Beursaansoeke vir Voornemende Studente

Die NG Kerk Vrystaat stel beurse beskikbaar aan studente wat Teologie studeer sowel as vir ander studierigtings. Die fondse vir hierdie beurse is verkry deur bemakings aan die NG Kerk Vrystaat en die Helpmekaar van die OVS.

Studente wat Teologie studeer of wil studeer met die oog daarop om ’n predikant in die NG Kerk familie te word, kan aansoek doen by die Beursfonds vir Teologiese studie.

Studente wat in enige ander rigting wil studeer, kan aansoek doen by die Helpmekaar van die OVS.