Skip to content Skip to footer
Nuus
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! | NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  •  
Vrystaat Argief | Digitale Versameling | Sending Kommissies

Sinodale Sendingkommissie Notule - Vereenigde Synodale Zending Commissie 1912 - 1927

wdt_ID Datum Vergadering Dokument Dokument Nommer
1 10 April 1912 Eerste Vergadering der Vereenigde Synodale
Zending Commissie gehouden in Polley’s
Hotel den 10den April 1912
1912_4_apr10_vszc_kbb1_1_1
2 27 Junie 1912 Tweede Vergadering de Vereenigde Synodale
Zending Commissie voor Binnen en Buitenland
gehouden in de Gedenksaal te Bloemfontein
op den 27sten Juni 1912. Ds. P van der
Merwe gekies as Alg Zending Sekretaris
1912_6_jun27_vszc_kbb1_1_1
3 5 Maart 1913 Vergadering van de Vereenigde Zending
Commissie gehouden 5 Maart 1913 aan
de woning van den Zending Sekretaris te
Bloemfontein
1913_3_mar05_vszc_kbb1_1_1
4 1914 Een voorwaardse beweging. Besluiten van de
Ringszending Commissie van den Ring van
Colesberg, te dienen als aanbevelingen aan
de Leraarer en Gemeentes in dezen Ring. Oor
aksie in tyd van oorlog en omwentelinge
sending te vermeerder eerder as te
verminder. Waarskynlik agv Eerste Wêreld-
oorlog verwys na ’n artikel 239 van 1909:
E Dommisse, JP Fouché, A van Schalkwyk,
S Lategan Scriba – Leden RZC. Datum jaar geskat
1914_colesbergrzc_vszc_kbb1_1_1
5 5 Maart 1916 Vergadering van de Vereenigde Zending
Commissie gehouden 5 Maart 1916
1916_4_apr05_vszc_kbb1_1_1
6 2 Augustus 1916 Vergadering gehouden ten Huiz van den Zending
Sekretaris op 2 Augustus 1916
1916_8_aug02_vszc_kbb1_1_1
7 7 Februarie 1917 Spesiale vergadering van de Algemene Zending
Commissie gehouden 7 Februarie 1917
1917_2_feb07_azc_kbb1_1_1
8 24 Julie 1917 Algemene Zending Commissie Vergadering
gehouden 24 Juli 1917
1917_7_jul24_azc_kbb1_1_1
9 28 Julie 1917 Algemene Zending Commissie Vergadering
gehouden 28 Juli 1917
1917_7_jul28_azc_kbb1_1_1
10 6 September 1917 Vergadering van de Alg Zending Commissie
gehouden 6 September 1917
1917_9_sep06_azc_kbb1_1_1
11 4 Junie 1918 Vergadering van de Alg Zending Commissie
gehouden 4 Juni 1918
1918_6_jun04_azc_kbb1_1_1
12 28 Augustus 1918 Vergadering van de Alg Zending Commissie
gehouden 28 Augustus 1918
1918_8_aug28_azc_kbb1_1_1
13 6 Maart 1919 Vergadering van de Alg Zending Commissie
gehouden 6 Maart 1919
1919_3_mar06_azc_kbb1_1_1
14 15 Mei 1919 Vergadering van de Alg Zending Commissie
gehouden in het Grand Hotel, 15 Mei 1919
1919_5_mei15_azc_kbb1_1_1

15 2 Julie 1919 Vergadering van de Alg Zending Commissie
gehouden in den huize van den Zending
Sekretaris op 2 Juli 1919
1919_7_jul02_azc_kbb1_1_1
16 6 Mei 1920 Vergadering van de Alg Zending Commissie
gehouden ten huize van de Zending Sekretaris
op 6 Mei 1920
1920_5_mei06_azc_kbb1_1_1
17 21 Julie 1920 Vergadering van de Alg Zending Commissie
gehouden ten huize van den Zending Sekretaris
op 21 Juli 1920
1920_7_jul21_azc_kbb1_1_1
18 21 Desember 1920 Alg Zending Commissie Vergadering ten huize
van den Zending Sekretaris op 21 Dec 1920
1920_93_des21_azc_kbb1_1_1
19 8 Junie 1921 Alg Zending Commissie Vergadering ten huize
van den Zending Sekretaris op 21 Dec 1920
1921_6_jun08_azc_kbb1_1_1
20 19 September 1921 AC Murray Kaap aan P van der Merwe. Insake:
Ondersteuning Vlok Salisbury – vergadering 23
Feb 1922 punt g p.82 van ms
1921_9_sep19_askmutoas_kbb1_1_1
21 2 November 1921 Buitengewone Vergadering gehouden 2 Nov 1921 1921_92_nov02_azc_kbb1_1_1
22 23 Februarie 1922 Vergadering van de Alg Zending Commissie
gehouden ten huize van den Zending Sekretaris
op 23 Febr 1922. Punt g. p. 82 ms 19 September
1921 brief van AC Murray re Salisbury hulp
1922_2_feb23_azc_kbb1_1_1
23 26 April 1922 Speciale Vergadering van de Alg Zending
Commissie gehouden 26 April 1922
1922_4_apr26_azc_kbb1_1_1
24 21 Junie 1922 Vergadering van de Alg Zending Commissie
gehouden 21 Juni 1922
1922_6_jun21_azc_kbb1_1_1
25 9 Augustus 1922 Vergadering van de Alg Zending Commissie
gehouden 9 Aug 1922
1922_8_aug09_azc_kbb1_1_1
26 7 en 8 Februarie 1923 Vergadering van de Alg Zending Commissie
gehouden den Februari 7 en 8 1923
1923_2_feb07_azc_kbb1_1_1
27 1 en 2 Augustus 1923 Vergadering van de Alg Zending Commissie
gehouden 1 en 2 Aug 1923
1923_8_aug01_azc_kbb1_1_1
28 30 Julie 1923 Nederduitse Gereformeerde Kerk in die O.V.S.
Rapport van die Saakgelastigde aan die
Algemene Sending Kommissie 30 Julie 1923.
Besoek Saakgelastigde Mnr van Heerden aan
Sending stasies in Noord Rhodesia.
Waarskynlik onvolledig
1923_7_jul30_azc_finr_kbb1_1_1
29 24 Oktober 1923 Speciale Vergadering van de Alg Zending
Commissie gehouden 24 Oktober 1923
1923_91_okt24_azc_kbb1_1_1
30 30 Januarie 1924 Vergadering van de Alg Zending Commissie
gehouden 30 Januarie 1924
1924_1_jan30_azc_kbb1_1_1
31 13 en 14 Augustus 1924 Vergadering van de Alg Zending Commissie
gehouden 13 en 14 Aug 1924
1924_8_aug13_azc_kbb1_1_1
32 11 en 12 Maart 1925 Gewone Vergadering van de Alg Sending
Kommissie gehouden 11 en 12 Maart 1925.
Ook is die notule van die Subkommissie
Buiteland 26 en 27 November 1924 hierin
opgeteken
1925_3_mar11_azc_kbb1_1_1
33 11 Maart 1925 Nasionale Bank 11 de Maart 1925 rekening
open Blantyre
1925_3_mar11_azc_rek_kbb1_1_1
34 18 Junie 1925 Speciale Vergadering gehou 18 Juni 1925 1925_6_jun18_azc_kbb1_1_1
35 12 Augustus 1925 Spesiale Vergadering gehou 12 Aug 1925 1925_8_aug12_azc_kbb1_1_1
36 7 Oktober 1925 Gewone Vergadering van de Alg Sending
Kommissie gehouden 7 Oktober 1925 te
Bloemfontein
1925_91_okt07_azc_kbb1_1_1
37 9 Februarie 1926 Informele vergadering van die lede van die Alg
Sending Kommissie gehou op 9 Februarie 1926
1926_2_feb09_azc_kbb1_1_1
38 10 en 11 Maart 1926 Sinodale Algemene Sending Kom. Vergadering
gehou in die Sendingkantoor Jubileum Saal op
10 en 11 Maart 1926
1926_3_mar10_sask_kbb1_1_1
39 21 en 22 Julie 1926 Sinodale Algemene Sending Kom. Vergadering
gehou 21 en 22 Julie 1926 in Sendingkantoor
1926_7_jul21_sask_kbb1_1_1
40 29 September 1926 Sinodale Algemene Sending Kom. Vergadering
gehou te Bloemfontein op 29 Sept 1926
1926_9_sep29_sask_kbb1_1_1
41 16 en 17 Februarie 1927 Vergadering van die Sinodale Algemene Sending
Kom. Gehou in die Sendingkantoor op 16 en 17
Februarie 1927
1927_2_feb16_sask_kbb1_1_1
Datum Vergadering Dokument Nommer
116 | Maatskaplike NOODLYN