Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Argiefkomitee van die NG Kerk Vrystaat, 7 Maart 2023

Die goue draad deur die argiefkomitee van die NG Kerk Vrystaat se vergadering op 7 Maart 2023, was dat verhoudings en samewerking die sleutel tot die veerkragtigheid van die kerkargief sal lei. Dit is geïllustreer en beklemtoon deur die gasspreker Nandor Sarkady van die Nederduitse Hervormde Kerk se Argiefbewaarplek. Uitdagings soortgelyk aan dié van die NG Kerk Vrystaat se argiefbewaarplek is uitgewys, soos tekorte in menslike hulpbronne, finansiële steun, krimpende rakspasie en dalende navorsingsbelang. Tog, beklemtoon Sarkandy, is kerkargiewe, asook ander argiefbewaarplekke, inter-afhanklik van mekaar en is samewerking noodsaaklik. Nie net lei dit na kruisbestuiwing van kennis nie, maar Sarkandy meen dat vennootskappe die bestuur van argivalia meer koste-effektief sal maak.

Die argiefkomitee van die NG Kerk Vrystaat neem die insig met erns. Die vergadering bespreek dieper samewerking met die Universiteit van die Vrystaat se departement geskiedenis, die Fakulteit Teologie en Religie, en die Argief vir Eietydse Sake. Die argiefkomitee het ook besoekers van Naln en die Oorlogsmuseum van die Boererepublieke verwelkom. Dr Johan van Zyl van die Oorlogsmuseum het die kerkargief genooi om deel te neem aan die 90ste herdenking van die 1933 Afrikaanse Bybelvertaling, terwyl dr Wyno Simes die vergadering ingelig het oor die 50ste feesvieringe by Naln.

Die kerkargief dien as beide die geheue van die NG Kerk Vrystaat en ‘n hulpbron vir navorsers. Om aan hierdie take so goed as moontlik te voldoen, word die kundigheid van kerkhistorikus en kenner op kerklike argiefbewaarplekke, prof Dolf Britz, ingespan om ‘n profiel van die kerkargief op te stel wat die komitee sal bemagtig om ingeligte besluite op die pad vorentoe te neem. Tans is daar ‘n groot behoefte om die kerkargief navorsing-gereed te kry sodat kerklike en akademiese navorsers die dokumente ten volle kan benut. Die hoop is dat navorsing wat hieruit vloei, die verhale van die NG Kerk Vrystaat verder sal ontsluit vir die publiek en sal lei na ‘n werklike lewende argief wat nie net bewaar nie, maar ook benut word.

116 | Maatskaplike NOODLYN