Skip to content Skip to footer
Nuus
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! | NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  •  
Vrystaat Argief | Digitale Versameling | Sending Kommissies

Sending SASK Ringsverslae 1948

wdt_ID Datum Vergadering Dokument Dokument Nommer
1 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bethlehem – Gemeente
Lindley. Die Sending van die Ned Geref Kerk OVS
(Geteken 24 Maart 1949)
1949_3_mar31_rbetli_kbb1_48
2 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bethlehem – Gemeente
Senekal. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 22 April 1949)
1949_3_mar31_rbetse_kbb1_48
3 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bloemfontein –
Gemeente Bloemfontein. Die Sending van die
Ned Geref Kerk OVS (Geteken 22 Maart 1949)
1949_3_mar31_rbfnbl_kbb1_48
4 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Boshof – Gemeente
Boshof –. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS - 2de en 3de blad ontbreek
1949_3_mar31_rbosbo_kbb1_48
5 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Boshof – Gemeente
Dealesville. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 19 April 1949)
1949_3_mar31_rbosde_kbb1_48
6 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Boshof – Gemeente
Hoopstad – Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS - 3de blad ontbreek
1949_3_mar31_rboshp_kbb1_48
7 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bulawayo – Gemeente
Fort Victoria – Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS - Gedeeltelik ingevul.
1949_3_mar31_rbulfva_kbb1_48
8 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bulawayo – Gemeente
Gatooma – Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS - Gedeeltelik ingevul.
1949_3_mar31_rbulgaa_kbb1_48
9 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bulawayo – Gemeente
Gwelo –. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS - 2de blad ontbreek Gedeeltelik ingevul.
1949_3_mar31_rbulgwa_kbb1_48
10 31 Maart 1949 (Geteken 18 April 1949)
Verslag van die Ring van Bulawayo –
Gemeente Gwelo. Die Sending van die Ned
Geref Kerk OVS
1949_3_mar31_rbulgw_kbb1_48
11 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bulawayo – Gemeente
Lusaka – Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS - Gedeeltelik ingevul
1949_3_mar31_rbullusa_kbb1_48
12 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bulawayo – Gemeente
Mufulira – Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS - Gedeeltelik ingevul.
1949_3_mar31_rbulmu_kbb1_48
13 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bulawayo – Gemeente
Nkana – Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS. Gedeeltelik ingevul.
1949_3_mar31_rbulnka_kbb1_48
14 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bulawayo – Gemeente
Nkana. Die Sending van die Ned Geref Kerk OVS
(Geteken 16 April 1949)
1949_3_mar31_rbulnk_kbb1_48
15 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bulawayo – Gemeente
Salisbury – Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS - Gedeeltelik ingevul.
1949_3_mar31_rbulsala_kbb1_48
16 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bulawayo – Gemeente
Salisbury. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS. Datum onderaan 23 Maart 1948 – sou dink
dit sal dan verslag vir 1947 wees of dalk
andersom? (Geteken 23 Maart 1948)
1949_3_mar31_rbulsal_kbb1_48
17 1 Desember 1948 Verslag van die Ring van Bulawayo – Gemeente
Umtali – Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS - Gedeeltelik ingevul.
1949_3_mar31_rbuluma_kbb1_48
18 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Fauresmith –
Gemeente Jagersfontein. Die Sending van die
Ned Geref Kerk OVS (Geteken 31 Maart 1949)
1949_3_mar31_rfaujf_kbb1_48
19 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Fauresmith –
Gemeente Koffiefontein – 30 Maart 1949. Die
Sending van die Ned Geref Kerk OVS.
1949_3_mar31_rfauko_kbb1_48
20 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Fauresmith –
Gemeente Trompsburg. Die Sending van die Ned
Geref Kerk OVS (Geteken 4 April 1949)
1949_3_mar31_rfautr_kbb1_48
21 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Ficksburg – Gemeente
Clocolan. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS - 2de blad ontbreek (Geteken 4 April 1949)
1949_3_mar31_rfickcl_kbb1_48
22 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Harrismith – Gemeente
Harrismith. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 21 Maart 1949)
1949_3_mar31_rharha_kbb1_48
23 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Harrismith – Gemeente
Vrede. Die Sending van die Ned Geref Kerk OVS
(Geteken 31 Maart 1949)
949_3_mar31_rharvr_kbb1_48
24 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Heilbron – Gemeente
Bothaville. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 4 April 1949)
1949_3_mar31_rheibv_kbb1_48
25 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Heilbron – Gemeente
Edenville – Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS. ’n Tweede kopie Gedeeltelik ingevul.
1949_3_mar31_rheieva_kbb1_48
26 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Heilbron – Gemeente
Heilbron. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS - 2de blad ontbreek (Geteken 18 April 1949)
1949_3_mar31_rheihb_kbb1_48
27 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Heilbron – Gemeente
Heilbron-Suid. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS (Geteken 18 April 1949)
1949_3_mar31_rheihbs_kbb1_48
28 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Heilbron – Gemeente
Koppies. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS - Gedeeltelik ingevul (Geteken 11 Maart
1949)
1949_3_mar31_rheikpa_kbb1_48
29 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Heilbron – Gemeente
Oranjeville – Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS. ‘n Tweede kopie. Gedeeltelik ingevul.
1949_3_mar31_rheiora_kbb1_48
30 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Heilbron – Gemeente
Parys. Die Sending van die Ned Geref Kerk OVS.
Gedeeltelik ingevul (Geteken 28 Maart 1949)
1949_3_mar31_rheipaa_kbb1_48
31 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Heilbron – Gemeente
Parys. Die Sending van die Ned Geref Kerk OVS.
2de blad ontbreek (Geteken 28 Maart 1949)
1949_3_mar31_rheipa_kbb1_48
32 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Heilbron – Gemeente
Petrus Steyn –. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS. ‘n Tweede kopie Gedeeltelik ingevul.
1949_3_mar31_rheipsa_kbb1_48
33 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Heilbron – Gemeente
Viljoensdrift. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 2 April 1949)
1949_3_mar31_rheivd_kbb1_48
34 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Heilbron – Gemeente
Vredefort. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS - 2de blad ontbreek. Gedeeltelik ingevul
(Geteken 18 April 1949)
1949_3_mar31_rheivfa_kbb1_48
35 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Heilbron – Gemeente
Viljoenskroon. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS. Gedeeltelik ingevul.
1949_3_mar31_rheivka_kbb1_48
36 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Heilbron – Gemeente
Viljoenskroon. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS (Geteken 26 Maart 1949)
1949_3_mar31_rheivk_kbb1_48
37 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Smithfield – Gemeente
Edenburg –. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS. Gedeeltelik ingevul.
1949_3_mar31_rsmieda_kbb1_48
38 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Smithfield – Gemeente
Smithfield –. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS. Gedeeltelik ingevul.
1949_3_mar31_rsmisma_kbb1_48
Datum Vergadering Dokument Nommer
116 | Maatskaplike NOODLYN