Skip to content Skip to footer
Nuus
 • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! | NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
 • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
 •  
Gemeente Ondersteuning en Uitbreidingsfonds

GOUF

GOUF-Uitbreiding is vir aanwending van gekose uitbreidingsprojekte. GOUF-Ondersteuning word vir gemeentes, waarvan die dravermoeë die meeste onder druk is, aangebied. Geïdentifiseerde gemeentes ontvang ‘n aanbod vir GOUF-Ondersteuning en oorweeg of die reëlings aanvaar word.

Gemeentes onderneem om sperdatums na te kom, aan Kerkspieël deel te neem en fasilitering te ontvang voordat GOUF-Ondersteuning toegeken word. GOUF-Ondersteuning kan ook van die hand gewys word-

Reëlings
 • Gemeentes se finansiële state en sinodale vorms word ingedien

 • Gemeentes se pro-rata betalings word gedoen
 • Sperdatums (hier onder gelys) word nagekom
 • Onkoste van Kerkspieël en fasilitering word deur GOUF vergoed
 • Boekjaar van begin Maart tot einde Februarie
 • Fasiliteerders gee aan die einde van die proses terugvoer
Sperdatum 1 | Einde Januarie
 • Aanvaar GOUF-Ondersteuning se aanbod per e-pos
Sperdatum 2 | Einde April
 • Deelname aan Kerkspieël
 • Bestel Kerkspieël-vorms van Ester Steyn |  esters@ngkerk.org.za
 • Bestel een Kerkspieël-vorm vir elke erediensbywoner (aantal)
 • Kondig datum van erediens aan waartydens Kerkspieël-vorms ingevul word
 • Erediensbywoners vul Kerkspieël-vorms op ‘n Sondag in (bv na afloop van die erediens)
 • Verskaf ingevulde Kerkspieël-vorms voor einde April aan Anelia van den Blink (NG Kerk Vrystaat, Van Heerdenweg 20, Wilgehof, Bloemfontien)
Sperdatum 3 | Einde Julie
 • Gemeente en toegewysde fasiliteerders kontak mekaar sodra Kerkspieël se terugvoer ontvang is
 • Gemeente en fasiliteerders maak ‘n afspraak vir fasilitering met mekaar
Sperdatum 4 | Einde Oktober
 • Fasilitering deur fasiliteerdes aan die hand van Kerkspieël se navorsing
 • Fasilitering op dreef voor einde Oktober
kontak ons span

GOUF-komitee

ADRIAAN DE RUITER
ONDERSTEUNING
+27 (0)51 406 6710
reken@ngkvs.co.za
JOHAN COETZER
FINANSIËLE ADMINISTRASIE
+27 (0)51 406 6721
jcoetzer@ngkvs.co.za
DANIELLE VAN HEERDEN
FINANSIËLE ADMINISTRASIE
+27 (0)51 406 6714
dvanheerden@ngkvs.co.za

Fasilitering en Mediasie

Reëlings
 • Ringe of gemeentes klop aan vir fasilitering by die sameroeper, Christo Nel

 • Die gemeente maak ‘n keuse vir geskikte fasiliteringspan
 • Fasiliteerders raak slegs betrokke op amptelike uitnodiging, met opdrag van ‘n gemeente of ring
 • ‘n Fasiliteringspan bestaan verkieslik uit 2 of meer fasiliteerders
 • Terugvoer behoort aan die ring gegee te word
 • Ring of gemeente staan in vir die fasiliteringskoste
 • Fasiliteerder klaar tyd aan fasilitering spandeer, duidelik met eie gemeente uit
  Fasiliteringkoste
 • Reiskoste @ R3.00 per km
 • Fasilitering @ R 250 per uur (reistyd ingesluit) – maksimum van R 1 500 per dag
 • Betaalbaar aan Bedieningsbegeleiding
 • Bedieningsbegeleiding vergoed dan die fasiliteerders
 • Indien u enige navrae het, kontak gerus die kantoor
Inbetaling


Rekening Naam : NG Kerk Vrystaat
Bank : Nedbank 1178 097 218
Takkode : 198765
VERWYSING : Gemeente + Fasilitering (bv Theunissen Fasilitering)
E-pos bewys aan Christelle Smith by kerkkantoor@ngkvs.co.za

kontak ons span

Fasilitering

DS CHRISTO NEL
SAMEROEPER | Riebeeckstad
+27 (0)76 943 2006
soekie@lantic.net
DS BARNARD STEYN
Bloemfontein
+27 (0)82 842 7028
bicsteyn@ngkvs.co.za
kontak ons span

Mediasie

DS DE LA HARPE LE ROUX
Bloemfontein
+27 (0)83 232 1051
dvleroux@telkomsa.net
GIDEON VAN DER WATT
Bloemfontein
+27 (0)82 780 8038
missio@ngkvs.co.za
DS RIAAN STANDER
Bloemfontein
+27 (0)82 665 8478
myposduif@telkomsa.net
WILLEM ELLIS
Bloemfontein
+27 (0)83 378 7833
elliswf@ufs.ac.za
116 | Maatskaplike NOODLYN