Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Besondere seminaar in Mosambiek gee nuwe hoop

Oorgeneem uit VrydagNuus Kaapkerk, 29 November 2023

Dis nie altyd maklik om te erken dat daar hard gewerk sal moet word aan sake wat ons bediening as kerk kniehalter nie; dit verg ’n groot mate van geestelike volwassenheid, eerlikheid en moed. Twee weke gelede is daar ’n seminaar by ons susterkerk in Mosambiek, die IRM Mphatso Sinode, aan ’n groot groep leraars en hul vroue aangebied; in totaal was hulle tagtig. Daar is gefokus op kerkleierskap en die bou aan gesonde huwelike van predikantspare, gefasiliteer deur dr Davidson Chifungo van Malawi en ondersteun deur Getuienisaksie in die Wes-Kaap.   

 | verskaf: Die IRM-predikantspare wat die seminaar bygewoon het.

116 | Maatskaplike NOODLYN