Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bestekopname van gemeentes se werksaamhede in Lesotho

Gemeentes in die Vrystaat is al vir baie jare op plaaslike vlak in Lesotho betrokke. Hierdie betrokkenheid sluit in uitreik-aksies, gemeente-skakeling, betaal van evangeliste en leraars se salarisse en vele ander vorms van kontak of hulp. Vanuit die Vennote in Getuienis-kantoor fokus ons skakeling meer op die ekumeniese verhoudinge met die Lesotho Evangelical Church in Southern Africa (LECSA) (tweede grootste denominasie in Lesotho), die NG Kerk in Afrika (NGKA) en die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA).

By ons pas afgelope Raadsvergadering vir Vennote in Getuienis, is ’n voorstel goedgekeur van die Lesotho werkgroep om ’n deeglike bestekopname te maak van die NG Kerk Vrystaat gemeentes se werksaamhede in Lesotho. Ds Joe Muller, werkgroep-koördineerder, beplan ’n toer na Lesotho vir alle gemeentes wat tans werk in Lesotho, asook gemeentes wat nuwe werk daar wil begin. Die doel is om sekere “ou” werkterreine te besoek, asook om nuwe geleenthede te ondersoek waar gemeentes betrokke kan raak.

Om ‘n volledige prentjie te kry van werksaamhede in Lesotho, benodig ons inligting. Ons wil weet watter gemeentes in die Vrystaat is op enige manier betrokke in Lesotho (hetsy direk met aksies of indirek net met die gee van geldelike hulp)? Dan wil ons ook weet waar is u gemeente betrokke (naam van dorp, gemeente/gemeenskap, persoon of persone)? Hierdie inligting wat gemeentes verskaf kan ons help om ‘n meer volledige prentjie te kry insake werksaamhede in Lesotho.

Hier is ’n paar belangrike datums

  • 3 April | Alle inligting wat verskaf kan word moet ingedien wees by ds Joe Muller of Sanet Annandale. (Stuur ’n e-pos aan joemuller27@gmail.com of sanet@ngkvs.co.za).
  • 23-26 April | Toer na Lesotho vir almal wat reeds daar betrokke is, asook nuwe belangstellendes.

Ons het regtig alle gemeentes wat in Lesotho werksaam is, se inligting nodig!

Vir meer inligting of enige vrae, skakel gerus vir:

Ds Joe Muller (Sel: +27 (0)82 337 6442) of dr Nico Mostert (Sel: +27 (0)84 560 4671)

116 | Maatskaplike NOODLYN