Skip to content Skip to footer
Vrystaat Argief | Digitale Versameling | Sending Kommissies

Sending SASK Ringsverslae 1948 (2)

wdt_ID Datum Vergadering Dokument Bronkode
1 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bethlehem – Gemeente
Bethlehem. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 23 Maart 1949)
1949_3_mar31_rbetbt_kbb1_48
2 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bethlehem – Gemeente
Kestell. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS. Met nota (Geteken 28 Maart 1949)
1949_3_mar31_rbetke_kbb1_48
3 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bethlehem – Gemeente
Steynsrust. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 11 Maart 1949)
1949_3_mar31_rbetst_kbb1_48
4 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bloemfontein –
Gemeente Bloemfontein-Oos. Die Sending van
die Ned Geref Kerk OVS (Geteken 14 Maart
1949)
1949_3_mar31_rbfnblo_kbb1_48
5 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bloemfontein –
Gemeente Bloemfontein-Noord. Die Sending van
die Ned Geref Kerk OVS (Geteken 7 Maart 1949)
1949_3_mar31_rbfnbn_kbb1_48
6 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bloemfontein –
Gemeente Bloemfontein-Wes. Die Sending van
die Ned Geref Kerk OVS (Geteken 28 Maart
1949)
1949_3_mar31_rbfnbw_kbb1_48
7 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bloemfontein –
Gemeente De Bloem. Die Sending van die Ned
Geref Kerk OVS (Geteken 15 April 1949)
1949_3_mar31_rbfndb_kbb1_48
8 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bloemfontein –
Gemeente Estoire. Die Sending van die Ned
Geref Kerk OVS. Tweede kopie (Geteken 29
Maart 1949)
1949_3_mar31_rbfnesa_kbb1_48
9 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Boshof – Gemeente
Hertzogville. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 18 April 1949)
1949_3_mar31_rboshe_kbb1_48
10 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Boshof – Gemeente
Soutpan. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS
1949_3_mar31_rbosso_kbb1_48
11 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bulawayo – Gemeente
Fort Victoria. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS (Geteken 7 April 1949)
1949_3_mar31_rbulfv_kbb1_48
12 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bulawayo – Gemeente
Gatooma. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 10 Maart 1949)
1949_3_mar31_rbulga_kbb1_48
13 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Fauresmith –
Gemeente Luckhoff. Die Sending van die Ned
Geref Kerk OVS (Geteken 25 Maart 1949)
1949_3_mar31_rfaulu_kbb1_48
14 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Fauresmith –
Gemeente Springfontein. Die Sending van die
Ned Geref Kerk OVS (Geteken 17 Maart 1949)
1949_3_mar31_rfausp_kbb1_48
15 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Ficksburg – Gemeente
Excelsior. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 24 Maart 1949)
1949_3_mar31_rfickex_kbb1_48
16 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Ficksburg – Gemeente
Ficksburg. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 28 Maart 1949)
1949_3_mar31_rfickfb_kbb1_48
17 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Ficksburg – Gemeente
Hobhouse – geen datum. Die Sending van die
Ned Geref Kerk OVS
1949_3_mar31_rfickho_kbb1_48
18 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Ficksburg – Gemeente
Thaba Nchu. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS - 2de blad ontbreek (Geteken 16 Maart
1949)
1949_3_mar31_rficktha_kbb1_48
19 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Harrismith – Gemeente
Cornelia. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS - 2de blad ontbreek (Geteken 8 Maart 1949)
1949_3_mar31_rharco_kbb1_48
20 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Harrismith – Gemeente
Reitz. Die Sending van die Ned Geref Kerk OVS -
2de blad ontbreek (Geteken 3 Maart 1949)
1949_3_mar31_rharrz_kbb1_48
21 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Harrismith – Gemeente
Warden – geen datum. Die Sending van die Ned
Geref Kerk OVS - 3de blad ontbreek
1949_3_mar31_rharwa_kbb1_48
22 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Heilbron – Gemeente
Koppies. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 11 Maart 1949)
1949_3_mar31_rheikp_kbb1_48
23 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Heilbron – Gemeente
Petrus Steyn. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS - 3de blad ontbreek met nota aan
begin hoekom (Geteken 8 Maart 1949)
1949_3_mar31_rheips_kbb1_48
24 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Heilbron – Gemeente
Edenville. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 15 April 1949)
1949_3_mar31_rsheiev_kbb1_48
25 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Smithfield – Gemeente
Bethulie. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 22 Maart 1949)
1949_3_mar31_rsmibe_kbb1_48
26 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Smithfield – Gemeente
Plaaslike Sendingkerk Dewetsdorp – Ink en Uitg
Staat. Die Sending van die Ned Geref Kerk OVS
1949_3_mar31_rsmidea_kbb1_48
27 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Smithfield – Gemeente
Rouxville. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS - 2de blad ontbreek
1949_3_mar31_rsmiro_kbb1_48
28 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Smithfield – Gemeente
Vanstadensrust. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS (Geteken 28 Maart 1949)
1949_3_mar31_rsmiva_kbb1_48
29 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Smithfield – Gemeente
Wepener. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 25 Maart 1949)
1949_3_mar31_rsmiwe_kbb1_48
30 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Smithfield – Gemeente
Zastron. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 28 Maart 1949)
1949_3_mar31_rsmiza_kbb1_48
31 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Winburg – Gemeente
Henneman. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS - 2de blad ontbreek (Geteken 11 Maart
1949)
1949_3_mar31_rwinhen_kbb1_48
32 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Winburg – Gemeente
Kroonstad-Noord. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS (Geteken 15 Maart 1949)
1949_3_mar31_rwinkrn_kbb1_48
33 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Winburg – Gemeente
Odendaalsrus. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS - 2de blad ontbreek (Geteken 12
Maart 1949)
1949_3_mar31_rwinod_kbb1_48
34 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Winburg – Gemeente
Wesselsbron. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS (Geteken 14 Maart 1949)
1949_3_mar31_rwinwb_kbb1_48
35 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Winburg – Gemeente
Winburg. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 5 Maart 1949)
1949_3_mar31_rwinwi_kbb1_48
Datum Vergadering Bronkode
116 | Maatskaplike NOODLYN