Skip to content Skip to footer

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Kerkspieël © NG Kerk Vrystaat

Hierdie opname geskied in opdrag van die Algemene Sinode en die in samewerking met die Departement Praktiese en Missionale Teologie aan die Universiteit van die Vrystaat.

©2024. NG Kerk Vrystaat

116 | Maatskaplike NOODLYN