Skip to content Skip to footer
Nuus
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! | NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  • HELP ONS OM DIE BOEREVERENIGINGS TE HELP! VRYSTAAT-BRANDE | HOOPFONDS | ONS KORT JOU HULP! NG KERK VRYSTAAT | Nedbank | Tjekrekening: 1178 097 218 | Takkode: 198765 | VERWYSING: VS-Brande | Navrae: Diens van Barmhartigheid Ds De la Harpe le Roux 083 232 1051 / dlh@ngkvs.co.za
  •  
Vrystaat Argief | Digitale VErsameling | Sending Kommissies

Sending-Buiteland-Notules van die Vrystaat Sendingskommissie

(en die Sub-Kommissie) 1902 - 1922. Handgeskrewe

wdt_ID Datum Plek van vergadering Lede teenwoordig Geteken Dokument Dokument nommer
2 27/11/1902 Bloemfontein
Di. A Albertyn,
CD Bam Voorsitter,
A Malherbe Sekretaris.
1902_92_nov27_sencom_kbb1_1_1_02_22

3 11/05/1903 Bloemfontein Di. Bam,
Malherbe en Donges en
Ds. JM Hofmeyr
“onzer sendeling in Nyasaland”
1903_5_mei11_sencom_kbb1_1_1_02_22.
4 13/01/1907 NG Pastorie
te Fauresmith
De Voorz,
Ds. AJ Malherbe,
Ds. Becker en de Scriba en Thesaurier,
Ds. C.D. Bam -
Eie Raad in veld te hê -
Noodsaaklikheid eie sending dokter -
Beroep Dr. Jan Hofmeyr
1907_1_jan13_sencom_kbb1_1_1_02_22.
5 20/08/1907 Pastori
te Jagersfontein
De lede allen tegenw. Di. Malherbe,
HCJ Becker,
CD Bamm Scriba -
Op wiens naam eiendom onzer
sending in Nyasa getransporteerd is.
1907_8_aug20_sencom_kbb1_1_1_02_22.
6 22/07/1908 Consistoriekamer
te Edenburg
Al die lede zijn teenwoordig, alsmede de
Alg Zend. Secretaris der Kaapsche Kerk,
Ds. D du Plessis en de Br. Van Schalkwyk
een onzer zendelinge in Nyasa.
1908_7_jul22_sencom_kbb1_1_1_02_22
7 16/10/1908 Trompsburg De lede allen tegenw.
Daar Thesaurier vertrek nuwe
thesaurier Ds. AJ Malherbe
van De Wetsdorp.
Di. HCJ Becker,
AJ Malherbe,
Sekr. P van de Merwe -
MD Groenewald. Zending Instituut
bied himself aan.
1908_91_okt16_sencom_kbb1_1_1_02_22.
8 09/12/1908 Bloemfontein
Tegenwoordig al de leden. HCJ Becker,
P van de Merwe,
AJ Malherbe -
Sending moet op vaster basis -
MD Groenewald aangestel na
Nyasaland te gaan
1908_93_des09_sencom_kbb1_1_1_02_22.
9 23/04/1909 Bloemfontein De lede allen tegenw.
Alsook Ds. Chas Hofmeyr
van Madzimoyo
HCJ Becker,
P van de Merwe,
AJ Malherbe,
Sekr. en thes.
1909_4_apr23_sencom_kbb1_1_1_02_22.
10 13/11/1909 Dewetsdorp De lede allen tegenw.
En Br. F van Staden,
sendelingboer van Magwero.
HCJ Becker,
P van de Merwe,
AJ Malherbe,
Sekr. en thes.
1909_92_nov13_sencom_kbb1_1_1_02_22.
11 24/08/1910 Bloemfontein
De lede allen tegenw. HCJ Becker,
Voorz. P van de Merwe,
AJ Malherbe, Scriba.
1910_8_aug24_sencom_kbb1_1_1_02_22.
12 08/12/1910 Edenburg De lede allen tegenw.
En Ds. CP Pauw, hoof onzer Zending
en Ds Chas Murray die afgevaardigd
werd ter inspectie onzer
Zending staties
HCJ Becker,
Voorz. P van de Merwe,
AJ Malherbe, Scriba.
1910_93_des08_sencom_kbb1_1_1_02_22.
13 08/04/1911 Buitengewone Vergadering
gehouden te Reddersburg
De lede allen tegenw. alsook
Ds. Du Toit van Edenburg
HCJ Becker, Voorz.
P van de Merwe,
AJ Malherbe, Scriba.
Kies te beroep ea. Versoek
Kaapse Kerk sending
Broken Hill omgewing met
ons te deel toegestaan.
1911_4_apr08_sencom_kbb1_1_1_02_22.
14 25/04/1911 Bloemfontein De lede allen tegenw.
Alsook Ds. Du Toit van Edenburg
HCJ Becker, Voorz.
P van de Merwe,
AJ Malherbe, Scriba.
1911_4_apr25_sencom_kbb1_1_1_02_22.
15 01/08/1911 Bloemfontein De lede allen tegenw. HCJ Becker, Voorz.
P van de Merwe,
AJ Malherbe, Scriba.
1911_8_aug01_sencom_kbb1_1_1_02_22.
16 05/12/1911 Bloemfontein De lede allen tegenw. HCJ Becker, Voorz.
P van de Merwe,
AJ Malherbe, Scriba
1911_93_des05_sencom_kbb1_1_1_02_22.
17 26/04/1912 Bloemfontein De lede allen tegenw. P van der Merwe,
SJ Perold,
AJ Malherbe, Scriba
1912_4_apr26_sencom_kbb1_1_1_02_22.
18 27/06/1912 Bloemfontein De lede allen tegenw. Di. P van der Merwe,
SJ Perold,
AJ Malherbe, Scriba.
Geskiedenis van sending
uit te gee – Pauw kontak.
1912_6_jun27_sencom_kbb1_1_1_02_22.
19 04/10/1912 Bloemfontein De lede allen tegenw. Di. P van der Merwe,
SJ Perold,
AJ Malherbe, Scriba.
1912_91_okt_sencom_kbb1_1_1_02_22.
20 04/12/1912 Bloemfontein De lede allen tegenw. AJ Malherbe,
SJ Perold,
RJ van Niekerk
- Besluit eie normaalskool.
1912_93_des04_sencom_kbb1_1_1_02_22.
21 05/03/1913 van de Zending Commissie
voor het Buiteland gehouden,
studeerkamer van de
Zendingsekretaris te Bloemfontein.
Dii. AJ Malherbe,
R van Niekerk,
SJ Perold en
de Zendingsekretaris.
SJ Perold,
RJ van Niekerk.
1913_3_mar05_sencom_kbb1_1_1_02_22.
22 26/06/1913 de Synodale Zending Commissie
voor het Buiteland gehouden,
in de studeerkamer van
de Zendingsekretaris
te Bloemfontein.
Dii. AJ Malherbe,
R van Niekerk,
SJ Perold
en Zendingsekretaris.
SJ Perold,
RJ van Niekerk.
1913_6_jun26_sencom_kbb1_1_1_02_22.
23 26/11/1913 SJ Perold,
R van Niekerk,
en de Zendingsekretaris.
AJ Malherbe,
SJ Perold,
RJ van Niekerk.
1913_92_nov26_sencom_kbb1_1_1_02_22.
24 11/02/1914 Alle lede teenwoordig. AJ Malherbe,
RJ van Niekerk,
SJ Perold.
1914_2_feb11_sencom_kbb1_1_1_02_22.
25 06/05/1914 Alle lede teenwoordig
en de Sekretaris.
AJ Malherbe,
RJ van Niekerk,
SJ Perold.
1914_5_mei06_sencom_kbb1_1_1_02_22.
26 15/10/1914 Bloemfontein Alle lede teenwoordig
en de Sekretaris.
AJ Malherbe,
SJ Perold,
RJ van Niekerk.
Sekretaris doen verslag
van sy besoek aan werk.
1914_91_okt15_sencom_kbb1_1_1_02_22.
27 28/01/1915 Bloemfontein Alle lede teenwoordig
alsook Br. Groenewald.
AJ Malherbe,
SJ Perold,
RJ van Niekerk.
1915_1_jan28_sencom_kbb1_1_1_02_22.
28 08/07/1915 Bloemfontein Alle lede teenwoordig
en Br. Groenewald
en van Eeden.
AJ Malherbe,
SJ Perold,
RJ van Niekerk.
1915_7_jul08_sencom_kbb1_1_1_02_22.
29 29/11/1915 Bloemfontein Alle lede teenwoordig. AJ Malherbe,
SJ Perold,
RJ van Niekerk.
1915_92_nov29_sencom_kbb1_1_1_02_22.
30 13/01/1916 AJ Malherbe,
SJ Perold
en Zendingsekretaris.
SJ Perold,
RJ van Niekerk.
1916_1_jan13_sencom_kbb1_1_1_02_22.
31 05/04/1916 SJ Perold,
RJ van Niekerk,
CA Murray en
R Botha met
adviserende stem.
AA Weich Voorsitter. 1916_4_apr05_sencom_kbb1_1_1_02_22.
32 02/08/1916 Ten huis van de Zendingsekretaris. A Weich,
AJ Malherbe,
SJ Perold,
PJ Pienaar,
DC Becker en
de Zendingsekretaris.
AA Weich Voorsitter,
P van der Merwe
Zending Sekretaris.
1916_8_aug02_sencom_kbb1_1_1_02_22.
33 27/03/1918 Eerste blad bevat besluite
per korrespondensie 1/1/1917 en 20/1/18.
Ten huis van de Zendingsekretaris
A Weich,
AJ Malherbe,
SJ Perold,
PJ Pienaar,
C Becker en
de Zendingsekretaris.
AA Weich 1918_3_mar27_sencom_kbb1_1_1_02_22.
34 04/06/1918 Vergadering gehouden ten huis van de
Zendingsekretaris
A Weich
AJ Malherbe
DC Becker
Sekretaris
AA Weich 1918_6_jun04_sencom_kbb1_1_1_02_22
35 20/11/1918 Ten huize van de Zendingsekretaris A Weich
AJ Malherbe
HC Becker
Zending Sekretaris
Ds CD Murray
Eers E Nel
AA Weich 15 October 1919 1918_92_nov20_sencom_kbb1_1_1_02_22.pdf
36 15/10/1919 Ten huize van de Zendingsekretaris A Weich
AJ Malherbe
HC Becker
Di Bam en R van Niekerk
HCJ Becker 1919_91_okt15_sencom_kbb1_1_1_02_22.pdf
37 17/02/1920 Gehouden aan die woning van de Zendingsekretaris HC Becker
AJ Malherbe
Zendingsekretaris
AA Weich Voorsitter 8 Junie 1921
HCJ Becker
AJ Malherbe
AJ van der Merwe
Zendingsekretaris
1920_2_feb17_sencom_kbb1_1_1_02_22.pdf
38 02/01/1921 Besluite per korrespondensie 18.1.21 -
20.2.21, 10.5.21, 18.1.21 - Mej. Cloete
aan te stel - 2.2.21 - Ds Jackson beroep
na Noord-Rhodesië - 10.5.21 - Mnr.
Groenewald aan stel as boekhouer.
Besluite geteken 8 Junie 1924.
Stofberg Gedenkskool Commissie Besluite geteken 8 Junie 1924 1921_1_jan02_sencom_kbb1_1_1_02_22
39 28/10/1921 Brief van J van Schalkwyk Madzi Moyo
PK Fort Jameson, P Rhodesia -
Oor befondsing Madzimoyo Hospitaal.
1921_91_okt28_vansch_kbb1_1_1_02_22.pdf
40 01/11/1921 AA Weich
AJ Malherbe
HC Becker
Zendingsekretaris
AF Louw Voorsitter
AA Weich
AJ Malherbe
AJ van der Merwe
Sendingsekretaris
Brief van A.C. Murray
1921_92_nov01_sencom_kbb1_1_1_02_22.pdf
41 11/11/1921 Besluite per Korrespondensie
11.11.1921 - 29.11.1921
1921_92_nov11_sencom_kbb1_1_1_02_22
Datum Plek van vergadering Lede teenwoordig Geteken Dokument Dokument nommer
116 | Maatskaplike NOODLYN