Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bereik Moslems deur die vertel van verhale

Deur dr Enrico Casaleggio, Vennote in Getuienis

Dit is vanselfsprekend belangrik om so veel moontlik van Islam te weet wanneer jy met ’n Moslem in gesprek tree oor die Evangelie. Dit is egter heelwat belangriker om seker te wees van die rol wat Jesus Christus in jou lewe speel en die verhouding wat jy met Hom het.

In plaas daarvan om die negatiewe van Islam te bespreek, is dit die beste om te fokus op die Bybel en op Christus en hoe Hy vir ons gesterf het, sodat ons sondes vergewe kan word. Praat oor jou verhouding met die Here. Vir Moslems is God baie veraf en baie onpersoonlik. Vertel vir Moslems wat Christus in jou lewe gedoen het en wat Hy vandag doen. Dit sal vir Moslems wys dat jy ernstig is oor jou geloof en dat Jesus ’n persoonlike God is en elke oomblik van die dag by ons is.

Wees goed voorbereid vir enige moontlike onderwerp, maar indien moontlik, vermy ingewikkelde teologiese onderwerpe. ’n Goeie manier is om met stories uit die Bybel te begin. Stories is interessant, maklik om te onthou, skep bespreking en bou vriendskappe. Gebruik sommige van die gebeure in die Bybel of sommige van die gelykenisse wat Jesus geleer het.

Probeer om die storie as volg te vertel:

1) Die storie, 2) Wat die storie beteken, 3) Hoe hierdie storie jou eie geloof en lewe beïnvloed het.

Hier is ’n voorbeeld van hoe om ’n storie te gebruik:

Die gelykenis van die verlore skaap (Matteus 18:10-14 en Lukas 15:4-7)
Die storie: Jesus het ‘n storie vertel van ‘n herder wat honderd skape het en agterkom dat een verlore geraak het. Die herder los die ander 99 en soek die verlore skaap totdat hy dit kry. Wanneer hy dit kry, is hy verheug en gaan huis toe om saam met sy vriende fees te vier.
Sake om op te fokus:

1) Die goeie herder is Jesus en die skape is die mense van die wêreld.

2) Hy ken al Sy skape en is lief vir hulle en as een van hulle wegraak, sal Hy nie rus totdat Hy dit gekry het nie.

3) Hy is so lief vir ons dat, wanneer Hy ons vind, daar groot blydskap is in die hemel.

Die verhaal is vir my belangrik, want:

1) Hy is lief vir my en wil graag hê dat ek na aan Hom sal wees.

2) Hy sal nie rus totdat Hy my gevind het nie.

3) Dit maak my deel van ’n familie.

Daar is nog baie verhale wat jy vir Moslemvriende kan vertel. Dit verhaal van Jesus se geboorte wys byvoorbeeld hoe God neergedaal het en mens geword het om onder ons te kom woon. Die verhaal van Jesus se doop kan jou help om die Drie-Eenheid te verduidelik. Die gelykenis van die verlore seun kan jou help om te verduidelik dat God se liefde onvoorwaardelik is en dat ons nie hoef te presteer om Sy liefde te verdien nie. Die verhaal van Josef, veral waar hy sy broers vergewe, is ’n goeie verhaal om te gebruik om iets van vergifnis tuis te bring. Die voorbeelde is te veel om op te noem.

As jy voel jy het genoeg vertroue by jou Moslem-vriend opgebou, kan jy hom vra of hy graag vir Christus wil volg. Soms kan jy dit doen met ‘n opmerking soos “Wil jy regtig vir Jesus ken en nie net iets van Hom weet nie?” of “Wil jy God in jou lewe ervaar?” ‘n Ander vraag wat jy kan vra is: “Wil jy seker wees dat jy hemel toe sal gaan wanneer jy sterf?”

Deur Moslems hierdie vrae te vra, kan jy hulle diep laat dink en kan hulle by die punt kom waar hulle God deur die Here Jesus Christus kan vind en ken. Maak seker dat hulle verstaan ​​dat die besluit om Christus te volg, beteken dat hulle sal ophou om ‘n Moslem te wees.

116 | Maatskaplike NOODLYN