Skip to content Skip to footer
Nuus
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! | NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  •  
Vrystaat Argief | Digitale Versameling | Sending Kommissies

Sending 1935 - 1936 Jaarverslae

wdt_ID Datum Vergadering Dokument Dokument Nommer
1 12 Februarie 1936 (SASK vergadering) Rapport van die Ned. Geref.
Sendingkerk Werksaamhede te Jagersfontein vir
die jaar 1935
1936_2_feb12_jvjagers_kbb1_32_36
2 23 Junie 1936 Notule van ’n Vergadering van die Naturellesake
Kommissie van die Raad van die Kerke, gehou in
die Jubileumsaal, Bloemfontein
1936_6_jun23_natkom_kbb1_32_36
3 29 September 1936 Notule van ’n Vergadering van die Naturellesake
Kommissie van die Raad van die Kerke, gehou in
die Jubileumsaal, Bloemfontein
1936_9_sep29_rko_kbb1_32_36
4 16 November 1936 Jaarverslag van die Verenigde Magte van die
Internasionale Christelike Polisievereniging vir
die Jaar eindigende Desember 1935 met brief en
Agenda
1936_92_nov16_jvpolis_kbb1_32_36
5 19 November 1936 Notule van Vergadering van die Sinodale
Sendingkommissie in die Voortrekkersaal,
Pretoria (Waarskynlik van Transvaalse Sinode)
- Onvolledig
1936_92_nov19_ssktvl_kbb1_32_36
Datum Vergadering Dokument Nommer
116 | Maatskaplike NOODLYN