Skip to content Skip to footer
Vrystaat Argief | Digitale Versameling | Sending Kommissies

Sending Verslae 23-24, Sendingkom Westelike Ring - Ringsgem. sitting 1924 - Geloofsbriewe Sinode 1925

wdt_ID Datum Vergadering Dokument Bronkode
1 31 Maart 1924 OVS Ned. Geref. Kerk. Verslag van die Rings
Zending Kommissie: Gemeente Bethulie 1 Jan
1923 tot 31 Des 1923
1924_3_mar31_rskbe_kbb2_23_25
3 31 Maart 1924 OVS Ned. Geref. Kerk. Verslag van die Rings
Zending Kommissie: Gemeente Bloemfontein 1 Jan 1923 tot 31 Des 1923
Geteken: J Boshoff 31 Maart 1924
1924_3_mar31_rskbl_kbb2_23_25
Datum Vergadering Bronkode
116 | Maatskaplike NOODLYN