Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Deur Mariëtte Odendaal

“Alhoewel die Gerontologie Netwerk nog in sy kinderskoene staan, kan daar met dankbaarheid na die verlede teruggekyk word.” So sê ds Jors Reynders, voorsitter van dié belangrike en onontbeerlike netwerk wat fokus op die betekenisvolle veroudering van ons senior burgers.

Ons droom vir die Gerontologie Netwerk

“Nie net kon ons ’n duidelike visie en missie vir die netwerk verfyn en finaliseer om meer inklusief te wees nie, maar ons komitee bestaan ook uit ’n groep op-en-wakker lede, naamlik Hanneke Meyer, Pieter van Jaarsveld, Japie Rheeder, André Barlow, Frans Oosthuisen, Johan David (ons ondervoorsitter) en ek.

“So terloops, ons visie lees tans: Die bevordering van betekenisvolle veroudering onder senior volwassenes in die samelewing. Ons missie is dat die Gerontologie Netwerk in die naam van die NG Kerk Vrystaat die samelewing met holistiese gerontologiese inligting en praktyke sal bedien sodat ons, saam met ander vennote, senior volwassenes optimaal kan ondersteun in die proses van betekenisvolle veroudering.”

Bemarking

“Danksy ons sinode se Departement Kommunikasie en Bemarking se Vrypos-publikasies, die WhatsApp-groep Vriende van Gerontologie Netwerk (waarvan alreeds 120 intekenare deel is), se kommunikasie met ringe en gemeentes asook artikels en skakels na aanbiedings wat op ons kerk se webtuiste as deel van ons aanbod aan gemeentes en werksaamhede geplaas is, het baie lidmate van ons Gerontologie Netwerk begin kennis neem.”

Aanbiedings van 2023

“Ons het ook in 2023 twee baie suksesvolle temas aangebied en die NG Gemeente Aanbloem het ook later in die jaar een aangebied. Die bywoning van die aanbiedings, hetsy in persoon of via zoom en YouTube, het konstant gegroei en die drie sprekers en temas het ’n goeie fondament gelê waarop ons in die toekoms sal kan voortbou.

“Die drie temas, naamlik ’n Onoorwinlike Somer onder leiding van prof Jaco Hoffman is op 8 Junie aangebied. Daar kon byna 200 mense hiermee bereik word. Die tweede aanbieding was Dimensie is gediagnoseer! Wat nou? wat op 11 Oktober onder leiding van dr Rayne Stroebel aangebied is. Met hierdie aanbieding is daar 523 mense bereik. Op 13 September kon ons ook die NG Gemeente Aandbloem met die bemarking en verversings van hul aanbieding, Die verwerking van verlies en trauma. Letsels van die verlede, ondersteun. In totaal is daar 450 mense bereik.”

Inligtingsvideo

“Daar is ook besluit om vroeg vanjaar ’n inligtingsvideo te laat maak en dan op ons kerk se verskillende mediaplatforms te laat plaas. Dit is ’n meer koste-effektiewe metode om die gemeentes en ringe te bereik as dat ons komiteelede hulle in persoon besoek.”

Radio Rosestad

“Nog ’n opwindende vooruitsig is dat op voorstel van Johan David, hy saam met my as voorsitter Radio Rosestad se programdirekteur, Dean Ririe, sal besoek met die versoek om ’n weeklikse halfuur-uitsaaitydgleuf aan ons netwerk beskikbaar te stel. Tydens hierdie tydgleuf sal daar dan aktuele inligting rakende betekenisvolle veroudering met luisteraars gedeel word. Ons komitee sal dan heel moontlik die gesprekspersone en verskillende onderwerpe self moet reël.”

Program vir 2024

“Vir diegene wat nog nie deel van ons Gerontologie Netwerk is nie en vanjaar graag van ons aanbiedings wil bywoon, is daar goeie nuus. Ons bied vanjaar, in samewerking met die NG Gemeente Aandbloem, vier geleenthede aan op die Woensdae van 13 Maart, 5 Junie, 11 September en 30 Oktober.  By elke geleentheid sal daar ook ’n stroomskakel wees wat belangstellendes oor die hele provinsie kan laat deel wees van elke aanbieding. Teken dit gerus sommer nou al in jou dagboek aan.

 | verskaf: Annie Coetzee van RSG-faam.

“Die goeie nuus is dat ons eerste aanbieding vir 2024 op 13 Maart reeds vasgemaak is met ons gasspreker, Annie Coetzee van RSG-faam waar daar elke Woensdagoggend om 09:30 interessante onderwerpe met haar bespreek word.

“Haar aanbieding op 13 Maart vind plaas vanaf 09:00 tot 12:00 by die Engo-saal te Westerbloem. Die onderwerp van ons oggend is Voel jonger en gesonder omdat jy kan. Die eerste tema wat voor teetyd bespreek sal word, is Kreatiewe wenke vir jou denke en na teetyd raak sy meer prakties met die tema Gaan leef nou die jonger en gesonder jy! Tydens hierdie sessie sal sy die gehoor deur middel van praktiese aktiwiteite betrek.

“Maak gerus van hierdie gulde geleentheid gebruik om betekenisvol te verouder.”

Kontak gerus vir meer inligting:

Ds Jors Reynders |  jomarey@mweb.co.za

Website | + posts
116 | Maatskaplike NOODLYN