Skip to content Skip to footer
Vrystaat Argief | Digitale Versameling | Sending Kommissies

Sending SASK Ringsverslae – 1948 (1)

wdt_ID Datum Vergadering Dokument Bronkode
1 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Bethlehem –
Gemeente Bethlehem-Wes. Die Sending van
die Ned Geref Kerk OVS (Getekende datum 30
Maart 1948 – datum eerste blad dokument –
oor jaar 1948 waarskynlik 1947)
1948_3_mar31_rbetbwa_kbb1_48
2 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bloemfontein – 3de
blad van Gemeente Bloemfontein-Wes (Geteken
6 April 1948)
1948_3_mar31_rbfnwa_kbb1_48
3 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bulawayo – 3de Blad
Gatooma Ring Bulawayo (Geteken 18 Maart
1948 dus seker oor jaar 1947 ingelees by groen
lêer Sending SASK Ringsverslae – 1947 (2) se
dokument)
1948_3_mar31_rbulgab_kbb1_48
4 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Fauresmith – 3de blad
van Philippolis (Geteken 5 Junie 1948 ingelees
by groen lêer Sending SASK 1947 Ringsverslae
1947 se dokument)
1948_3_mar31_rfaupha_kbb1_48
5 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Ficksburg – 3de blad
van Excelsior (Geteken 15 April 1948 ingelees by
groen lêer Sending SASK 1947 Ringsverslae
1947 se dokument)
1948_3_mar31_rfickexa_kbb1_48
6 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bethlehem – Gemeente
Bethlehem-Wes. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS. Met nota van Skriba 1 April 1949
(Geteken 31 Maart 1949)
1949_3_mar31_rbetbw_kbb1_48
7 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bethlehem – Gemeente
Clarens. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 29 Maart 1949)
1949_3_mar31_rbetcla_kbb1_48
8 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bethlehem – Gemeente
Fouriesburg. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 31 Maart 1949)
1949_3_mar31_rbetfo_kbb1_48
9 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bethlehem – Gemeente
Paul Roux. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 5 Maart 1949)
1949_3_mar31_rbetpr_kbb1_48
10 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bloemfontein –
Gemeente Rodenbeck. Die Sending van die Ned
Geref Kerk OVS (Geteken 23 Maart 1949)
1949_3_mar31_rbfnrd_kbb1_48
11 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bloemfontein –
Gemeente Waterbron. Die Sending van die Ned
Geref Kerk OVS (Geteken 4 April 1949)
1949_3_mar31_rbfnwbr_kbb1_48
12 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Boshof – Gemeente
Bultfontein. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 16 Maart 1949)
1949_3_mar31_rbosbu_kbb1_48
13 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Boshof – Gemeente
Theunissen. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 21 Maart 1949)
1949_3_mar31_rbosth_kbb1_48
14 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bulawayo – Gemeente
Lusaka. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 29 Maart 1949)
1949_3_mar31_rbullus_kbb1_48
15 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bulawayo – Gemeente
Melsetter. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 27 Maart 1949)
1949_3_mar31_rbulmel_kbb1_48
16 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Bulawayo – Gemeente
Umtali. Die Sending van die Ned Geref Kerk OVS
(Geteken 11 Maart 1949)
1949_3_mar31_rbulum_kbb1_48
17 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Fauresmith– Gemeente
Fauresmith. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 29 April 1949)
1949_3_mar31_rfaufa_kbb1_48
18 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Fauresmith –
Gemeente Jagersfontein. Die Sending van die
Ned Geref Kerk OVS. Gedeeltelik ingevul.
1949_3_mar31_rfaujfa_kbb1_48
19 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Fauresmith –
Gemeente Koffiefontein. Die Sending van die
Ned Geref Kerk OVS. Gedeeltelik ingevul.
1949_3_mar31_rfaukoa_kbb1_48
20 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Fauresmith –
Gemeente Luckhoff. Die Sending van die Ned
Geref Kerk OVS. Gedeeltelik ingevul.
1949_3_mar31_rfaulua_kbb1_48
21 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Fauresmith –
Gemeente Petrusburg. Die Sending van die Ned
Geref Kerk OVS. Gedeeltelik ingevul.
1949_3_mar31_rfaupea_kbb1_48
22 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Fauresmith –
Gemeente Springfontein. Die Sending van die
Ned Geref Kerk OVS. Gedeeltelik ingevul.
1949_3_mar31_rfauspa_kbb1_48
23 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Fauresmith –
Gemeente Trompsburg. Die Sending van die Ned
Geref Kerk OVS. Gedeeltelik ingevul.
1949_3_mar31_rfautra_kbb1_48
24 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Heilbron – Gemeente
Hobhouse. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 3 April 1948 – datum eerste blad
dokument lees oor jaar 1948)
1949_3_mar31_rfickho_kbb1_48
25 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Ficksburg– Gemeente
Ladybrand. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 31 Maart 1949)
1949_3_mar31_rficklb_kbb1_48
26 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Ficksburg– Gemeente
Marquard. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 10 Maart 1949)
1949_3_mar31_rfickmq_kbb1_48
27 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Ficksburg – Gemeente
Rosendal. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 29 Maart 1949)
1949_3_mar31_rfickrs_kbb1_48
28 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Harrismith – Gemeente
Memel. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 29 Maart 1949)
1949_3_mar31_rharme_kbb1_48
29 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Harrismith – Gemeente
Tweeling. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 19 Maart 1949)
1949_3_mar31_rhartw_kbb1_48
30 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Harrismith – Gemeente
Villiers. Die Sending van die Ned Geref Kerk OVS
(Geteken 12 Maart 1949)
1949_3_mar31_rharvi_kbb1_48
31 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Heilbron – Gemeente
Oranjeville. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 31 Maart 1949)
1949_3_mar31_rheior_kbb1_48
32 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Heilbron – Gemeente
Vredefort. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 21 Maart 1949)
1949_3_mar31_rheivf_kbb1_48
33 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Smithfield – Gemeente
Dewetsdorp. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 30 Maart 1949)
1949_3_mar31_rsmide_kbb1_48
34 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Smithfield – Gemeente
Edenburg. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 19 Maart 1949)
1949_3_mar31_rsmied_kbb1_48
35 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Smithfield – Gemeente
Goedemoed. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS (Geteken 24 Maart 1949)
1949_3_mar31_rsmigo_kbb1_48
36 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Smithfield – Gemeente
Reddersburg. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS (Geteken 2 April 1949)
1949_3_mar31_rsmire_kbb1_48
37 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Smithfield – Gemeente
Smithfield. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 31 Maart 1949)
1949_3_mar31_rsmism_kbb1_48
38 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Winburg – Gemeente
Kroonstad. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS (Geteken 29 Maart 1949)
1949_3_mar31_rwinkr_kbb1_48
39 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Winburg – Gemeente
Rietfontein. Die Sending van die Ned Geref Kerk
OVS. Met getikte nota bedrae uitbetaal vir
Sending (lyk eerder hier te pas as by Spring-
fontein) (Geteken 16 Maart 1949)
1949_3_mar31_rwinrf_kbb1_48
40 31 Maart 1949 Verslag van die Ring van Winburg – Gemeente
Ventersburg. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS (Geteken 31 Maart 1949)
1949_3_mar31_rwinve_kbb1_48
Datum Vergadering Bronkode
116 | Maatskaplike NOODLYN