Skip to content Skip to footer
Nuus
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! | NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  •  
Vrystaat Argief | Digitale Versameling | Sending Kommissies

Sending SASK Verslae, Ooreenkomste, Naturelle Onderwys, Die Basuin Artikels – 1932-34

wdt_ID Datum Vergadering Dokument Dokument Nommer
1 September 1931 Uit Ander Velde – Abessienië Sien: Die Basuin,
September 1931 2de Jaargang No 4 p. 14ev
1931_9_sep_dbabess_kbb1_32_36
2 September 1931 Is dit ons Erns? Eerw RH Daneel, Bloemfontein
Sien: Die Basuin, September 1931 2de Jaargang
No 4 p. 8ev
1931_9_sep_dberns_kbb1_32_36
3 September 1931 Die Sending in Indië Sien: Die Basuin, September
1931 2de Jaargang No 4 p. 15ev
1931_9_sep_dbindie_kbb1_32_36
4 September 1931 Waarom word Meidjies Tehuise opgerig – Mej
Clara Vorster Madzimoyo Sien: Die Basuin,
September 1931 2de Jaargang No 4 p. 3ev
1931_9_sep_dbmeidj_kbb1_32_36
5 September 1931 Opvoeding Nodig vir die Naturel, MH Raath,
Kestell Bladsy(e) ontbreek Sien: Die Basuin,
September 1931 2de Jaargang No 4 p. 12ev
1931_9_sep_dbopvo_kbb1_32_36
6 Junie 1931 – Junie 1932 Die Skool vir Blindes Magwero - Mej E Botes
Sien: Die Basuin, November 1932 3de Jaargang
no 5, p. 20ev
1932_9_sep_dbmagw_kbb1_32_36
7 27 April 1933 Native Education OFS
Appendix A Native Education OFS
Regulations Governing
Bursaries from the Imperial Grant-in-Aid as
passed by the Native Education Advisory
Board on 27th April 1933, and to come into
force on 1st January, 1934
Appendix B Constitution and Duties of School
Committees in Subsidised Native School in
the OFS as passed by the Native Education
Advisory Board on 27th April 1933
Appendix C South African Institute of Race
Relations 25 April 1933 to Secretaries Native
Education Advisory boards Orange Free State
Re: Finance of Native Education South
African Institute of Race Relations Native
Education – Report of an Interview with the
Honourable the Minister of Native Affairs on
Wednesday, October 26th, 1932
1933_4_apr27_educofs_kbb1_32_36
8 5 - 7 July 1933 South African Institute of Race Relations /
Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasse-
aangeleenthede - Fifth National European-
Bantu Conference. Findings of Education
Committee Onvolledig
1933_7_jul05_sairr_kbb1_32_36
9 26 July 1933 Rev AW Cragg Natal Native Advisory Board to
Hon. Secretary Advisory Board OFS Re: Union
Advisory Board
1933_7_jul26_crtost_kbb1_32_36
10 1 Augustus 1933 Sekretaris: Departement van Onderwys:
Transvaal aan Ere Sekretaris Adviserende
Raad Bloemfontein Insake: Brief 19 Julie
Vorming Unie Adviserende Raad vir Naturelle
Onderwys
1933_8_aug01_ondtosek _kbb1_32_36
11 13 September 1933 HA Roux Bethlehem aan Departement van
Onderwys Insake: Konstitusie verandering
1933_9_sep13_rotondw_kbb1_32_36
12 13 September 1933 RF Strathern, The Rectory Bethlehem -
Chairman of Committee Bantu United School
to Re: Constitution etc. in Subsidised Native
School in the O.F.S. as passed by the Native
Education Advisory Board on 27 April 1933
With Second copy of a letter same date
1933_9_sep13_sttoedu_kbb1_32_36
13 14 September 1933 Sekretaris: Departement van Onderwys:
Bloemfontein aan Ds Strydom Bloemfontein
Insake: Datum vergadering Adviserende Raad vir
Naturelle Onderwys OSV 28 September
1933_9_sep14_ondtosek _kbb1_32_36
14 18 September 1933 E Müller Bloemfontein to Secretary Native
Education Bloemfontein Re: Notice Advisor
Board meeting
1933_9_sep18_mutona_kbb1_32_36
15 21 September 1933

Brief van Eerw HA Roux Bethlehem aan Mnr
Diemont Departement van Onderwys Insake:
Brief 14 September Naturelle Opvoeding
1933_9_sep21_rotondw_kbb1_32_36
16 28 September 1933 Agenda Vergadering van die Adviserende Raad
vir Naturelle Onderwys in die OVS 28 September
1933 in die Sendingkantoor van die Nederduitse
Gereformeerde Kerk
1933_9_sep28_advag_kbb1_32_36
17 3 - 4 May 1934 Visit of Dr John R Mott, Conference at
Johannesburg, May 1934
1934_5_mei03_jrmott_kbb1_32_36
18 13 November 1933 Vereniging van Superintendente van Naturelle-
Skole Konstitusie 13.xi.33 Met Vorms - Aansoek
vir Lidmaatskap
1933_92_nov13_superint_kbb1_32_36
19 13 September 1933 HA Roux Bethlehem aan Departement van
Onderwys Insake: Konstitusie verandering
1933_9_sep13_rotondw_kbb1_32_36
Datum Vergadering Dokument Nommer
116 | Maatskaplike NOODLYN