wes

Hoewel die gemeenskap van Reitz hier in die Oos-Vrystaat al oor die jare ‘n kultuur van voedselhulp vir minderbevoorregdes ontwikkel het, het di...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Kobus Geyser

Klein begin vir Kleingroepe

NG Gemeente Kerkenberg het aan die begin van 2019 'n splinternuwe kleingroep-bediening op die been gebring. Die uitgangspunt en mot...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Org van der Watt

Dienskneg in eie reg

Ds Johann Kemp is gebore in Ermelo in Mpumalanga, waar hy ook grootgeword en gematrikuleer het. Hy wou al van kleins af 'n predikant word, ma...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Johann Kemp

Liewe Goeie Genade

Goeie genade hoe skryf mens iets oor jouself!? Dit laat my dink aan daai leer-mekaar-beter-ken-episodes waar almal in ‘n kringetjie sit en uitfi...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Gert Victor

Lente van Hoop | Reeks aangebied

Die leraars van die Ring van die Goudveld het dit goedgedink om vanjaar, met die draai van die seisoen, vanaf 1-10 September 2020, daagliks ‘n k...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Erich Cornelissen

Oor grense én denominasies vorm ons CIA - Welkom

In Welkom soos in baie ander dorpe en stede het ons maar ‘n wankelrige vorm van dienslewering.  Onder ons was daar diegene wat graag &lsquo...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Ben Joubert

Van rommel tot meubels

Dit is eers toe ek begin het om al my sagte plastiek te stoor, wat ek agtergekom het presies hoe baie plastiek ek net een keer gebruik en dan weggooi....

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Elize Stander

Vergesel Kareltjie en Friedel

Deur dr Christo Herbst, leraar van NG Gemeente TrompsbrugGebore in Standerton in Mpumalanga op 29 Mei 1969. Getroud met Alta op 4 Januarie 1997 e...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Christo Herbst

Gesant - Predikant

Deur ds Jaco Thom, leraar van NG Gemeente PetrusburgToe ek in April 2019 in Petrusburg as predikant bevestig is, is die sirkel van my bediening voltoo...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Jaco Thom

Sypaadjies ... Geboorteplekke van nuwe hoop!

Hierdie is sommer net ‘n mooi storie wat drie jaar gelede op 'n sypaadjie begin het.Ek het nog altyd 'n bewondering gehad vir straatverk...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Fanie Spamer

Graslandbediening: Bloemheuwel-gemeente

My pad het in Maart 2018 gekruis met ‘n jongman met die naam Neo Khobotlo. Ons het mekaar op die “markplein” ontmoet, maar gou ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Jors Reynders

Ek, van toeka tot nou...

Deur ds Fanie Spamer, leraar van NG Gemeente HeuwelsigFanie Spamer, 'n amper oupa, gebore in Kroonstad op 18 September 1960. Ek het grootgeword in...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Fanie Spamer

Ek is 'n gewone gemeentedominee...

Deur ds Jors (Jannie) Reynders, leraar van NG Gemeente BloemheuwelPaulus sê dat wanneer hy oor homself praat, praat hy soos ‘n dwaas. Ek i...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Jors Reynders

EK IS...

Deur ds Anneri Viljoen, leraar by NG Gemeente HugenootEk is ‘n sondaar, ‘n Bloemfonteiner, een van twee dogters – die jongste &ndash...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Anneri Viljoen

Plaasaanvalle, plaasmoorde en geweld teen vrouens en kinders

Met die skryf van hierdie briefie aan u is ons reeds vir meer as 100 dae in inperking vanweë die Covid-19 virus. Ons besef dit is uitdagende...

 Dis ‘n Ring-ding

 Interimkomitee van die NG Kerk Vrystaat

Advies oor die hou van Ringsittings

Die nuutste regulasies oor Covid-19 laat konferensies en vergaderings van organisasies toe. 'n Mens sou seker ook ‘n ringsitting as ‘n...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Bertus Celliers

Kerkwees én Predikantwees - Kom ons dink nuut

Die laaste tyd het ons almal in 'n situasie van onsekerheid en verandering geplaas. Die meeste van ons is uitgedaag om op 'n vars en nuwe mani...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Carin van Schalkwyk

Merkwaardige gemeentenuus uit NG Gemeente Berg-en-Dal

Die afgelope Sondag, 15 November 2020, was die NG Kerk Berg-en-Dal bevoorreg om 54 katkisante as jong belydende lidmate te ontvang en saam met hulle e...

 Gemeentenuus

 Ds Jan Lubbe

Towers of Hope Covid-19 Update

"Alive, alive, alive for ever more; My Jesus is alive, alive for ever moreAlive, alive, alive for ever more: My Jesus is alive!"(a favourite...

 Gemeentenuus

 Ds De la Harpe le Roux

Christo Weideman - 'n man vir orde

“Ek sou graag die uitdaging wil aanvaar om leraars en kerkrade ’n liefde vir die Kerkorde te leer en hierdie een basiese reël vir alm...

 Leer ken die Moderamen

 Mariëtte Odendaal

Adrie Potgieter – ’n nuwe vonk in ons vuur

Dit was maar so onlangs as dertig jaar gelede (en ’n rapsie) dat die NG Kerk dit vir die eerste keer gewaag het om vrouepredikante te begin orde...

 Leer ken die Moderamen

 Mev Mariëtte Odendaal

Skriba van ons moderatuur, Leon M Foot

"Ek het geleer: People don’t care how much you know, until they know how much you care."  Dis nogal ’n riem onder die hart...

 Leer ken die Moderamen

 Mariëtte Odendaal

Ondervoorsitter van ons moderatuur, Dawie Botes

Dr Dawie Botes is tydens die onlangse sinodesitting van die NG Kerk Sinode van die Vrystaat as ondervoorsitter van die moderatuur verkies. Hy was vir ...

 Leer ken die Moderamen

 Mariëtte Odendaal

Ons moderator, Jan Lubbe

As jy in die vroeë sewentigerjare op die Moffat Sendingstasie by Kuruman sou rondstap, sou jy dalk ’n klein seuntjie onder die doringbome d...

 Leer ken die Moderamen

 Mariëtte Odendaal

Ontmoet ds Stéfan Welthagen van Odendaalsrus-Oos

Stéfan Welthagen is ‘n Vrystater in murg en been – gebore en getoë in die pragtige rosestad, Bloemfontein. Dit is ook hier waa...

 Predikantenuus

 Mariëtte Odendaal

Ontmoet ds Craig Salzmann van NG Gemeente Heuwelsig

As jy vandag aan die pastoriedeur van die NG Gemeente Heuwelsig in Bloemfontein klop, sal jy verwelkom word deur die lewenslustige ds Craig Salzmann, ...

 Predikantenuus

 Mev Mariëtte Odendaal

Ontmoet ds Nicol Smit van die NG Gemeente Steynsrus

As mens in die lente met die N7 langs oor die Olifantsrivier na Klawer ry, staan mens op ’n mooi reënjaar verstom oor hoe die landskap in u...

 Predikantenuus

 Mev Mariëtte Odendaal

Ontmoet Adrie Potgieter van NG Gemeente Senekal-Noord

Adrie Potgieter is onlangs as predikant by die NG Gemeente Senekal-Noord bevestig, maar wie is hierdie avontuurlustige natuurliefhebber wat graag stap...

 Predikantenuus

 Mev Mariëtte Odendaal

Vryheidsdag

27 April 1994 is ingegraveer in elke persoon se geheue. Tydens daardie geskiedkundige verkiesing het ek die voorreg gehad om as verkiesingsbeampte te ...

 Vrye Teuels

 Dr Dawie Botes

Hoe ver kan die onsuiwerheid van ‘n kerk gaan, en sy tóg ware Kerk van Christus bly? ‘n Kreet uit die hart, in ‘n tyd van die Doleansie.

Referaat gelewer by die Excelsus Lentekonferensie, Universiteit van Pretoria  |  15 September 2021Foto: Bavinck Hoogleraar Kampen ca 1883&ld...

 Vrye Teuels

 Ds Jan Lubbe

Bedieningsbegeleiding Blog Artikels

Vrouedag 2022

Professor Landman van die teologiese fakulteit van Unisa stel voor dat kerke hierdie Vrouedag moet praat oor wat kerke doen rondom vroue se liggaamlik...

 Geregtigheid

 Ds Marthiens Heymans

Oor waarheid en valsheid *

Karl Barth begin sy bespreking van “die valsheid van die mens” (CD IV/3, §70.2) met die oortuiging dat ons nie hier soseer met &rsquo...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Die krag van die verlede, hede en toekoms – ‘n begrafnisrefleksie

Die realiteit van predikante met ‘n bediening aan hoofsaaklik ouer lidmate, word dikwels, selfs soveel as een keer ‘n week, gekonfronteer ...

 Verbi Divini Minister

 Dr Suzanne van der Merwe

Doen ons genoeg vir ’n groeiende ouerwordende gemeenskap?

“Hoewel veroudering nie ’n nuwe verskynsel is nie, is ons tans meer bewus van die groeiende ouerwordende gemeenskappe en die uitdagings wa...

 Gerontologie Netwerk

 Mariëtte Odendaal

WEES ANTI-BROOS!

No pain, no gain Hoop dit het jou oog gevang: Wees anti-broos! Nou het ek nie die term uitgedink nie, dit word toegeskryf aan ‘n sekere Nassim ...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

Digitale bediening ná Covid

Met ‘n vorige skrywe het ek teen die gebruik van die woord digitale kerk geargumenteer. Elke leraar en gemeente moet die saak vir hulleself uitm...

 Verbi Divini Minister

 Dr Johan Lötter

Die Outentieke Persoon van die Prediker

’n Paar onlangse gebeure het my aan die dink gesit rondom outentisiteit. Met outentisiteit bedoel ek die gevoel dat daar eerlikheid, legitimitei...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

NT Wright: Simply Christian, why Christianity makes sense

'n Kort resensie: NT Wright is een van vandag se bekendste en betroubaarste Nuwe Testamentici, maar dit beteken nie dat hy net tegniese boeke skr...

 Mediateek

 Prof Dons Kritzinger

Sentrum vir Predikantebegeleiding 2022

Van 9 tot 11 Mei het `n paar predikante die voorreg gehad om die Sentrum vir Predikantebegeleiding te Menuha by te woon. Dit was drie intensiewe dae w...

 Predikante Netwerk

 Ds Gerhard Meyer

Netwerke: Geregtigheid

Sosiale geregtigheid in eenvoudige taal is om die geleenthede en gawes wat God vir my gegee het in die lewe, te gebruik om ander wat nie geleenthede e...

 Geregtigheid

 Ds Marthiens Heymans

Die (in)stemming van daai eerste preek

Die afgelope naweek het talle studente die geleentheid gehad om, ten minste voor hul klasmaats en dosente, vir die eerste keer te preek. Om verskeie r...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Laetus Lategan – so helder soos glas

Dis Maart 2022. Die sinodesitting van die NG Kerk Vrystaat se besprekingspunte op die agenda draai effe vas by sommige punte. Daar stap weer iemand vo...

 Bedieningsbegeleiding

 Mev Mariëtte Odendaal

Moedersdag: ‘n Bittersoet ervaring

Sondag 8 Mei 2022 vier alle Suid-Afrikaners Moedersdag. Moedersdag is vir die meeste huishoudings 'n heerlike dag, vol opwinding en natuurlik '...

 Verbi Divini Minister

 Dr Suzanne van der Merwe & Karli Meyer

The Deer’s Cry van Arvo Pärt – geskoei op die Lorica van St Patrick

Die konteks van hierdie werk word teruggeneem na die tyd rondom 425 ná Christus in die land van die Kelte - of Ierland soos ons dit ken. Daar w...

 Spiritualiteit Netwerk

 Dr Anneke Lamont

Digitale kerk of digitale gehoor? Meer as net retoriek.

Ek onthou nog met die eerste lockdown hoe ‘n klomp van ons op ons eie uitsendings reageer het: “Ek sien nou eers my aaklige maniërism...

 Verbi Divini Minister

 Dr Johan Lötter

Om Verkeerd te Preek

Ek doseer ’n klas in prediking vir studente wat ’n diploma doen in Teologie. Meeste van hierdie studente sal voortgaan om ’n ander v...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

Sentrum vir Predikantebegeleiding 2020

Tydens die sentrum word een van die deelnemers gevra om iets van die sentrum-belewenis te skryf. My skrywe is ‘n bietjie laat, soos my besluit o...

 Predikante Netwerk

 Ds Andreas van Rooyen

Ek het hierdie preek (en vraelys) al gehoor …

In 1994 publiseer Johan Cilliers sy God vir ons. ʼn Analise en beoordeling van Nederduitse Gereformeerde volksprediking (1960-1980) (Kaapstad: Lux Ver...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Lydenstyd | ‘n Sintuiglike belewenis van die lydensweg van Jesus Christus

Die verlossing wat God deur Jesus Christus bewerk, kan geensins gereduseer word tot blote abstrakte teorieë nie. Verlossing vind plaas in menslik...

 Verbi Divini Minister

 Dr Suzanne van der Merwe

Vrystaat Hoopfonds – ons los jou nie

Die uitmergelende droogtejare van 2017 en 2018, opgevolg deur die verreikende gevolge van Covid-19 sedert 2020, die brande waarmee die Wes-Vrystaat se...

 Bedieningsbegeleiding

 Mariëtte Odendaal

'n Bespreking | Margaret Blackie: ROOTED IN LOVE – Integrating Ignatian spirituality into daily life

Wat is Ignatius-spiritualiteit? ’n Spiritualiteit is nie ’n aparte godsdiens of denominasie nie. Ons kan dit eerder beskou as ’n fok...

 Mediateek

 Magdaleen du Toit

Nadenke oor ‘n Pelgrimstog

Gedurende die eerste twee weke van Desember 2021 was ek, tesame met ses ander pelgrims, op die Pelgrimstog van Hoop: Robertson tot Agulhas. Dit was di...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

'n Resensie - Anam Cara: Spiritual wisdom from the Celtic World

ANAM CARA: Spiritual wisdom from the Celtic World deur John O’Donohue Kinders weet dat die wêreld baie vreemd is. Hulle kan ure na &...

 Mediateek

 Johannes de Villiers

Pelgrims op ʼn dwaalspoor?

Die gebruik van die woord “pelgrimstog” in sommige kontekste is dalk misleidend – en mag iemand dalk net op ʼn dwaalspoor lei &ndash...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Die Heilige Grond

In die vorige uitgawe van Vrypos beskryf ds Jan Lubbe die heilige grond as: “’n Geheimenis tussen God en die geroepene.” Dit was in ...

 Spiritualiteit Netwerk

 Dr Anneke Lamont

After whiteness?

Saam met ʼn paar kollegas lees en herkou ons die afgelope weke aan Willie James Jennings se After Whiteness – An Education in Belonging (Eerdman...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Ek wil meer hoor oor gevaarlike hoop

Lana Del Rey sing in een van haar liedere hierdie frase: “Don't ask if I'm happy, you know that I'm not. But, at best, I can say I&#...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

‘n Verhaal van ons swart gebrande vlaktes in die Vrystaat

‘n Gewone dag breek aan.  Die wind is vroeg liggies aan die roer en in my gemoed steek daar ‘n waarskuwingsvuurtjie aan.  Ek kyk...

 Bedieningsbegeleiding

 Dr Christo Herbst

Jongleraarsretreat 13 tot 14 Oktober

Wat ’n wonderlike voorreg om saam met jong leraars te kan kuier en meer te leer oor die bediening waarbinne baie van ons ons self bevind.  ...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Werner Klindt

Demensie en Geestesgesondheid

Hoe help ék my geliefde om te voel hulle word ‘gehoor’ en ‘raakgesien’?  Onthou dis baie keer die gevoel van isola...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

Kommer oor verwoestende Boshof-brande

Dit kan ’n boeregemeenskap breek as die landbou skade ly, omdat daar soveel mense en sekondêre ondernemings van ons voedselbronne afhankli...

 Bedieningsbegeleiding

 Mev Mariëtte Odendaal

Oor navolging en beliggaming in die digitale era?

In Fareed Zakaria se Ten lessons for post-pandemic world is daar twee lesse wat my nog altyd bybly, naamlik “Life is digital” en “Ar...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

“The Sound of Silence”

Bladmusiek is slegs vir die ingewydes wat musieknotasie ken. Klanke wat deur instrumente voortgebring kan word, word op en tussen vyf lyntjies en vier...

 Verbi Divini Minister

 Dr Suzanne van der Merwe

Leef uit jou doop | Resensie deur André van Staden, leraar by die NG Gemeente Fichardtkruin

Die boek word aan die hand van die volgende indelings bespreek:1.           Kortliks oor die skrywer.2.       ...

 Mediateek

 Ds André van Staden

Oorfone- en Selfoonprojek

OORFONE PROJEKOns het verlede week nog vier oorfone oorhandig aan Melissa Kilian, arbeidsterapeut van Ons Tuiste.(Foto verskaf)Die skenker van R2 000 ...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

Brande in Edenburg – skade én genade

Rikus van Zyl, predikant van die NG Gemeente Edenburg, deel met ons hoe die twee brande van die afgelope jaar hul omgewing geraak het. Hy vertel: &rdq...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Rikus van Zyl

Wanneer ons dan “Belhar” hoor, kan ons die inhoud ernstig opneem

Dr Martin Laubscher verwys in die vorige uitgawe van die Vrypos na ‘n insident waarin ‘n lidmaat die erediens verlaat het omdat daar verwy...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

Die ouderdom is ‘n sierlike kroon

Ouderdom is ‘n sierlike kroon; dit word bereik deur dié wat reg lewe. (Spreuke 16: 31)NG Gemeente Aandbloem se Kommissie vir Geronto...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

Kontemplatiewe kuns: Woordelose gebed

“Wat is kontemplantiewe kuns?” vra iemand. Dis makliker om dit te ervaar as om dit te verduidelik. Kom ek vertel ’n storie teen die ...

 Spiritualiteit Netwerk

 Me Magdaleen du Toit

Belhar en die fencing van die nagmaal

Ons vier nagmaal in die gemeente, en die dominee het besonderse moeite gedoen met die liturgie. In plaas van die gebruiklike formulier, word daar vryl...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Lean in deur Sheryl Sandberg | 'n Resensie deur Dr Carin van Schalkwyk

Die boek handel hoofsaaklik oor die balanseer-toertjie wat vroue moet uitoefen tussen ouerskap en die beroepswêreld. Die boek lig baie suksesvol...

 Mediateek

 Dr Carin van Schalkwyk

IN PAS met God in ‘n krisis

Die handleiding “IN PAS met die lewende God – Ritmes en gewoontes vir roepingsgetroue gemeentes” is deur Gert Cordier as redakteur s...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Barnard Steyn

City of God | 'n Resensie deur ds Ockie Olivier

“The City of God” verdien eintlik ‘n verhandeling en dit is onmoontlik om in die bestek van hierdie paar gedagtes reg aan die boek t...

 Mediateek

 Ds Ockie Olivier

WORD MOOI OUD

Artikel deur Gerontologie NetwerkReeds in 2017 het dr Pali Lehola, die direkteur-generaal van die Suid-Afrikaanse Statistieke, besorgdheid uitgespreek...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

A Simple Life-Changing Prayer – Jim Manney

Ek het die eerste maal in my lewe bewus geword van die examen toe ek ‘n pastorale kursus gedoen het. Dit was lewensveranderend. Dit het my genoe...

 Mediateek

 Lisma Liebenberg

Om die Ander van Onsself te word

Die identiteit van die prediker speel ‘n belangrike rol in die opdrag en roeping van die bediening van die Woord. Of dit is in die interpretasie...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

“ ... Hoop rym met huil- en heilsgeskiedenis ...”

Heil en huil klink dieselfde, maar die spelling (én betekenis) is verskillend. Só ook sou ons maklik geskiedenis as geskeidenes kon lees...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Die vlam van leierskap

Die woord “leierskap” het in die tweede helfte van die vorige eeu amper magiese status gekry as ‘n soort van “goue sleutel&rdq...

 Netwerke

 Ds Jan Venter (NG Gemeente Clarens)

Beskouing oor Falling upward deur Richard Rohr

Ek het etlike jare gelede op aanbeveling van ’n vorige spirituele begeleier kennis gemaak met Richard Rohr en Falling upward. Ek het die boek in...

 Mediateek

 Magdaleen du Toit

Oor wat “Word ʼn vriend van Kerkbode” ook nóg kan beteken ...

Tydens ʼn onlangse drie dae-lange skrywerslypskool in Wellington, het ons opnuut weer ontdek watter vriend het ons (óók) in die kerk, en...

 Netwerke

 Dr Martin Laubscher

CANOEING THE MOUNTAINS – Tod Bolsinger

In 2018 het 'n goeie vriend my aanbeveel om hierdie boek te lees. Dit is in 2015 gepubliseer en is na my mening een van die beste boeke oor leiers...

 Mediateek

 Ds Charles James

Evangelie-sonder-woorde

Teresa van Avila (‘n 16de eeuse non) het eenmaal gebid dat God tog asseblief moet kom “en die priesters vir ‘n slag goed kielie, wan...

 Bedieningsbegeleiding

 Ronell Bezuidenhout

Maak ons haatstories hoopstories

Tydens die Clarens-retreat vir ringsverteenwoordigers is daar op die program tyd ingeruim vir plaaslike stemme uit Clarens om vir die dominees te vert...

 Bedieningsbegeleiding

 Magdaleen du Toit

LECTIO DIVINA Clarens 2–4 Mei: Die wydsheid van God

Lectio divina is ’n geloofsgewoonte (losweg vertaal as: om met geheiligde oë, ‘God se oë’, te lees) en is ’n tradisi...

 Bedieningsbegeleiding

 Magdaleen du Toit

‘n Wegbreek in Clarens

Ons lees in die skeppingsverhaal dat God vir die mens ‘n tuin in Eden aangelê het; ‘n tuin met bome en riviere – ‘n lus ...

 Bedieningsbegeleiding

 Dr Leon Foot

Bonhoeffer vir vandag – Wat is ons cantus firmus?

Dietrich Bonhoeffer is sekerlik een van die teoloë uit die vorige eeu wat uitmuntend daarin geslaag het om te oortuig dat christenskap nie beperk...

 Mediateek

 Ds Stoffel Hellmuth

Leierskap in 'n tyd van pandemie

Tydens die vergadering van die ATP in Wellington het prof Nelus Niemandt, rektor van die Hugenote Kollege, kom gesels oor leierskap in ʼn tyd van pand...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds André Barlow

Die stand van die bediening in Covid-19 (Wes-Kaap)

Die Sinode van die Wes-Kaap het ’n vraelys aan gemeentes gestuur om inligting in te win oor die stand van gemeentes in die tyd van Covid-19.&nbs...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds André Barlow

Algemene Taakspan Predikantesake

Die Algemene Taakspan Predikantesake (ATP) is ’n permanente kommissie van die Algemene Sinode wat beleid formuleer en die sinode adviseer oor al...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds André Barlow

Raad vir Bedieningsbegeleiding: Netwerke Wegbreek

Die volgende Netwerk Sameroepers (sien foto) het op 8 en 9 Maart 2021 ‘n sinvolle beplanningssessie te Menuha gehad.Netwerke Sameroepers(Henco v...

 Netwerke

 Dr Suzanne van der Merwe

Wat ‘n belewenis!

‘n Groep jong predikante en proponente het op 3 en 4 Maart deelgeneem aan ‘n opleidingsgeleentheid te Menuha, 20 km buite Brandfort. Di&ea...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Elandré Swartz

Klimaatkrisis

18 Januarie 2021’n Somber toekoms staar die aarde en alle lewe daarop in die gesig omdat mense nie ag slaan op waarskuwings oor biodiversit...

 Ekologie

 Oorgeneem by: Elise Tempelhoff

Erediens Netwerk | Bemagtiging van gemeentes en predikante

Die onderstaande skrywe het onlangs op my tafel geland, en ek glo elkeen kan hiermee identifiseer. Gesels gerus saam oor hierdie geweldige belangrike ...

 Erediens Netwerk

 Dr Suzanne van der Merwe

"Ons het dit gemaak!"

As ek ‘n bietjie reflekteer oor dit wat alles die afgelope nege maande spesifiek by Torings van Hoop gebeur het, kom daar ‘n diepe da...

 Erediens Netwerk

 Ds De la Harpe le Roux

Swart stam, maar groen kroon die boom

Vroegoggend hoor ek hoe druppels op die afdak bo die deur na buite bokspring. “Dankie, Heer,” roep ek tot my man se ontsteltenis uit. Die ...

 Bedieningsbegeleiding

 Gerda-Marié van Rooyen

Watter geskenk om te gee?

Watter geskenk om te gee?Ons roeping as kerk sluit onder andere in om ‘n kontra-kultuur te skep vir die lewe. Dit sluit in ander waardes, leefst...

 Ekologie

 Ds Waldemar Stumpfe

NG Moedergemeente Ladybrand - Belydenis van Geloof

Ladybrand se samestelling is van so ‘n aard dat ons ‘n klein kleurling-gemeenskappie het asook ‘n baie klein swart gemeenskappi...

 Erediens Netwerk

 Dr Danie Kleynhans

Nuus uit Bedieningsbegeleiding - Erediens Netwerk

‘n Paar leraars het in 2001 die bundel Gebedeboek met liturgiese voorstelle saamgestel met die doel om liturgiese kreatiwiteit te stimuleer...

 Erediens Netwerk

 Ds Barnard Steyn

Vrystaat Voedselhulp - Op voetsoolvlak

Gemeentes verleen op voetsoolvlak voedselhulp. Vir sommige gemeentes is dit ‘n gevestigde bediening; vir ander is behoeftes in grendeltyd op die...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Barnard Steyn

Vrystaat Voedselhulp - Verligting van voedselnood

In hierdie uitdagende grendeltyd is die oorgrote meerderheid Vrystaatse NG gemeentes by die verligting van voedselnood betrokke. ‘n Opname ...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Barnard Steyn

Die Covid-19 gezoem van die dominees

‘n Zoom-gesprek met die predikante van die streek oor hoe die COVID-19 pandemie hulle raak, was insiggewend. Dit was my voorreg om in te le...

 Bedieningsbegeleiding

 Dr Johan Nel

Bedieningsbegeleiding Nuusbrief Julie 2020

Grendeltyd is vanaf Donderdag 26 Maart om 23:59 in Suid-Afrika toegepas. Vir die afgelope vier maande is dit ‘n uitdaging vir almal van ons...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Barnard Steyn

Traumaberading

Trauma (Covid-19, hoë vlakke van geweld, ens) is deel van ons hartseer werklikheid en daarom word Traumaberading deur die NG Kerk Vrystaat s...

 Bedieningsbegeleiding

 Dr Johan Nel

Laetus Lategan – so helder soos glas

Dis Maart 2022. Die sinodesitting van die NG Kerk Vrystaat se besprekingspunte op die agenda draai effe vas by sommige punte. Daar stap weer iemand vo...

 Bedieningsbegeleiding

 Mev Mariëtte Odendaal

Vrystaat Hoopfonds – ons los jou nie

Die uitmergelende droogtejare van 2017 en 2018, opgevolg deur die verreikende gevolge van Covid-19 sedert 2020, die brande waarmee die Wes-Vrystaat se...

 Bedieningsbegeleiding

 Mariëtte Odendaal

‘n Verhaal van ons swart gebrande vlaktes in die Vrystaat

‘n Gewone dag breek aan.  Die wind is vroeg liggies aan die roer en in my gemoed steek daar ‘n waarskuwingsvuurtjie aan.  Ek kyk...

 Bedieningsbegeleiding

 Dr Christo Herbst

Jongleraarsretreat 13 tot 14 Oktober

Wat ’n wonderlike voorreg om saam met jong leraars te kan kuier en meer te leer oor die bediening waarbinne baie van ons ons self bevind.  ...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Werner Klindt

Kommer oor verwoestende Boshof-brande

Dit kan ’n boeregemeenskap breek as die landbou skade ly, omdat daar soveel mense en sekondêre ondernemings van ons voedselbronne afhankli...

 Bedieningsbegeleiding

 Mev Mariëtte Odendaal

Brande in Edenburg – skade én genade

Rikus van Zyl, predikant van die NG Gemeente Edenburg, deel met ons hoe die twee brande van die afgelope jaar hul omgewing geraak het. Hy vertel: &rdq...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Rikus van Zyl

IN PAS met God in ‘n krisis

Die handleiding “IN PAS met die lewende God – Ritmes en gewoontes vir roepingsgetroue gemeentes” is deur Gert Cordier as redakteur s...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Barnard Steyn

Evangelie-sonder-woorde

Teresa van Avila (‘n 16de eeuse non) het eenmaal gebid dat God tog asseblief moet kom “en die priesters vir ‘n slag goed kielie, wan...

 Bedieningsbegeleiding

 Ronell Bezuidenhout

Maak ons haatstories hoopstories

Tydens die Clarens-retreat vir ringsverteenwoordigers is daar op die program tyd ingeruim vir plaaslike stemme uit Clarens om vir die dominees te vert...

 Bedieningsbegeleiding

 Magdaleen du Toit

LECTIO DIVINA Clarens 2–4 Mei: Die wydsheid van God

Lectio divina is ’n geloofsgewoonte (losweg vertaal as: om met geheiligde oë, ‘God se oë’, te lees) en is ’n tradisi...

 Bedieningsbegeleiding

 Magdaleen du Toit

‘n Wegbreek in Clarens

Ons lees in die skeppingsverhaal dat God vir die mens ‘n tuin in Eden aangelê het; ‘n tuin met bome en riviere – ‘n lus ...

 Bedieningsbegeleiding

 Dr Leon Foot

Leierskap in 'n tyd van pandemie

Tydens die vergadering van die ATP in Wellington het prof Nelus Niemandt, rektor van die Hugenote Kollege, kom gesels oor leierskap in ʼn tyd van pand...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds André Barlow

Die stand van die bediening in Covid-19 (Wes-Kaap)

Die Sinode van die Wes-Kaap het ’n vraelys aan gemeentes gestuur om inligting in te win oor die stand van gemeentes in die tyd van Covid-19.&nbs...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds André Barlow

Algemene Taakspan Predikantesake

Die Algemene Taakspan Predikantesake (ATP) is ’n permanente kommissie van die Algemene Sinode wat beleid formuleer en die sinode adviseer oor al...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds André Barlow

Wat ‘n belewenis!

‘n Groep jong predikante en proponente het op 3 en 4 Maart deelgeneem aan ‘n opleidingsgeleentheid te Menuha, 20 km buite Brandfort. Di&ea...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Elandré Swartz

Swart stam, maar groen kroon die boom

Vroegoggend hoor ek hoe druppels op die afdak bo die deur na buite bokspring. “Dankie, Heer,” roep ek tot my man se ontsteltenis uit. Die ...

 Bedieningsbegeleiding

 Gerda-Marié van Rooyen

Vrystaat Voedselhulp - Op voetsoolvlak

Gemeentes verleen op voetsoolvlak voedselhulp. Vir sommige gemeentes is dit ‘n gevestigde bediening; vir ander is behoeftes in grendeltyd op die...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Barnard Steyn

Vrystaat Voedselhulp - Verligting van voedselnood

In hierdie uitdagende grendeltyd is die oorgrote meerderheid Vrystaatse NG gemeentes by die verligting van voedselnood betrokke. ‘n Opname ...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Barnard Steyn

Die Covid-19 gezoem van die dominees

‘n Zoom-gesprek met die predikante van die streek oor hoe die COVID-19 pandemie hulle raak, was insiggewend. Dit was my voorreg om in te le...

 Bedieningsbegeleiding

 Dr Johan Nel

Bedieningsbegeleiding Nuusbrief Julie 2020

Grendeltyd is vanaf Donderdag 26 Maart om 23:59 in Suid-Afrika toegepas. Vir die afgelope vier maande is dit ‘n uitdaging vir almal van ons...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Barnard Steyn

Traumaberading

Trauma (Covid-19, hoë vlakke van geweld, ens) is deel van ons hartseer werklikheid en daarom word Traumaberading deur die NG Kerk Vrystaat s...

 Bedieningsbegeleiding

 Dr Johan Nel

Klimaatkrisis

18 Januarie 2021’n Somber toekoms staar die aarde en alle lewe daarop in die gesig omdat mense nie ag slaan op waarskuwings oor biodiversit...

 Ekologie

 Oorgeneem by: Elise Tempelhoff

Watter geskenk om te gee?

Watter geskenk om te gee?Ons roeping as kerk sluit onder andere in om ‘n kontra-kultuur te skep vir die lewe. Dit sluit in ander waardes, leefst...

 Ekologie

 Ds Waldemar Stumpfe

Erediens Netwerk | Bemagtiging van gemeentes en predikante

Die onderstaande skrywe het onlangs op my tafel geland, en ek glo elkeen kan hiermee identifiseer. Gesels gerus saam oor hierdie geweldige belangrike ...

 Erediens Netwerk

 Dr Suzanne van der Merwe

"Ons het dit gemaak!"

As ek ‘n bietjie reflekteer oor dit wat alles die afgelope nege maande spesifiek by Torings van Hoop gebeur het, kom daar ‘n diepe da...

 Erediens Netwerk

 Ds De la Harpe le Roux

NG Moedergemeente Ladybrand - Belydenis van Geloof

Ladybrand se samestelling is van so ‘n aard dat ons ‘n klein kleurling-gemeenskappie het asook ‘n baie klein swart gemeenskappi...

 Erediens Netwerk

 Dr Danie Kleynhans

Nuus uit Bedieningsbegeleiding - Erediens Netwerk

‘n Paar leraars het in 2001 die bundel Gebedeboek met liturgiese voorstelle saamgestel met die doel om liturgiese kreatiwiteit te stimuleer...

 Erediens Netwerk

 Ds Barnard Steyn

Vrouedag 2022

Professor Landman van die teologiese fakulteit van Unisa stel voor dat kerke hierdie Vrouedag moet praat oor wat kerke doen rondom vroue se liggaamlik...

 Geregtigheid

 Ds Marthiens Heymans

Netwerke: Geregtigheid

Sosiale geregtigheid in eenvoudige taal is om die geleenthede en gawes wat God vir my gegee het in die lewe, te gebruik om ander wat nie geleenthede e...

 Geregtigheid

 Ds Marthiens Heymans

Doen ons genoeg vir ’n groeiende ouerwordende gemeenskap?

“Hoewel veroudering nie ’n nuwe verskynsel is nie, is ons tans meer bewus van die groeiende ouerwordende gemeenskappe en die uitdagings wa...

 Gerontologie Netwerk

 Mariëtte Odendaal

WEES ANTI-BROOS!

No pain, no gain Hoop dit het jou oog gevang: Wees anti-broos! Nou het ek nie die term uitgedink nie, dit word toegeskryf aan ‘n sekere Nassim ...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

Demensie en Geestesgesondheid

Hoe help ék my geliefde om te voel hulle word ‘gehoor’ en ‘raakgesien’?  Onthou dis baie keer die gevoel van isola...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

Oorfone- en Selfoonprojek

OORFONE PROJEKOns het verlede week nog vier oorfone oorhandig aan Melissa Kilian, arbeidsterapeut van Ons Tuiste.(Foto verskaf)Die skenker van R2 000 ...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

Die ouderdom is ‘n sierlike kroon

Ouderdom is ‘n sierlike kroon; dit word bereik deur dié wat reg lewe. (Spreuke 16: 31)NG Gemeente Aandbloem se Kommissie vir Geronto...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

WORD MOOI OUD

Artikel deur Gerontologie NetwerkReeds in 2017 het dr Pali Lehola, die direkteur-generaal van die Suid-Afrikaanse Statistieke, besorgdheid uitgespreek...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

NT Wright: Simply Christian, why Christianity makes sense

'n Kort resensie: NT Wright is een van vandag se bekendste en betroubaarste Nuwe Testamentici, maar dit beteken nie dat hy net tegniese boeke skr...

 Mediateek

 Prof Dons Kritzinger

'n Bespreking | Margaret Blackie: ROOTED IN LOVE – Integrating Ignatian spirituality into daily life

Wat is Ignatius-spiritualiteit? ’n Spiritualiteit is nie ’n aparte godsdiens of denominasie nie. Ons kan dit eerder beskou as ’n fok...

 Mediateek

 Magdaleen du Toit

'n Resensie - Anam Cara: Spiritual wisdom from the Celtic World

ANAM CARA: Spiritual wisdom from the Celtic World deur John O’Donohue Kinders weet dat die wêreld baie vreemd is. Hulle kan ure na &...

 Mediateek

 Johannes de Villiers

Leef uit jou doop | Resensie deur André van Staden, leraar by die NG Gemeente Fichardtkruin

Die boek word aan die hand van die volgende indelings bespreek:1.           Kortliks oor die skrywer.2.       ...

 Mediateek

 Ds André van Staden

Lean in deur Sheryl Sandberg | 'n Resensie deur Dr Carin van Schalkwyk

Die boek handel hoofsaaklik oor die balanseer-toertjie wat vroue moet uitoefen tussen ouerskap en die beroepswêreld. Die boek lig baie suksesvol...

 Mediateek

 Dr Carin van Schalkwyk

City of God | 'n Resensie deur ds Ockie Olivier

“The City of God” verdien eintlik ‘n verhandeling en dit is onmoontlik om in die bestek van hierdie paar gedagtes reg aan die boek t...

 Mediateek

 Ds Ockie Olivier

A Simple Life-Changing Prayer – Jim Manney

Ek het die eerste maal in my lewe bewus geword van die examen toe ek ‘n pastorale kursus gedoen het. Dit was lewensveranderend. Dit het my genoe...

 Mediateek

 Lisma Liebenberg

Beskouing oor Falling upward deur Richard Rohr

Ek het etlike jare gelede op aanbeveling van ’n vorige spirituele begeleier kennis gemaak met Richard Rohr en Falling upward. Ek het die boek in...

 Mediateek

 Magdaleen du Toit

CANOEING THE MOUNTAINS – Tod Bolsinger

In 2018 het 'n goeie vriend my aanbeveel om hierdie boek te lees. Dit is in 2015 gepubliseer en is na my mening een van die beste boeke oor leiers...

 Mediateek

 Ds Charles James

Bonhoeffer vir vandag – Wat is ons cantus firmus?

Dietrich Bonhoeffer is sekerlik een van die teoloë uit die vorige eeu wat uitmuntend daarin geslaag het om te oortuig dat christenskap nie beperk...

 Mediateek

 Ds Stoffel Hellmuth

Die vlam van leierskap

Die woord “leierskap” het in die tweede helfte van die vorige eeu amper magiese status gekry as ‘n soort van “goue sleutel&rdq...

 Netwerke

 Ds Jan Venter (NG Gemeente Clarens)

Oor wat “Word ʼn vriend van Kerkbode” ook nóg kan beteken ...

Tydens ʼn onlangse drie dae-lange skrywerslypskool in Wellington, het ons opnuut weer ontdek watter vriend het ons (óók) in die kerk, en...

 Netwerke

 Dr Martin Laubscher

Raad vir Bedieningsbegeleiding: Netwerke Wegbreek

Die volgende Netwerk Sameroepers (sien foto) het op 8 en 9 Maart 2021 ‘n sinvolle beplanningssessie te Menuha gehad.Netwerke Sameroepers(Henco v...

 Netwerke

 Dr Suzanne van der Merwe

Sentrum vir Predikantebegeleiding 2022

Van 9 tot 11 Mei het `n paar predikante die voorreg gehad om die Sentrum vir Predikantebegeleiding te Menuha by te woon. Dit was drie intensiewe dae w...

 Predikante Netwerk

 Ds Gerhard Meyer

Sentrum vir Predikantebegeleiding 2020

Tydens die sentrum word een van die deelnemers gevra om iets van die sentrum-belewenis te skryf. My skrywe is ‘n bietjie laat, soos my besluit o...

 Predikante Netwerk

 Ds Andreas van Rooyen

The Deer’s Cry van Arvo Pärt – geskoei op die Lorica van St Patrick

Die konteks van hierdie werk word teruggeneem na die tyd rondom 425 ná Christus in die land van die Kelte - of Ierland soos ons dit ken. Daar w...

 Spiritualiteit Netwerk

 Dr Anneke Lamont

Die Heilige Grond

In die vorige uitgawe van Vrypos beskryf ds Jan Lubbe die heilige grond as: “’n Geheimenis tussen God en die geroepene.” Dit was in ...

 Spiritualiteit Netwerk

 Dr Anneke Lamont

Kontemplatiewe kuns: Woordelose gebed

“Wat is kontemplantiewe kuns?” vra iemand. Dis makliker om dit te ervaar as om dit te verduidelik. Kom ek vertel ’n storie teen die ...

 Spiritualiteit Netwerk

 Me Magdaleen du Toit

Oor waarheid en valsheid *

Karl Barth begin sy bespreking van “die valsheid van die mens” (CD IV/3, §70.2) met die oortuiging dat ons nie hier soseer met &rsquo...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Die krag van die verlede, hede en toekoms – ‘n begrafnisrefleksie

Die realiteit van predikante met ‘n bediening aan hoofsaaklik ouer lidmate, word dikwels, selfs soveel as een keer ‘n week, gekonfronteer ...

 Verbi Divini Minister

 Dr Suzanne van der Merwe

Digitale bediening ná Covid

Met ‘n vorige skrywe het ek teen die gebruik van die woord digitale kerk geargumenteer. Elke leraar en gemeente moet die saak vir hulleself uitm...

 Verbi Divini Minister

 Dr Johan Lötter

Die Outentieke Persoon van die Prediker

’n Paar onlangse gebeure het my aan die dink gesit rondom outentisiteit. Met outentisiteit bedoel ek die gevoel dat daar eerlikheid, legitimitei...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

Die (in)stemming van daai eerste preek

Die afgelope naweek het talle studente die geleentheid gehad om, ten minste voor hul klasmaats en dosente, vir die eerste keer te preek. Om verskeie r...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Moedersdag: ‘n Bittersoet ervaring

Sondag 8 Mei 2022 vier alle Suid-Afrikaners Moedersdag. Moedersdag is vir die meeste huishoudings 'n heerlike dag, vol opwinding en natuurlik '...

 Verbi Divini Minister

 Dr Suzanne van der Merwe & Karli Meyer

Digitale kerk of digitale gehoor? Meer as net retoriek.

Ek onthou nog met die eerste lockdown hoe ‘n klomp van ons op ons eie uitsendings reageer het: “Ek sien nou eers my aaklige maniërism...

 Verbi Divini Minister

 Dr Johan Lötter

Om Verkeerd te Preek

Ek doseer ’n klas in prediking vir studente wat ’n diploma doen in Teologie. Meeste van hierdie studente sal voortgaan om ’n ander v...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

Ek het hierdie preek (en vraelys) al gehoor …

In 1994 publiseer Johan Cilliers sy God vir ons. ʼn Analise en beoordeling van Nederduitse Gereformeerde volksprediking (1960-1980) (Kaapstad: Lux Ver...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Lydenstyd | ‘n Sintuiglike belewenis van die lydensweg van Jesus Christus

Die verlossing wat God deur Jesus Christus bewerk, kan geensins gereduseer word tot blote abstrakte teorieë nie. Verlossing vind plaas in menslik...

 Verbi Divini Minister

 Dr Suzanne van der Merwe

Nadenke oor ‘n Pelgrimstog

Gedurende die eerste twee weke van Desember 2021 was ek, tesame met ses ander pelgrims, op die Pelgrimstog van Hoop: Robertson tot Agulhas. Dit was di...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

Pelgrims op ʼn dwaalspoor?

Die gebruik van die woord “pelgrimstog” in sommige kontekste is dalk misleidend – en mag iemand dalk net op ʼn dwaalspoor lei &ndash...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

After whiteness?

Saam met ʼn paar kollegas lees en herkou ons die afgelope weke aan Willie James Jennings se After Whiteness – An Education in Belonging (Eerdman...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Ek wil meer hoor oor gevaarlike hoop

Lana Del Rey sing in een van haar liedere hierdie frase: “Don't ask if I'm happy, you know that I'm not. But, at best, I can say I&#...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

Oor navolging en beliggaming in die digitale era?

In Fareed Zakaria se Ten lessons for post-pandemic world is daar twee lesse wat my nog altyd bybly, naamlik “Life is digital” en “Ar...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

“The Sound of Silence”

Bladmusiek is slegs vir die ingewydes wat musieknotasie ken. Klanke wat deur instrumente voortgebring kan word, word op en tussen vyf lyntjies en vier...

 Verbi Divini Minister

 Dr Suzanne van der Merwe

Wanneer ons dan “Belhar” hoor, kan ons die inhoud ernstig opneem

Dr Martin Laubscher verwys in die vorige uitgawe van die Vrypos na ‘n insident waarin ‘n lidmaat die erediens verlaat het omdat daar verwy...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

Belhar en die fencing van die nagmaal

Ons vier nagmaal in die gemeente, en die dominee het besonderse moeite gedoen met die liturgie. In plaas van die gebruiklike formulier, word daar vryl...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Om die Ander van Onsself te word

Die identiteit van die prediker speel ‘n belangrike rol in die opdrag en roeping van die bediening van die Woord. Of dit is in die interpretasie...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

“ ... Hoop rym met huil- en heilsgeskiedenis ...”

Heil en huil klink dieselfde, maar die spelling (én betekenis) is verskillend. Só ook sou ons maklik geskiedenis as geskeidenes kon lees...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Ondersteuning Blog Artikels

Skriba-opleiding 7 & 14 Junie 2022

Die Skriba-opleiding, soos gehou op 7 Junie in Bethlehem en 14 Junie in Sasolburg, was weereens suksesvolle geleenthede. Dit bly lekker om hierdie vri...

 Ondersteuning

 Mnr Tertius Botha

Skriba-opleiding 2022

Nog twee skriba-opleidingsessies is gehou op 17 Mei in Welkom en op 24 Mei in Bloemfontein. Hier het skribas mekaar bietjie beter leer ken en lekker s...

 Ondersteuning

 Tertius Botha

Nuwe Voorsitter, Raad vir Ondersteuning: Ds Riaan van Zyl

Adriaan Petrus van Zyl is op 4 Julie 1977 as die jongste van twee seuns in Bloemfontein gebore. Hy was vir sy hele skoolloopbaan in Bothaville op skoo...

 Ondersteuning

 Dr Pieter van Jaarsveld

CLF Kleinhandel kom in BFN byeen

In strategiese prosesse wat vanaf 2018 by CLF beplan en bestuur word, is die noodsaaklikheid van die beskikbaarstelling van CLF-produkte nader aan die...

 Ondersteuning

 Me Charmaine Stoffberg

Eerste skriba-opleiding gehou

Op 12 April 2022 is die eerste skriba-opleiding in Bloemfontein gehou. Skriba’s van Gariepdam tot Hoopstad het die geleentheid bygewoon. Hulle h...

 Ondersteuning

 Tertius Botha

Aansoeke om Ooshoek Beursfonds vat nou vlam!

Een van die bekendste Xhosa-gesegdes, Umntu ngumntu ngabanye abantu (’n mens is ’n mens deur ander mense), kry nuwe betekenis as jy die st...

 Ondersteuning

 Mev Mariëtte Odendaal