Skip to content Skip to footer
Vrystaat Argief | Digitale Versameling | Sending Kommissies

Sinodale Alg Sendingkom SASK - Notules en verslae 1944 - 1947

wdt_ID Datum Vergadering Dokument Bronkode
1 15, 16 en 17 Februarie 1944 Vergadering van SASK 1944_2_feb15_sask_kbb1_44_83
2 17 Februarie 1944 Notule van Uitvoerende Kommissie 1944_2_feb17_sask_uk_kbb1_44_83
3 30 Augustus 1944 Vergadering van SASK 1944_8_aug30_sask_kbb1_44_83
4 1944 Die Sendingwerk van die Ned Geref Kerk in die
OVS
1945_2_feb28_jvsend_kbb1_44_83
5 28 Februarie - 1 Maart 1945 Notule SASK (bl 7 en 10 ontbreek) 1945_2_feb28_saskb_kbb1_44_83
6 28 Februarie – 1 Maart 1945 Notule SASK (bl 3 ontbreek) 1945_2_feb28_sask_kbb1_44_83
7 4 Junie – 25 Junie 1945 Verslag Deputasie aan die Sendingveld 1945_8_aug15_reisvs_kbb1_44_83
8 15 en 16 Augustus 1945 Notule SASK 1945_8_aug15_sask_kbb1_44_83
9 1945 Die Sendingwerk – Die Nederduitse
Gereformeerde Kerk in die OVS
1946_2_feb27_jvsend_kbb1_44_83
10 13 Mei 1946 Verslag besoek na Rhodesië Di. de Kock en
Strydom, Ds Strydom alleen (onvolledig)
1946_8_aug12_reisvs_kbb1_44_83
11 15 Januarie 1947 Notule van Raadskommissie Vergadering van
die Ooste gehou te Fort Jameson 15 Januarie
1947
1947_1_jan15_rko_kbb1_44_83
12 1946 Die Sendingwerk – Die Nederduitse
Gereformeerde Kerk in die OVS 1946
1947_2_feb26_jvsend_kbb1_44_83
13 26 Mei – 8 Julie 1947 Verslag van ‘n besoek aan die Sendingveld
26 Mei tot 8 Julie 1947
1947_8_aug13_reisvs_kbb1_44_83
14 2 Februarie 1948 Algemene Sendingsekretaris aan Sekretaris
Departement van Onderwys Bloemfontein
Insake: Naturelle - Onderwys Statistieke
1948_1_jan27_astoed_kbb1_44_83
15 2 Februarie 1948 Sekretaris Departement van Onderwys
Bloemfontein aan Algemene Sendingsekretaris
Insake: Brief 27 Januarie 1948 Naturelle -
Onderwys Statistieke
1948_2_feb02_edtoas_kbb1_44_83
16 1947 Die Sendingwerk – Die Nederduitse
Gereformeerde Kerk in die OVS 1947 (Geteken)
1948_2_feb02_jvsendb_kbb1_44_83
17 1947 Die Sendingwerk – Die Nederduitse
Gereformeerde Kerk in die OVS 1947
1948_2_feb02_jvsend_kbb1_44_83
18 7 April 1948 Verslag van die Sinodale Algemene Sending-
kommissie oor die jare 1944, 1945, 1946 en
1947 aan die Hoog Eerw Sinode wat sitting hou
op Bloemfontein, 7 April 1948
1948_4_apr07_sinsend_kbb1_44_83
Datum Vergadering Bronkode
116 | Maatskaplike NOODLYN