Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Vrystaat Argief | Digitale VErsameling | Sending Kommissies

Notule van die Sinodale Algemene Sendingkom van die O.V.S. 1943 – 1947

wdt_ID Datum Vergadering Dokument Bronkode
1 21 Mei 1941 Sub-Kommissie van die Naturelle Sake
Kommissie vir die Opstel van ’n Konsep
Konstitusie vir die Federale Sending Raad
1941_5_mei21_fedraad_kbb1_1_3_1
2 24 en 25 Februarie 1943 Sinodale Algemene Sendingkommissie 1943_2_feb24_sask_kbb1_1_3_1
3 11 en 12 Augustus 1943 Sinodale Algemene Sendingkommissie 1943_8_aug11_sask_kbb1_1_3_1
4 15 Februarie 1944 Sinodale Algemene Sendingkommissie 1944_2_feb15_ovsbversl_kbb1_1_3
5 15, 16 en 17 Februarie 1944 Sinodale Algemene Sendingkommissie 1944_2_feb15_sask_kbb1_1_3_1
6 17 Februarie 1944 Uitvoerende Kommissie 1944_2_feb17_sask_uk_kbb1_1_3_1
7 30 Augustus 1944 Sinodale Algemene Sendingkommissie 1944_8_aug30_sask_kbb1_1_3_1
8 28 Februarie 1945 Verslag – Die Sendingwerk van die Ned. Geref. Kerk in die O.V.S. 1945_2_feb28_jvsend_kbb1_1_3_1
9 28 Februarie – 1 Maart 1945 Sinodale Algemene Sendingkommissie
vergadering met Jaarverslag 1944
1945_2_feb28_sask_kbb1_1_3_1
10 22 Mei 1945 Kommissie van Ondersoek te Lefika, Witzieshoek 1945_5_mei22_hoek_kbb1_1_3_1
11 15 and 16 Augustus 1945 Sinodale Algemene Sendingkommissie 1945_8_aug15_sask_kbb1_1_3_1
12 22 Augustus 1945 Moderatuur aan die H.E. Algemene Sinodale
Kommissie Bloemfontein.
1945_8_aug22_askverslag_kbb1_1_3_1
13 27 en 28 Februarie 1946

Sinodale Algemene Sendingkommissie 1946_2_feb27_sask_kbb1_1_3_1
14 13 en 14 Augustus 1947 Algemene Sendingkommissie 1947_8_aug13_sask_kbb1_1_3_1
Datum Vergadering Bronkode
116 | Maatskaplike NOODLYN