Skip to content Skip to footer
Nuus
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! | NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  •  
Vrystaat Argief | Digitale Versameling | Sending Kommissies

Sending - Sinodale Alg Sendingkom Notules en verslae 1935 - 1939

wdt_ID Datum Vergadering Dokument Dokument Nommer
2 20 en 21 Februarie 1935 Sinodale Algemene Kommissie 1935_2_feb20_sask_kbb1_28_43
3 28 en 29 Augustus 1935 Sinodale Algemene Sendingkommissie 1935_8_aug28_sask_kbb1_28_43
4 11 Desember 1935 Uitvoerende Kommissie te Bloemfontein 1935_93_des11_sask_uk_kbb1_28_43
5 12 Februarie 1936 Sendingwerk van die Ned. Geref. Kerk in die
O.V.S. 1935 aan die H.E. Sinodale Kommissie
Asori Stasie
1936_2_feb12_jvsend_kbb1_28_43
6 12 en 13 Februarie 1936 Sinodale Algemene Sendingkommissie 1936_2_feb12_sask_kbb1_28_43
7 13 April 1936 Uitvoerende Kommissie
1936_4_apr13_sask_uk_kbb1_28_43
8 12 Augustus 1936 Verslag aan die SASK deur Di J.G. Strydom en
C.W. de Wet, van hulle besoek aan die
Vrystaatse Sendingveld in N.W. en N.O Rhodesië
- Vergesel van Mnr J. Hofmeyr en D. Bruwer van
Marquard
1936_8_aug12_reisvsa_kbb1_28_43
9 12 en 13 Augustus 1936 Sinodale Algemene Sendingkommissie 1936_8_aug12_sask_kbb1_28_43
10 15 Oktober 1936 Uitvoerende Komitee SASK 1936_91_okt15_sask_uk_kbb1_28_43
11 17 Februarie 1937 Rapport van die Sending van die Ned. Geref.
Kerk O.V.S. in N.O. Rhodesië van Januarie 1936
tot Desember 1936 – J. Pieters Ft Jameson
1937_2_feb17_jvnor_kbb1_28_43
12 17 Februarie 1937 Verslag van Werksaamhede van die Sending in
Noord Wes Rhodesië (Bladsy na 6 ontbreek Sien
Die Basuin 1937 No 1 Feb, p. 14vv)
1937_2_feb17_jvnwr_kbb1_28_43
13 17 Februarie 1937 Sendingwerk Ned. Geref. Kerk in die O.V.S. 1936
aan die H.E. Sinodale Kommissie
1937_2_feb17_jvsend_kbb1_28_43
14 17 en 18 Februarie 1937 SASK te Bloemfontein. Buiteland - Deputasie
van Kaapland Ds Van Heerden en Murray
insake Salisbury-Kwessie - Konstitusie –
gesamentlike raad – twee subkommissies
oos en wes
1937_2_feb17_sask_kbb1_28_43
15 7 April 1937 Die Sending van die Ned. Geref. Kerk O.V.S.
Verslag van die Sinodale Algemene Sending-
kommissie aan die Hoogeerw. Sinode wat
sitting hou op Bloemfontein op Woensdag
7 April 1937 en volgende dae
1937_4_apr07_jvsend_kbb1_28_43
16 4 en 5 Augustus 1937 Vergadering van die Sinodale Algemene
Sendingkommissie gehou op 4 en 5
Augustus 1937, te Bloemfontein (Voortaan
sal die verkorting slegs SAS wees en nie
meer SASK
1937_8_aug04_sas_kbb1_28_43
17 27 Augustus 1937 Uitvoerende Komitee 1937_8_aug27_sas_uk_kbb1_28_43
18 30 Augustus 1937 Uitvoerende Komitee van die OVSB in die
Kantoor van die Armsorg Sekretaris
1937_8_aug30_ovsb_uk_kbb1_28_43
19 20 September 1937 Uitvoerende Komitee van die OVSB in die
Kantoor van die Sending Sekretaris
1937_9_sep20_ovsb_uk_kbb1_28_43
20 23 September 1937 Uitvoerende Komitee 1937_9_sep23_sas_uk_kbb1_28_43
21 9 November 1937 Uitvoerende Komitee van die SAS 1937_92_nov09_sas_uk_kbb1_28_43
22 23 Februarie 1938 Sendingwerk Ned. Geref. Kerk in die O.V.S.
1937 aan die H.E. Sinodale Kommissie -
Kopie Geteken deur kommissie lede
Buiteland - Mediese werk Dr Susanna Kok
nou in plek van Dr Knobel – sy mag langer as
een jaar bly - Geestelike werk onder ons
Armes en Uitgewekenes
1938_2_feb23_jvsend_kbb1_28_43
23 23 en 24 Februarie 1938 Sinodale Algemene Sendingkommissie
Binneland - Joodse Sending - Die Buiteland
1938_2_feb23_sas_kbb1_28_43
24 1 Maart 1938 Uitvoerende Komitee van die SAS 1938_3_mar01_sas_uk_kbb1_28_43
25 7 Junie 1938 Uitvoerende Komitee van die SAS 1938_6_jun07_sas_uk_kbb1_28_43
26 11 Augustus 1938 SJ Naude Saakgelastigde aan Algemene
Sendingsekretaris. Insake: Finansies
Sendingveld – punt 3 sisteem van Rasionari
1938_8_aug11_satoas_kbb1_28_43
27 24 en 25 Augustus 1938 Sinodale Algemene Sendingkommissie
Binneland - Joodse Sending - Die Buiteland
(Bladsy 6 ontbreek)
1938_8_aug24_sas_kbb1_28_43
28 15 Februarie 1939 Sendingwerk Ned. Geref. Kerk in die O.V.S. 1938
aan die H.E. Sinodale Kommissie
1939_2_feb15_jvsend_kbb1_28_43
29 15 en 16 Februarie 1939 Sinodale Sendingkommissie 1939_2_feb15_sas_kbb1_28_43
30 17 Februarie 1939 Uitvoerende Komitee 1939_2_feb17_sas_uk_kbb1_28_43
31 20 Maart 1939 Uitvoerende Komitee 1939_3_mar20_sas_uk_kbb1_28_43
32 11 April 1939 11 April 1939 Vergadering Uitvoerende Komitee
van die S.A.S. gehou op 1 April 1939 (Moontlik
ontbrekende bladsye)
1939_4_apr11_sas_uk_kbb1_28_43
33 20 Junie 1939 Uitvoerende Komitee van die SAS 1939_6_jun20_sas_uk_kbb1_28_43
34 2 en 3 Augustus 1939 SAS Binneland - Die Buiteland - Sendingring
Noord Rhodesië nie sal aansluit by KMAP -
Evangeliste Skool gaan begin
1939_8_aug02_sas_kbb1_28_43
35 21 Desember 1939 Sub-Raadskommissie van die Weste Lusaka,
Myne – Lusaka – Malherbe
1939_93_des21_sbrkw_kbb1_28_43
36 5 Februarie 1940 Stofberg Gedenkskool Voorlopige verslag vir
1939
1940_2_feb05_jvstofb_kbb1_28_43
37 13 Februarie 1940 Die Sendingwerk van die Ned. Geref. Kerk 1939
namens die SAS
1940_2_feb20_jvsend_kbb1_28_43
Datum Vergadering Dokument Nommer
116 | Maatskaplike NOODLYN