Skip to content Skip to footer
Nuus
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! | NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  •  
Vrystaat Argief | Digitale Versameling | Sending Kommissies

Sinodale Alg Sendingkom Notules SASK en UK 1947 - 1948, Spesiale Kommissie 1948, Notule Hospitaalraad

wdt_ID Datum Vergadering Dokument Dokument Nommer
1 13 - 14 Augustus 1947 Sinodale Algemene Sendingkommissie
Vergadering Bloemfontein, 13 en 14 Augustus
1947
1947_8_aug13_sask_kbb1_44_83
2 2 Februarie 1948 Sinodale Algemene Sendingkommissie
Vergadering Bloemfontein, 11 en 12 Augustus
1948
1948_2_feb02_sask_kbb1_44_83
3 6 April 1948 Vergadering van ‘n Spesiale Kommissie gehou
op 6 April 1948 Besluite Federale Sendingraad
Voorgestelde Wette NGSK
1948_4_apr06_sask_spes_kbb1_44_83
4 11 - 12 Augustus 1948 Sinodale Algemene Sendingkommissie
Vergadering Bloemfontein, 11 en 12 Augustus
1948
1948_8_aug11_sask_kbb1_44_83
5 19 Augustus 1948 Notule van ‘n Uitvoerende Kommissie
Vergadering gehou op19 Augustus 1948
1948_8_aug19_sask_uk_kbb1_44_83
6 16 September 1948 Notule Hospitaalraad 16 September 1948 1948_9_sep16_hosprd_kbb1_44_83
7 17 September 1948 Vergadering van die Uitvoerende Kommissie
gehou op 17 September 1948
1948_9_sep17_sask_uk_kbb1_44_83
8 28 Oktober 1948 Notule van ‘n Vergadering van die Uitvoerende
Kommissie gehou op 28 Oktober 1948
1948_91_okt28_sask_uk_kbb1_44_83
9 11 November 1948 Notule van ‘n Vergadering van die Uitvoerende
Kommissie gehou op 11 November 1948
1948_92_nov11_sask_uk_kbb1_44_83
10 17 November 1948 Notule van ‘n Vergadering van die Uitvoerende
Kommissie gehou op 11 November 1948
1948_92_nov17_sask_uk_kbb1_44_83
11 20 November 1948 Notule Uitvoerende Kommissie Vergadering
gehou op 20 November 1947 - Vraagteken oor
jaar datum kan ‘n tikfout wees - 1948 gemaak

1948_92_nov20_sask_uk_kbb1_44_83
12 8 Junie 1949 Notule van die Vergadering van die
Hospitaalraad gehou op 8 Junie 1949
1949_6_jun08_hosprd_kbb1_44_83
Datum Vergadering Dokument Nommer
116 | Maatskaplike NOODLYN