Skip to content Skip to footer
Vrystaat Argief | Vrystaat Sending Kronologies

1903 Malawi Sending Uitvoerende Raad

wdt_ID Datum Vergadering Dokument Bronkode
7 4 – 8 Mei 1903
Negende Vergadering van den Uitvoerenden
Raad der P.Z.V., Midden Afrika. Gehouden te
Mvera
1903_5_mei04_9uitrn_kbc1_1_1_1
8 13 – 17 Julie 1903
De Tiende Vergadering van den Uitvoerenden
Raad van de P.Z.V., in Midden Afrika. Gehouden
te Mvera – Opleidingskool
1903_7_jul13_10uitrn_kbc1_1_1_1
9 17 – 22 Desember 1903
Elede (sic) Vergadering van den Uitvoerenden
Raad der Ned. Geref. Kerk Zending, Midden
Afrika. Gehouden te Mkoma – Sluit in: -
Besluite der Gemeenten Raad, Gehouden te
Mkoma, 15-16 December 1903 –
Geloofsbrief – Rapport van de Commissie
over Gemeenten Raad
1903_93_des17_11uitrn_kbc1_1_1_1
Datum Vergadering Bronkode
116 | Maatskaplike NOODLYN