Skip to content Skip to footer
Nuus
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! | NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  •  
Vrystaat Argief | Digitale VErsameling | Sending Eerstes

Sending - Sinodale Alg Sendingkommissie Notules Verslae 1928 - 1932

wdt_ID Datum Beskrywing Sien ook Sien ook Dokument Dokument Dokument Nommer
1 29 Februarie 1928

Ou Lorrie gedeelte van notule ASK 29 Febr 1928 punt 13 p.15 1928_2_feb29_saska_kbb1_28_43
2 10 Mei 1928 Spesiale Vergadering gehou op Donderdag
10 Mei 1928 - Aanwysing kommissies
1928_5_mei10_sask_sp_kbb1_28_43
3 19 September 1928 Besoek van Deputasie aan Sendingveld punt 5 p.2 1928_9_sep19_reisvs_kbb1_28_43
4 19 en 20 September 1928 Sinodale Algemene Sending Kommissie
vergadering gehou in die Sending Kantoor
1928_9_sep19_sask_kbb1_28_43
5 27 Februarie 1929 Jaarverslag – 1928 Aan die WelEerw. Voorsitter
en Lede van die SASK – Bloemfontein - 21
Februarie 1929 - Binneland – werk word verdeel
in twee afdelings: met kort verslag besoek Suid-
en Noord-Rhodesië
1929_2_feb27_jvsend_kbb1_28_43
6 27 Februarie 1929 SASK te Sending Kantoor bladsye vanaf punt 6
to 15 ontbreek
1929_2_feb27_sask_kbb1_28_43
7 31 Julie 1929 Jaarverslag 1928 aan die Hoog Eerw.
Moderator en lede van die Algemene
Sinodale Kommissie sitting houdende te
Bloemfontein 31 Julie 1929, en volgende dae
met Uittreksel uit die Verslag van die Kerk-
kantoor Datum 31 Desember 1928. Finansies
Binneland en Buiteland - Sending Trustgelde
1929_7_jul31_jvsend_kbb1_28_43
8 14 en 15 Augustus 1929 SASK te Sending Kantoor 1929_8_aug14_sask_kbb1_28_43
9 23 Januarie 1930 Ds CP Pauw Fort Jameson aan Ds Strydom
Sendingsekretaris Insake en met Verslag 1929 –
1930 en verslag Boerdery (nie by)
1930_1_jan23_patoas_kbb1_28_43
10 26 Februarie 1930 Verslag van die Werk van die N.G. Sending O.V.S.
in N.O. Rhodesia, 1929-(1930) – CP Pauw get.
22 Januarie 1930
1930_2_feb26_jvnor_kbb1_28_43
11 26 Februarie 1930 2de kopie Verslag van die Werk van die N.G. Sending O.V.S.
in N.O. Rhodesia, 1929-1930 – CP Pauw - 22
Januarie 1930
1930_2_feb26_jvnora_kbb1_28_43
12 26 Februarie 1930 Jaarverslag 1929 aan die Hoog Eerw. Moderator
en lede van die Hoog Eerw. Sinodale Kommissie
Bloemfontein - 16 Julie 1930
13 10 Junie 1930 Spesiale vergadering gehou 10 Junie 1930 1930_6_jun10_sask_sp_kbb1_28_43
14 19 en 20 Augustus 1930 Die Sinodale Algemene Sendingkommissie
vergadering gehou in die Sendingkantoor,
Bloemfontein, op 19 en 20 Augustus 1930
1930_8_aug19_sask_kbb1_28_43
15 26 Februarie 1931 Derika Boerdery Verslag CP Pauw en
G Dippenaar – 9 Januarie 1931
1931_2_feb10_jvderika_kbb1_28_43
16 10 Februarie 1931 Verslag van die Werk van die N.G. Sending O.V.S.
in Noord Rhodesia, 1930 – CP Pauw - met
verslag Derika Boerdery 9 Januarie 1931 (Bladsy
6 Kort)
1931_2_feb10_jvnor_kbb1_28_43
17 10 Februarie 1931 Die Sinodale A.S.K. vergadering gehou in die
Sendingkantoor op Dinsdag, 10 Februarie 1931
1931_2_feb10_sask_kbb1_28_43
18 23 April 1931 Spesiale vergadering gehou 23 April 1931 om
verskillende kommissies te verkies en beswaar
van Ds. W.A. Krige om deputasie werk te doen te
behandel
1931_4_apr23_sask_sp_kbb1_28_43
19 12 Augustus 1931 Kort verslag van Di Ferreira en Strydom in
verband met hulle besoek na die Sendingveld
2 Junie – 24 Julie
1931_8_aug12_reisvs_kbb1_28_43
20 10-12 Augustus 1931 Die Sinodale A.S.K. vergadering gehou in die
Sendingkantoor op Maandagaand 10 Augustus
tot Woensdagoggend 12 Augustus 1931
1931_8_aug12_sask_kbb1_28_43
21 14 Oktober 1931 Spesiale Uitvoerende Kommissie vergadering 1931_91_okt14_sask_sp_kbb1_28_43
22 23 - 24 Februarie 1932 Die Algemene Sendingkommissie
vergadering gehou op 23 en 24 Februarie
1932, in die Sendingkantoor, Bloemfontein
met Uitvoerende Kommissie vergadering met
die oog op Buitelandse Sending (geen datum)
Bladsy 3 Buiteland ontbreek sien
Bladsy 3 Buiteland ontbreek sien 1932_2_feb23_sask_kbb1_28_43
23 23 Februarie 1923 Jaar Rapport van die Sending Werk in N.O.R van
die N.G. Kerk in die O.V.S. (Eindigend 31 Des.
1931) – W.A. Krige
1932_2_feb23_jvnor_kbb1_28_43
24 23 Februarie 1932 Jaarverslag 1931 van ons Sendingwerk aan die
Sinodale Agemene Sendingkommissie - met
Kort verslag van Di Ferreira en Strydom na
Sendingdeld aan Alg Sinodale Kommissie
1932_2_feb23_jvsend_kbb1_28_43
25 24 - 25 Augustus 1932 Die Algemene Sendingkommissie vergadering
gehou in die Sendingkantoor,Bloemfontein
1932_8_aug24_sask_kbb1_28_43
26 24 Augustus 1932 Rapport van die Deputasie na die Sendingveld in Noord-Rhodesië – Ds M.J.
Steyn van Ventersburg, Z.J. van Wyk en G.W.
Koornhof – Verwelkom in Raadsvergadering
20 Junie - 1 Junie 1932
1932_8_aug24_reisvs_kbb1_28_43
27 7 November 1932 Spesiale vergadering gehou van die Uitvoerende
Komitee
1932_92_nov07_sask_sp_kbb1_28_43
28 28 Februarie 1933 Jaarverslag 1932 ASK - 17 Februarie 1933 1933_2_feb28_jvsend_kbb1_28_43
Datum Beskrywing Sien ook Sien ook Dokument Dokument Nommer
116 | Maatskaplike NOODLYN