Skip to content Skip to footer
Nuus
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! | NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  •  
Netwerk

Predikante

Gedragbekwaamhede

1 | Afrigting en mentorskap/begeleiding

2 | Besluitneming (insluitend probleemoplossing)

3 | Effektiewe kommunikasie (insluitend konflikhantering)

4 | Emosionele selfbestuur

5 | Leierskap (insluitende verantwoordbaarheid)

6 | Denkvermoë

7 | Beplanning en Implementering

8 | Geloofsvolwassendheid ( insluitend geloofsonderskeiding)

Sleutelgedrag en Aksie

Vlak 1 | Taak

Doen van take

Vlak 2 | (insl Vlak 1)

Transaksioneel (Beïnvloed 'n ander)

Vlak 3 | (insl Vlak 2)

Transformasioneel (Helder visie vir die verandering)

kontak ons

Predikante Netwerk

116 | Maatskaplike NOODLYN