Skip to content Skip to footer
Nuus
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! | NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  •  
Vrystaat Argief | Digitale Versameling | Sending Kommissies

Sending Binneland Verslae 1950-1954; 1957 - 1960

wdt_ID Datum Vergadering Dokument Dokument Nommer
1 13 Februarie 1951 Jaarverslag oor die Sending van die Ned. Geref.
Kerk in die OVS 1950
1951_2_feb13_jvsend_kbb1_50_62
2 10 Februarie 1953 Jaarverslag oor die Sending van die Ned. Geref.
Kerk in die OVS 1952
1953_2_feb10_jvsend_kbb1_50_62
3 8 Februarie 1955 Verslag Organiserende Sekretaris en Arbeider
onder Jode vir die jaar 1954 Datum geskat – die
van eerskomende SASK vergadering
1955_2_feb08_jvjode_kbb1_50_62
4 8 Februarie 1955 Jaarverslag oor die Sending van die Ned. Geref.
Kerk in die OVS 1952
1955_2_feb08_jvsend_kbb1_50_62
5 8 Februarie 1955 Verslag van Sendingwerksaamhede Thaba Nchu
en in die Naturelle-Reservaat vanaf 1 Januarie
1954 to 31 Desember 1954 – 6 Januarie 1955 –
AJH Ford-Vogel
1955_2_feb08_jvthaba_kbb1_50_62
6 18 Februarie 1958 Verslae van die Sendingwerksaamhede onder
toesig van die Ned. Geref. Sendingraad van
Kroonstad 1957
1958_2_feb18_jvkroon_kbb1_50_62
7 18 Februarie 1958 Verslag van die Moderator Synodi aan die SASK
vir die jaar 1957 – Noord_ Rhodesie – 22
Januarie 1958 JM Cronje
1958_2_feb18_jvsynrh_kbb1_50_62
8 14 Augustus 1959 Verslag Organiserende Sekretaris vanaf
Januarie tot 31 Julie 1958 Datum geskat – die
van SASK vergadering
1958_8_aug14_jvorgsen_kbb1_50_62
9 25 Februarie 1959 Rapport Organiserende Sekretaris vanaf Julie tot
31 Desember 1958 Datum geskat – die van
SASK vergadering
1959_2_feb24_jvorgsen_kbb1_50_62
10 25 Februarie 1959 Verslag van Sendingwerksaamhede in die N.G.
Kerk Sendinggemeente, Sasolburg tot en met 30
November 1958 (met Nota oor pennie)
1959_2_feb24_jvsasol_kbb1_50_62
11 20 April 1959 (Gestempel 29 April 1959)
Verslag van Sendingwerksaamhede te
Viljoensdrif deur AJ van der Walt
1959_4_apr20_jvviljo_kbb1_50_62
12 11 Augustus 1959 (Datum geskat)
Rapport Organiserende Sekretaris vanaf 1
Januarie tot 31 Julie 1959 - Datum geskat – die
van SASK vergadering
1959_8_aug11_jvorgsen_kbb1_50_62
13 11 Augustus 1959 Verslag oor die Sendingwerksaamhede van die
NG Kerk in die OVS vanaf 1 Januarie 1958 tot
31 Julie 1959 wat voorgelê word aan die Alg
Sinodale Kommissie op 18 Augustus 1959
1959_8_aug11_jvsend_kbb1_50_62
14 26 Januarie 1960 (Datum in pdf naam van SASK
vergadering)
Verslag Organiserende Sekretaris vanaf 1 Julie
– 31 Desember 1959 (15 Jan 1960)
1960_1_jan26_jvorgsen_kbb1_50_62
15 15 Januarie 1960 Verslag van die Sinodale Algemene Sending-
kommissie vir die Jare 1956, 1957, 1958 en
1959 aan die Hoog (sic) Sinode van die N.G.
Kerk in die OVS (20 April 1960 ev)
1960_4_apr20_jvsend_kbb1_50_62
16 8 - 11 April 1960 Besluite geneem deur die Uniale Sending-
konferensie te Kroonstad 8 tot 11 April 1960
(Twee kopieë)
1960_4_apr08_unialebsl_kbb1_50_62
17 20 April 1960 Verslag Organiserende Sekretaris en Arbeider
onder Jode – Verslag vir die Sinode 1959/60
1960_4_apr20_jvjode_kbb1_50_62
18 16 Augustus 1960 Verslag Organiserende Sekretaris vanaf 1
Januarie tot 31 Julie 1960 - Datum geskat – die
van SASK vergadering
1960_8_aug16_jvorgsen_kbb1_50_62
Datum Vergadering Dokument Nommer
116 | Maatskaplike NOODLYN