Skip to content Skip to footer
Vrystaat Argief | Digitale Versameling | Sending Kommissies

Sending SASK 1947 Ringsverslae 1947

wdt_ID Datum Vergadering Dokument Bronkode
1 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Bethlehem oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente Clarens
– 2 April 1948. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS
1948_3_mar31_rbetcla_kbb1_47
2 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Bethlehem oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente
Fouriesburg – 22 Maart 1948. Die Sending van
die Ned Geref Kerk OVS
1948_3_mar31_rbetfo_kbb1_47
3 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Bethlehem oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente Lindley –
19 Maart 1948. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS
1948_3_mar31_rbetli_kbb1_47
4 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Bethlehem oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente Paul
Roux – Maart 1948. Die Sending van die Ned
Geref Kerk OVS
1948_3_mar31_rbetpr_kbb1_47
5 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Bloemfontein oor die
jaar eindig 31 Desember 1947 – Gemeente
Bloemfontein-Noord – 8 April 1948. Die Sending
van die Ned Geref Kerk OVS
1948_3_mar31_rbfnbn_kbb1_47
6 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Bloemfontein oor die
jaar eindig 31 Desember 1947 – Gemeente
Bultfontein – 23 Aug 1948. Die Sending van die
Ned Geref Kerk OVS
1948_3_mar31_rbfnbu_kbb1_47
7 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Bloemfontein oor die
jaar eindig 31 Desember 1947 – Gemeente
Hoopstad – 31 Maart 1948. Die Sending van die
Ned Geref Kerk OVS
1948_3_mar31_rbfnhs_kbb1_47
8 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Bloemfontein oor die
jaar eindig 31 Desember 1947 – Gemeente
Soutpan – 6 April 1948. Die Sending van die Ned
Geref Kerk OVS
1948_3_mar31_rbfnso_kbb1_47
9 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Bloemfontein oor die
jaar eindig 31 Desember 1947 – Gemeente
Soutpan – 6 April 1948. Die Sending van die Ned
Geref Kerk OVS
1948_3_mar31_rbfnso_kbb1_47
10 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Bulawayo oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente
Enkeldoorn – 21 Mei 1948. Die Sending van die
Ned Geref Kerk OVS
1948_3_mar31_rbulen_kbb1_47
11 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Bulawayo oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente Fort
Victoria – 16 Maart 1948. Die Sending van die
Ned Geref Kerk OVS
1948_3_mar31_rbulfv_kbb1_47
12 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Bulawayo oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente Gwelo –
20 Mei 1948. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS
1948_3_mar31_rbulgw_kbb1_47
13 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Bulawayo oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente Nkana.
Die Sending van die Ned Geref Kerk OVS
(Onvolledig)
1948_3_mar31_rbulnk_kbb1_47
14 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Fauresmith oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente
Fauresmith – 16 Junie 1948. Die Sending van
die Ned Geref Kerk OVS
1948_3_mar31_rfaufa_kbb1_47
15 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Fauresmith oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente
Jagersfontein – 31 Maart 1948. Die Sending van
die Ned Geref Kerk OVS
1948_3_mar31_rfaujf_kbb1_47
16 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Fauresmith oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente
Philippolis– 31 Maart 1948. Die Sending van die
Ned Geref Kerk OVS (Onvolledig)
1948_3_mar31_rfauph_kbb1_47
17 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Ficksburg oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente Clocolan
– 15 Maart 1948. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS
1948_3_mar31_rfickcl_kbb1_47
18 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Ficksburg oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente Excelsior
– 14 Maart 1948. Die Sending van die Ned
Geref Kerk OVS (Onvolledig)
1948_3_mar31_rfickex_kbb1_47
19 1948_3_mar31_rfickfb_kbb1_47
20 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Ficksburg oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente
Ficksburg – 30 Maart 1948. Die Sending van die
Ned Geref Kerk OVS
1948_3_mar31_rfickfb_kbb1_47
21 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Ficksburg oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente
Ladybrand – 27 Maart 1948. Die Sending van die
Ned Geref Kerk OVS
1948_3_mar31_rficklb_kbb1_47
22 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Ficksburg oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente
Marquard – 25 Maart 1948. Die Sending van die
Ned Geref Kerk OVS
1948_3_mar31_rfickmq_kbb1_47
23 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Harrismith oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente Cornelia
– 15 Maart 1948. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS
1948_3_mar31_rharco_kbb1_47
24 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Harrismith oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente
Frankfort– 12 Maart 1948. Die Sending van die
Ned Geref Kerk OVS
1948_3_mar31_rharfr_kbb1_47
25 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Harrismith oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente
Harrismith – 21 Maart 1948. Die Sending van die
Ned Geref Kerk OVS
1948_3_mar31_rharha_kbb1_47
26 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Harrismith oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente Memel –
30 Maart 1948. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS
1948_3_mar31_rharme_kbb1_47
27 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Harrismith oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente Villiers –
22 Maart 1948. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS
1948_3_mar31_rharvi_kbb1_47
28 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Harrismith oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente Vrede –
21 Maart 1948. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS
1948_3_mar31_rharvr_kbb1_47
29 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Harrismith oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente Warden
– 29 Maart 1948. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS
1948_3_mar31_rharwa_kbb1_47
30 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Heilbron oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente Heilbron
– 29 Maart 1948. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS
1948_3_mar31_rheihb_kbb1_47
31 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Heilbron oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente Petrus
Steyn – 31 Maart 1948. Die Sending van die Ned
Geref Kerk OVS
1948_3_mar31_rheips_kbb1_47
32 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Heilbron oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente Vredefort
– 30 Maart 1948. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS
1948_3_mar31_rheivf_kbb1_47
33 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Smithfield oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente
Reddersburg – 27 Maart 1948. Die Sending van
die Ned Geref Kerk OVS
1948_3_mar31_rsmire_kbb1_47
34 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Smithfield oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente Rouxville
– 3 April 1948. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS
1948_3_mar31_rsmire_kbb1_47
35 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Smithfield oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente
Smithfield – 19 Maart 1948. Die Sending van die
Ned Geref Kerk OVS
1948_3_mar31_rsmism_kbb1_47
36 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Smithfield oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente Zastron
– 29 Maart 1948. Die Sending van die Ned
Geref Kerk OVS
1948_3_mar31_rsmiza_kbb1_47
37 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Brandfort oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente Brandfort
– 15 April 1948. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS
1948_3_mar31_rwinbr_kbb1_47
38 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Winburg oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente
Rietfontein – 3 April 1948. Die Sending van die
Ned Geref Kerk OVS
1948_3_mar31_rwinrf_kbb1_47
39 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Winburg oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente
Ventersburg – 20 Maart 1948. Die Sending van
die Ned Geref Kerk OVS
1948_3_mar31_rwinve_kbb1_47
40 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Winburg oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente
Wesselsbron – 23 Maart 1948. Die Sending van
die Ned Geref Kerk OVS
1948_3_mar31_rwinwb_kbb1_47
41 31 Maart 1948 Verslag van die Ring van Winburg oor die jaar
eindig 31 Desember 1947 – Gemeente Winburg
– 3 April 1948. Die Sending van die Ned Geref
Kerk OVS
1948_3_mar31_rwinwi_kbb1_47
Datum Vergadering Bronkode
116 | Maatskaplike NOODLYN