Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Advies oor die hou van Ringsittings

Die nuutste regulasies oor Covid-19 laat konferensies en vergaderings van organisasies toe. ‘n Mens sou seker ook ‘n ringsitting as ‘n “godsdienstige byeenkoms” kon tipeer as jy regtig wil.

Ewenwel, die volgende is van toepassing op die hou van ‘n ringsitting:

  • maksimum vyftig persone
  • dra van maskers
  • al die reëls oor die reiniging van die lokaal en hande
  • die reëls oor sosiale afstand
  • neem van temperatuur en die toepaslike inligting wat vereis word.
  • ‘n presensielys met volledige besonderhede
  • geen persone wat tipiese Covid-19 simptome en/of ‘n koors van bo 38°C het word toegelaat nie
  • ek meen dat die bywoning ook heeltemal vrywillig moet wees.

116 | Maatskaplike NOODLYN