Skip to content Skip to footer
Vrystaat Argief | Digitale Versameling | Sending Kommissies

Sinodale Sendingkom Notules Besluite en Referate van Konferensie 1965

wdt_ID Datum Vergadering Dokument Bronkode
1 2 November 1965 Referaat Die Sigbare Kerk - CR Kok (2 November
1965) - Hoort miskien nie tot die Konferensie?
Geen verwysing in Notule
1965_92_nov02_refcrkok_kbb1_44_83
2 11 Maart 1965 Aanbevelinge van die Ad Hoc-Kommissie
aangestel deur die SSK insake besluite en
versoeke van die Konferensie van Sendelinge te
Witsieshoek
1965_92_nov03_adhoc65_kbb1_44_83
3 3 - 4 November 1965 Referaat Die Moederkerk se Sending binne die
bestaande Sendinggemeentes – Ds Jacobs
1965_92_nov03_refjacobs_kbb1_44_83
4 3 - 4 November 1965 Referaat ds. DS Snyman Die Selfstandigheid van
die Kerk
1965_92_nov03_refsny_kbb1_44_83
5 3 - 4 November 1965 Notule van Konferensie van Sendingkommissie-
lede, Sendelinge, Leraars en Evangeliste, gehou
te Bloemfontein op 3-4 November 1965 (Met
aanhaling uit Hodge, Systematic Theology
aangeheg)
1965_92_nov03_senkon65_kbb1_44_83
6 1 Februarie 1966 Ds DR De Villiers NG Teologiese Skool
Witsieshoek aan Alg Sendingsekretaris insake
Notule vergadering kommissie met
Sendelinge en Leraars - Gesondheid Ds
Odendaal
1966_2_feb01_vetoas_kbb1_44_83
Datum Vergadering Bronkode
116 | Maatskaplike NOODLYN