Skip to content Skip to footer
Nuus
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! | NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  •  
Vrystaat Argief | Digitale Versameling | Sending Kommissies

Sending - Sinodale Algemene Sending Kommissie (SASK) - Notules en Verslae 1940 - 1943

wdt_ID Datum Vergadering Dokument Dokument Nommer
1 20 en 21 Februarie 1940 SASK: Witzieshoek – Stofberg - Thaba ‘Nchu
– Hobhouse - Verslag van Binneland vir die
Sinode - Joodse Sending – Buiteland -
Buitelandse Verslag vir die Sinode -
Evangeliste klas Nsadzu - Buiteposte op
verslag vorms
1940_2_feb20_sas_kbb1_28_43
2 27 Februarie 1940 Uitvoerende Kommissie: Voorgestelde
veranderinge of wysiginge in die Konstitusie van
die NG Sendingkerk in die OVS
1940_2_feb27_sas_uk_kbb1_28_43
3 27 en 28 Augustus 1940 SASK: Besluite van Sinode - Groepering van
Gemeentes - Hulpverlening Duitse Sendelinge
– Binneland – Witzieshoek - Mediese werk –
Skole - Die Basuin - Normaal Skool,
Bloemfontein – Stofberg - Joodse Sending –
Buiteland - HC Page - Lusaka Kerk Skuld - In
Memorium Ds Pieter van der Merwe
1940_8_aug27_sas_kbb1_28_43
4 24 Oktober 1940 Spesiale Kommissie van die N.G. Kerk in die
O.V.S. afgelê vir ‘n Kommissie van die Kaapse
Kerk insake die oorname van plaaslike
Sendingwerk te Salisbury, Gwelo en Umtali
1940_91_okt24_salis_kbb1_28_43
5 20 Februarie 1941 Die Sendingwerk van die Ned. Geref. Kerk in die
OVS 1940 aan die H.E. Sinodale Kommissie –
Alg Sendingsekretaris OVS - 20 Februarie 1941
1941_2_feb26_jvsend_kbb1_28_43
6 26 en 27 Februarie 1941 SASK: Verkorting naam Sinodale Algemene
Sendingkommissie – dit moet SASK wees
1941_2_feb26_sask_kbb1_28_43
7 26 Februarie 1941 Sending van die Ned. Geref. Kerk van die OVS na
Noord- en Suid-Rhodesië. Informasie vir nuwe
werkers(sters) - Met kaart (Datum geskat)
1941_2_feb26_werkinf_kbb1_28_43
8 13 Augustus 1941 Verslag van Besoek aan Sendingveld (Noord-
en Suid-Rhodesië aan Voorsitter en lede van
die SASK - 16 Junie 12 Julie terug in
Bloemfontein - Kina - Nou twee ringe dus kerk
moet gestig word - Groepering gemeentes
S-Rhodesië – Morris Karretjie sien SASK 13
en 14 Augustus
1941_8_aug13_reisvs_kbb1_28_43
9 13 en 14 Augustus 1941 SASK: Potlood geskryfde stukkie vakature
Witzieshoek onderaan in pdf
1941_8_aug13_sask_kbb1_28_43
10 13 Februarie 1942 Die Sendingwerk van die Ned. Geref. Kerk in die
OVS 1941 aan die H.E. Sinodale Kommissie –
Alg Sendingsekretaris OVS - 13 Februarie 1942
1942_2_feb13_jvsend_kbb1_28_43
11 18 en 19 Februarie 1942 SASK: Punt 5 Buiteland – Kommissie doen
aansoek Stigting tweede Sendingkerk - Punt 11
Jaarverslae word gelees
1942_2_feb18_sask_kbb1_28_43
12 5 en 6 Augustus 1942 SASK: Verandering tyd stigting kerk NOR Junie
1943
1942_8_aug05_sask_kbb1_28_43
13 18 Februarie 1943 Die Sendingwerk van die Ned. Geref. Kerk in die
OVS 1942 aan die H.E. Sinodale Kommissie –
Algemene Sendingsekretaris OVS
1943_2_feb24_jvsend_kbb1_28_43
14 24 en 25 Februarie 1943 SASK: Buiteland - Jaarverslag Hoof van Sending
opleiding Evangeliste – met Byvoeging Ds
Strydom en Pro Ratas
1943_2_feb24_sask_kbb1_28_43
15 11 en 12 Augustus 1943 SAS: Verslag van die Afvaardiging na
Rhodesië word gelees en puntsgewyse
behandel - Stigting Sendingkerk - C Smit se
rolprent probleme - Buiteland Dr Susanna Kok
sending verlaat en na Soedan gaan
1943_8_aug11_sask_kbb1_28_43
16 7 Februarie 1944 Die Sendingwerk van die Ned. Geref. Kerk in
die OVS 1943 aan die H.E. Sinodale
Kommissie – Alg Sendingsekretaris OVS
Geestelike werk 3 Julie 1943 Kerk gestig -
Nuwe plaas Katete gekoop vir uitbreiding
weens wegtrek van volk
1944_2_feb15_jvsend_kbb1_28_43
Datum Vergadering Dokument Nommer
116 | Maatskaplike NOODLYN