Blog

NG Kerk Blog Artikels

Om in liefde en met kennis en insig te kan onderskei wat regtig saakmaak...

“Dit gaan nie oor randsake nie, maar om die hart van die Evangelie.” “Dit is heilige grond, ‘n geheimenis tussen God en die ge...

 Kuratorium

 Ds Jan Lubbe

Ons kerk in gesprek met ons susterskerk in Zambië

Op 3 November het dr Nico Mostert, direkteur van Vennote in Getuienis, met die moderatuur van die Reformed Church in Zambia vergader.Dié suster...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

TWEE SENDELINGE STAP IN ‘N KROEG IN …

Two guys walked into a bar. The third guy ducked. Daar is letterlik duisende van hierdie soort grappe. ‘n Storie wat begin met “Twee sende...

 Algemeen

 Dr Enrico Casaleggio

Hospice Bloemfontein – waar jy met waardigheid versorg word

Diegene wat al na ’n terminale pasiënt moes omsien, sal weet hoe nodig jy fisiese en emosionele ondersteuning in hierdie uitdagende tyd nod...

 Algemeen

 Mev Mariëtte Odendaal

Sinodale Konferensie – 'n geleentheid om deel te neem aan die vorming van die Agenda vir die Vrystaat Sinodesitting

Sinodale Konferensie – 'n geleentheid om deel te neem aan die vorming van die Agenda vir die Vrystaat Sinodesitting.Die komende Sinodale Kon...

 Moderamen

 Dr Carin van Schalkwyk

Ek wil meer hoor oor gevaarlike hoop

Lana Del Rey sing in een van haar liedere hierdie frase: “Don't ask if I'm happy, you know that I'm not. But, at best, I can say I&#...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

‘n Verhaal van ons swart gebrande vlaktes in die Vrystaat

‘n Gewone dag breek aan.  Die wind is vroeg liggies aan die roer en in my gemoed steek daar ‘n waarskuwingsvuurtjie aan.  Ek kyk...

 Bedieningsbegeleiding

 Dr Christo Herbst

Jongleraarsretreat 13 tot 14 Oktober

Wat ’n wonderlike voorreg om saam met jong leraars te kan kuier en meer te leer oor die bediening waarbinne baie van ons ons self bevind.  ...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Werner Klindt

Sinodale Konferensie | 23 - 24 November 2021

Tydens die afgelope twee maande het gemeentes die kans gekry om te vertel hoe dit met hulle gaan en wat hulle tans as brandpunte in die kerk beskou.&n...

 Moderamen

 Dr Carin van Schalkwyk

Demensie en Geestesgesondheid

Hoe help ék my geliefde om te voel hulle word ‘gehoor’ en ‘raakgesien’?  Onthou dis baie keer die gevoel van isola...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

Kommer oor verwoestende Boshof-brande

Dit kan ’n boeregemeenskap breek as die landbou skade ly, omdat daar soveel mense en sekondêre ondernemings van ons voedselbronne afhankli...

 Bedieningsbegeleiding

 Mev Mariëtte Odendaal

Ontmoet Hanneke Lubbe van Hospice Bloemfontein

Hoe gemaak as jy ’n geliefde het wat einde-van-lewe-versorging benodig en jy weet nie waar om vir raad en hulp te gaan aanklop nie?  As jy ...

 Algemeen

 Mev Mariëtte Odendaal

Oor navolging en beliggaming in die digitale era?

In Fareed Zakaria se Ten lessons for post-pandemic world is daar twee lesse wat my nog altyd bybly, naamlik “Life is digital” en “Ar...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Ontmoet Missie Japan se Elmar en Nadine du Rand

As jy weer in jou Mitsubishi- of Toyota-voertuig klim, kan jy gerus net ’n oomblik stilsit en daaraan dink dat dié bakkie of motor sy oor...

 Vennote in Getuienis

 Mev Mariëtte Odendaal

“The Sound of Silence”

Bladmusiek is slegs vir die ingewydes wat musieknotasie ken. Klanke wat deur instrumente voortgebring kan word, word op en tussen vyf lyntjies en vier...

 Verbi Divini Minister

 Dr Suzanne van der Merwe

Hoe ver kan die onsuiwerheid van ‘n kerk gaan, en sy tóg ware Kerk van Christus bly? ‘n Kreet uit die hart, in ‘n tyd van die Doleansie.

Referaat gelewer by die Excelsus Lentekonferensie, Universiteit van Pretoria  |  15 September 2021Foto: Bavinck Hoogleraar Kampen ca 1883&ld...

 Vrye Teuels

 Ds Jan Lubbe

Leef uit jou doop | Resensie deur André van Staden, leraar by die NG Gemeente Fichardtkruin

Die boek word aan die hand van die volgende indelings bespreek:1.           Kortliks oor die skrywer.2.       ...

 Mediateek

 Ds André van Staden

Vennote in Getuienis in samewerking met die Barnabasfund bied aan: Fokus op die vervolgde kerk

Vennote in Getuienis in samewerking met die Barnabasfund bied aan: Fokus op die vervolgde kerkDatum: Sondag 31 Oktober tot 7 November Die on...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Oorfone- en Selfoonprojek

OORFONE PROJEKOns het verlede week nog vier oorfone oorhandig aan Melissa Kilian, arbeidsterapeut van Ons Tuiste.(Foto verskaf)Die skenker van R2 000 ...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

Brande in Edenburg – skade én genade

Rikus van Zyl, predikant van die NG Gemeente Edenburg, deel met ons hoe die twee brande van die afgelope jaar hul omgewing geraak het. Hy vertel: &rdq...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Rikus van Zyl

Ontmoet Missie Japan se Van der Watt’s

Dis veral met Nuwejaar dat ’n mens baie bewus word van waar die nuwe dag rooi begin breek in die Verre Ooste; daar waar Japan een van die eerste...

 Vennote in Getuienis

 Mev Mariëtte Odendaal

Wanneer ons dan “Belhar” hoor, kan ons die inhoud ernstig opneem

Dr Martin Laubscher verwys in die vorige uitgawe van die Vrypos na ‘n insident waarin ‘n lidmaat die erediens verlaat het omdat daar verwy...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

Missionale Diakonaat - Nuwe verhouding tussen Kerk en Kerklike Maatskaplike Diensorganisasies

Die afgelope week het 'n geskiedkundige vergadering in die kerk plaasgevind te Emseni in Kemptonpark. Dit was die jaarlikse Kerklike Maatskaplike ...

 Visionering

 Dr Carin van Schalkwyk

Die ouderdom is ‘n sierlike kroon

Ouderdom is ‘n sierlike kroon; dit word bereik deur dié wat reg lewe. (Spreuke 16: 31)NG Gemeente Aandbloem se Kommissie vir Geronto...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

Kontemplatiewe kuns: Woordelose gebed

“Wat is kontemplantiewe kuns?” vra iemand. Dis makliker om dit te ervaar as om dit te verduidelik. Kom ek vertel ’n storie teen die ...

 Spiritualiteit Netwerk

 Me Magdaleen du Toit

Wie is Carin van Schalkwyk?

Soos die meeste van ons is Carin nie werklik my naam nie, dit staan nie op my identiteitsdokument nie en ook nie iewers in 'n doopregister nie. Ju...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Carin van Schalkwyk

So hoe “lyk” ek?

Kort na ek die bediening in 2013 betree het, draf-stap ek 'n hospitaal in Kimberley binne om 'n lidmaat te besoek. Die sekuriteit stop my vinn...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Elize Stander

Aansoeke om Ooshoek Beursfonds vat nou vlam!

Een van die bekendste Xhosa-gesegdes, Umntu ngumntu ngabanye abantu (’n mens is ’n mens deur ander mense), kry nuwe betekenis as jy die st...

 Ondersteuning

 Mev Mariëtte Odendaal

Belhar en die fencing van die nagmaal

Ons vier nagmaal in die gemeente, en die dominee het besonderse moeite gedoen met die liturgie. In plaas van die gebruiklike formulier, word daar vryl...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Ons nuwe Media Konsultant

Mariëtte Odendaal is ’n mediakonsultant wat ’n passie vir inspirerende stories het. Sy reis graag en hou daarvan om interessante mens...

 Ondersteuning

 Mev Mariëtte Odendaal

Formule vir Sinodale Bydrae (Pro-rata)

By die laaste sinodesitting is die sogenaamde “dertig persent”-besluit geneem. Hiervolgens moes gemeentes se bydraes vir werk in meerdere ...

 Ondersteuning

 Dr Leon Foot

Lean in deur Sheryl Sandberg | 'n Resensie deur Dr Carin van Schalkwyk

Die boek handel hoofsaaklik oor die balanseer-toertjie wat vroue moet uitoefen tussen ouerskap en die beroepswêreld. Die boek lig baie suksesvol...

 Mediateek

 Dr Carin van Schalkwyk

Ontmoet Adrie Potgieter van NG Gemeente Senekal-Noord

Adrie Potgieter is onlangs as predikant by die NG Gemeente Senekal-Noord bevestig, maar wie is hierdie avontuurlustige natuurliefhebber wat graag stap...

 Predikantenuus

 Mev Mariëtte Odendaal

Sinodesitting onbepaald uitgestel

Die Moderamen het vergader en besluit om die Sinodesitting wat vir eerskomende September beplan was, uit te stel vir 'n onbepaalde tydperk.Hierdie...

 Moderamen

 Dr Carin van Schalkwyk

VERRYK EN VERRUIM DEUR MISSIE JAPAN AS GETUIENIS VENNOOT

Die ontstaan van die NG Kerk se getuieniswerk in Japan - onder toesig en sorg van ons Japannese susterskerk, die Christelik-Gereformeerde Kerk van Jap...

 Vennote in Getuienis

 Dr Stéphan van der Watt

IN PAS met God in ‘n krisis

Die handleiding “IN PAS met die lewende God – Ritmes en gewoontes vir roepingsgetroue gemeentes” is deur Gert Cordier as redakteur s...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Barnard Steyn

City of God | 'n Resensie deur ds Ockie Olivier

“The City of God” verdien eintlik ‘n verhandeling en dit is onmoontlik om in die bestek van hierdie paar gedagtes reg aan die boek t...

 Mediateek

 Ds Ockie Olivier

Woorde wek, maar voorbeelde trek

“Nou wat sê die kerk?” of “Wat sê die Sinode hieroor?” ‘n Reaksie of opmerking wat mens nogal gereeld die af...

 Publieke Getuienis

 Dr Nico Mostert

'n Lewenskets

Anton Meiring is gebore as ‘n Oos-Kapenaar op 30 Januarie 1960, het skoolgegaan in onder andere die Langkloof en matriek geskryf by die Nico Mal...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Anton Meiring

WORD MOOI OUD

Artikel deur Gerontologie NetwerkReeds in 2017 het dr Pali Lehola, die direkteur-generaal van die Suid-Afrikaanse Statistieke, besorgdheid uitgespreek...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

Die wêreld van idees

Sedert Maart 2021 is ek as tentmakerleraar verbonde aan die NG Kerk Bloemheuwel waar ek reeds 26 jaar lidmaat is.Ek het doelbewus ‘n akademiese ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Prof Laetus Lategan

A Simple Life-Changing Prayer – Jim Manney

Ek het die eerste maal in my lewe bewus geword van die examen toe ek ‘n pastorale kursus gedoen het. Dit was lewensveranderend. Dit het my genoe...

 Mediateek

 Lisma Liebenberg

Om die Ander van Onsself te word

Die identiteit van die prediker speel ‘n belangrike rol in die opdrag en roeping van die bediening van die Woord. Of dit is in die interpretasie...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

Help KZN!!

Ons sal nie gaan lê nie.  Ons sal opstaan. Dankie Here dat U voor ons uitgaan en ons sterk maak. Soms gaan die bitter beker nie by ons verb...

 Algemeen

 NG Kerk KwaZulu-Natal

Brief ex IK aan leraars, kerkrade, gemeentes en lidmate | 13 Julie 2021

Liewe Broers en SustersOns het sedert die naweek weer pynlik bewus geword van die broosheid van ons gemeenskappe. Wanneer ons kennis neem van all...

 Visionering

 Dr Pieter van Jaarsveld

Nuus vanuit Eswatini (Swaziland), voorbidding word dringend vir hierdie saak gevra

Hier volg 'n brief ontvang vanaf ds Arnau van Wyngaart, leraar in Eswatini (Swaziland):Kollegas, mag ek langs hierdie pad vir julle vra vir voorbi...

 Vennote in Getuienis

 Ds Arnau van Wyngaart

“ ... Hoop rym met huil- en heilsgeskiedenis ...”

Heil en huil klink dieselfde, maar die spelling (én betekenis) is verskillend. Só ook sou ons maklik geskiedenis as geskeidenes kon lees...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Levitikus 19:33-34, Gemeentes se roeping

So ‘n tyd gelede is ons hier in Bloemfontein geruk met die beelde van brandende bande en betogers in die strate wat die hele stad tot stilstand ...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Die vlam van leierskap

Die woord “leierskap” het in die tweede helfte van die vorige eeu amper magiese status gekry as ‘n soort van “goue sleutel&rdq...

 Netwerke

 Ds Jan Venter (NG Gemeente Clarens)

Mooigenoeg Kampterrein - 'n Agtergrond

“Met goedkeuring van die Sinode is ‘n begin gemaak met ‘n Evangelisasiesentrum, ook genoem Bybelskool; ‘n stuk grond van 25 mo...

 Ondersteuning

 Ds Barnard Steyn

Moderamenvergadering | Terugvoer 17 Junie 2021

Vriende in Christus,KENNISGEWING –1. VERKIESING VAN ‘N NUWE ONDERVOORSITTER VAN DIE MODERAMEN2. UITSTEL VAN SINODESITTING SEPTEMBER 2021Di...

 Moderamen

 Dr Carin van Schalkwyk

Beskouing oor Falling upward deur Richard Rohr

Ek het etlike jare gelede op aanbeveling van ’n vorige spirituele begeleier kennis gemaak met Richard Rohr en Falling upward. Ek het die boek in...

 Mediateek

 Magdaleen du Toit

Oor wat “Word ʼn vriend van Kerkbode” ook nóg kan beteken ...

Tydens ʼn onlangse drie dae-lange skrywerslypskool in Wellington, het ons opnuut weer ontdek watter vriend het ons (óók) in die kerk, en...

 Netwerke

 Dr Martin Laubscher

Kanker - 'n Nuwe kans in die lewe

As dominees word ons geleer hoe om met lidmate te werk wat kanker het. Ons word geleer hoe om geestelike gesprekke met hulle te voer en hoe om hulle v...

 Algemeen

 Dr Carin van Schalkwyk

Oor skoene, veters en ‘n verklaring

Op Maandagaand, 24 Mei, het ‘n kleine skare, gemaskerd teen Covid en die koue, in die NG Gemeente Universitasrif byeengekom vir die legitimasie ...

 Teologiese Opleiding

 Ds Jan Lubbe

Verhouding maak die verskil (veilig)

Toe ons Dinsdagoggend as dagbestuur van die Kuratorium reflekteer op die vorige dag se ontmoetings en intense gesprekke oor teologiese opleiding, was ...

 Kuratorium

 Ds Jan Lubbe

'n Kosbare Vennootskap

Die historiese band tussen die NG Kerk in die Vrystaat en die Reformed Church in Zambië (RZC) strek oor ‘n periode van meer as 120 jaar. Oo...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Sinodale besoek aan Zambië

Vanaf Saterdag 15 Mei tot Donderdag 20 Mei het vier persone van die Vrystaatse Sinode en Universiteit van die Vrystaat (UV) na Zambië vertrek om ...

 Vennote in Getuienis

 Dr Juppi Steurer

‘n Zambiese avontuur!!

Ek is op die Vennote in Getuieniskommissie van die Sinode.  Die liefde vir dit waarmee die Vrystaat Sinode al vir dekades lank besig is, het &lsq...

 Vennote in Getuienis

 Ds Joe Müller

CANOEING THE MOUNTAINS – Tod Bolsinger

In 2018 het 'n goeie vriend my aanbeveel om hierdie boek te lees. Dit is in 2015 gepubliseer en is na my mening een van die beste boeke oor leiers...

 Mediateek

 Ds Charles James

Evangelie-sonder-woorde

Teresa van Avila (‘n 16de eeuse non) het eenmaal gebid dat God tog asseblief moet kom “en die priesters vir ‘n slag goed kielie, wan...

 Bedieningsbegeleiding

 Ronell Bezuidenhout

Maak ons haatstories hoopstories

Tydens die Clarens-retreat vir ringsverteenwoordigers is daar op die program tyd ingeruim vir plaaslike stemme uit Clarens om vir die dominees te vert...

 Bedieningsbegeleiding

 Magdaleen du Toit

LECTIO DIVINA Clarens 2–4 Mei: Die wydsheid van God

Lectio divina is ’n geloofsgewoonte (losweg vertaal as: om met geheiligde oë, ‘God se oë’, te lees) en is ’n tradisi...

 Bedieningsbegeleiding

 Magdaleen du Toit

‘n Wegbreek in Clarens

Ons lees in die skeppingsverhaal dat God vir die mens ‘n tuin in Eden aangelê het; ‘n tuin met bome en riviere – ‘n lus ...

 Bedieningsbegeleiding

 Dr Leon Foot

Hoe lyk jou stap Oominie/Tanimie?

‘n Paar jaar gelede het ek in Bethlehem bedien. Een van my verantwoordelikhede was die kinderbediening. Dit was altyd vir my verskriklik lekker ...

 Algemeen

 Ds Rikus Hattingh

Die dilemma van Moedersdag

Die afgelope week lees ek in 'n gespreksgroep op Facebook hoe die lede met mekaar praat oor eerskomende Sondag se Moedersdag en hoe dit gevier moe...

 Algemeen

 Dr Carin van Schalkwyk

Familiekamp op Mooigenoeg: “Van Vreemdelinge na Vriende”

As studenteleraar hoor ek die afgelope jaar twee relatief gereelde opmerkings, nie net in sosiale kringe nie, maar ook in meer amptelike kerklike verg...

 Teologiese Seminarium

 Ds Chris de Vries

Hartlik geluk, Graduandi!

By die afgelope herfs-gradeplegtigheid van die Universiteit van die Vrystaat, het vier studente van die NG Kerk hul BDiv-grade in die Fakulteit Teolog...

 Teologiese Opleiding

 Ds Jan Lubbe

Bonhoeffer vir vandag – Wat is ons cantus firmus?

Dietrich Bonhoeffer is sekerlik een van die teoloë uit die vorige eeu wat uitmuntend daarin geslaag het om te oortuig dat christenskap nie beperk...

 Mediateek

 Ds Stoffel Hellmuth

Leierskap in 'n tyd van pandemie

Tydens die vergadering van die ATP in Wellington het prof Nelus Niemandt, rektor van die Hugenote Kollege, kom gesels oor leierskap in ʼn tyd van pand...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds André Barlow

Vryheidsdag 2021 – is ek my broer se wagter?

Wát ‘n jaar was 2020 nie, en is 2021 steeds... vanjaar vier ons vir die tweede keer opeenvolgend Vryheidsdag, terwyl ons weliswaar ni&eac...

 Algemeen

 Dr Johan Nel

Islam in ons midde

Die afgelope week is daar in my “inbox” twee ontstellende e-posse. Een van kollega prof Sunday Agang uit die noorde van Nigerië en ee...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Om oor God te praat

Ons behoort met heilige eerbied oor God te praat. Na my oortuiging eerder stamelend waag as te versekerd spreek. Die Bybel getuig in metafore oor God ...

 Algemeen

 Ds Barnard Steyn

Verras oor Paasnaweek

Oor die afgelope Paasnaweek het ek vir die eerste keer in sowat ses jaar besluit om oor Paasnaweek verlof te neem sodat ons as gesin saam kan rus oor ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Hannes du Plessis

Die stand van die bediening in Covid-19 (Wes-Kaap)

Die Sinode van die Wes-Kaap het ’n vraelys aan gemeentes gestuur om inligting in te win oor die stand van gemeentes in die tyd van Covid-19.&nbs...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds André Barlow

My Roepingsverhaal - Hoopbringer

Toe ek jonk was, was ek oortuig dat ek ‘n vlieënier gaan word.  Om die wêreld te kan sien en verantwoordelik te wees vir soveel ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Johan Labuschagne

Verstedeliking, 'n "skrik" woord?

Verstedeliking. Net by die aanhoor van hierdie woord wil 'n mens amper so bietjie verstar. As jy van die platteland afkomstig is of steeds daar bl...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Algemene Taakspan Predikantesake

Die Algemene Taakspan Predikantesake (ATP) is ’n permanente kommissie van die Algemene Sinode wat beleid formuleer en die sinode adviseer oor al...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds André Barlow

Christus, die groot Plaasvervanger

Gedagtes vanuit Jesus se verhoor soos vertel deur Markus (onder andere)Barabbas of Christus? Wie word vrygelaat? Wie word tereggestel?Die Romeinse Goe...

 Algemeen

 Dr Bertus Celliers

Nuwe Covid-wetgewing met die oog op Paasnaweek

President Ramaphosa het op 30 Maart 2021 'n aankondiging rakende die verslapping van inperkings ten opsigte van kerke gemaak met die oog daarop om...

 Visionering

 Dr Carin van Schalkwyk

Menseregtedag of medemenslikheid

Elke jaar hierdie tyd vier ons in die land Menseregtedag. Die datum wat vir hierdie dag gekies is, word direk in verband gebring met die Sharpville-sl...

 Algemeen

 Dr Carin van Schalkwyk

Opknap van historiese bakens in Winburg

As jy in ‘n oostelike rigting van die N1 af mooi kyk sien jy Winburg se konsentrasiekampkerkhof waar dit teen ‘n “plato’tjie&r...

 Algemeen

 Dr Bertus Celliers

Raad vir Bedieningsbegeleiding: Netwerke Wegbreek

Die volgende Netwerk Sameroepers (sien foto) het op 8 en 9 Maart 2021 ‘n sinvolle beplanningssessie te Menuha gehad.Netwerke Sameroepers(Henco v...

 Netwerke

 Dr Suzanne van der Merwe

Wat ‘n belewenis!

‘n Groep jong predikante en proponente het op 3 en 4 Maart deelgeneem aan ‘n opleidingsgeleentheid te Menuha, 20 km buite Brandfort. Di&ea...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Elandré Swartz

Samewerking ‘n werklikheid

Die vraag word baie geopper (veral van mense buite die kerk), waarom is die kerk so “verskeurd”? Die fragmentering van die kerk in ‘...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Klimaatkrisis

18 Januarie 2021’n Somber toekoms staar die aarde en alle lewe daarop in die gesig omdat mense nie ag slaan op waarskuwings oor biodiversit...

 Ekologie

 Oorgeneem by: Elise Tempelhoff

“Bring die liefde van ons Heer, na die mense wat hier woon!”

Opening van die Teologiese Seminarium vir 2021In ‘n ryke verskeidenheid van stemme het die bekende gebed opgeklink toe ons die refrein sing: &ld...

 Teologiese Seminarium

 Ds Jan Lubbe

Nuus uit die Raad vir Ondersteuning-vergadering van 22/02/2021

Die Raad vir Ondersteuning het op 22 Februarie ons eerste vergadering vir die jaar gehou. ʼn Aantal sake is bespreek wat ook vir gemeentes van belang ...

 Ondersteuning

 Dr Leon Foot

Mieliemeel-projek

Ek wonder soms wat die wêreld sou wees sonder mense? In baie van hierdie “zombie” films is daar een of meer mense (humans) wat een o...

 RICD

 Dr Nico Mostert

Arlington rus kerkleiers toe

Arlington is een van die kleinste NG-gemeentes in die Vrystaat, maar die gemeente het ‘n groot hart. Die gemeente is geleë in die Riemland,...

 Algemeen

 Dr Gideon van der Watt

Dolering, sterkes en swakkes

Die besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhou­dings begin met ’n erkenning dat daar ’n vasgelooptheid oor die kwessie is....

 Algemeen

 Ds Jaco Thom

Eerste vrou in die NGK

Ek moes dink wat skryf ek en wat nie.  Dis amper my hele lewensverhaal as ek moet skryf oor my reis as eerste vrouepredikant in die NGK.  Ek...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Gretha Heymans

'n Stukkie hoop - Anoniem

Ons hoor in die Bybel dat hoop en geloof hand aan hand stap.  Hebreërs 11 vertel dit vir ons in die eerste vers: 1 Om te glo, is o...

 Dis ‘n Ring-ding

 Anoniem

Storie van Hoop - Virtual Race

In onsekere tye het ons as Gemeente besluit om weer bietjie hoop te bring na die gemeenskap. Die inperkingsmaatreëls het dit moeilik gemaak ...

 Algemeen

 Ds Marius Ellis

Teologie onder 'n boom

Justo Mwale Universiteit:Die oriënteringsklasse vir Juso Mwale Universiteit se eerstejaars van 2021 het op 11 Januarie begin.  Sewentien het...

 Vennote in Getuienis

 Dr Dawid Kuyler

Riglyne vir eredienste en begrafnisse - Aangepaste vlak 3 van inperking

Beste broers en sustersDie Interimkomitee groet julle hier aan die begin van ‘n nuwe jaar en wens julle, ten spyte van die ongewone omstand...

 Visionering

 Interimkomitee, Moderamen

Steeds omgeef Alfa, Omega ons

Daar is ’n tyd om gebore te word, van blydskap te dans, te omhels. En daar is ’n tyd om te sterf en te treur, ’n tyd sonde...

 Algemeen

 Ds Jan Lubbe

Geloftedag of Versoeningsdag?

Soos baie ander van my tydgenote, het ek as kind ook met Geloftedag grootgeword. Dit het eers ook Dingaansdag geheet. Ons het elke jaar rondom die 16d...

 Algemeen

 Dr Gideon van der Watt

Erediens Netwerk | Bemagtiging van gemeentes en predikante

Die onderstaande skrywe het onlangs op my tafel geland, en ek glo elkeen kan hiermee identifiseer. Gesels gerus saam oor hierdie geweldige belangrike ...

 Erediens Netwerk

 Dr Suzanne van der Merwe

Noem my sommer net Willem

My naam is Willem Andreas Smit, maar noem my sommer net Willem. Ek is gebore in 1989 in Pretoria, waar ek die eerste 30 jaar van my lewe deurgebr...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Willem Smit

'n Goeie reis

Ek is Werner Burger as inboorling van Ermelo het ek ook hier my skoolloopbaan voltooi. Ek het my studies voltooi aan Kovsies in 2010. Die eerste paar ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Werner Burger

"Ons het dit gemaak!"

As ek ‘n bietjie reflekteer oor dit wat alles die afgelope nege maande spesifiek by Torings van Hoop gebeur het, kom daar ‘n diepe da...

 Erediens Netwerk

 Ds De la Harpe le Roux

Klein botteltjies, groot gif

My naam is Elandré.  Ek is die jongste predikant in my ring en verseker die kortste!  Maar soos wat hulle sê: “Klein bott...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Elandré Swartz

Storie van Hoop - NG Clocolan

Dit is seker al teen hierdie tyd ‘n cliché om te praat van die COVID-19 pandemie en wat dit aan ons land en aan die wêreld ged...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Elandré Swartz

Nuus uit die Raad vir Ondersteuning-vergadering van 23/11/2020

Die Raad vir Ondersteuning het Maandag hulle laaste vergadering vir die jaar gehou. ʼn Aantal sake is bespreek wat ook vir gemeentes van belang is.1. ...

 Ondersteuning

 Dr Leon Foot

Swart stam, maar groen kroon die boom

Vroegoggend hoor ek hoe druppels op die afdak bo die deur na buite bokspring. “Dankie, Heer,” roep ek tot my man se ontsteltenis uit. Die ...

 Bedieningsbegeleiding

 Gerda-Marié van Rooyen

Wanneer laas was jy met verwondering vervul?

In die sentrale provinsie van Zambië, ongeveer 500 kilometer noordoos van Lusaka (en ook 30 kilometer van die Demokratiese Republiek van die Cong...

 Algemeen

 Ds Mias van Jaarsveld

Merkwaardige gemeentenuus uit NG Gemeente Berg-en-Dal

Die afgelope Sondag, 15 November 2020, was die NG Kerk Berg-en-Dal bevoorreg om 54 katkisante as jong belydende lidmate te ontvang en saam met hulle e...

 Gemeentenuus

 Ds Jan Lubbe

Lampstaanders en sterre, onder die seënende hand van die Almagtige

“Die gelowige leraars, deur die Koning van die Kerk self geroep en toegerus, hou Hy in sy regterhand. Hy oefen absolute gesag oor hul uit. Hy be...

 Kuratorium

 Ds Jan Lubbe

Laat die klokke lui

Die klank van 'n kerkklok wat lui is aan ons almal bekend. In baie gemeenskap lui die kerkklok elke Sondag om aan te kondig dat daar 'n eredie...

 Visionering

 Dr Carin van Schalkwyk

Nuus vanuit die Moderamenvergadering van 04/11/2020

Na aanleiding van die afgelope vergadering van die Moderamen is daar 'n paar sake wat ons graag onder die aandag van gemeentes en leraars wil brin...

 Moderamen

 Dr Carin van Schalkwyk

Kopiereg en intellektuele eiendom

In die laaste tyd het dit al meer duidelik geword vir die Kommunikasiekantoor van die Vrystaat Sinode dat gemeentes nie altyd op datum is met die wetg...

 Visionering

 Dr Carin van Schalkwyk

Die geblêr van 'n lammetjie...

Die dominees van die NG Gemeente Rustenburg-Proteapark vertel dat ‘n vrou op die dorp ‘n lammetjie hoor blêr het. Geen vee in die na...

 Algemeen

 Ds Barnard Steyn

'n Getuienis uit die brand - Boshof/Hertzogville area

Die eerste brand in die Boshof/Hertzogville area het op 16 Oktober 2020 uitgebreek. Ons plaas is in die Boshof-Wes area.Donderdag 22 Oktober 2020, 20h...

 Algemeen

 Me Tish van Niekerk

Koppies vir Jesus - Koppies Moedergemeente se groentetuin van hoop

Einde verlede jaar het die Vrouediens ‘n oop stuk grond op die kerkterrein raakgesien vir die moontlike ontwikkeling van ‘n groentetuin.&n...

 Dis ‘n Ring-ding

 Me Elize Boshoff

Watter geskenk om te gee?

Watter geskenk om te gee?Ons roeping as kerk sluit onder andere in om ‘n kontra-kultuur te skep vir die lewe. Dit sluit in ander waardes, leefst...

 Ekologie

 Ds Waldemar Stumpfe

Voedselhulp tydens Korona-pandemie | NG Gemeente Reitz-Wes

Hoewel die gemeenskap van Reitz hier in die Oos-Vrystaat al oor die jare ‘n kultuur van voedselhulp vir minderbevoorregdes ontwikkel het, het di...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Kobus Geyser

NG Moedergemeente Ladybrand - Belydenis van Geloof

Ladybrand se samestelling is van so ‘n aard dat ons ‘n klein kleurling-gemeenskappie het asook ‘n baie klein swart gemeenskappi...

 Erediens Netwerk

 Dr Danie Kleynhans

HOOPFONDS | Bring weer HOOP

Die afgelope maand beleef die Vrystaat aanslag op aanslag. Nog ‘n wrede moord is ‘n keerpunt. Spanning bereik breekpunt. Brande teister de...

 Visionering

 Ds Barnard Steyn

Oproep tot verootmoediging en gebed

Liewe broers en sustersDie Interimkomitee het weer op 8 Oktober 2020 vergader om die afgelope week se gebeure in Senekal te bespreek. Ons gee die volg...

 Visionering

 Interimkomitee, Moderamen

Plaasmoord: Paul Roux

Ons het met skok en afgryse kennis geneem van die koelbloedige moord op die 21-jarige plaasbestuurder van Paul Roux, Brendin Horner. Ons sukkel om ons...

 Visionering

 Interimkomitee, Moderamen

Teologiese studente retreat

Dat die COVID-19 pandemie ‘n impak op elke individu gehad het, en steeds het, is alombekend. Ook ons teologiese studente staar uitsonderlike uit...

 Teologiese Seminarium

 Dr Johan Nel

Riglyne vir eredienste en begrafnisse - Vlak 1 van inperking

Riglyne vir eredienste tydens vlak 1 van inperking:Volgens die nuwe riglyne vir vlak 1 is daar twee belangrike veranderings wat aangekondig is vir ker...

 Visionering

 Dr Carin van Schalkwyk

Klein begin vir Kleingroepe

NG Gemeente Kerkenberg het aan die begin van 2019 'n splinternuwe kleingroep-bediening op die been gebring. Die uitgangspunt en mot...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Org van der Watt

Dienskneg in eie reg

Ds Johann Kemp is gebore in Ermelo in Mpumalanga, waar hy ook grootgeword en gematrikuleer het. Hy wou al van kleins af 'n predikant word, ma...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Johann Kemp

Liewe Goeie Genade

Goeie genade hoe skryf mens iets oor jouself!? Dit laat my dink aan daai leer-mekaar-beter-ken-episodes waar almal in ‘n kringetjie sit en uitfi...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Gert Victor

Nuus uit Bedieningsbegeleiding - Erediens Netwerk

‘n Paar leraars het in 2001 die bundel Gebedeboek met liturgiese voorstelle saamgestel met die doel om liturgiese kreatiwiteit te stimuleer...

 Erediens Netwerk

 Ds Barnard Steyn

Digiklesia: 'Steeds sal ons sing'

Namate die grendeltyd voortsleep begin die adrenalien wat groot veranderinge vergesel afneem en word ons duideliker bewus van die uitdagings en tekort...

 Algemeen

 Ds Francois Lamprecht

Towers of Hope Covid-19 Update

"Alive, alive, alive for ever more; My Jesus is alive, alive for ever moreAlive, alive, alive for ever more: My Jesus is alive!"(a favourite...

 Gemeentenuus

 Ds De la Harpe le Roux

Stil protes teen korrupsie

Ons as land vier op 24 September Erfenisdag. ‘n Erfenis is iets wat mens van iemand erf. Iets wat jou nagelaat word of wat aan jou oor...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Lente van Hoop | Reeks aangebied

Die leraars van die Ring van die Goudveld het dit goedgedink om vanjaar, met die draai van die seisoen, vanaf 1-10 September 2020, daagliks ‘n k...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Erich Cornelissen

Oor grense én denominasies vorm ons CIA - Welkom

In Welkom soos in baie ander dorpe en stede het ons maar ‘n wankelrige vorm van dienslewering.  Onder ons was daar diegene wat graag &lsquo...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Ben Joubert

Riglyne oor die bediening van die doop in Covid-tyd

Deur dr Bertus CelliersDaar was verskeie navrae oor die bediening van die doop tydens Covid-19. 'n Reaksie van dr Bertus Celliers: Een sleutel oor...

 Visionering

 Dr Bertus Celliers

Van rommel tot meubels

Dit is eers toe ek begin het om al my sagte plastiek te stoor, wat ek agtergekom het presies hoe baie plastiek ek net een keer gebruik en dan weggooi....

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Elize Stander

Vergesel Kareltjie en Friedel

Deur dr Christo Herbst, leraar van NG Gemeente TrompsbrugGebore in Standerton in Mpumalanga op 29 Mei 1969. Getroud met Alta op 4 Januarie 1997 e...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Christo Herbst

Gesant - Predikant

Deur ds Jaco Thom, leraar van NG Gemeente PetrusburgToe ek in April 2019 in Petrusburg as predikant bevestig is, is die sirkel van my bediening voltoo...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Jaco Thom

Digiklesia: Vyf wenke om ten volle kerk te wees

Wéés kerk aanlyn!“Dit is oulik, maar dis nie regtig kerk nie,” sê hy vir my. “Die mense kan darem die ...

 Algemeen

 Ds Francois Lamprecht

Vrystaat Voedselhulp - Op voetsoolvlak

Gemeentes verleen op voetsoolvlak voedselhulp. Vir sommige gemeentes is dit ‘n gevestigde bediening; vir ander is behoeftes in grendeltyd op die...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Barnard Steyn

Boikot korrupsie

Verlede Sondag ontvang ek 'n kort video-boodskap van Leon Foot waar aartsbiskop Magoba, van die Anglikaanse kerk, met die president praat oor korr...

 Visionering

 Dr Carin van Schalkwyk

Digiklesia: Nuwe deel van die Kerk is besig om op te staan

Sedert die begin van die kerk so ver terug as Handelinge in die eerste eeu nC, was die saamwees van die gelowiges ’n baie belangrike deel van ho...

 Algemeen

 Ds Francois Lamprecht

Sypaadjies ... Geboorteplekke van nuwe hoop!

Hierdie is sommer net ‘n mooi storie wat drie jaar gelede op 'n sypaadjie begin het.Ek het nog altyd 'n bewondering gehad vir straatverk...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Fanie Spamer

Seminarium nuus - Teologiese studente

Die Covid-19 pandemie het ons teologiese studente ook nie onaangeraak gelaat nie. Trouens, groot eise word aan hulle gestel.Sedert die inperking ...

 Teologiese Opleiding

 Dr Johan Nel

Graslandbediening: Bloemheuwel-gemeente

My pad het in Maart 2018 gekruis met ‘n jongman met die naam Neo Khobotlo. Ons het mekaar op die “markplein” ontmoet, maar gou ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Jors Reynders

Ek, van toeka tot nou...

Deur ds Fanie Spamer, leraar van NG Gemeente HeuwelsigFanie Spamer, 'n amper oupa, gebore in Kroonstad op 18 September 1960. Ek het grootgeword in...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Fanie Spamer

Ek is 'n gewone gemeentedominee...

Deur ds Jors (Jannie) Reynders, leraar van NG Gemeente BloemheuwelPaulus sê dat wanneer hy oor homself praat, praat hy soos ‘n dwaas. Ek i...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Jors Reynders

Die NG Kerk Vrystaat spreek waardering uit teenoor die Volksblad

Die Interim Komitee van die Sinode van die NG Kerk Vrystaat het met hartseer, maar ook begrip, kennis geneem dat die laaste papier-gedrukte Volks...

 Visionering

 Dr Gideon van der Watt

Vrystaat Voedselhulp - Verligting van voedselnood

In hierdie uitdagende grendeltyd is die oorgrote meerderheid Vrystaatse NG gemeentes by die verligting van voedselnood betrokke. ‘n Opname ...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Barnard Steyn

Veilige ruimte?

Teologiese dag, Februarie 2019. ‘n Hele liturgie geskryf ter bewusmaking van vrouegeweld in ons land. Oomblikke wat my aangryp, die verhaal...

 Kuratorium

 Ds Anneri Viljoen

'n Bietjie wysheid van 'n bietjie grysheid...

Deur dr Charles Mitchell, leraar by NG Gemeente Andrew Murray“Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder ...

 Visionering

 Dr Charles Mitchell

EK IS...

Deur ds Anneri Viljoen, leraar by NG Gemeente HugenootEk is ‘n sondaar, ‘n Bloemfonteiner, een van twee dogters – die jongste &ndash...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Anneri Viljoen

Net nog 'n Plain Joe

Geskryf deur ds Joe Müller van NG Gemeente Bethlehem-OosEk hou niks daarvan om iets oor myself te sê nie, maar ter wille van die beter-leer...

 Visionering

 Ds Joe Müller

Die Covid-19 gezoem van die dominees

‘n Zoom-gesprek met die predikante van die streek oor hoe die COVID-19 pandemie hulle raak, was insiggewend. Dit was my voorreg om in te le...

 Bedieningsbegeleiding

 Dr Johan Nel

Ons Reformed Family Forum in 'n tyd van pandemies

Aangepas deur dr Nico Mostert vir VRYPOSVennote in Getuienis is ’n lid van die Reformed Family Forum (http://rff.christians.co.za/), &lsquo...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Bedieningsbegeleiding Nuusbrief Julie 2020

Grendeltyd is vanaf Donderdag 26 Maart om 23:59 in Suid-Afrika toegepas. Vir die afgelope vier maande is dit ‘n uitdaging vir almal van ons...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Barnard Steyn

Traumaberading

Trauma (Covid-19, hoë vlakke van geweld, ens) is deel van ons hartseer werklikheid en daarom word Traumaberading deur die NG Kerk Vrystaat s...

 Bedieningsbegeleiding

 Dr Johan Nel

Plaasaanvalle, plaasmoorde en geweld teen vrouens en kinders

Met die skryf van hierdie briefie aan u is ons reeds vir meer as 100 dae in inperking vanweë die Covid-19 virus. Ons besef dit is uitdagende...

 Dis ‘n Ring-ding

 Interimkomitee van die NG Kerk Vrystaat

Vennote in Getuienis - Nuusbrief Junie 2020

Die afgelope paar maande was nie maklik vir die wêreld nie! 'n Mens kan maklik verval in ‘n vorm van selfbejammering omdat dit so moei...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Advies oor die hou van Ringsittings

Die nuutste regulasies oor Covid-19 laat konferensies en vergaderings van organisasies toe. 'n Mens sou seker ook ‘n ringsitting as ‘n...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Bertus Celliers

Kerkwees én Predikantwees - Kom ons dink nuut

Die laaste tyd het ons almal in 'n situasie van onsekerheid en verandering geplaas. Die meeste van ons is uitgedaag om op 'n vars en nuwe mani...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Carin van Schalkwyk

Returning to School After the Coronavirus Lockdown

Taken from the Mental Health Foundation and adapted for our South African context and congregations - Compiled by Dr Nico MostertThe coronavirus pande...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Algemeen Blog Artikels

TWEE SENDELINGE STAP IN ‘N KROEG IN …

Two guys walked into a bar. The third guy ducked. Daar is letterlik duisende van hierdie soort grappe. ‘n Storie wat begin met “Twee sende...

 Algemeen

 Dr Enrico Casaleggio

Hospice Bloemfontein – waar jy met waardigheid versorg word

Diegene wat al na ’n terminale pasiënt moes omsien, sal weet hoe nodig jy fisiese en emosionele ondersteuning in hierdie uitdagende tyd nod...

 Algemeen

 Mev Mariëtte Odendaal

Ontmoet Hanneke Lubbe van Hospice Bloemfontein

Hoe gemaak as jy ’n geliefde het wat einde-van-lewe-versorging benodig en jy weet nie waar om vir raad en hulp te gaan aanklop nie?  As jy ...

 Algemeen

 Mev Mariëtte Odendaal

Hoe ver kan die onsuiwerheid van ‘n kerk gaan, en sy tóg ware Kerk van Christus bly? ‘n Kreet uit die hart, in ‘n tyd van die Doleansie.

Referaat gelewer by die Excelsus Lentekonferensie, Universiteit van Pretoria  |  15 September 2021Foto: Bavinck Hoogleraar Kampen ca 1883&ld...

 Vrye Teuels

 Ds Jan Lubbe

Wie is Carin van Schalkwyk?

Soos die meeste van ons is Carin nie werklik my naam nie, dit staan nie op my identiteitsdokument nie en ook nie iewers in 'n doopregister nie. Ju...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Carin van Schalkwyk

So hoe “lyk” ek?

Kort na ek die bediening in 2013 betree het, draf-stap ek 'n hospitaal in Kimberley binne om 'n lidmaat te besoek. Die sekuriteit stop my vinn...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Elize Stander

Ontmoet Adrie Potgieter van NG Gemeente Senekal-Noord

Adrie Potgieter is onlangs as predikant by die NG Gemeente Senekal-Noord bevestig, maar wie is hierdie avontuurlustige natuurliefhebber wat graag stap...

 Predikantenuus

 Mev Mariëtte Odendaal

'n Lewenskets

Anton Meiring is gebore as ‘n Oos-Kapenaar op 30 Januarie 1960, het skoolgegaan in onder andere die Langkloof en matriek geskryf by die Nico Mal...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Anton Meiring

Die wêreld van idees

Sedert Maart 2021 is ek as tentmakerleraar verbonde aan die NG Kerk Bloemheuwel waar ek reeds 26 jaar lidmaat is.Ek het doelbewus ‘n akademiese ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Prof Laetus Lategan

Help KZN!!

Ons sal nie gaan lê nie.  Ons sal opstaan. Dankie Here dat U voor ons uitgaan en ons sterk maak. Soms gaan die bitter beker nie by ons verb...

 Algemeen

 NG Kerk KwaZulu-Natal

Kanker - 'n Nuwe kans in die lewe

As dominees word ons geleer hoe om met lidmate te werk wat kanker het. Ons word geleer hoe om geestelike gesprekke met hulle te voer en hoe om hulle v...

 Algemeen

 Dr Carin van Schalkwyk

Hoe lyk jou stap Oominie/Tanimie?

‘n Paar jaar gelede het ek in Bethlehem bedien. Een van my verantwoordelikhede was die kinderbediening. Dit was altyd vir my verskriklik lekker ...

 Algemeen

 Ds Rikus Hattingh

Die dilemma van Moedersdag

Die afgelope week lees ek in 'n gespreksgroep op Facebook hoe die lede met mekaar praat oor eerskomende Sondag se Moedersdag en hoe dit gevier moe...

 Algemeen

 Dr Carin van Schalkwyk

Vryheidsdag 2021 – is ek my broer se wagter?

Wát ‘n jaar was 2020 nie, en is 2021 steeds... vanjaar vier ons vir die tweede keer opeenvolgend Vryheidsdag, terwyl ons weliswaar ni&eac...

 Algemeen

 Dr Johan Nel

Om oor God te praat

Ons behoort met heilige eerbied oor God te praat. Na my oortuiging eerder stamelend waag as te versekerd spreek. Die Bybel getuig in metafore oor God ...

 Algemeen

 Ds Barnard Steyn

Verras oor Paasnaweek

Oor die afgelope Paasnaweek het ek vir die eerste keer in sowat ses jaar besluit om oor Paasnaweek verlof te neem sodat ons as gesin saam kan rus oor ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Hannes du Plessis

My Roepingsverhaal - Hoopbringer

Toe ek jonk was, was ek oortuig dat ek ‘n vlieënier gaan word.  Om die wêreld te kan sien en verantwoordelik te wees vir soveel ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Johan Labuschagne

Christus, die groot Plaasvervanger

Gedagtes vanuit Jesus se verhoor soos vertel deur Markus (onder andere)Barabbas of Christus? Wie word vrygelaat? Wie word tereggestel?Die Romeinse Goe...

 Algemeen

 Dr Bertus Celliers

Menseregtedag of medemenslikheid

Elke jaar hierdie tyd vier ons in die land Menseregtedag. Die datum wat vir hierdie dag gekies is, word direk in verband gebring met die Sharpville-sl...

 Algemeen

 Dr Carin van Schalkwyk

Opknap van historiese bakens in Winburg

As jy in ‘n oostelike rigting van die N1 af mooi kyk sien jy Winburg se konsentrasiekampkerkhof waar dit teen ‘n “plato’tjie&r...

 Algemeen

 Dr Bertus Celliers

Arlington rus kerkleiers toe

Arlington is een van die kleinste NG-gemeentes in die Vrystaat, maar die gemeente het ‘n groot hart. Die gemeente is geleë in die Riemland,...

 Algemeen

 Dr Gideon van der Watt

Dolering, sterkes en swakkes

Die besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhou­dings begin met ’n erkenning dat daar ’n vasgelooptheid oor die kwessie is....

 Algemeen

 Ds Jaco Thom

Eerste vrou in die NGK

Ek moes dink wat skryf ek en wat nie.  Dis amper my hele lewensverhaal as ek moet skryf oor my reis as eerste vrouepredikant in die NGK.  Ek...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Gretha Heymans

'n Stukkie hoop - Anoniem

Ons hoor in die Bybel dat hoop en geloof hand aan hand stap.  Hebreërs 11 vertel dit vir ons in die eerste vers: 1 Om te glo, is o...

 Dis ‘n Ring-ding

 Anoniem

Storie van Hoop - Virtual Race

In onsekere tye het ons as Gemeente besluit om weer bietjie hoop te bring na die gemeenskap. Die inperkingsmaatreëls het dit moeilik gemaak ...

 Algemeen

 Ds Marius Ellis

Steeds omgeef Alfa, Omega ons

Daar is ’n tyd om gebore te word, van blydskap te dans, te omhels. En daar is ’n tyd om te sterf en te treur, ’n tyd sonde...

 Algemeen

 Ds Jan Lubbe

Geloftedag of Versoeningsdag?

Soos baie ander van my tydgenote, het ek as kind ook met Geloftedag grootgeword. Dit het eers ook Dingaansdag geheet. Ons het elke jaar rondom die 16d...

 Algemeen

 Dr Gideon van der Watt

Noem my sommer net Willem

My naam is Willem Andreas Smit, maar noem my sommer net Willem. Ek is gebore in 1989 in Pretoria, waar ek die eerste 30 jaar van my lewe deurgebr...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Willem Smit

'n Goeie reis

Ek is Werner Burger as inboorling van Ermelo het ek ook hier my skoolloopbaan voltooi. Ek het my studies voltooi aan Kovsies in 2010. Die eerste paar ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Werner Burger

Klein botteltjies, groot gif

My naam is Elandré.  Ek is die jongste predikant in my ring en verseker die kortste!  Maar soos wat hulle sê: “Klein bott...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Elandré Swartz

Storie van Hoop - NG Clocolan

Dit is seker al teen hierdie tyd ‘n cliché om te praat van die COVID-19 pandemie en wat dit aan ons land en aan die wêreld ged...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Elandré Swartz

Wanneer laas was jy met verwondering vervul?

In die sentrale provinsie van Zambië, ongeveer 500 kilometer noordoos van Lusaka (en ook 30 kilometer van die Demokratiese Republiek van die Cong...

 Algemeen

 Ds Mias van Jaarsveld

Merkwaardige gemeentenuus uit NG Gemeente Berg-en-Dal

Die afgelope Sondag, 15 November 2020, was die NG Kerk Berg-en-Dal bevoorreg om 54 katkisante as jong belydende lidmate te ontvang en saam met hulle e...

 Gemeentenuus

 Ds Jan Lubbe

Die geblêr van 'n lammetjie...

Die dominees van die NG Gemeente Rustenburg-Proteapark vertel dat ‘n vrou op die dorp ‘n lammetjie hoor blêr het. Geen vee in die na...

 Algemeen

 Ds Barnard Steyn

'n Getuienis uit die brand - Boshof/Hertzogville area

Die eerste brand in die Boshof/Hertzogville area het op 16 Oktober 2020 uitgebreek. Ons plaas is in die Boshof-Wes area.Donderdag 22 Oktober 2020, 20h...

 Algemeen

 Me Tish van Niekerk

Koppies vir Jesus - Koppies Moedergemeente se groentetuin van hoop

Einde verlede jaar het die Vrouediens ‘n oop stuk grond op die kerkterrein raakgesien vir die moontlike ontwikkeling van ‘n groentetuin.&n...

 Dis ‘n Ring-ding

 Me Elize Boshoff

Voedselhulp tydens Korona-pandemie | NG Gemeente Reitz-Wes

Hoewel die gemeenskap van Reitz hier in die Oos-Vrystaat al oor die jare ‘n kultuur van voedselhulp vir minderbevoorregdes ontwikkel het, het di...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Kobus Geyser

Klein begin vir Kleingroepe

NG Gemeente Kerkenberg het aan die begin van 2019 'n splinternuwe kleingroep-bediening op die been gebring. Die uitgangspunt en mot...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Org van der Watt

Dienskneg in eie reg

Ds Johann Kemp is gebore in Ermelo in Mpumalanga, waar hy ook grootgeword en gematrikuleer het. Hy wou al van kleins af 'n predikant word, ma...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Johann Kemp

Liewe Goeie Genade

Goeie genade hoe skryf mens iets oor jouself!? Dit laat my dink aan daai leer-mekaar-beter-ken-episodes waar almal in ‘n kringetjie sit en uitfi...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Gert Victor

Digiklesia: 'Steeds sal ons sing'

Namate die grendeltyd voortsleep begin die adrenalien wat groot veranderinge vergesel afneem en word ons duideliker bewus van die uitdagings en tekort...

 Algemeen

 Ds Francois Lamprecht

Towers of Hope Covid-19 Update

"Alive, alive, alive for ever more; My Jesus is alive, alive for ever moreAlive, alive, alive for ever more: My Jesus is alive!"(a favourite...

 Gemeentenuus

 Ds De la Harpe le Roux

Lente van Hoop | Reeks aangebied

Die leraars van die Ring van die Goudveld het dit goedgedink om vanjaar, met die draai van die seisoen, vanaf 1-10 September 2020, daagliks ‘n k...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Erich Cornelissen

Oor grense én denominasies vorm ons CIA - Welkom

In Welkom soos in baie ander dorpe en stede het ons maar ‘n wankelrige vorm van dienslewering.  Onder ons was daar diegene wat graag &lsquo...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Ben Joubert

Van rommel tot meubels

Dit is eers toe ek begin het om al my sagte plastiek te stoor, wat ek agtergekom het presies hoe baie plastiek ek net een keer gebruik en dan weggooi....

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Elize Stander

Vergesel Kareltjie en Friedel

Deur dr Christo Herbst, leraar van NG Gemeente TrompsbrugGebore in Standerton in Mpumalanga op 29 Mei 1969. Getroud met Alta op 4 Januarie 1997 e...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Christo Herbst

Gesant - Predikant

Deur ds Jaco Thom, leraar van NG Gemeente PetrusburgToe ek in April 2019 in Petrusburg as predikant bevestig is, is die sirkel van my bediening voltoo...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Jaco Thom

Digiklesia: Vyf wenke om ten volle kerk te wees

Wéés kerk aanlyn!“Dit is oulik, maar dis nie regtig kerk nie,” sê hy vir my. “Die mense kan darem die ...

 Algemeen

 Ds Francois Lamprecht

Digiklesia: Nuwe deel van die Kerk is besig om op te staan

Sedert die begin van die kerk so ver terug as Handelinge in die eerste eeu nC, was die saamwees van die gelowiges ’n baie belangrike deel van ho...

 Algemeen

 Ds Francois Lamprecht

Sypaadjies ... Geboorteplekke van nuwe hoop!

Hierdie is sommer net ‘n mooi storie wat drie jaar gelede op 'n sypaadjie begin het.Ek het nog altyd 'n bewondering gehad vir straatverk...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Fanie Spamer

Graslandbediening: Bloemheuwel-gemeente

My pad het in Maart 2018 gekruis met ‘n jongman met die naam Neo Khobotlo. Ons het mekaar op die “markplein” ontmoet, maar gou ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Jors Reynders

Ek, van toeka tot nou...

Deur ds Fanie Spamer, leraar van NG Gemeente HeuwelsigFanie Spamer, 'n amper oupa, gebore in Kroonstad op 18 September 1960. Ek het grootgeword in...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Fanie Spamer

Ek is 'n gewone gemeentedominee...

Deur ds Jors (Jannie) Reynders, leraar van NG Gemeente BloemheuwelPaulus sê dat wanneer hy oor homself praat, praat hy soos ‘n dwaas. Ek i...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Jors Reynders

EK IS...

Deur ds Anneri Viljoen, leraar by NG Gemeente HugenootEk is ‘n sondaar, ‘n Bloemfonteiner, een van twee dogters – die jongste &ndash...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Anneri Viljoen

Plaasaanvalle, plaasmoorde en geweld teen vrouens en kinders

Met die skryf van hierdie briefie aan u is ons reeds vir meer as 100 dae in inperking vanweë die Covid-19 virus. Ons besef dit is uitdagende...

 Dis ‘n Ring-ding

 Interimkomitee van die NG Kerk Vrystaat

Advies oor die hou van Ringsittings

Die nuutste regulasies oor Covid-19 laat konferensies en vergaderings van organisasies toe. 'n Mens sou seker ook ‘n ringsitting as ‘n...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Bertus Celliers

Kerkwees én Predikantwees - Kom ons dink nuut

Die laaste tyd het ons almal in 'n situasie van onsekerheid en verandering geplaas. Die meeste van ons is uitgedaag om op 'n vars en nuwe mani...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Carin van Schalkwyk

TWEE SENDELINGE STAP IN ‘N KROEG IN …

Two guys walked into a bar. The third guy ducked. Daar is letterlik duisende van hierdie soort grappe. ‘n Storie wat begin met “Twee sende...

 Algemeen

 Dr Enrico Casaleggio

Hospice Bloemfontein – waar jy met waardigheid versorg word

Diegene wat al na ’n terminale pasiënt moes omsien, sal weet hoe nodig jy fisiese en emosionele ondersteuning in hierdie uitdagende tyd nod...

 Algemeen

 Mev Mariëtte Odendaal

Ontmoet Hanneke Lubbe van Hospice Bloemfontein

Hoe gemaak as jy ’n geliefde het wat einde-van-lewe-versorging benodig en jy weet nie waar om vir raad en hulp te gaan aanklop nie?  As jy ...

 Algemeen

 Mev Mariëtte Odendaal

Help KZN!!

Ons sal nie gaan lê nie.  Ons sal opstaan. Dankie Here dat U voor ons uitgaan en ons sterk maak. Soms gaan die bitter beker nie by ons verb...

 Algemeen

 NG Kerk KwaZulu-Natal

Kanker - 'n Nuwe kans in die lewe

As dominees word ons geleer hoe om met lidmate te werk wat kanker het. Ons word geleer hoe om geestelike gesprekke met hulle te voer en hoe om hulle v...

 Algemeen

 Dr Carin van Schalkwyk

Hoe lyk jou stap Oominie/Tanimie?

‘n Paar jaar gelede het ek in Bethlehem bedien. Een van my verantwoordelikhede was die kinderbediening. Dit was altyd vir my verskriklik lekker ...

 Algemeen

 Ds Rikus Hattingh

Die dilemma van Moedersdag

Die afgelope week lees ek in 'n gespreksgroep op Facebook hoe die lede met mekaar praat oor eerskomende Sondag se Moedersdag en hoe dit gevier moe...

 Algemeen

 Dr Carin van Schalkwyk

Vryheidsdag 2021 – is ek my broer se wagter?

Wát ‘n jaar was 2020 nie, en is 2021 steeds... vanjaar vier ons vir die tweede keer opeenvolgend Vryheidsdag, terwyl ons weliswaar ni&eac...

 Algemeen

 Dr Johan Nel

Om oor God te praat

Ons behoort met heilige eerbied oor God te praat. Na my oortuiging eerder stamelend waag as te versekerd spreek. Die Bybel getuig in metafore oor God ...

 Algemeen

 Ds Barnard Steyn

Christus, die groot Plaasvervanger

Gedagtes vanuit Jesus se verhoor soos vertel deur Markus (onder andere)Barabbas of Christus? Wie word vrygelaat? Wie word tereggestel?Die Romeinse Goe...

 Algemeen

 Dr Bertus Celliers

Menseregtedag of medemenslikheid

Elke jaar hierdie tyd vier ons in die land Menseregtedag. Die datum wat vir hierdie dag gekies is, word direk in verband gebring met die Sharpville-sl...

 Algemeen

 Dr Carin van Schalkwyk

Opknap van historiese bakens in Winburg

As jy in ‘n oostelike rigting van die N1 af mooi kyk sien jy Winburg se konsentrasiekampkerkhof waar dit teen ‘n “plato’tjie&r...

 Algemeen

 Dr Bertus Celliers

Arlington rus kerkleiers toe

Arlington is een van die kleinste NG-gemeentes in die Vrystaat, maar die gemeente het ‘n groot hart. Die gemeente is geleë in die Riemland,...

 Algemeen

 Dr Gideon van der Watt

Dolering, sterkes en swakkes

Die besluit van die Algemene Sinode oor selfdegeslagverhou­dings begin met ’n erkenning dat daar ’n vasgelooptheid oor die kwessie is....

 Algemeen

 Ds Jaco Thom

Storie van Hoop - Virtual Race

In onsekere tye het ons as Gemeente besluit om weer bietjie hoop te bring na die gemeenskap. Die inperkingsmaatreëls het dit moeilik gemaak ...

 Algemeen

 Ds Marius Ellis

Steeds omgeef Alfa, Omega ons

Daar is ’n tyd om gebore te word, van blydskap te dans, te omhels. En daar is ’n tyd om te sterf en te treur, ’n tyd sonde...

 Algemeen

 Ds Jan Lubbe

Geloftedag of Versoeningsdag?

Soos baie ander van my tydgenote, het ek as kind ook met Geloftedag grootgeword. Dit het eers ook Dingaansdag geheet. Ons het elke jaar rondom die 16d...

 Algemeen

 Dr Gideon van der Watt

Wanneer laas was jy met verwondering vervul?

In die sentrale provinsie van Zambië, ongeveer 500 kilometer noordoos van Lusaka (en ook 30 kilometer van die Demokratiese Republiek van die Cong...

 Algemeen

 Ds Mias van Jaarsveld

Die geblêr van 'n lammetjie...

Die dominees van die NG Gemeente Rustenburg-Proteapark vertel dat ‘n vrou op die dorp ‘n lammetjie hoor blêr het. Geen vee in die na...

 Algemeen

 Ds Barnard Steyn

'n Getuienis uit die brand - Boshof/Hertzogville area

Die eerste brand in die Boshof/Hertzogville area het op 16 Oktober 2020 uitgebreek. Ons plaas is in die Boshof-Wes area.Donderdag 22 Oktober 2020, 20h...

 Algemeen

 Me Tish van Niekerk

Digiklesia: 'Steeds sal ons sing'

Namate die grendeltyd voortsleep begin die adrenalien wat groot veranderinge vergesel afneem en word ons duideliker bewus van die uitdagings en tekort...

 Algemeen

 Ds Francois Lamprecht

Digiklesia: Vyf wenke om ten volle kerk te wees

Wéés kerk aanlyn!“Dit is oulik, maar dis nie regtig kerk nie,” sê hy vir my. “Die mense kan darem die ...

 Algemeen

 Ds Francois Lamprecht

Digiklesia: Nuwe deel van die Kerk is besig om op te staan

Sedert die begin van die kerk so ver terug as Handelinge in die eerste eeu nC, was die saamwees van die gelowiges ’n baie belangrike deel van ho...

 Algemeen

 Ds Francois Lamprecht

Wie is Carin van Schalkwyk?

Soos die meeste van ons is Carin nie werklik my naam nie, dit staan nie op my identiteitsdokument nie en ook nie iewers in 'n doopregister nie. Ju...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Carin van Schalkwyk

So hoe “lyk” ek?

Kort na ek die bediening in 2013 betree het, draf-stap ek 'n hospitaal in Kimberley binne om 'n lidmaat te besoek. Die sekuriteit stop my vinn...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Elize Stander

'n Lewenskets

Anton Meiring is gebore as ‘n Oos-Kapenaar op 30 Januarie 1960, het skoolgegaan in onder andere die Langkloof en matriek geskryf by die Nico Mal...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Anton Meiring

Die wêreld van idees

Sedert Maart 2021 is ek as tentmakerleraar verbonde aan die NG Kerk Bloemheuwel waar ek reeds 26 jaar lidmaat is.Ek het doelbewus ‘n akademiese ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Prof Laetus Lategan

Verras oor Paasnaweek

Oor die afgelope Paasnaweek het ek vir die eerste keer in sowat ses jaar besluit om oor Paasnaweek verlof te neem sodat ons as gesin saam kan rus oor ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Hannes du Plessis

My Roepingsverhaal - Hoopbringer

Toe ek jonk was, was ek oortuig dat ek ‘n vlieënier gaan word.  Om die wêreld te kan sien en verantwoordelik te wees vir soveel ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Johan Labuschagne

Eerste vrou in die NGK

Ek moes dink wat skryf ek en wat nie.  Dis amper my hele lewensverhaal as ek moet skryf oor my reis as eerste vrouepredikant in die NGK.  Ek...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Gretha Heymans

'n Stukkie hoop - Anoniem

Ons hoor in die Bybel dat hoop en geloof hand aan hand stap.  Hebreërs 11 vertel dit vir ons in die eerste vers: 1 Om te glo, is o...

 Dis ‘n Ring-ding

 Anoniem

Noem my sommer net Willem

My naam is Willem Andreas Smit, maar noem my sommer net Willem. Ek is gebore in 1989 in Pretoria, waar ek die eerste 30 jaar van my lewe deurgebr...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Willem Smit

'n Goeie reis

Ek is Werner Burger as inboorling van Ermelo het ek ook hier my skoolloopbaan voltooi. Ek het my studies voltooi aan Kovsies in 2010. Die eerste paar ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Werner Burger

Klein botteltjies, groot gif

My naam is Elandré.  Ek is die jongste predikant in my ring en verseker die kortste!  Maar soos wat hulle sê: “Klein bott...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Elandré Swartz

Storie van Hoop - NG Clocolan

Dit is seker al teen hierdie tyd ‘n cliché om te praat van die COVID-19 pandemie en wat dit aan ons land en aan die wêreld ged...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Elandré Swartz

Koppies vir Jesus - Koppies Moedergemeente se groentetuin van hoop

Einde verlede jaar het die Vrouediens ‘n oop stuk grond op die kerkterrein raakgesien vir die moontlike ontwikkeling van ‘n groentetuin.&n...

 Dis ‘n Ring-ding

 Me Elize Boshoff

Voedselhulp tydens Korona-pandemie | NG Gemeente Reitz-Wes

Hoewel die gemeenskap van Reitz hier in die Oos-Vrystaat al oor die jare ‘n kultuur van voedselhulp vir minderbevoorregdes ontwikkel het, het di...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Kobus Geyser

Klein begin vir Kleingroepe

NG Gemeente Kerkenberg het aan die begin van 2019 'n splinternuwe kleingroep-bediening op die been gebring. Die uitgangspunt en mot...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Org van der Watt

Dienskneg in eie reg

Ds Johann Kemp is gebore in Ermelo in Mpumalanga, waar hy ook grootgeword en gematrikuleer het. Hy wou al van kleins af 'n predikant word, ma...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Johann Kemp

Liewe Goeie Genade

Goeie genade hoe skryf mens iets oor jouself!? Dit laat my dink aan daai leer-mekaar-beter-ken-episodes waar almal in ‘n kringetjie sit en uitfi...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Gert Victor

Lente van Hoop | Reeks aangebied

Die leraars van die Ring van die Goudveld het dit goedgedink om vanjaar, met die draai van die seisoen, vanaf 1-10 September 2020, daagliks ‘n k...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Erich Cornelissen

Oor grense én denominasies vorm ons CIA - Welkom

In Welkom soos in baie ander dorpe en stede het ons maar ‘n wankelrige vorm van dienslewering.  Onder ons was daar diegene wat graag &lsquo...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Ben Joubert

Van rommel tot meubels

Dit is eers toe ek begin het om al my sagte plastiek te stoor, wat ek agtergekom het presies hoe baie plastiek ek net een keer gebruik en dan weggooi....

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Elize Stander

Vergesel Kareltjie en Friedel

Deur dr Christo Herbst, leraar van NG Gemeente TrompsbrugGebore in Standerton in Mpumalanga op 29 Mei 1969. Getroud met Alta op 4 Januarie 1997 e...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Christo Herbst

Gesant - Predikant

Deur ds Jaco Thom, leraar van NG Gemeente PetrusburgToe ek in April 2019 in Petrusburg as predikant bevestig is, is die sirkel van my bediening voltoo...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Jaco Thom

Sypaadjies ... Geboorteplekke van nuwe hoop!

Hierdie is sommer net ‘n mooi storie wat drie jaar gelede op 'n sypaadjie begin het.Ek het nog altyd 'n bewondering gehad vir straatverk...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Fanie Spamer

Graslandbediening: Bloemheuwel-gemeente

My pad het in Maart 2018 gekruis met ‘n jongman met die naam Neo Khobotlo. Ons het mekaar op die “markplein” ontmoet, maar gou ...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Jors Reynders

Ek, van toeka tot nou...

Deur ds Fanie Spamer, leraar van NG Gemeente HeuwelsigFanie Spamer, 'n amper oupa, gebore in Kroonstad op 18 September 1960. Ek het grootgeword in...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Fanie Spamer

Ek is 'n gewone gemeentedominee...

Deur ds Jors (Jannie) Reynders, leraar van NG Gemeente BloemheuwelPaulus sê dat wanneer hy oor homself praat, praat hy soos ‘n dwaas. Ek i...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Jors Reynders

EK IS...

Deur ds Anneri Viljoen, leraar by NG Gemeente HugenootEk is ‘n sondaar, ‘n Bloemfonteiner, een van twee dogters – die jongste &ndash...

 Dis ‘n Ring-ding

 Ds Anneri Viljoen

Plaasaanvalle, plaasmoorde en geweld teen vrouens en kinders

Met die skryf van hierdie briefie aan u is ons reeds vir meer as 100 dae in inperking vanweë die Covid-19 virus. Ons besef dit is uitdagende...

 Dis ‘n Ring-ding

 Interimkomitee van die NG Kerk Vrystaat

Advies oor die hou van Ringsittings

Die nuutste regulasies oor Covid-19 laat konferensies en vergaderings van organisasies toe. 'n Mens sou seker ook ‘n ringsitting as ‘n...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Bertus Celliers

Kerkwees én Predikantwees - Kom ons dink nuut

Die laaste tyd het ons almal in 'n situasie van onsekerheid en verandering geplaas. Die meeste van ons is uitgedaag om op 'n vars en nuwe mani...

 Dis ‘n Ring-ding

 Dr Carin van Schalkwyk

Merkwaardige gemeentenuus uit NG Gemeente Berg-en-Dal

Die afgelope Sondag, 15 November 2020, was die NG Kerk Berg-en-Dal bevoorreg om 54 katkisante as jong belydende lidmate te ontvang en saam met hulle e...

 Gemeentenuus

 Ds Jan Lubbe

Towers of Hope Covid-19 Update

"Alive, alive, alive for ever more; My Jesus is alive, alive for ever moreAlive, alive, alive for ever more: My Jesus is alive!"(a favourite...

 Gemeentenuus

 Ds De la Harpe le Roux

Ontmoet Adrie Potgieter van NG Gemeente Senekal-Noord

Adrie Potgieter is onlangs as predikant by die NG Gemeente Senekal-Noord bevestig, maar wie is hierdie avontuurlustige natuurliefhebber wat graag stap...

 Predikantenuus

 Mev Mariëtte Odendaal

Hoe ver kan die onsuiwerheid van ‘n kerk gaan, en sy tóg ware Kerk van Christus bly? ‘n Kreet uit die hart, in ‘n tyd van die Doleansie.

Referaat gelewer by die Excelsus Lentekonferensie, Universiteit van Pretoria  |  15 September 2021Foto: Bavinck Hoogleraar Kampen ca 1883&ld...

 Vrye Teuels

 Ds Jan Lubbe

Bedieningsbegeleiding Blog Artikels

Ek wil meer hoor oor gevaarlike hoop

Lana Del Rey sing in een van haar liedere hierdie frase: “Don't ask if I'm happy, you know that I'm not. But, at best, I can say I&#...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

‘n Verhaal van ons swart gebrande vlaktes in die Vrystaat

‘n Gewone dag breek aan.  Die wind is vroeg liggies aan die roer en in my gemoed steek daar ‘n waarskuwingsvuurtjie aan.  Ek kyk...

 Bedieningsbegeleiding

 Dr Christo Herbst

Jongleraarsretreat 13 tot 14 Oktober

Wat ’n wonderlike voorreg om saam met jong leraars te kan kuier en meer te leer oor die bediening waarbinne baie van ons ons self bevind.  ...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Werner Klindt

Demensie en Geestesgesondheid

Hoe help ék my geliefde om te voel hulle word ‘gehoor’ en ‘raakgesien’?  Onthou dis baie keer die gevoel van isola...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

Kommer oor verwoestende Boshof-brande

Dit kan ’n boeregemeenskap breek as die landbou skade ly, omdat daar soveel mense en sekondêre ondernemings van ons voedselbronne afhankli...

 Bedieningsbegeleiding

 Mev Mariëtte Odendaal

Oor navolging en beliggaming in die digitale era?

In Fareed Zakaria se Ten lessons for post-pandemic world is daar twee lesse wat my nog altyd bybly, naamlik “Life is digital” en “Ar...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

“The Sound of Silence”

Bladmusiek is slegs vir die ingewydes wat musieknotasie ken. Klanke wat deur instrumente voortgebring kan word, word op en tussen vyf lyntjies en vier...

 Verbi Divini Minister

 Dr Suzanne van der Merwe

Leef uit jou doop | Resensie deur André van Staden, leraar by die NG Gemeente Fichardtkruin

Die boek word aan die hand van die volgende indelings bespreek:1.           Kortliks oor die skrywer.2.       ...

 Mediateek

 Ds André van Staden

Oorfone- en Selfoonprojek

OORFONE PROJEKOns het verlede week nog vier oorfone oorhandig aan Melissa Kilian, arbeidsterapeut van Ons Tuiste.(Foto verskaf)Die skenker van R2 000 ...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

Brande in Edenburg – skade én genade

Rikus van Zyl, predikant van die NG Gemeente Edenburg, deel met ons hoe die twee brande van die afgelope jaar hul omgewing geraak het. Hy vertel: &rdq...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Rikus van Zyl

Wanneer ons dan “Belhar” hoor, kan ons die inhoud ernstig opneem

Dr Martin Laubscher verwys in die vorige uitgawe van die Vrypos na ‘n insident waarin ‘n lidmaat die erediens verlaat het omdat daar verwy...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

Die ouderdom is ‘n sierlike kroon

Ouderdom is ‘n sierlike kroon; dit word bereik deur dié wat reg lewe. (Spreuke 16: 31)NG Gemeente Aandbloem se Kommissie vir Geronto...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

Kontemplatiewe kuns: Woordelose gebed

“Wat is kontemplantiewe kuns?” vra iemand. Dis makliker om dit te ervaar as om dit te verduidelik. Kom ek vertel ’n storie teen die ...

 Spiritualiteit Netwerk

 Me Magdaleen du Toit

Belhar en die fencing van die nagmaal

Ons vier nagmaal in die gemeente, en die dominee het besonderse moeite gedoen met die liturgie. In plaas van die gebruiklike formulier, word daar vryl...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Lean in deur Sheryl Sandberg | 'n Resensie deur Dr Carin van Schalkwyk

Die boek handel hoofsaaklik oor die balanseer-toertjie wat vroue moet uitoefen tussen ouerskap en die beroepswêreld. Die boek lig baie suksesvol...

 Mediateek

 Dr Carin van Schalkwyk

IN PAS met God in ‘n krisis

Die handleiding “IN PAS met die lewende God – Ritmes en gewoontes vir roepingsgetroue gemeentes” is deur Gert Cordier as redakteur s...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Barnard Steyn

City of God | 'n Resensie deur ds Ockie Olivier

“The City of God” verdien eintlik ‘n verhandeling en dit is onmoontlik om in die bestek van hierdie paar gedagtes reg aan die boek t...

 Mediateek

 Ds Ockie Olivier

WORD MOOI OUD

Artikel deur Gerontologie NetwerkReeds in 2017 het dr Pali Lehola, die direkteur-generaal van die Suid-Afrikaanse Statistieke, besorgdheid uitgespreek...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

A Simple Life-Changing Prayer – Jim Manney

Ek het die eerste maal in my lewe bewus geword van die examen toe ek ‘n pastorale kursus gedoen het. Dit was lewensveranderend. Dit het my genoe...

 Mediateek

 Lisma Liebenberg

Om die Ander van Onsself te word

Die identiteit van die prediker speel ‘n belangrike rol in die opdrag en roeping van die bediening van die Woord. Of dit is in die interpretasie...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

“ ... Hoop rym met huil- en heilsgeskiedenis ...”

Heil en huil klink dieselfde, maar die spelling (én betekenis) is verskillend. Só ook sou ons maklik geskiedenis as geskeidenes kon lees...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Die vlam van leierskap

Die woord “leierskap” het in die tweede helfte van die vorige eeu amper magiese status gekry as ‘n soort van “goue sleutel&rdq...

 Netwerke

 Ds Jan Venter (NG Gemeente Clarens)

Beskouing oor Falling upward deur Richard Rohr

Ek het etlike jare gelede op aanbeveling van ’n vorige spirituele begeleier kennis gemaak met Richard Rohr en Falling upward. Ek het die boek in...

 Mediateek

 Magdaleen du Toit

Oor wat “Word ʼn vriend van Kerkbode” ook nóg kan beteken ...

Tydens ʼn onlangse drie dae-lange skrywerslypskool in Wellington, het ons opnuut weer ontdek watter vriend het ons (óók) in die kerk, en...

 Netwerke

 Dr Martin Laubscher

CANOEING THE MOUNTAINS – Tod Bolsinger

In 2018 het 'n goeie vriend my aanbeveel om hierdie boek te lees. Dit is in 2015 gepubliseer en is na my mening een van die beste boeke oor leiers...

 Mediateek

 Ds Charles James

Evangelie-sonder-woorde

Teresa van Avila (‘n 16de eeuse non) het eenmaal gebid dat God tog asseblief moet kom “en die priesters vir ‘n slag goed kielie, wan...

 Bedieningsbegeleiding

 Ronell Bezuidenhout

Maak ons haatstories hoopstories

Tydens die Clarens-retreat vir ringsverteenwoordigers is daar op die program tyd ingeruim vir plaaslike stemme uit Clarens om vir die dominees te vert...

 Bedieningsbegeleiding

 Magdaleen du Toit

LECTIO DIVINA Clarens 2–4 Mei: Die wydsheid van God

Lectio divina is ’n geloofsgewoonte (losweg vertaal as: om met geheiligde oë, ‘God se oë’, te lees) en is ’n tradisi...

 Bedieningsbegeleiding

 Magdaleen du Toit

‘n Wegbreek in Clarens

Ons lees in die skeppingsverhaal dat God vir die mens ‘n tuin in Eden aangelê het; ‘n tuin met bome en riviere – ‘n lus ...

 Bedieningsbegeleiding

 Dr Leon Foot

Bonhoeffer vir vandag – Wat is ons cantus firmus?

Dietrich Bonhoeffer is sekerlik een van die teoloë uit die vorige eeu wat uitmuntend daarin geslaag het om te oortuig dat christenskap nie beperk...

 Mediateek

 Ds Stoffel Hellmuth

Leierskap in 'n tyd van pandemie

Tydens die vergadering van die ATP in Wellington het prof Nelus Niemandt, rektor van die Hugenote Kollege, kom gesels oor leierskap in ʼn tyd van pand...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds André Barlow

Die stand van die bediening in Covid-19 (Wes-Kaap)

Die Sinode van die Wes-Kaap het ’n vraelys aan gemeentes gestuur om inligting in te win oor die stand van gemeentes in die tyd van Covid-19.&nbs...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds André Barlow

Algemene Taakspan Predikantesake

Die Algemene Taakspan Predikantesake (ATP) is ’n permanente kommissie van die Algemene Sinode wat beleid formuleer en die sinode adviseer oor al...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds André Barlow

Raad vir Bedieningsbegeleiding: Netwerke Wegbreek

Die volgende Netwerk Sameroepers (sien foto) het op 8 en 9 Maart 2021 ‘n sinvolle beplanningssessie te Menuha gehad.Netwerke Sameroepers(Henco v...

 Netwerke

 Dr Suzanne van der Merwe

Wat ‘n belewenis!

‘n Groep jong predikante en proponente het op 3 en 4 Maart deelgeneem aan ‘n opleidingsgeleentheid te Menuha, 20 km buite Brandfort. Di&ea...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Elandré Swartz

Klimaatkrisis

18 Januarie 2021’n Somber toekoms staar die aarde en alle lewe daarop in die gesig omdat mense nie ag slaan op waarskuwings oor biodiversit...

 Ekologie

 Oorgeneem by: Elise Tempelhoff

Erediens Netwerk | Bemagtiging van gemeentes en predikante

Die onderstaande skrywe het onlangs op my tafel geland, en ek glo elkeen kan hiermee identifiseer. Gesels gerus saam oor hierdie geweldige belangrike ...

 Erediens Netwerk

 Dr Suzanne van der Merwe

"Ons het dit gemaak!"

As ek ‘n bietjie reflekteer oor dit wat alles die afgelope nege maande spesifiek by Torings van Hoop gebeur het, kom daar ‘n diepe da...

 Erediens Netwerk

 Ds De la Harpe le Roux

Swart stam, maar groen kroon die boom

Vroegoggend hoor ek hoe druppels op die afdak bo die deur na buite bokspring. “Dankie, Heer,” roep ek tot my man se ontsteltenis uit. Die ...

 Bedieningsbegeleiding

 Gerda-Marié van Rooyen

Watter geskenk om te gee?

Watter geskenk om te gee?Ons roeping as kerk sluit onder andere in om ‘n kontra-kultuur te skep vir die lewe. Dit sluit in ander waardes, leefst...

 Ekologie

 Ds Waldemar Stumpfe

NG Moedergemeente Ladybrand - Belydenis van Geloof

Ladybrand se samestelling is van so ‘n aard dat ons ‘n klein kleurling-gemeenskappie het asook ‘n baie klein swart gemeenskappi...

 Erediens Netwerk

 Dr Danie Kleynhans

Nuus uit Bedieningsbegeleiding - Erediens Netwerk

‘n Paar leraars het in 2001 die bundel Gebedeboek met liturgiese voorstelle saamgestel met die doel om liturgiese kreatiwiteit te stimuleer...

 Erediens Netwerk

 Ds Barnard Steyn

Vrystaat Voedselhulp - Op voetsoolvlak

Gemeentes verleen op voetsoolvlak voedselhulp. Vir sommige gemeentes is dit ‘n gevestigde bediening; vir ander is behoeftes in grendeltyd op die...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Barnard Steyn

Vrystaat Voedselhulp - Verligting van voedselnood

In hierdie uitdagende grendeltyd is die oorgrote meerderheid Vrystaatse NG gemeentes by die verligting van voedselnood betrokke. ‘n Opname ...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Barnard Steyn

Die Covid-19 gezoem van die dominees

‘n Zoom-gesprek met die predikante van die streek oor hoe die COVID-19 pandemie hulle raak, was insiggewend. Dit was my voorreg om in te le...

 Bedieningsbegeleiding

 Dr Johan Nel

Bedieningsbegeleiding Nuusbrief Julie 2020

Grendeltyd is vanaf Donderdag 26 Maart om 23:59 in Suid-Afrika toegepas. Vir die afgelope vier maande is dit ‘n uitdaging vir almal van ons...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Barnard Steyn

Traumaberading

Trauma (Covid-19, hoë vlakke van geweld, ens) is deel van ons hartseer werklikheid en daarom word Traumaberading deur die NG Kerk Vrystaat s...

 Bedieningsbegeleiding

 Dr Johan Nel

‘n Verhaal van ons swart gebrande vlaktes in die Vrystaat

‘n Gewone dag breek aan.  Die wind is vroeg liggies aan die roer en in my gemoed steek daar ‘n waarskuwingsvuurtjie aan.  Ek kyk...

 Bedieningsbegeleiding

 Dr Christo Herbst

Jongleraarsretreat 13 tot 14 Oktober

Wat ’n wonderlike voorreg om saam met jong leraars te kan kuier en meer te leer oor die bediening waarbinne baie van ons ons self bevind.  ...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Werner Klindt

Kommer oor verwoestende Boshof-brande

Dit kan ’n boeregemeenskap breek as die landbou skade ly, omdat daar soveel mense en sekondêre ondernemings van ons voedselbronne afhankli...

 Bedieningsbegeleiding

 Mev Mariëtte Odendaal

Brande in Edenburg – skade én genade

Rikus van Zyl, predikant van die NG Gemeente Edenburg, deel met ons hoe die twee brande van die afgelope jaar hul omgewing geraak het. Hy vertel: &rdq...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Rikus van Zyl

IN PAS met God in ‘n krisis

Die handleiding “IN PAS met die lewende God – Ritmes en gewoontes vir roepingsgetroue gemeentes” is deur Gert Cordier as redakteur s...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Barnard Steyn

Evangelie-sonder-woorde

Teresa van Avila (‘n 16de eeuse non) het eenmaal gebid dat God tog asseblief moet kom “en die priesters vir ‘n slag goed kielie, wan...

 Bedieningsbegeleiding

 Ronell Bezuidenhout

Maak ons haatstories hoopstories

Tydens die Clarens-retreat vir ringsverteenwoordigers is daar op die program tyd ingeruim vir plaaslike stemme uit Clarens om vir die dominees te vert...

 Bedieningsbegeleiding

 Magdaleen du Toit

LECTIO DIVINA Clarens 2–4 Mei: Die wydsheid van God

Lectio divina is ’n geloofsgewoonte (losweg vertaal as: om met geheiligde oë, ‘God se oë’, te lees) en is ’n tradisi...

 Bedieningsbegeleiding

 Magdaleen du Toit

‘n Wegbreek in Clarens

Ons lees in die skeppingsverhaal dat God vir die mens ‘n tuin in Eden aangelê het; ‘n tuin met bome en riviere – ‘n lus ...

 Bedieningsbegeleiding

 Dr Leon Foot

Leierskap in 'n tyd van pandemie

Tydens die vergadering van die ATP in Wellington het prof Nelus Niemandt, rektor van die Hugenote Kollege, kom gesels oor leierskap in ʼn tyd van pand...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds André Barlow

Die stand van die bediening in Covid-19 (Wes-Kaap)

Die Sinode van die Wes-Kaap het ’n vraelys aan gemeentes gestuur om inligting in te win oor die stand van gemeentes in die tyd van Covid-19.&nbs...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds André Barlow

Algemene Taakspan Predikantesake

Die Algemene Taakspan Predikantesake (ATP) is ’n permanente kommissie van die Algemene Sinode wat beleid formuleer en die sinode adviseer oor al...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds André Barlow

Wat ‘n belewenis!

‘n Groep jong predikante en proponente het op 3 en 4 Maart deelgeneem aan ‘n opleidingsgeleentheid te Menuha, 20 km buite Brandfort. Di&ea...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Elandré Swartz

Swart stam, maar groen kroon die boom

Vroegoggend hoor ek hoe druppels op die afdak bo die deur na buite bokspring. “Dankie, Heer,” roep ek tot my man se ontsteltenis uit. Die ...

 Bedieningsbegeleiding

 Gerda-Marié van Rooyen

Vrystaat Voedselhulp - Op voetsoolvlak

Gemeentes verleen op voetsoolvlak voedselhulp. Vir sommige gemeentes is dit ‘n gevestigde bediening; vir ander is behoeftes in grendeltyd op die...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Barnard Steyn

Vrystaat Voedselhulp - Verligting van voedselnood

In hierdie uitdagende grendeltyd is die oorgrote meerderheid Vrystaatse NG gemeentes by die verligting van voedselnood betrokke. ‘n Opname ...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Barnard Steyn

Die Covid-19 gezoem van die dominees

‘n Zoom-gesprek met die predikante van die streek oor hoe die COVID-19 pandemie hulle raak, was insiggewend. Dit was my voorreg om in te le...

 Bedieningsbegeleiding

 Dr Johan Nel

Bedieningsbegeleiding Nuusbrief Julie 2020

Grendeltyd is vanaf Donderdag 26 Maart om 23:59 in Suid-Afrika toegepas. Vir die afgelope vier maande is dit ‘n uitdaging vir almal van ons...

 Bedieningsbegeleiding

 Ds Barnard Steyn

Traumaberading

Trauma (Covid-19, hoë vlakke van geweld, ens) is deel van ons hartseer werklikheid en daarom word Traumaberading deur die NG Kerk Vrystaat s...

 Bedieningsbegeleiding

 Dr Johan Nel

Klimaatkrisis

18 Januarie 2021’n Somber toekoms staar die aarde en alle lewe daarop in die gesig omdat mense nie ag slaan op waarskuwings oor biodiversit...

 Ekologie

 Oorgeneem by: Elise Tempelhoff

Watter geskenk om te gee?

Watter geskenk om te gee?Ons roeping as kerk sluit onder andere in om ‘n kontra-kultuur te skep vir die lewe. Dit sluit in ander waardes, leefst...

 Ekologie

 Ds Waldemar Stumpfe

Erediens Netwerk | Bemagtiging van gemeentes en predikante

Die onderstaande skrywe het onlangs op my tafel geland, en ek glo elkeen kan hiermee identifiseer. Gesels gerus saam oor hierdie geweldige belangrike ...

 Erediens Netwerk

 Dr Suzanne van der Merwe

"Ons het dit gemaak!"

As ek ‘n bietjie reflekteer oor dit wat alles die afgelope nege maande spesifiek by Torings van Hoop gebeur het, kom daar ‘n diepe da...

 Erediens Netwerk

 Ds De la Harpe le Roux

NG Moedergemeente Ladybrand - Belydenis van Geloof

Ladybrand se samestelling is van so ‘n aard dat ons ‘n klein kleurling-gemeenskappie het asook ‘n baie klein swart gemeenskappi...

 Erediens Netwerk

 Dr Danie Kleynhans

Nuus uit Bedieningsbegeleiding - Erediens Netwerk

‘n Paar leraars het in 2001 die bundel Gebedeboek met liturgiese voorstelle saamgestel met die doel om liturgiese kreatiwiteit te stimuleer...

 Erediens Netwerk

 Ds Barnard Steyn

Demensie en Geestesgesondheid

Hoe help ék my geliefde om te voel hulle word ‘gehoor’ en ‘raakgesien’?  Onthou dis baie keer die gevoel van isola...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

Oorfone- en Selfoonprojek

OORFONE PROJEKOns het verlede week nog vier oorfone oorhandig aan Melissa Kilian, arbeidsterapeut van Ons Tuiste.(Foto verskaf)Die skenker van R2 000 ...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

Die ouderdom is ‘n sierlike kroon

Ouderdom is ‘n sierlike kroon; dit word bereik deur dié wat reg lewe. (Spreuke 16: 31)NG Gemeente Aandbloem se Kommissie vir Geronto...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

WORD MOOI OUD

Artikel deur Gerontologie NetwerkReeds in 2017 het dr Pali Lehola, die direkteur-generaal van die Suid-Afrikaanse Statistieke, besorgdheid uitgespreek...

 Gerontologie Netwerk

 Dr Kruger du Preez

Leef uit jou doop | Resensie deur André van Staden, leraar by die NG Gemeente Fichardtkruin

Die boek word aan die hand van die volgende indelings bespreek:1.           Kortliks oor die skrywer.2.       ...

 Mediateek

 Ds André van Staden

Lean in deur Sheryl Sandberg | 'n Resensie deur Dr Carin van Schalkwyk

Die boek handel hoofsaaklik oor die balanseer-toertjie wat vroue moet uitoefen tussen ouerskap en die beroepswêreld. Die boek lig baie suksesvol...

 Mediateek

 Dr Carin van Schalkwyk

City of God | 'n Resensie deur ds Ockie Olivier

“The City of God” verdien eintlik ‘n verhandeling en dit is onmoontlik om in die bestek van hierdie paar gedagtes reg aan die boek t...

 Mediateek

 Ds Ockie Olivier

A Simple Life-Changing Prayer – Jim Manney

Ek het die eerste maal in my lewe bewus geword van die examen toe ek ‘n pastorale kursus gedoen het. Dit was lewensveranderend. Dit het my genoe...

 Mediateek

 Lisma Liebenberg

Beskouing oor Falling upward deur Richard Rohr

Ek het etlike jare gelede op aanbeveling van ’n vorige spirituele begeleier kennis gemaak met Richard Rohr en Falling upward. Ek het die boek in...

 Mediateek

 Magdaleen du Toit

CANOEING THE MOUNTAINS – Tod Bolsinger

In 2018 het 'n goeie vriend my aanbeveel om hierdie boek te lees. Dit is in 2015 gepubliseer en is na my mening een van die beste boeke oor leiers...

 Mediateek

 Ds Charles James

Bonhoeffer vir vandag – Wat is ons cantus firmus?

Dietrich Bonhoeffer is sekerlik een van die teoloë uit die vorige eeu wat uitmuntend daarin geslaag het om te oortuig dat christenskap nie beperk...

 Mediateek

 Ds Stoffel Hellmuth

Die vlam van leierskap

Die woord “leierskap” het in die tweede helfte van die vorige eeu amper magiese status gekry as ‘n soort van “goue sleutel&rdq...

 Netwerke

 Ds Jan Venter (NG Gemeente Clarens)

Oor wat “Word ʼn vriend van Kerkbode” ook nóg kan beteken ...

Tydens ʼn onlangse drie dae-lange skrywerslypskool in Wellington, het ons opnuut weer ontdek watter vriend het ons (óók) in die kerk, en...

 Netwerke

 Dr Martin Laubscher

Raad vir Bedieningsbegeleiding: Netwerke Wegbreek

Die volgende Netwerk Sameroepers (sien foto) het op 8 en 9 Maart 2021 ‘n sinvolle beplanningssessie te Menuha gehad.Netwerke Sameroepers(Henco v...

 Netwerke

 Dr Suzanne van der Merwe

Kontemplatiewe kuns: Woordelose gebed

“Wat is kontemplantiewe kuns?” vra iemand. Dis makliker om dit te ervaar as om dit te verduidelik. Kom ek vertel ’n storie teen die ...

 Spiritualiteit Netwerk

 Me Magdaleen du Toit

Ek wil meer hoor oor gevaarlike hoop

Lana Del Rey sing in een van haar liedere hierdie frase: “Don't ask if I'm happy, you know that I'm not. But, at best, I can say I&#...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

Oor navolging en beliggaming in die digitale era?

In Fareed Zakaria se Ten lessons for post-pandemic world is daar twee lesse wat my nog altyd bybly, naamlik “Life is digital” en “Ar...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

“The Sound of Silence”

Bladmusiek is slegs vir die ingewydes wat musieknotasie ken. Klanke wat deur instrumente voortgebring kan word, word op en tussen vyf lyntjies en vier...

 Verbi Divini Minister

 Dr Suzanne van der Merwe

Wanneer ons dan “Belhar” hoor, kan ons die inhoud ernstig opneem

Dr Martin Laubscher verwys in die vorige uitgawe van die Vrypos na ‘n insident waarin ‘n lidmaat die erediens verlaat het omdat daar verwy...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

Belhar en die fencing van die nagmaal

Ons vier nagmaal in die gemeente, en die dominee het besonderse moeite gedoen met die liturgie. In plaas van die gebruiklike formulier, word daar vryl...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Om die Ander van Onsself te word

Die identiteit van die prediker speel ‘n belangrike rol in die opdrag en roeping van die bediening van die Woord. Of dit is in die interpretasie...

 Verbi Divini Minister

 Dr Wessel Wessels

“ ... Hoop rym met huil- en heilsgeskiedenis ...”

Heil en huil klink dieselfde, maar die spelling (én betekenis) is verskillend. Só ook sou ons maklik geskiedenis as geskeidenes kon lees...

 Verbi Divini Minister

 Dr Martin Laubscher

Ondersteuning Blog Artikels

Aansoeke om Ooshoek Beursfonds vat nou vlam!

Een van die bekendste Xhosa-gesegdes, Umntu ngumntu ngabanye abantu (’n mens is ’n mens deur ander mense), kry nuwe betekenis as jy die st...

 Ondersteuning

 Mev Mariëtte Odendaal

Ons nuwe Media Konsultant

Mariëtte Odendaal is ’n mediakonsultant wat ’n passie vir inspirerende stories het. Sy reis graag en hou daarvan om interessante mens...

 Ondersteuning

 Mev Mariëtte Odendaal

Formule vir Sinodale Bydrae (Pro-rata)

By die laaste sinodesitting is die sogenaamde “dertig persent”-besluit geneem. Hiervolgens moes gemeentes se bydraes vir werk in meerdere ...

 Ondersteuning

 Dr Leon Foot

Mooigenoeg Kampterrein - 'n Agtergrond

“Met goedkeuring van die Sinode is ‘n begin gemaak met ‘n Evangelisasiesentrum, ook genoem Bybelskool; ‘n stuk grond van 25 mo...

 Ondersteuning

 Ds Barnard Steyn

Nuus uit die Raad vir Ondersteuning-vergadering van 22/02/2021

Die Raad vir Ondersteuning het op 22 Februarie ons eerste vergadering vir die jaar gehou. ʼn Aantal sake is bespreek wat ook vir gemeentes van belang ...

 Ondersteuning

 Dr Leon Foot

Nuus uit die Raad vir Ondersteuning-vergadering van 23/11/2020

Die Raad vir Ondersteuning het Maandag hulle laaste vergadering vir die jaar gehou. ʼn Aantal sake is bespreek wat ook vir gemeentes van belang is.1. ...

 Ondersteuning

 Dr Leon Foot

Aansoeke om Ooshoek Beursfonds vat nou vlam!

Een van die bekendste Xhosa-gesegdes, Umntu ngumntu ngabanye abantu (’n mens is ’n mens deur ander mense), kry nuwe betekenis as jy die st...

 Ondersteuning

 Mev Mariëtte Odendaal

Ons nuwe Media Konsultant

Mariëtte Odendaal is ’n mediakonsultant wat ’n passie vir inspirerende stories het. Sy reis graag en hou daarvan om interessante mens...

 Ondersteuning

 Mev Mariëtte Odendaal

Formule vir Sinodale Bydrae (Pro-rata)

By die laaste sinodesitting is die sogenaamde “dertig persent”-besluit geneem. Hiervolgens moes gemeentes se bydraes vir werk in meerdere ...

 Ondersteuning

 Dr Leon Foot

Mooigenoeg Kampterrein - 'n Agtergrond

“Met goedkeuring van die Sinode is ‘n begin gemaak met ‘n Evangelisasiesentrum, ook genoem Bybelskool; ‘n stuk grond van 25 mo...

 Ondersteuning

 Ds Barnard Steyn

Nuus uit die Raad vir Ondersteuning-vergadering van 22/02/2021

Die Raad vir Ondersteuning het op 22 Februarie ons eerste vergadering vir die jaar gehou. ʼn Aantal sake is bespreek wat ook vir gemeentes van belang ...

 Ondersteuning

 Dr Leon Foot

Nuus uit die Raad vir Ondersteuning-vergadering van 23/11/2020

Die Raad vir Ondersteuning het Maandag hulle laaste vergadering vir die jaar gehou. ʼn Aantal sake is bespreek wat ook vir gemeentes van belang is.1. ...

 Ondersteuning

 Dr Leon Foot

Teologiese Opleiding Blog Artikels

Om in liefde en met kennis en insig te kan onderskei wat regtig saakmaak...

“Dit gaan nie oor randsake nie, maar om die hart van die Evangelie.” “Dit is heilige grond, ‘n geheimenis tussen God en die ge...

 Kuratorium

 Ds Jan Lubbe

Oor skoene, veters en ‘n verklaring

Op Maandagaand, 24 Mei, het ‘n kleine skare, gemaskerd teen Covid en die koue, in die NG Gemeente Universitasrif byeengekom vir die legitimasie ...

 Teologiese Opleiding

 Ds Jan Lubbe

Verhouding maak die verskil (veilig)

Toe ons Dinsdagoggend as dagbestuur van die Kuratorium reflekteer op die vorige dag se ontmoetings en intense gesprekke oor teologiese opleiding, was ...

 Kuratorium

 Ds Jan Lubbe

Familiekamp op Mooigenoeg: “Van Vreemdelinge na Vriende”

As studenteleraar hoor ek die afgelope jaar twee relatief gereelde opmerkings, nie net in sosiale kringe nie, maar ook in meer amptelike kerklike verg...

 Teologiese Seminarium

 Ds Chris de Vries

Hartlik geluk, Graduandi!

By die afgelope herfs-gradeplegtigheid van die Universiteit van die Vrystaat, het vier studente van die NG Kerk hul BDiv-grade in die Fakulteit Teolog...

 Teologiese Opleiding

 Ds Jan Lubbe

“Bring die liefde van ons Heer, na die mense wat hier woon!”

Opening van die Teologiese Seminarium vir 2021In ‘n ryke verskeidenheid van stemme het die bekende gebed opgeklink toe ons die refrein sing: &ld...

 Teologiese Seminarium

 Ds Jan Lubbe

Lampstaanders en sterre, onder die seënende hand van die Almagtige

“Die gelowige leraars, deur die Koning van die Kerk self geroep en toegerus, hou Hy in sy regterhand. Hy oefen absolute gesag oor hul uit. Hy be...

 Kuratorium

 Ds Jan Lubbe

Teologiese studente retreat

Dat die COVID-19 pandemie ‘n impak op elke individu gehad het, en steeds het, is alombekend. Ook ons teologiese studente staar uitsonderlike uit...

 Teologiese Seminarium

 Dr Johan Nel

Seminarium nuus - Teologiese studente

Die Covid-19 pandemie het ons teologiese studente ook nie onaangeraak gelaat nie. Trouens, groot eise word aan hulle gestel.Sedert die inperking ...

 Teologiese Opleiding

 Dr Johan Nel

Veilige ruimte?

Teologiese dag, Februarie 2019. ‘n Hele liturgie geskryf ter bewusmaking van vrouegeweld in ons land. Oomblikke wat my aangryp, die verhaal...

 Kuratorium

 Ds Anneri Viljoen

Om in liefde en met kennis en insig te kan onderskei wat regtig saakmaak...

“Dit gaan nie oor randsake nie, maar om die hart van die Evangelie.” “Dit is heilige grond, ‘n geheimenis tussen God en die ge...

 Kuratorium

 Ds Jan Lubbe

Verhouding maak die verskil (veilig)

Toe ons Dinsdagoggend as dagbestuur van die Kuratorium reflekteer op die vorige dag se ontmoetings en intense gesprekke oor teologiese opleiding, was ...

 Kuratorium

 Ds Jan Lubbe

Lampstaanders en sterre, onder die seënende hand van die Almagtige

“Die gelowige leraars, deur die Koning van die Kerk self geroep en toegerus, hou Hy in sy regterhand. Hy oefen absolute gesag oor hul uit. Hy be...

 Kuratorium

 Ds Jan Lubbe

Veilige ruimte?

Teologiese dag, Februarie 2019. ‘n Hele liturgie geskryf ter bewusmaking van vrouegeweld in ons land. Oomblikke wat my aangryp, die verhaal...

 Kuratorium

 Ds Anneri Viljoen

Oor skoene, veters en ‘n verklaring

Op Maandagaand, 24 Mei, het ‘n kleine skare, gemaskerd teen Covid en die koue, in die NG Gemeente Universitasrif byeengekom vir die legitimasie ...

 Teologiese Opleiding

 Ds Jan Lubbe

Hartlik geluk, Graduandi!

By die afgelope herfs-gradeplegtigheid van die Universiteit van die Vrystaat, het vier studente van die NG Kerk hul BDiv-grade in die Fakulteit Teolog...

 Teologiese Opleiding

 Ds Jan Lubbe

Seminarium nuus - Teologiese studente

Die Covid-19 pandemie het ons teologiese studente ook nie onaangeraak gelaat nie. Trouens, groot eise word aan hulle gestel.Sedert die inperking ...

 Teologiese Opleiding

 Dr Johan Nel

Familiekamp op Mooigenoeg: “Van Vreemdelinge na Vriende”

As studenteleraar hoor ek die afgelope jaar twee relatief gereelde opmerkings, nie net in sosiale kringe nie, maar ook in meer amptelike kerklike verg...

 Teologiese Seminarium

 Ds Chris de Vries

“Bring die liefde van ons Heer, na die mense wat hier woon!”

Opening van die Teologiese Seminarium vir 2021In ‘n ryke verskeidenheid van stemme het die bekende gebed opgeklink toe ons die refrein sing: &ld...

 Teologiese Seminarium

 Ds Jan Lubbe

Teologiese studente retreat

Dat die COVID-19 pandemie ‘n impak op elke individu gehad het, en steeds het, is alombekend. Ook ons teologiese studente staar uitsonderlike uit...

 Teologiese Seminarium

 Dr Johan Nel

Vennote in Getuienis Blog Artikels

Ons kerk in gesprek met ons susterskerk in Zambië

Op 3 November het dr Nico Mostert, direkteur van Vennote in Getuienis, met die moderatuur van die Reformed Church in Zambia vergader.Dié suster...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Ontmoet Missie Japan se Elmar en Nadine du Rand

As jy weer in jou Mitsubishi- of Toyota-voertuig klim, kan jy gerus net ’n oomblik stilsit en daaraan dink dat dié bakkie of motor sy oor...

 Vennote in Getuienis

 Mev Mariëtte Odendaal

Vennote in Getuienis in samewerking met die Barnabasfund bied aan: Fokus op die vervolgde kerk

Vennote in Getuienis in samewerking met die Barnabasfund bied aan: Fokus op die vervolgde kerkDatum: Sondag 31 Oktober tot 7 November Die on...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Ontmoet Missie Japan se Van der Watt’s

Dis veral met Nuwejaar dat ’n mens baie bewus word van waar die nuwe dag rooi begin breek in die Verre Ooste; daar waar Japan een van die eerste...

 Vennote in Getuienis

 Mev Mariëtte Odendaal

VERRYK EN VERRUIM DEUR MISSIE JAPAN AS GETUIENIS VENNOOT

Die ontstaan van die NG Kerk se getuieniswerk in Japan - onder toesig en sorg van ons Japannese susterskerk, die Christelik-Gereformeerde Kerk van Jap...

 Vennote in Getuienis

 Dr Stéphan van der Watt

Woorde wek, maar voorbeelde trek

“Nou wat sê die kerk?” of “Wat sê die Sinode hieroor?” ‘n Reaksie of opmerking wat mens nogal gereeld die af...

 Publieke Getuienis

 Dr Nico Mostert

Nuus vanuit Eswatini (Swaziland), voorbidding word dringend vir hierdie saak gevra

Hier volg 'n brief ontvang vanaf ds Arnau van Wyngaart, leraar in Eswatini (Swaziland):Kollegas, mag ek langs hierdie pad vir julle vra vir voorbi...

 Vennote in Getuienis

 Ds Arnau van Wyngaart

Levitikus 19:33-34, Gemeentes se roeping

So ‘n tyd gelede is ons hier in Bloemfontein geruk met die beelde van brandende bande en betogers in die strate wat die hele stad tot stilstand ...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

'n Kosbare Vennootskap

Die historiese band tussen die NG Kerk in die Vrystaat en die Reformed Church in Zambië (RZC) strek oor ‘n periode van meer as 120 jaar. Oo...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Sinodale besoek aan Zambië

Vanaf Saterdag 15 Mei tot Donderdag 20 Mei het vier persone van die Vrystaatse Sinode en Universiteit van die Vrystaat (UV) na Zambië vertrek om ...

 Vennote in Getuienis

 Dr Juppi Steurer

‘n Zambiese avontuur!!

Ek is op die Vennote in Getuieniskommissie van die Sinode.  Die liefde vir dit waarmee die Vrystaat Sinode al vir dekades lank besig is, het &lsq...

 Vennote in Getuienis

 Ds Joe Müller

Islam in ons midde

Die afgelope week is daar in my “inbox” twee ontstellende e-posse. Een van kollega prof Sunday Agang uit die noorde van Nigerië en ee...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Verstedeliking, 'n "skrik" woord?

Verstedeliking. Net by die aanhoor van hierdie woord wil 'n mens amper so bietjie verstar. As jy van die platteland afkomstig is of steeds daar bl...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Samewerking ‘n werklikheid

Die vraag word baie geopper (veral van mense buite die kerk), waarom is die kerk so “verskeurd”? Die fragmentering van die kerk in ‘...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Mieliemeel-projek

Ek wonder soms wat die wêreld sou wees sonder mense? In baie van hierdie “zombie” films is daar een of meer mense (humans) wat een o...

 RICD

 Dr Nico Mostert

Teologie onder 'n boom

Justo Mwale Universiteit:Die oriënteringsklasse vir Juso Mwale Universiteit se eerstejaars van 2021 het op 11 Januarie begin.  Sewentien het...

 Vennote in Getuienis

 Dr Dawid Kuyler

Stil protes teen korrupsie

Ons as land vier op 24 September Erfenisdag. ‘n Erfenis is iets wat mens van iemand erf. Iets wat jou nagelaat word of wat aan jou oor...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Ons Reformed Family Forum in 'n tyd van pandemies

Aangepas deur dr Nico Mostert vir VRYPOSVennote in Getuienis is ’n lid van die Reformed Family Forum (http://rff.christians.co.za/), &lsquo...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Vennote in Getuienis - Nuusbrief Junie 2020

Die afgelope paar maande was nie maklik vir die wêreld nie! 'n Mens kan maklik verval in ‘n vorm van selfbejammering omdat dit so moei...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Returning to School After the Coronavirus Lockdown

Taken from the Mental Health Foundation and adapted for our South African context and congregations - Compiled by Dr Nico MostertThe coronavirus pande...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Woorde wek, maar voorbeelde trek

“Nou wat sê die kerk?” of “Wat sê die Sinode hieroor?” ‘n Reaksie of opmerking wat mens nogal gereeld die af...

 Publieke Getuienis

 Dr Nico Mostert

Mieliemeel-projek

Ek wonder soms wat die wêreld sou wees sonder mense? In baie van hierdie “zombie” films is daar een of meer mense (humans) wat een o...

 RICD

 Dr Nico Mostert

Ons kerk in gesprek met ons susterskerk in Zambië

Op 3 November het dr Nico Mostert, direkteur van Vennote in Getuienis, met die moderatuur van die Reformed Church in Zambia vergader.Dié suster...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Ontmoet Missie Japan se Elmar en Nadine du Rand

As jy weer in jou Mitsubishi- of Toyota-voertuig klim, kan jy gerus net ’n oomblik stilsit en daaraan dink dat dié bakkie of motor sy oor...

 Vennote in Getuienis

 Mev Mariëtte Odendaal

Vennote in Getuienis in samewerking met die Barnabasfund bied aan: Fokus op die vervolgde kerk

Vennote in Getuienis in samewerking met die Barnabasfund bied aan: Fokus op die vervolgde kerkDatum: Sondag 31 Oktober tot 7 November Die on...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Ontmoet Missie Japan se Van der Watt’s

Dis veral met Nuwejaar dat ’n mens baie bewus word van waar die nuwe dag rooi begin breek in die Verre Ooste; daar waar Japan een van die eerste...

 Vennote in Getuienis

 Mev Mariëtte Odendaal

VERRYK EN VERRUIM DEUR MISSIE JAPAN AS GETUIENIS VENNOOT

Die ontstaan van die NG Kerk se getuieniswerk in Japan - onder toesig en sorg van ons Japannese susterskerk, die Christelik-Gereformeerde Kerk van Jap...

 Vennote in Getuienis

 Dr Stéphan van der Watt

Nuus vanuit Eswatini (Swaziland), voorbidding word dringend vir hierdie saak gevra

Hier volg 'n brief ontvang vanaf ds Arnau van Wyngaart, leraar in Eswatini (Swaziland):Kollegas, mag ek langs hierdie pad vir julle vra vir voorbi...

 Vennote in Getuienis

 Ds Arnau van Wyngaart

Levitikus 19:33-34, Gemeentes se roeping

So ‘n tyd gelede is ons hier in Bloemfontein geruk met die beelde van brandende bande en betogers in die strate wat die hele stad tot stilstand ...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

'n Kosbare Vennootskap

Die historiese band tussen die NG Kerk in die Vrystaat en die Reformed Church in Zambië (RZC) strek oor ‘n periode van meer as 120 jaar. Oo...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Sinodale besoek aan Zambië

Vanaf Saterdag 15 Mei tot Donderdag 20 Mei het vier persone van die Vrystaatse Sinode en Universiteit van die Vrystaat (UV) na Zambië vertrek om ...

 Vennote in Getuienis

 Dr Juppi Steurer

‘n Zambiese avontuur!!

Ek is op die Vennote in Getuieniskommissie van die Sinode.  Die liefde vir dit waarmee die Vrystaat Sinode al vir dekades lank besig is, het &lsq...

 Vennote in Getuienis

 Ds Joe Müller

Islam in ons midde

Die afgelope week is daar in my “inbox” twee ontstellende e-posse. Een van kollega prof Sunday Agang uit die noorde van Nigerië en ee...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Verstedeliking, 'n "skrik" woord?

Verstedeliking. Net by die aanhoor van hierdie woord wil 'n mens amper so bietjie verstar. As jy van die platteland afkomstig is of steeds daar bl...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Samewerking ‘n werklikheid

Die vraag word baie geopper (veral van mense buite die kerk), waarom is die kerk so “verskeurd”? Die fragmentering van die kerk in ‘...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Teologie onder 'n boom

Justo Mwale Universiteit:Die oriënteringsklasse vir Juso Mwale Universiteit se eerstejaars van 2021 het op 11 Januarie begin.  Sewentien het...

 Vennote in Getuienis

 Dr Dawid Kuyler

Stil protes teen korrupsie

Ons as land vier op 24 September Erfenisdag. ‘n Erfenis is iets wat mens van iemand erf. Iets wat jou nagelaat word of wat aan jou oor...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Ons Reformed Family Forum in 'n tyd van pandemies

Aangepas deur dr Nico Mostert vir VRYPOSVennote in Getuienis is ’n lid van die Reformed Family Forum (http://rff.christians.co.za/), &lsquo...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Vennote in Getuienis - Nuusbrief Junie 2020

Die afgelope paar maande was nie maklik vir die wêreld nie! 'n Mens kan maklik verval in ‘n vorm van selfbejammering omdat dit so moei...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Returning to School After the Coronavirus Lockdown

Taken from the Mental Health Foundation and adapted for our South African context and congregations - Compiled by Dr Nico MostertThe coronavirus pande...

 Vennote in Getuienis

 Dr Nico Mostert

Visionering Blog Artikels

Sinodale Konferensie – 'n geleentheid om deel te neem aan die vorming van die Agenda vir die Vrystaat Sinodesitting

Sinodale Konferensie – 'n geleentheid om deel te neem aan die vorming van die Agenda vir die Vrystaat Sinodesitting.Die komende Sinodale Kon...

 Moderamen

 Dr Carin van Schalkwyk

Sinodale Konferensie | 23 - 24 November 2021

Tydens die afgelope twee maande het gemeentes die kans gekry om te vertel hoe dit met hulle gaan en wat hulle tans as brandpunte in die kerk beskou.&n...

 Moderamen

 Dr Carin van Schalkwyk

Missionale Diakonaat - Nuwe verhouding tussen Kerk en Kerklike Maatskaplike Diensorganisasies

Die afgelope week het 'n geskiedkundige vergadering in die kerk plaasgevind te Emseni in Kemptonpark. Dit was die jaarlikse Kerklike Maatskaplike ...

 Visionering

 Dr Carin van Schalkwyk

Sinodesitting onbepaald uitgestel

Die Moderamen het vergader en besluit om die Sinodesitting wat vir eerskomende September beplan was, uit te stel vir 'n onbepaalde tydperk.Hierdie...

 Moderamen

 Dr Carin van Schalkwyk

Brief ex IK aan leraars, kerkrade, gemeentes en lidmate | 13 Julie 2021

Liewe Broers en SustersOns het sedert die naweek weer pynlik bewus geword van die broosheid van ons gemeenskappe. Wanneer ons kennis neem van all...

 Visionering

 Dr Pieter van Jaarsveld

Moderamenvergadering | Terugvoer 17 Junie 2021

Vriende in Christus,KENNISGEWING –1. VERKIESING VAN ‘N NUWE ONDERVOORSITTER VAN DIE MODERAMEN2. UITSTEL VAN SINODESITTING SEPTEMBER 2021Di...

 Moderamen

 Dr Carin van Schalkwyk

Nuwe Covid-wetgewing met die oog op Paasnaweek

President Ramaphosa het op 30 Maart 2021 'n aankondiging rakende die verslapping van inperkings ten opsigte van kerke gemaak met die oog daarop om...

 Visionering

 Dr Carin van Schalkwyk

Riglyne vir eredienste en begrafnisse - Aangepaste vlak 3 van inperking

Beste broers en sustersDie Interimkomitee groet julle hier aan die begin van ‘n nuwe jaar en wens julle, ten spyte van die ongewone omstand...

 Visionering

 Interimkomitee, Moderamen

Laat die klokke lui

Die klank van 'n kerkklok wat lui is aan ons almal bekend. In baie gemeenskap lui die kerkklok elke Sondag om aan te kondig dat daar 'n eredie...

 Visionering

 Dr Carin van Schalkwyk

Nuus vanuit die Moderamenvergadering van 04/11/2020

Na aanleiding van die afgelope vergadering van die Moderamen is daar 'n paar sake wat ons graag onder die aandag van gemeentes en leraars wil brin...

 Moderamen

 Dr Carin van Schalkwyk

Kopiereg en intellektuele eiendom

In die laaste tyd het dit al meer duidelik geword vir die Kommunikasiekantoor van die Vrystaat Sinode dat gemeentes nie altyd op datum is met die wetg...

 Visionering

 Dr Carin van Schalkwyk

HOOPFONDS | Bring weer HOOP

Die afgelope maand beleef die Vrystaat aanslag op aanslag. Nog ‘n wrede moord is ‘n keerpunt. Spanning bereik breekpunt. Brande teister de...

 Visionering

 Ds Barnard Steyn

Oproep tot verootmoediging en gebed

Liewe broers en sustersDie Interimkomitee het weer op 8 Oktober 2020 vergader om die afgelope week se gebeure in Senekal te bespreek. Ons gee die volg...

 Visionering

 Interimkomitee, Moderamen

Plaasmoord: Paul Roux

Ons het met skok en afgryse kennis geneem van die koelbloedige moord op die 21-jarige plaasbestuurder van Paul Roux, Brendin Horner. Ons sukkel om ons...

 Visionering

 Interimkomitee, Moderamen

Riglyne vir eredienste en begrafnisse - Vlak 1 van inperking

Riglyne vir eredienste tydens vlak 1 van inperking:Volgens die nuwe riglyne vir vlak 1 is daar twee belangrike veranderings wat aangekondig is vir ker...

 Visionering

 Dr Carin van Schalkwyk

Riglyne oor die bediening van die doop in Covid-tyd

Deur dr Bertus CelliersDaar was verskeie navrae oor die bediening van die doop tydens Covid-19. 'n Reaksie van dr Bertus Celliers: Een sleutel oor...

 Visionering

 Dr Bertus Celliers

Boikot korrupsie

Verlede Sondag ontvang ek 'n kort video-boodskap van Leon Foot waar aartsbiskop Magoba, van die Anglikaanse kerk, met die president praat oor korr...

 Visionering

 Dr Carin van Schalkwyk

Die NG Kerk Vrystaat spreek waardering uit teenoor die Volksblad

Die Interim Komitee van die Sinode van die NG Kerk Vrystaat het met hartseer, maar ook begrip, kennis geneem dat die laaste papier-gedrukte Volks...

 Visionering

 Dr Gideon van der Watt

'n Bietjie wysheid van 'n bietjie grysheid...

Deur dr Charles Mitchell, leraar by NG Gemeente Andrew Murray“Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder ...

 Visionering

 Dr Charles Mitchell

Net nog 'n Plain Joe

Geskryf deur ds Joe Müller van NG Gemeente Bethlehem-OosEk hou niks daarvan om iets oor myself te sê nie, maar ter wille van die beter-leer...

 Visionering

 Ds Joe Müller

Sinodale Konferensie – 'n geleentheid om deel te neem aan die vorming van die Agenda vir die Vrystaat Sinodesitting

Sinodale Konferensie – 'n geleentheid om deel te neem aan die vorming van die Agenda vir die Vrystaat Sinodesitting.Die komende Sinodale Kon...

 Moderamen

 Dr Carin van Schalkwyk

Sinodale Konferensie | 23 - 24 November 2021

Tydens die afgelope twee maande het gemeentes die kans gekry om te vertel hoe dit met hulle gaan en wat hulle tans as brandpunte in die kerk beskou.&n...

 Moderamen

 Dr Carin van Schalkwyk

Sinodesitting onbepaald uitgestel

Die Moderamen het vergader en besluit om die Sinodesitting wat vir eerskomende September beplan was, uit te stel vir 'n onbepaalde tydperk.Hierdie...

 Moderamen

 Dr Carin van Schalkwyk

Moderamenvergadering | Terugvoer 17 Junie 2021

Vriende in Christus,KENNISGEWING –1. VERKIESING VAN ‘N NUWE ONDERVOORSITTER VAN DIE MODERAMEN2. UITSTEL VAN SINODESITTING SEPTEMBER 2021Di...

 Moderamen

 Dr Carin van Schalkwyk

Nuus vanuit die Moderamenvergadering van 04/11/2020

Na aanleiding van die afgelope vergadering van die Moderamen is daar 'n paar sake wat ons graag onder die aandag van gemeentes en leraars wil brin...

 Moderamen

 Dr Carin van Schalkwyk

Missionale Diakonaat - Nuwe verhouding tussen Kerk en Kerklike Maatskaplike Diensorganisasies

Die afgelope week het 'n geskiedkundige vergadering in die kerk plaasgevind te Emseni in Kemptonpark. Dit was die jaarlikse Kerklike Maatskaplike ...

 Visionering

 Dr Carin van Schalkwyk

Brief ex IK aan leraars, kerkrade, gemeentes en lidmate | 13 Julie 2021

Liewe Broers en SustersOns het sedert die naweek weer pynlik bewus geword van die broosheid van ons gemeenskappe. Wanneer ons kennis neem van all...

 Visionering

 Dr Pieter van Jaarsveld

Nuwe Covid-wetgewing met die oog op Paasnaweek

President Ramaphosa het op 30 Maart 2021 'n aankondiging rakende die verslapping van inperkings ten opsigte van kerke gemaak met die oog daarop om...

 Visionering

 Dr Carin van Schalkwyk

Riglyne vir eredienste en begrafnisse - Aangepaste vlak 3 van inperking

Beste broers en sustersDie Interimkomitee groet julle hier aan die begin van ‘n nuwe jaar en wens julle, ten spyte van die ongewone omstand...

 Visionering

 Interimkomitee, Moderamen

Laat die klokke lui

Die klank van 'n kerkklok wat lui is aan ons almal bekend. In baie gemeenskap lui die kerkklok elke Sondag om aan te kondig dat daar 'n eredie...

 Visionering

 Dr Carin van Schalkwyk

Kopiereg en intellektuele eiendom

In die laaste tyd het dit al meer duidelik geword vir die Kommunikasiekantoor van die Vrystaat Sinode dat gemeentes nie altyd op datum is met die wetg...

 Visionering

 Dr Carin van Schalkwyk

HOOPFONDS | Bring weer HOOP

Die afgelope maand beleef die Vrystaat aanslag op aanslag. Nog ‘n wrede moord is ‘n keerpunt. Spanning bereik breekpunt. Brande teister de...

 Visionering

 Ds Barnard Steyn

Oproep tot verootmoediging en gebed

Liewe broers en sustersDie Interimkomitee het weer op 8 Oktober 2020 vergader om die afgelope week se gebeure in Senekal te bespreek. Ons gee die volg...

 Visionering

 Interimkomitee, Moderamen

Plaasmoord: Paul Roux

Ons het met skok en afgryse kennis geneem van die koelbloedige moord op die 21-jarige plaasbestuurder van Paul Roux, Brendin Horner. Ons sukkel om ons...

 Visionering

 Interimkomitee, Moderamen

Riglyne vir eredienste en begrafnisse - Vlak 1 van inperking

Riglyne vir eredienste tydens vlak 1 van inperking:Volgens die nuwe riglyne vir vlak 1 is daar twee belangrike veranderings wat aangekondig is vir ker...

 Visionering

 Dr Carin van Schalkwyk

Riglyne oor die bediening van die doop in Covid-tyd

Deur dr Bertus CelliersDaar was verskeie navrae oor die bediening van die doop tydens Covid-19. 'n Reaksie van dr Bertus Celliers: Een sleutel oor...

 Visionering

 Dr Bertus Celliers

Boikot korrupsie

Verlede Sondag ontvang ek 'n kort video-boodskap van Leon Foot waar aartsbiskop Magoba, van die Anglikaanse kerk, met die president praat oor korr...

 Visionering

 Dr Carin van Schalkwyk

Die NG Kerk Vrystaat spreek waardering uit teenoor die Volksblad

Die Interim Komitee van die Sinode van die NG Kerk Vrystaat het met hartseer, maar ook begrip, kennis geneem dat die laaste papier-gedrukte Volks...

 Visionering

 Dr Gideon van der Watt

'n Bietjie wysheid van 'n bietjie grysheid...

Deur dr Charles Mitchell, leraar by NG Gemeente Andrew Murray“Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder ...

 Visionering

 Dr Charles Mitchell

Net nog 'n Plain Joe

Geskryf deur ds Joe Müller van NG Gemeente Bethlehem-OosEk hou niks daarvan om iets oor myself te sê nie, maar ter wille van die beter-leer...

 Visionering

 Ds Joe Müller