Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Teks | Habakuk 1, 2 en 3

“Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder.” – HABAKUK 3:17 (AFR83)

Lankal terug het die bekende professor Hans du Plessis, die skrywer van onder andere die Griekwa-Psalms, ’n jeugboek geskryf met die titel: “Disse Flippen Stukkende Wêreld Die, My Ou.”

En is ons wêreld vandag nie ontsettend stukkend nie?

Ons mense is moedeloos. Kyk maar na die effek wat die gedwonge donkerheid in Suid-Afrika op ons het. Die ekonomie wat wankel, die onsekerheid wat daarmee gepaard gaan en dan nog die negatiewe wêreldgebeure met al sy eise.

Dit is in ’n tyd soos hierdie waarin ons weer moet kyk na dié tyd van die kerklike jaar waarin ons tans verkeer, naamlik Epifanie.

Epifanie is afgelei van die Griekse woord “Epiphani” wat dui op God se verskyning in Jesus.  Epifanie verkondig dat God hier is. God se lig het in ’n donker wêreld kom skyn. Dit kan nie uitgedoof word nie. Hierdie Lig begelei ons in ons hele lewe, ook in ons donkerste tye.

Die profeet Habakuk tree op in die donkerste, slegste tyd in die geskiedenis van Israel.

In hoofstuk 1 sien ons hoe hierdie negatiewe, moedelose profeet vir die Here sê: “Maar God, U hoor nie. Dit lyk of U nêrens is nie.

Maar dan kom hoofstuk 2 wat sê: “God is nou hier.”

In hoofstuk 2:2 sien ons dat Habakuk vir die volk moet gaan sê: “God is hier, in julle stukkende wêreld”. In hierdie wêreld vol bedrieërs, in die wêreld waarin mense steel. God weet van al die misdade in hierdie stukkende wêreld.

In hoofstuk 3 sien ons dat Hababuk se oë oopgaan, hy sien God is hier! God se plan met die wêreld is baie groter as al Habakuk se planne.

Daarom bars hy uit met sy oorwinningslied:

“Al sou die vyeboom nie bot nie… nogtans sal ek jubel… want Hy gee my krag om op dié hoë onmoontlike plekke te loop selfs in die donkerste tyd.”

116 | Maatskaplike NOODLYN