Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Aan die Vrouelidmate in die Vrystaat

Dit is moeilik om te glo dat ons al in die helfte van die jaar is. As ons terugkyk oor die afgelope ses maande, dan is dit met dankbaarheid. Dankie aan elke vrou in die Vrystaat wat op welke wyse ookal, hulp verleen en nood verlig waar dit nodig is.

Ons kon weer in Februarie ‘n toerustingsgeleentheid aanbied wat ‘n geseënde byeenkoms was. By die geleentheid het Proff Kobus Schoeman en Jan-Albert van der Berg as sprekers opgetree.

Die tema van die geleentheid was om tot verhaal te kom. Baie goeie terugvoer van die vrouens wat die geleentheid bygewoon het, is ontvang. Alda Fourie van Engo het ook by die geleentheid die vrouens vir hul ondersteuning aan Engo bedank. 

Ek het die voorreg gehad om die verslag van die Vroue Taakspan oor die bediening aan vrouens in die Vrystaat Sinode voor te hou. By hierdie geleentheid het ds Jan Lubbe, Moderator van die NG Kerk Vrystaat, sy dank uitgespreek aan elke vrouelidmaat wat met ywer hul Gemeentes ondersteun deur behulpsaam te wees op alle terreine van die bediening.

Die Ring van Heilbron het ‘n ringskonferensie aangebied en Koppies Weltevrede Gemeente het as gasvrouens opgetree tydens die geleentheid. Dit was ‘n gesellige oggend waar die Gemeentes weer gedagtes kon uitruil oor die werksaamhede in hul Ring. Ons doen ‘n beroep op die Ringe om voort te gaan en konferensies aan te bied. Ons as Taakspan sal graag ook die geleenthede wil bywoon om sodoende in kontak te bly met die vrouens.

Vroue Taakspan beplan om in 2023 ‘n Sinodale Konferensie aan te bied. Die datum, plek en spreker sal weldra aan die Gemeentes deurgegee word. Alle gemeentes word na die geleentheid uitgenooi en ons sien daarna uit om die Vrystaat se vrouens by hierdie geleentheid te ontvang.

Baie dankie aan elke vrou wat deel is van die vrouebediening. Mag elkeen van julle jul lig laat skyn, hoop bring en ‘n verskil maak in julle gesin, gemeente en gemeenskap.

116 | Maatskaplike NOODLYN