Skip to content Skip to footer
Vrystaat

Beursaansoeke

Die NG Kerk Vrystaat stel beurse beskikbaar aan studente wat:

Die fondse vir hierdie beurse is verkry deur bemakings aan die Beursfonds vir Teologiese Studie en die Vrystaat Helpmekaar Vrystaat Beursfonds.

HELPMEKAAR VRYSTAAT BEURSFONDS
Studente wat in enige ander rigting wil studeer,
kan HIER aansoek doen
Doen aansoek in Afrikaans

Helpmekaar Beursfonds
Aansoeke is nou gesluit

Apply in English

Helpmekaar Bursary
Applications are closed

BEURSFONDS VIR TEOLOGIESE STUDIE
Studente wat teologie studeer of wil studeer met die oog daarop om ’n predikant in die NG Kerk-familie te word,
kan HIER aansoek doen
Doen aansoek in Afrikaans

Beursfonds Teologiese Studie
Aansoeke is nou gesluit

Apply in English

Theological Bursary Fund
Applications are closed

navrae | queries

Beursaansoeke | Bursary Applications

TERTIUS BOTHA
BESTUURDER: DEPARTEMENT ADMINISTRASIE EN INLIGTING
ADMINISTRATION AND INFORMATION DEPARTMENT MANAGER
+27 (0)51 406 6700
+27 (0)82 879 7502
tbotha@ngkvs.co.za
116 | Maatskaplike NOODLYN